Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

INTEGRAL: Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate


Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 27 aprilie 2010
MINISTERUL JUSTITIEI
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR


Avand in vedere dispozitiile Art. 49 din legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, ale art. 186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, si ale pct. 23 din anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, pastrate si folosite de persoanele aflate in executarea unei pedepse privative de libertate,
In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a PenitenciarelOr, cu modificarile ulTerioare,
directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1
(1) In situatia in care penitenciarul nu poate asigura calculatoare din dotarea proprie in vederea sustinerii activitatilor de educatie si asistenta psihosociala recomandate in "Planul individualizat de interventie educativa si terapeutica", pot beneficia de calculatoare personale de tip desktop sau minitower persoanele condamnate care nu au fost sanctionate disciplinar in ultimele 6 luni pentru abaterile prevazute de art. 70 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) participa de cel putin un an la activitatile de instruire scolara in conditiile prevazute de art. 65 din Legea nr. 275/2006;
b) urmeaza cursuri universitare, in urma aprobarii primite din partea directorului locului de detinere;
c) participa la cursuri de calificare profesionala care necesita utilizarea calculatorului i pe durata cursului;
d) participa de cel putin 6 luni, in mod constant, la programele sau activitatile educative recomandate.
(2) In vederea obtinerii aprobarii directorului unitatii, este necesar avizul directorului adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala, al directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, al lucratorului cu atributii pe linia prevenirii criminalitatii si terorismului si al responsabilului sectorului IT.

Art. 2
(1) Administratia locului de detinere stabileste spatiile si intervalele orare in care persoanele condamnate pot utiliza calculatoarele personale si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestora in perioada in care nu sunt utilizate.
(2) Se interzice pastrarea si utilizarea calculatoarelor personale in camerele de detinere.

Art. 3
Conditiile tehnice care trebuie indeplinite de un calculator personal pentru a putea fi cumparat, primit si pastrat in penitenciar de catre o persoana condamnata sunt urmatoarele:
1. configuratia hardware maximala permisa:
a) unitate centrala compusa din: placa de baza, procesor, memorii RAM, hard disk intern, disc optic (CD/DVD-ROM), placa de sunet, placa video;
b) monitor tip LCD cu diagonala de maximum 17 inchi;
c) tastatura cu conector P/S 2, mouse cu conector P/S 2 si casti audio fara cadru metalic.
2. configuratia software permisa:
a) sistem de operare Windows cu interfata in limba romana sau engleza, minimum versiunea XP, impreuna cu driverele tipice echipamentelor hardware ce intra in componenta calculatorului personal;
b) contul de administrator de BIOS setat fara parola;
c) hard-diskul calculatorului partitionat in doua partitii, una primara, activa, care contine sistemul de operare, a doua secundara, la dispozitia utilizatorului; persoana condamnata are acces deplin numai pe partitia secundara;
d) programe necesare desfasurarii activitatilor educationale prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)id).

Art. 4
Se interzice primirea echipamentelor IT sau a software-ului care:
a) au ca destinatie comunicatii cu orice alt tip de echipament;
b) au ca functie inscriptionarea de date, in format electronic, pe orice tip de suport extern;
c) nu sunt insotite de licenta de utilizare in conditiile prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) permit accesarea internetului sau a casutelor postale electronice;
e) permit crearea si stocarea de informatii parolate si/sau criptate;
f) constituie suporturi de pastrare a cheii pentru informatiile criptate.

Art. 5
(1) Primirea calculatoarelor se face numai prin sectorul de acordare a dreptului la vizite, in prezenta persoanei condamnate.
(2) La primirea in unitate a calculatorului, directorul locului de detinere desemneaza o persoana din cadrul sectorului IT care verifica:
a) licentele de utilizare a programelor instalate, prin raportare la rezolutia data pe cererea de solicitare a calculatorului;
b) starea fizica si tehnica a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 3 si 4;
c) starea de functionare a calculatorului si programele instalate.
(3) La primirea in unitate a calculatorului, lucratorii de la sectorul de acordare a dreptului la vizite verifica eventuala existenta, in interiorul carcaselor, a unor obiecte interzise conform reglementarilor in vigoare.

Art. 6
In cazul in care, la verificarea facuta conform art. 5, calculatorul nu corespunde cerintelor impuse de prezenta decizie, acesta va fi returnat predatorului.

Art. 7
In cazul in care, la verificarea facuta conform art. 5, calculatorul corespunde cerintelor impuse conform prezentei decizii, persoana desemnata de catre directorul locului de detinere procedeaza la urmatoarele operatiuni:
a) pentru calculatoarele care au integrate pe placa de baza componente care nu sunt acceptate, conform art. 3 si 4, procedeaza la dezactivarea acestora, inclusiv a porturilor de comunicatie cu perifericele;
b) reseteaza parola de administrator din BIOS si parola de administrator de sistem. Noile parole nu se comunica persoanei condamnate si se pastreaza in plic sigilat;
c) stabileste doar drepturi de utilizator pentru contul de conectare la sistem a persoanei condamnate;
d) sigileaza toate carcasele care fac parte din configuratia calculatorului, in prezenta persoanei condamnate.

Art. 8
Predarea si primirea calculatorului se inscriu intr-un act de predare-primire incheiat in 3 exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Un exemplar al acestui document se pastreaza la persoana de specialitate desemnata de conducerea unitatii, al doilea se inmaneaza persoanei condamnate, iar al treilea se inmaneaza predatorului.

Art. 9
Dupa sigilarea calculatorului personal de catre administratia penitenciarului, persoana condamnata efectueaza proba tehnica de functionare si ia cunostinta, sub semnatura, de angajamentul privind conditiile de pastrare si utilizare a calculatorului personal, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 10
Evidenta calculatoarelor personale primite sau cumparate de persoanele condamnate se tine intr-un registru anume destinat, prevazut in anexa nr. 3.

rt. 11
(1) Cumpararea calculatoarelor de catre persoanele condamnate din bani personali se realizeaza prin punctul comercial amenajat in incinta locului de detinere, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta decizie.
(2) Se permite numai cumpararea echipamentului ca intreg, fiind interzisa achizitionarea componentelor unitatii centrale in vederea asamblarii.

Art. 12
(1) Directorul locului de detinere dispune ca, la cel mult 4 luni, sa se procedeze la verificarea inopinata integrala, hardware si software, a calculatoarelor personale pentru care persoanele condamnate au primit aprobare, incheindu-se in acest sens un proces-verbal de constatare; verificarea se face in prezenta persoanei private de libertate care detine calculatorul.
(2) In cazul descoperirii bunurilor proprietate personala prevazute la art. 4, acestea se retin si se predau unei persoane desemnate de persoana condamnata sau acesteia, la liberare.

Art. 13
(1) Administratia locului de detinere nu efectueaza niciun fel de reparatii, software sau hardware, asupra calculatoarelor persoanelor condamnate.
(2) In situatia in care, ca urmare a controlului efectuat sau la semnalarea persoanei condamnate, se constata defectiuni hardware sau software ale calculatorului, acesta va fi ridicat si depus la magazia unitatii, urmand ca persoana condamnata sa initieze demersurile necesare predarii calculatorului catre familie sau altor persoane anume desemnate, spre a fi reparat.

Art. 14
(1) Nerespectarea angajamentului privind conditiile de utilizare a calculatorului constituie abatere disciplinara, potrivit legii.
(2) Nerespectarea angajamentului conduce la retragerea calculatorului in magazia unitatii si la predarea lui familiei sau persoanei desemnate de catre persoana condamnata.

Art. 15
(1) Administratia locului de detinere nu asigura transportul calculatoarelor personale ale persoanelor condamnate transferate.
(2) In cazul in care persoana condamnata se transfera pentru executarea pedepsei, calculatorul personal poate fi transferat in acelasi timp cu persoana condamnata la noul loc de detentie, in urmatoarele situatii:
a) cand calculatorul personal a fost cumparat de catre persoana condamnata pe timpul executarii pedepsei, iar persoana condamnata nu a fost vizitata de familie sau apartinatori in ultimele 12 luni;
b) cand calculatorul personal a fost primit ca urmare a donatiei sau sponsorizarii din partea unor institutii, fundatii, asociatii sau persoane fizice, iar persoana condamnata nu a fost vizitata de familie sau apartinatori in ultimele 12 luni.
(3) Calculatoarele care in termen de 6 luni de la liberarea sau transferul persoanei condamnate nu se ridica de la asezamantul de detinere pot fi folosite la desfasurarea de activitati educative cu persoanele condamnate.

Art. 16
In cazul transferului pentru executarea pedepsei, persoana condamnata are obligatia de a anunta membrii familiei sau apartinatorii despre necesitatea ridicarii in termen de 6 luni de la data transferului a calculatorului personal de la penitenciar.

Art. 17
La ridicarea calculatorului de catre membrii familiei, apartinatori sau persoana liberata, dovada de predareprimire prevazuta la anexa nr. 4 se completeaza in doua exemplare; un exemplar se pastreaza de penitenciar, iar celalalt se preda persoanei care a ridicat calculatorul.

Art. 18
Documentele prevazute in anexele nr. 1i4 sunt completate si pastrate de persoana desemnata de directorul locului de detinere.

Art. 19
Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Art. 20
Dispozitiile prezentei decizii se aplica si minorilor fata de care s-a luat masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare.

Art. 21
Anexele nr. 1i4 fac parte integranta din prezenta decizie.

Art. 22
La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 23
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice