Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

INTEGRAL: OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii


OUG nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 2 iulie 2010
In vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar, in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare la nivelul institutiilor finantate de la bugetul de stat din subordinea Ministerului Sanatatii, ca urmare a recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei, si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010,
in acest context, tinand cont de constrangerile bugetare, dar si pentru incadrarea in fondurile alocate, se impun regandirea intregului sistem institutional, reorganizarea si reformarea, in regim de urgenta, a institutiilor din domeniul sanatatii.
avand in vedere actualul context financiar mondiaL, asigurarea premiselor pentru constituirea de noi Institutii care sa se adapteze la situatia financiara existenta corespunzatoare realitatii economice necesita adoptarea in regim de urgenta a unor masuri care sa asigure o intarire in acest scop a cadrului legislativ existent.
Tinand seama de faptul ca neadoptarea unei masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor din domeniul sanitar,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati atat din punctul de vedere al Organizarii si functionarii, cat si din punct de vedere financiar, in ceea ce priveste incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in Temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatatii, se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii de catre Institutul National de Sanatate Publica."

2. La articolul 695, punctul 27 va avea urmatorul cuprins:
"27. autoritate competenta iż˝ Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumita in continuare ANMDM;".

3. In tot cuprinsul legii, sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului (ANM)" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".

Art. II
Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Activitatile de evaluare prevazute la art. 3 alin. (3), precum si cele de control prevazute la art. 5 se realizeaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumita in continuare ANMDM.
(2) ANMDM se infiinteaza ca urmare a comasarii prin fuziune a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale."

2. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, ANMDM are urmatoarele atributii principale:".

3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) elaboreaza proceduri tehnice specifice in domeniul dispozitivelor medicale, care se aproba prin decizie a presedintelui ANMDM;".

4. In tot cuprinsul legii, sintagma "Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".

Art. III
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
Articolul III din Legea nr. 434/2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004, se abroga.

Art. V
Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. VI
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile publice supuse reorganizarii incheie protocoale de predare-primire.
(2) Protocoalele de predare-primire prevazute la alin. (1) cuprind creditele bugetare ramase neutilizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent institutiilor care predau/fuzioneaza. v(3) Institutul National de Sanatate Publica preia patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii pe baza bilantului contabil de inchidere al acestuia, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-primire, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale preia patrimoniul Agentiei Nationale a Medicamentului si al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale pe baza bilantului contabil de inchidere al acestora, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se intocmesc la finele anului, impreuna cu protocolul de predare-primire, incheiat in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII
(1) Numarul maxim de posturi pentru unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, finantate integral de la bugetul de stat sau finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, ori aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii, finantate integral din venituri proprii, se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.
(2) Incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Incadrarea in numarul maxim de posturi se face in termenele si cu procedura stabilita de lege aplicabila fiecarei categorii de personal.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice