Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

INTEGRAL: Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare


Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 16 decembrie 2010


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic
Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara relatii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comert."

2. La articolul 2 alineatul (2), punctele 2 si 3 se abroga.

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. carne proaspata - carnea provenita de la animale si pasari care a fost supusa doar tratamentului de refrigerare in vederea conservarii si care se prezinta sub forma de carcasa, semicarcasa, sferturi de carcasa, piese vrac sau ambalate, dupa caz;".

4. La articolul 2 alineatul (2), punctele 5, 6, 10 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. consumator - orice persoana fizica sau juridica care cumpara, dobandeste, utilizeaza sau consuma produse alimentare;
6. comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare catre consumator a produselor alimentare;
........................................................
10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de catre furnizor, raportat la vanzarile previzionate prin contract si aplicat procentual la pretul de lista la furnizor;
11. cost de achizitie al bunurilor - cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe, cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective. In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;".

5. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de catre furnizor comerciantului, raportat si aplicat la vanzarile realizate;".

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Este interzis oricarui comerciant sa solicite si sa incaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legatura directa cu operatiunea de vanzare."

7. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Termenul prevazut la alin. (4) se aplica si in cazul facturilor."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Termenul de plata al comerciantului catre furnizor pentru produsele contractate si livrate se stabileste prin negocierea contractului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouale, fructele, legumele si ciupercile proaspete, la care termenul de plata nu poate fi mai mare de 30 de zile."

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a unei obligatii contractuale de catre una dintre parti, acestea pot stabili in contract plata unor penalitati de catre partea in culpa, cuantumul acestora fiind negociat la data incheierii contractului.
(2) Penalitatile pentru intarzierea platii si livrarii produselor se stabilesc de catre parti in cuantum egal."

10. articolul 10 se abroga.

11. la articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiei In sfera comerciala si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de control abilitate ale Ministerului Finantelor Publice."

12. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru a verifica desfasurarea relatiilor comerciale dintre comerciant si furnizor, reprezentantii Ministerului FinantelOr Publice solicita toate documentele care stau la baza desfasurarii acestor relaTii comerciale."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice