Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 840/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

INTEGRAL: Hotararea nr. 840/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"


Hotararea nr. 840/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 28/07/2009In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:1. La anexa nr. 1 articolul 5, litera m) va avea urmatorul cuprins:"m) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului - data la care inceteaza raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului, respectiv:1. data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata;2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei; sau3. data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei prevazute expres in conventia de garantare."2. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - Garantia este garantata cu ipoteca legala de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1.737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman."3. La anexa nr. 2 articolul 1, literele b) si h) vor avea urmatorul cuprins:"b) achizitioneaza in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;..................................................................................................h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii."4. La anexa nr. 2 articolul 1, litera g) se abroga.5. La anexa nr. 2 articolul 2, literele h), i) si k) vor avea urmatorul cuprins:"h) accepta sa efectueze evaluarea locuintei ce se va achizitiona din finantarea garantata;i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere in cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare in cartea funciara a interdictiei de vanzare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare;...............................................................................................k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la lit. b), c), d), f) si g), pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului."6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - In cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, daca beneficiarul solicita emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe langa indeplinirea criteriilor prevazute la art. 1 lit. a) si c), acesta trebuie sa prezinte finantatorului antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei."7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - Pentru achizitionarea locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, in cazul in care finantatorii solicita FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare, vor plati acestuia un comision unic de analiza de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. Comisionul este suportat de beneficiar."


PRIM-MINISTRU
EMIL BOCContrasemneaza:

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul intreprinderilor mici si mijlocii,
comertului si mediului de afaceri,
Constantin Nita
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica


Bucuresti, 22 iulie 2009.Nr. 840.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice