Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

INTEGRAL: Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila


Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Publicata in Monitorul Oficial nr. 151 din 02 martie 2011CAPITOLUL I
Exercitarea atributiilor de stare civila

Art. 1. - Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, cat si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale, in care nu functioneaza servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, de catre primari sau de functionari anume desemnati de acestia cu competente in acest domeniu, de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, respectiv de agentii diplomatici care indeplinesc functii consulare ori de unii dintre functionarii consulari, de catre comandantii de nave si aeronave aflate in afara teritoriului national si de catre ofiterii de stare civila militari, desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, in caz de mobilizare, razboi, participare la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara sau tip coalitie.
Art. 2. - (1) Competenta ofiterului de stare civila este materiala si teritoriala.
(2) Ofiterul de stare civila isi exercita atributiile numai in limita unitatii administrativ-teritoriale, determinata prin lege, ori a spatiului geografic de competenta a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei in strainatate, a navei ori a aeronavei aflate in afara apelor teritoriale si, respectiv, a spatiului aerian al Romaniei, in cazul comandantilor de nave si aeronave, a bazelor militare, in cazul ofiterilor de stare civila militari.
Art. 3. - (1) Ofiterii de stare civila delegati din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite in continuare S.P.C.L.E.P., in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si cei din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza S.P.C.L.E.P. sunt obligati sa intocmeasca, in conditiile prevazute de lege, actele de stare civila pentru cetatenii romani sau pentru persoanele fara cetatenie si sa inregistreze, la cerere, actele sau faptele de stare civila ale cetatenilor straini care au domiciliul sau se afla temporar pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditii ca si pentru cetatenii romani.
(2) Inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila se face din oficiu sau la cerere, in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
Art. 4. - (1) Comandantii de nave si aeronave inregistreaza in jurnalul de bord si, respectiv, in carnetul de drum nasterile si decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate in afara teritoriului Romaniei.
(2) La bordul navei aflate in afara apelor teritoriale, casatoria se poate incheia numai intre cetateni romani, pe baza pasaportului eliberat de autoritatile competente ale statului roman, a certificatului medical prenuptial intocmit de medicul navei sau de un alt medic competent, precum si a declaratiei viitorilor soti.
(3) In caz de mobilizare, razboi ori participare la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara sau tip coalitie, actele si faptele de stare civila ale militarilor si personalului civil din unitatile fortelor armate se inregistreaza de ofiterii anume desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor.
(4) Inregistrarile trebuie sa cuprinda toate datele necesare intocmirii actelor de stare civila.
Art. 5. - Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei inregistreaza actele si faptele de stare civila privind cetatenii romani produse in strainatate si elibereaza certificate de stare civila, in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
Art. 6. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., coordoneaza si controleaza metodologic, in conditiile legii, activitatea de stare civila desfasurata de personalul cu atributii de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale si judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor.
(2) D.E.P.A.B.D. asigura tiparirea registrelor de stare civila, a certificatelor de stare civila si a extraselor pentru uz extern, in vederea transmiterii de mentiuni in strainatate.
(3) Certificatele de nastere, de casatorie si de deces sunt confectionate din hartie speciala, avand in filigran litera "R", incadrata intr-un caroiaj. Certificatele de stare civila se realizeaza cu o tenta de culoare albastra - pentru cele de nastere, roz - pentru cele de casatorie si cenusiu - pentru cele de deces. Culoarea aplicata materialului de baza trebuie sa fie repartizata uniform in toata profunzimea acestuia, astfel incat razuirea fina a unei suprafete sa nu duca la disparitia tentei culorii de fabricatie. Alte elemente de siguranta se stabilesc de catre D.E.P.A.B.D..
(4) Cerneala folosita la pretiparirea rubricilor din certificatele de stare civila, precum si materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie sa asigure rezistenta la uzura fizica.
(5) Certificatele de stare civila au tiparite la mijloc stema Romaniei si sunt legate in carnete a 25 de file. Fiecare certificat de stare civila este inseriat; seria este formata din doua litere si 6 cifre si este tiparita la mijloc, sub titlul care defineste certificatul.
(6) Documentele prevazute la alin. (3) se distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite in continuare S.P.C.J.E.P.
Art. 7. - Prefectii verifica, in conditiile legii, legalitatea actelor adoptate de autoritatile administratiei publice locale, in legatura cu realizarea atributiilor de stare civila privind actele si faptele de stare civila.
Art. 8. - Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor de stare civila se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii acestora, altii decat persoanele vizate, sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.
Art. 9. - (1) Presedintele consiliului judetean si primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civila a Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, denumita in continuare D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila realizata de personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor, exercitand in acest sens urmatoarele atributii:
a) organizeaza instruirile de pregatire profesionala a personalului cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si a ofiterilor de stare civila din cadrul primariilor de pe raza judetelor/municipiului Bucuresti;
b) intocmeste, la inceputul fiecarui an, programul de desfasurare a instructajelor; data si locul desfasurarii acestora se comunica D.E.P.A.B.D., precum si Directiei Generale pentru Relatia cu Comunitatile Locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
c) analizeaza lunar/semestrial activitatile desfasurate de personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor;
d) participa la intocmirea materialelor de analiza, a testelor si aplicatiilor practice;
e) tine evidenta si arhiveaza registrele de stare civila - exemplarul II, depuse de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de primariile competente care au in pastrare exemplarul I;
f) intocmeste necesarul de registre si de certificate de stare civila, precum si de cerneala speciala, pentru anul urmator, pe care il comunica, anual, D.E.P.A.B.D.;
g) asigura tiparirea formularelor auxiliare si distribuirea acestora, precum si distribuirea celor prevazute la lit. f) S.P.C.L.E.P. si primariilor din judet, contra cost;
h) desemneaza un reprezentant care sa participe la concursurile pentru incadrarea personalului de specialitate in domeniul starii civile din cadrul S.P.C.L.E.P. si al primariilor si asigura instruirea persoanelor carora urmeaza a li se delega exercitarea atributiilor de stare civila, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare;
i) asigura spatiile si amenajarile corespunzatoare pentru conservarea si pastrarea in conditii optime si de securitate a documentelor si imprimatelor de stare civila pe care le au in pastrare;
j) asigura prezenta unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civila, la schimbarea din functie a personalului cu atributii de stare civila sau cand, din diferite motive, acesta trebuie inlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;
k) primesc anual de la D.E.P.A.B.D. si distribuie S.P.C.L.E.P. si primariilor listele cu coduri numerice personale precalculate; in cazul epuizarii acestora, pentru anul in curs, solicita alocarea unor secvente suplimentare, de la structura judeteana a D.E.P.A.B.D.
(2) Presedintele consiliului judetean si primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., realizeaza cel putin o data pe an activitati de control asupra tuturor inregistrarilor de stare civila din cadrul primariilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului intocmit de S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, de D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., exercitand in acest sens urmatoarele atributii:
a) verifica realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare si gestiunea certificatelor de stare civila, inscrierea mentiunilor si efectuarea comunicarilor prevazute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea si inscrierea codurilor numerice personale;
b) verifica respectarea transmiterii in termen a comunicarilor nominale prevazute la art. 11 lit. e);
c) sesizeaza inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si D.E.P.A.B.D. cu privire la documentele de stare civila cu regim special pierdute ori furate si efectueaza verificarea administrativa, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civila, in cazul disparitiei in alb a unor astfel de documente de la primarii;
d) participa la verificarile ce se efectueaza in situatiile prevazute la lit. c), in vederea stabilirii imprejurarilor in care a avut loc sustragerea;
e) propun consiliului local sau primarului masurile administrative ce se impun;
f) asigura respectarea normelor privind protectia datelor si informatiilor gestionate si dispun masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate;
g) transmit lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare, la D.E.P.A.B.D. situatia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
h) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. situatia casatoriilor mixte;
i) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. sinteza activitatii pe linie de stare civila.
(3) Constatarile rezultate in urma controlului si masurile necesare pentru indreptarea unor erori se consemneaza intr-un proces-verbal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8, intr-un registru special de control pe linie de stare civila.
(4) Structurile prevazute la alin. (1) au atributii privind:
a) constituirea fondului arhivistic prin evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curenta, conform dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) efectuarea mentiunilor in actele de stare civila - exemplarul II, conform comunicarilor privind inregistrarea actelor si faptelor de stare civila; in lipsa comunicarilor privind modificarile intervenite ulterior, in statutul civil mentiunile se opereaza in baza informatiilor coroborate din arhivele proprii;
c) verificarea si pastrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativa si formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi inaintate presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti;
d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie si formularea propunerilor intemeiate pentru a fi inaintate presedintelui consiliului judetean/primarului general al municipiului Bucuresti, in vederea emiterii dispozitiei de aprobare sau respingere;
e) eliberarea, in mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de nastere, de casatorie si de deces ce le au in pastrare, la cererea autoritatilor publice prevazute la art. 27 alin. (1), in conditiile prevazute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) avizarea referatelor intocmite de catre S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civila sau, in localitatile in care acestea nu sunt constituite, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei, in cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila;
g) asigurarea colaborarii si a schimbului permanent de informatii cu structurile similare din tara, precum si cu organele de politie, pentru clarificarea situatiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;
h) solicitarea si atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele nascute anterior anului 1980, prin Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, denumit in continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului Bucuresti, in cazul persoanelor ale caror certificate de stare civila sunt transcrise;
i) eliminarea certificatelor de stare civila retrase si a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. si primariile de pe raza de competenta, precum si a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberarii ultimului certificat; eliminarea se efectueaza de catre Comisia de selectionare, pe baza de proces-verbal.
Art. 10. - Ofiterii de stare civila delegati au urmatoarele atributii:
a) intocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, de casatorie si de deces, in dublu exemplar, si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate;
b) inscriu mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila - exemplarul I sau, dupa caz, exemplarul II, in conditiile prezentei metodologii;
c) elibereaza gratuit, la cererea autoritatilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila, precum si fotocopii ale documentelor aflate in arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) elibereaza, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9; dovezile cuprind, dupa caz, precizari referitoare la mentiunile existente pe marginea actului de stare civila;
e) trimit structurilor de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, in termen de 10 zile de la data intocmirii actului de stare civila sau a modificarilor intervenite in statutul civil, comunicari nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
f) trimit centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, documentul de evidenta militara aflat asupra cetatenilor incorporabili sau recrutilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10;
g) trimit structurilor de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, pana la data de 5 a lunii urmatoare, certificatele anulate la completare;
h) intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimit, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, la Directia Judeteana de Statistica sau a municipiului Bucuresti;
i) dispun masurile necesare pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora si asigura spatiul necesar destinat desfasurarii activitatii de stare civila;
j) atribuie codurile numerice personale, denumite in continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le pastreaza si le arhiveaza in conditii de deplina securitate;
k) propun necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica anual structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.;
l) reconstituie registrele de stare civila pierdute ori distruse - partial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise prin semnare si aplicarea sigiliului si parafei;
m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa si documentele prezentate in motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala;
n) primesc cererile de inscriere de mentiuni cu privire la modificarile intervenite in strainatate, in statutul civil al persoanei, determinate de divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume, precum si documentele ce sustin cererile respective, pe care le inainteaza D.E.P.A.B.D., in vederea avizarii inscrierii mentiunilor corespunzatoare sau, dupa caz, a emiterii aprobarii;
o) primesc cererile de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate, insotite de actele ce le sustin, intocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care il inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de catre S.P.C.J.E.P. in coordonarea carora se afla;
p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civila si efectueaza verificari pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate in cuprinsul actelor de stare civila sau a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmesc documentatia si referatul cu propunere de aprobare sau respingere si le inainteaza S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, in vederea emiterii dispozitiei de aprobare/respingere de rectificare de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale competente;
q) primesc cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila, intocmesc documentatia si referatul prin care se propune primarului unitatii administrativ-teritoriale emiterea dispozitiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
r) inainteaza S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din registrul de stare civila - exemplarul I;
s) sesizeaza imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., in cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civila cu regim special.
Art. 11. - Ofiterii de stare civila delegati si personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. indeplinesc atributiile prevazute la art. 10, precum si urmatoarele atributii:
a) elibereaza, la cererea persoanelor fizice indreptatite, certificate care sa ateste componenta familiei, necesare reintregirii familiei aflate in strainatate, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 11 si 12;
b) efectueaza verificarile necesare avizarii cererilor de reconstituire si de intocmire ulterioara a actelor de stare civila pentru cetatenii romani si persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania;
c) efectueaza verificari si intocmesc referate cu propuneri in vederea avizarii de catre S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, precum si a cererilor de rectificare a actelor de stare civila;
d) efectueaza verificari si intocmesc referate cu propuneri in dosarele avand drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecatoreasca a actelor de stare civila si a mentiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecatoreasca a disparitiei si a mortii unei persoane, precum si inregistrarea tardiva a nasterii;
e) inscriu in registrele de stare civila, de indata, mentiunile privind dobandirea, redobandirea sau renuntarea la cetatenia romana, in baza comunicarilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.;
f) efectueaza verificari cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa;
g) colaboreaza cu directiile de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si cu maternitatile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fara acte de identitate asupra lor sau a caror identitate nu este cunoscuta si a cazurilor de parasire a copiilor nou-nascuti si neinregistrati la starea civila;
h) colaboreaza cu unitatile sanitare, Directia Generala Protectia Copilului, denumita in continuare D.G.P.C., si reprezentantii serviciului public de asistenta sociala, denumit in continuare S.P.A.S., si unitatile de politie, dupa caz, pentru cunoasterea permanenta a situatiei numerice si nominale a persoanelor cu situatie neclara pe linie de stare civila si de evidenta a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora in legalitate, pana la rezolvarea fiecarui caz in parte, precum si pentru clarificarea situatiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;
i) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situatia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
j) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situatia casatoriilor mixte.

CAPITOLUL II
Inregistrarea actelor de stare civila

SECTIUNEA 1
Registrele de stare civila

Art. 12. - (1) Registrele de stare civila sunt documentele in care se intocmesc actele de nastere, de casatorie si de deces.
(2) Registrul de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre primar si ofiterul de stare civila delegat, potrivit proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 13 si 14
(3) In situatia in care registrul de stare civila nu s-a completat in intregime, la data de 31 decembrie a fiecarui an, pe prima pagina ramasa libera, se intocmeste procesul-verbal de inchidere, in care se consemneaza numarul actelor inregistrate in anul incheiat sau, dupa caz, faptul ca nu a fost inregistrat niciun act. Inregistrarile pentru anul care incepe se fac, in continuare, in acelasi registru, pana la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor incepand cu numarul 1.
Art. 13. - (1) Numerotarea actelor de stare civila se face in momentul intocmirii acestora, consecutiv si neintrerupt, incepand de la data de 1 ianuarie, cu numarul 1, si se termina la 31 decembrie, cu numarul ultimului act inregistrat.
(2) Daca registrul se termina inainte de expirarea anului in curs, se incepe un registru nou, numerotarea actelor facandu-se in continuare.
Art. 14. - In cazul in care inregistrarile necesita un volum mare de operatiuni, se pot folosi in acelasi timp registre de stare civila in care numerotarea actelor se face diferentiat, folosindu-se numere pare si numere impare.
Art. 15. - In arhiva, registrele de stare civila se ordoneaza si se asaza pe unitati administrativ-teritoriale, iar in cadrul acestora, pe acte si fapte, cronologic.
Art. 16. - Registrele si certificatele de stare civila, precum si toate celelalte documente care stau la baza inregistrarii actelor si faptelor de stare civila se pastreaza separat de restul arhivei care se creeaza la nivelul S.P.C.L.E.P. si al primariilor, in incaperi special amenajate, in dulapuri inchise, asigurandu-se securitatea acestora.
Art. 17. - (1) In cazul in care un registru de stare civila a fost intocmit prin copiere dupa exemplarul existent, intrucat celalalt exemplar lipseste, pe ultima pagina a copertei se intocmeste un proces-verbal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 15.
(2) Este interzisa compactarea/legarea mai multor registre de stare civila intr-unul singur.
Art. 18. - (1) In unitatile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori se intocmesc opise alfabetice, pe ani si acte, in care se inscriu, zilnic, actele de nastere, de casatorie si de deces inregistrate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 16.
(2) In unitatile administrativ-teritoriale cu pana la 30.000 de locuitori, actele intocmite in cazurile speciale privind reconstituirea si intocmirea ulterioara, inregistrarea tardiva, transcrierea, adoptia, moartea prezumata se evidentiaza pe ultima coperta a registrelor, in partea interioara, specificandu-se numele de familie si prenumele persoanei inregistrate, precum si numarul/data intocmirii actului respectiv.
Art. 19. - (1) Registrul de stare civila - exemplarul II se inainteaza structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate.
(2) Termenul de pastrare a documentelor care au stat la baza inregistrarii actelor si faptelor de stare civila, precum si la inscrierea mentiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de pastrare, acestea pot fi scoase din evidenta arhivei, prin selectionare, cu aprobarea directiilor judetene/Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) La inceputul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a incheiat se ordoneaza pe dosare, cusute, sigilate, numerotate, dupa care se arhiveaza.
Art. 20. - Inscrisurile care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, in original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisa, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instantelor judecatoresti, parchetelor sau politiei; inscrisurile originale se restituie pana la data stabilita in adresa de solicitare.
Art. 21. - Registrele de stare civila se predau la Directia Municipiului Bucuresti/directiile judetene a/ale Arhivelor Nationale, dupa 100 de ani de la crearea/intocmirea acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Inregistrarea actelor de stare civila

Art. 22. - (1) Declaratiile privind inregistrarea actelor de stare civila se fac in fata ofiterului de stare civila, verbal, pentru inregistrarea nasterii si decesului, si in scris, pentru casatorie; declararea cu depasirea termenelor legale a nasterii, respectiv a decesului se face in scris, cu aratarea motivelor intarzierii.
(2) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant sau existente in arhiva de stare civila a primariei.
(3) Certificatul medical constatator al nasterii si certificatul medical constatator al decesului, precum si declaratiile de casatorie se inregistreaza imediat ce se primesc in registrul de intrare-iesire, care se intocmeste potrivit modelului prevazut anexa nr. 17.
Art. 23. - (1) Actele de stare civila si mentiunile de pe marginea acestora se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra.
(2) Sunt interzise stersaturile, razuirile, prescurtarile si adaugirile in cuprinsul actelor de stare civila sau al documentelor primare care stau la baza intocmirii acestora, precum si a inscrierii mentiunilor.
(3) Ofiterul de stare civila care intocmeste actul semneaza si aplica parafa proprie, precum si sigiliul special confectionat pentru activitatea de stare civila, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 18.
(4) Parafa functionarilor desemnati sa opereze mentiuni pe marginea actelor de stare civila - exemplarul II, depuse la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., cuprinde numai numele de familie si prenumele.
(5) Dupa inscrierea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila, ofiterul de stare civila sau personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. inscrie data, semneaza si aplica numai parafa proprie.
Art. 24. - Intocmirea actelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localitatii, judetul sau tara si cauza decesului se completeaza cu majuscule, de tipar; daca numele de familie ori prenumele este compus din doua sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fara a se desparti prin cratima;
b) rubricile privind "anul" si "ziua" se completeaza cu cifre arabe, iar rubrica privind "luna" se completeaza cu litere, fara prescurtari;
c) in rubrica "Sexul" se inscrie cu majuscule "MASCULIN" sau "FEMININ", conform certificatului constatator al nasterii/decesului;
d) rubrica "nationalitatea" se completeaza, daca este cazul, conform celor declarate de solicitant si numai cu consimtamantul acestuia, iar in rubrica "Cetatenia" se inscrie cetatenia stabilita potrivit actului de identitate prezentat;
e) rubricile din actele de nastere, casatorie si deces, referitoare la locul nasterii parintilor, al sotilor si al decedatului, se completeaza cu denumirea actuala a comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, potrivit organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei; rubricile referitoare la judet se completeaza cu denumirea actuala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti; in cazul municipiului Bucuresti, in rubrica "Municipiul" se inscrie "Bucuresti", iar cuvantul "judet" se bareaza si se inscrie "sectorul";
f) completarea tuturor rubricilor din actele si certificatele de stare civila se face cu respectarea intocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Romana, inclusiv cele referitoare la modul de folosire a literelor "a", "a", "i", "s", "t"; la completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "a" sau "i", dupa dorinta solicitantului; in ceea ce priveste denumirea localitatilor, inlocuirea literei "i" cu "a" din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) in cazul in care se transcrie/se inscrie un certificat de stare civila procurat din strainatate, in rubrica referitoare la "localitate" se inscrie denumirea localitatii, asa cum rezulta din actul prezentat si din traducerea legalizata, iar in rubrica "judetul" se mentioneaza "tara" unde a fost inregistrat, barandu-se cu o linie orizontala cuvantul "judetul"; rubricile care nu se completeaza se bareaza cu o linie orizontala, inainte de a fi semnat actul.
Art. 25. - Actele de nastere, de casatorie si de deces intocmite in cazuri speciale se inscriu in registrele curente, cu respectarea regulilor prevazute la art. 24 si a urmatoarelor:
a) in actele de nastere transcrise/inscrise, reconstituite, intocmite ulterior ori ca urmare a incuviintarii adoptiei, rubricile privind declarantul si "a prezentat certificatul medical constatator al nasterii nr. ..., eliberat de ..., din care rezulta ca s-a nascut un copil ..." nu se completeaza;
b) in actele de casatorie reconstituite, intocmite ulterior, transcrise/inscrise, la rubrica referitoare la "domiciliu" se inscrie domiciliul actual al sotului care solicita inregistrarea actului, asa cum rezulta din documentul de legitimare prezentat;
c) in actele de stare civila transcrise/inscrise, rubricile cu privire la "nume" si/sau "prenume" se completeaza conform certificatului original prezentat; in acest caz, prevederile art. 24 lit. a) teza a 2-a nu se aplica;
d) in actele de deces transcrise/inscrise, reconstituite, intocmite ulterior ori in baza unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, rubricile privind declarantul si "a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ..............." si "cauza decesului fiind .................." nu se completeaza, ci se bareaza cu o linie orizontala;
e) in actele de casatorie transcrise/inscrise, rubricile privind numele de familie al sotilor se completeaza asa cum rezulta din certificatele eliberate de autoritatile straine; in cazul in care nu rezulta numele de familie ce urmeaza a fi purtat in timpul casatoriei, se completeaza cu cel declarat de soti, conform declaratiei date in forma autentica;
f) in actele de casatorie reconstituite, intocmite ulterior sau transcrise/inscrise, textul "vazand ca publicatia ceruta de lege s-a efectuat in termen si ca nu s-a facut opozitie la aceasta casatorie, in temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soti prezenti" si "rubricile cu privire la martori" se anuleaza cu o linie orizontala; in textul "noi, ........ ofiter de stare civila am incheiat prezentul act de casatorie" se bareaza mentiunea "incheiat" si se inscrie, dupa caz, "reconstituit", "intocmit ulterior", "transcris", "inscris";
g) actele reconstituite, intocmite ulterior, transcrise/inscrise se semneaza de ofiterul de stare civila, care aplica parafa proprie si sigiliul.
Art. 26. - (1) Daca in timpul completarii actului, inainte de a fi semnat de declarant, de soti ori de martori si de ofiterul de stare civila, se constata o greseala, pagina completata gresit se anuleaza prin doua linii trase in diagonala ("X"), cu cerneala rosie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul "PAGINA ANULATA", iar numarul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina urmatoare, unde se intocmeste actul corect.
(2) In acelasi fel se anuleaza si pagina corespunzatoare din exemplarul II al registrului de stare civila, fara a mai completa textul scris gresit.
(3) Este interzisa ruperea filelor din registrele de stare civila, cu exceptia celor folosite de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, care se decupeaza din registrul de stare civila - exemplarul I, pentru a fi trimise in tara.
Art. 27. - (1) La cererea scrisa a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza S.P.C.L.E.P., a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica, a D.G.P.C. si a reprezentantilor S.P.A.S., precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA a 3-a
Inregistrarea nasterii

Art. 28. - (1) Inregistrarea nasterii se face de structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul.
(2) In registrul de nasteri se inregistreaza copilul nascut viu si copilul nascut mort.
(3) Inregistrarea gemenilor se face prin intocmirea actului de nastere, separat, pentru fiecare copil. In acelasi mod se procedeaza si in cazul gemenilor siamezi.
Art. 29. - (1) Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:
a) 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
b) 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile;
d) 30 de zile pentru copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare.
(2) In termenele prevazute la lit. a), b) si d) se cuprinde atat ziua nasterii, respectiv a gasirii, cat si ziua in care se face declaratia.
Art. 30. - (1) Inregistrarea nasterii se face in baza urmatoarelor documente:
a) certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
b) actul de identitate al mamei si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
c) certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si in fotocopie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul;
d) declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.
(2) In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini, sunt necesare documentele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:
a) pasaportul parintelui cetatean strain/parintilor cetateni straini, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in fotocopie, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare;
b) certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).
(3) In situatia in care ambii parinti au varsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si d), precum si urmatoarele:
a) certificatul de nastere al mamei si actul de identitate al declarantului, daca declararea nasterii nu este facuta de mama;
b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre parintii copilului.
(4) Actele de identitate ale parintilor si, dupa caz, al declarantului se restituie imediat dupa confruntarea datelor, pastrandu-se fotocopii ale actelor de identitate ale parintilor si ale certificatului de casatorie.
(5) In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate si nu a fost transcrisa/inscrisa in registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea in regim de urgenta a certificatelor de stare civila emise de autoritatile straine in registrele de stare civila romane; nasterea copilului se inregistreaza dupa transcrierea/inscrierea casatoriei parintilor.
(6) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetateni romani.
(7) In cazul in care parintii poarta nume de familie diferite sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si cel declarat, inregistrarea nasterii se face in baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
(8) Daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie si prenumele copilului, primarul unitatii administrativ-teritoriale la care se inregistreaza nasterea stabileste, prin dispozitie, numele de familie si prenumele copilului.
(9) Prevederile alin. (8) se aplica si in cazul in care ofiterul de stare civila a refuzat inscrierea prenumelui, in conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, iar parintii nu vor sa opteze pentru un alt prenume.
(10) In cazul in care parintii poarta nume de familie diferite, iar unul dintre acestia este in imposibilitate de a-si manifesta vointa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, inregistrarea nasterii se face in baza declaratiei celuilalt parinte.
(11) In cazul in care parintii au domicilii diferite, parintele care declara nasterea va da o declaratie cu privire la domiciliul copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19.
Art. 31. - (1) Cand declaratia nasterii a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute la art. 29, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al Romaniei, data pe declaratia scrisa. In cuprinsul declaratiei se mentioneaza motivul intarzierii.
(2) Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.
(3) La solicitarea instantelor judecatoresti investite cu solutionarea actiunii privind inregistrarea tardiva a nasterii, cand persoana a depasit varsta de un an, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. efectueaza urmatoarele verificari:
a) in registrele de stare civila, curente si speciale, ale localitatii in care s-a nascut persoana;
b) in evidentele unitatii sanitare unde s-a produs nasterea sau ale medicului de familie, in situatia in care nasterea a avut loc la domiciliu;
c) in Registrul National de Evidenta a Persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P., in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte, denumita in continuare D.G.P., si, dupa caz, ale serviciului cazier judiciar, statistica si evidente operative.
(4) Pentru inregistrarea tardiva a nasterii persoanelor care au depasit varsta de 14 ani, se efectueaza verificarile prevazute la alin. (3), precum si verificari la adresele la care acestia declara ca au locuit, prin unitatile de politie.
(5) Persoanele care au depasit varsta de 14 ani dau o declaratie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, la care anexeaza doua fotografii marimea 3/4 cm.
(6) Parintii sau reprezentantul legal ai/al persoanei care a implinit varsta de 14 ani completeaza declaratii, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 21, in fata ofiterului de stare civila/personalului cu atributii de stare civila.
(7) Ofiterul de stare civila/Personalul cu atributii de stare civila verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratie de persoana care a implinit varsta de 14 ani, stabileste daca fizionomia acestuia corespunde cu fotografiile anexate si aplica cele doua fotografii astfel: una pe declaratia persoanei care a implinit varsta de 14 ani si alta pe cea a parintilor sau a reprezentantului legal.
(8) Rezultatul verificarilor se consemneaza, detaliat, intr-un referat care sta la baza intocmirii comunicarii ce urmeaza a fi transmisa instantei judecatoresti; in comunicarea catre instanta judecatoreasca se mentioneaza concluziile S.P.C.L.E.P. cu privire la temeinicia sau netemeinicia cererii, precum si datele de stare civila care au fost stabilite in urma verificarilor astfel incat, in dispozitivul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, sa fie cuprinse toate datele necesare intocmirii actului de nastere.
(9) Materialele obtinute cu ocazia verificarilor se claseaza la structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P.
Art. 32. - (1) Dispozitiile art. 30 si 31 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, dar nu a fost inregistrata ori a fost inregistrata cu date nereale si se solicita inregistrarea nasterii in tara.
(2) Intocmirea actului de nastere se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria in raza careia are domiciliul/sediul unul dintre parinti/institutia interesata, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile; pentru a stabili daca nasterea a fost sau nu inregistrata in strainatate, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, in baza documentelor depuse si a declaratiilor date in forma autentica, solicita D.E.P.A.B.D. efectuarea de verificari, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit in continuare M.A.E. - D.C.
(3) In cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, dar a fost inregistrata cu date nereale, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, prin verificarile pe care le intreprinde, stabileste in ce anume consta neconcordanta dintre datele consemnate in actul inregistrat si datele de identificare reale ale parintilor copilului, pe baza de documente si declaratii date in forma autentica ale persoanelor care pot da relatii, inclusiv ale parintilor copilului.
(4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), referatul se transmite instantei judecatoresti numai dupa primirea avizului D.E.P.A.B.D.
(5) Daca parintii sau reprezentantul legal au procurat certificatul, prin M.A.E. - D.C., iar in urma verificarilor s-a stabilit ca nasterea a fost inregistrata corect in strainatate, se parcurge procedura prevazuta la art. 44 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate.
(6) Hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat inregistrarea tardiva a nasterii produse in strainatate, ramasa definitiva si irevocabila inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza la primaria locului de domiciliu al parintilor copilului.
Art. 33. - Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare se face, in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, respectiv la implinirea termenului de 30 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de constatare a parasirii copilului; inregistrarea se face in registrele de stare civila ale S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, ale primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit/parasit copilul.
Art. 34. - (1) Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit se face in baza urmatoarelor documente:
a) declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unitatii administrativ-teritoriale in raza careia a fost gasit copilul;
b) procesul-verbal intocmit si semnat de reprezentantul unitatii de politie competente, de medic si de reprezentantul S.P.A.S.;
c) dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui, emisa de primar, pentru situatiile in care nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 22;
d) expertiza medico-legala privind stabilirea sexului si a varstei aproximative ale copilului.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) lit. b) se inregistreaza la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care urmeaza sa inregistreze nasterea si cuprinde urmatoarele date:
a) anul, luna si ziua cand a fost gasit copilul;
b) sexul copilului;
c) locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul;
d) numele de familie, prenumele si domiciliul persoanei care l-a gasit, precum si, dupa caz, ale martorilor;
e) denumirea si adresa institutiei sau numele persoanei careia i-a fost incredintat copilul;
f) varsta copilului gasit, stabilita de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii si zilei de nastere, chiar daca acestea sunt aproximative;
g) rezultatul primelor cercetari efectuate de politie pentru identificarea mamei.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care persoana gasita, si a carei nastere nu a fost inregistrata, are varsta mai mare de 18 ani.
Art. 35. - Intocmirea actului de nastere pentru copilul parasit de mama in maternitate se face in baza urmatoarelor documente:
a) procesul-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.P.C., de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii;
b) certificatul medical constatator al nasterii;
c) dispozitia de plasament in regim de urgenta;
d) comunicarea politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei;
e) dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui, emisa de primar, pentru situatiile in care nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului;
f) declaratia de inregistrare a nasterii.
Art. 36. - (1) Actul de nastere privind copilul gasit/parasit de mama in maternitate/unitati sanitare se completeaza numai la rubricile referitoare la copil, respectiv cu datele care rezulta din certificatul constatator al nasterii ori cu cele stabilite de organele de politie; rubricile referitoare la parinti nu se completeaza.
(2) La rubrica "mentiuni" se inscrie textul: "actul a fost intocmit in baza procesului-verbal nr. .............. din ..................., din care rezulta ca a fost gasit de/parasit la ............................., cu domiciliul/sediul in .................................., str. ....................... nr. ..............., si incredintat................................................".
Art. 37. - (1) In situatia in care, ulterior inregistrarii nasterii, au fost identificati parintii ori copilul este recunoscut de mama, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde a fost inregistrata nasterea copilului gasit/parasit de mama in maternitate solicita instantei judecatoresti anularea actului de nastere.
(2) Dupa anularea actului, se face o noua inregistrare la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde s-a nascut copilul; daca mama copilului declara ca a fost inregistrata nasterea si dovedeste acest fapt, nu se mai intocmeste un nou act de nastere.
Art. 38. - (1) Cand mama declara ca este casatorita, dar nu poate prezenta certificatul de casatorie, da o declaratie scrisa in acest sens, iar inregistrarea nasterii se face numai dupa ce personalul cu atributii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei competente a stabilit datele referitoare la sot, prin solicitarea unui extras de pe actul de casatorie si din verificarile in R.N.E.P.
(2) Daca mama declara ca nu este casatorita, in urma verificarilor prevazute la alin. (1), copilul se inregistreaza cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la "tata" nu se completeaza.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul in care declaratia este facuta de o alta persoana.
Art. 39. - (1) In situatia in care copilul nascut viu a decedat si nasterea nu a fost inregistrata, se inregistreaza mai intai nasterea si apoi decesul.
(2) In cazul in care ofiterul de stare civila care inregistreaza decesul nu are competenta teritoriala pentru intocmirea actului de nastere trimite S.P.C.L.E.P., respectiv primariei competente sa intocmeasca actul de nastere, declaratia motivata a persoanei care a solicitat inregistrarea decesului, impreuna cu certificatul medical constatator al nasterii, si comunica datele referitoare la deces, pentru inscrierea mentiunii.
(3) Intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, daca nasterea s-a produs in interiorul termenului de un an; la cerere, se elibereaza certificat de nastere, cu mentiunea de deces.
(4) In toate cazurile de inregistrare a nasterii se aplica prevederile art. 30 si 31.
Art. 40. - (1) Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere; in acest caz, nu se completeaza rubricile privind "prenumele", "cetatenia" si "codul numeric personal", iar in rubrica "din care rezulta ca s-a nascut un copil ....................." se inscrie cuvantul "mort".
(2) La cerere, in baza actului, se elibereaza certificat de nastere cu mentiunea "COPIL NASCUT MORT", precum si adeverinta de inhumare/incinerare, fapt despre care se precizeaza pe fila verso a certificatului medical constatator al nasterii.

SECTIUNEA a 4-a
Inregistrarea casatoriei

Art. 41. - (1) Declaratia de casatorie, care face parte din dosarul intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 23, se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria locului de domiciliu ori de resedinta al unuia dintre ei si se publica in ziua in care a fost primita, prin afisare, in extras, in conditiile legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei din strainatate, unde cetatenii romani domiciliati in strainatate pot depune declaratia de casatorie.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soti nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde urmeaza a se incheia casatoria.
(4) Persoanele arestate sau condamnate, in baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul masurii arestarii si executarii pedepsei pot depune declaratia de casatorie la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria in a carei raza administrativ-teritoriala se gaseste sediul arestului/penitenciarului, care va fi si competenta sa o incheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau resedinta viitorilor soti.
Art. 42. - (1) Odata cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a) documentul cu care se face dovada identitatii, in original si in copie;
b) certificatul de nastere, in original si in copie;
c) certificatul medical privind starea sanatatii, intocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numarul de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori; certificatele medicale emise de institutii medicale in strainatate pentru uzul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei trebuie sa contina toate rubricile si sa fie insotite de traducerea in limba romana legalizata, cu apostila sau supralegalizare, dupa caz;
d) documente, in original si in copii, traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.
(2) Dovada desfacerii casatoriei anterioare se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) certificatul de despartenie sau de divort, eliberat in perioada 1951-1960;
b) certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
c) sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila; pentru divortul pronuntat in intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie sa poarte mentiunea ca a fost inscrisa in actul de casatorie in termen de doua luni de la ramanerea definitiva a hotararii.
(3) Dovada incetarii casatoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului sot.
(4) Dovada identitatii se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romani - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul emise de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporara sau permanenta, dupa caz.
(5) Cetatenii straini din statele terte fac dovada identitatii cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(6) Cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania fac dovada identitatii cu urmatoarele documente:
a) document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951;
b) documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara - protectie umanitara conditionata.
(7) Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania fac dovada identitatii cu pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
(8) Documentele cu care se face dovada identitatii trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(9) Urmatoarele categorii de documente de identitate ale cetatenilor straini nu sunt valabile pentru incheierea casatoriei pe teritoriul Romaniei:
a) documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea "IDENTITATE DECLARATA";
b) documentul care face dovada statutului de tolerat;
c) decizia de returnare.
(10) In situatia in care ofiterul de stare civila delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor inscrise in documentele de identitate si de calatorie prezentate de catre viitorul sot cetatean strain, este obligat sa solicite relatii, in scris, la Oficiul Roman pentru Imigrari, denumit in continuare O.R.I., sau la formatiunile sale teritoriale, daca documente sunt emise de aceasta institutie, cu privire la identitatea solicitantilor si autenticitatea documentelor prezentate.
(11) Documentele prezentate de cetatenii straini, eliberate de statele ai caror cetateni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).
Art. 43. - Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratia de casatorie cu documentele prezentate, iar semnarea declaratiei se face in prezenta sa.
Art. 44. - (1) Dosarul actului de casatorie cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 24, precum si documente justificative in sustinerea cererii;
b) incuviintarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atributii consulare pentru incheierea casatoriei inainte sau dupa implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 25;
c) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, prevazute de art. 6 alin. 2 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26;
d) declaratie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 27, din care sa rezulte ca cei 2 soti nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
e) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea D.G.P.C. pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, prevazute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei;
f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain cu un cetatean roman, din care sa rezulte ca primul indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu completarile ulterioare;
g) documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate, pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei, prin exceptie de la prevederile lit. f);
h) declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, pentru cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania; pentru apatrizi, legea nationala este legea statului in care isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
i) procesul-verbal, incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdomuti, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28;
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) si g) vor fi insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.
(3) Cetatenilor statelor care nu pot prezenta dovada mentionata la alin. (1) lit. f) intrucat ambasada statului al carui cetatean este nu mai elibereaza un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autoritatile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de catre misiunile diplomatice ale acestora acreditate in Romania.
Art. 45. - (1) In situatia incheierii casatoriei in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, minorul care doreste sa se casatoreasca face o cerere la D.G.P.C. de la locul de domiciliu in vederea obtinerii autorizarii prevazute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie sa fie insotita de o copie, legalizata sau certificata de ofiterul de stare civila, de pe certificatul de nastere, ancheta sociala intocmita de autoritatea tutelara de la domiciliul solicitantului si avizul dat de medic.
(2) Avizul medical trebuie sa fie prealabil incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarii D.G.P.C.; avizul medical nu inlatura prezentarea certificatelor medicale privind starea sanatatii prevazute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 46. - (1) Incuviintarea casatoriei minorilor de catre parinti ori, dupa caz, de catre tutore se face printr-o declaratie data la S.P.C.L.E.P. sau primaria competenta odata cu declaratia de casatorie; daca parintii ori, dupa caz, tutorele locuiesc/locuieste in alta localitate decat cea in care se incheie casatoria, incuviintarea se da la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din localitatea de domiciliu a acestora, care o inainteaza de indata la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei competente pentru incheierea casatoriei ori se poate prezenta o declaratie pe proprie raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca parintele este de acord cu incheierea casatoriei de catre copilul sau minor, care a implinit varsta de 16 ani.
(2) In situatia in care numai unul dintre parinti incuviinteaza casatoria minorului, iar celalalt refuza, instanta judecatoreasca decide tinand seama de interesul superior al copilului.
(3) In cazul in care parintii sunt divortati, pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul ambilor parinti.
Art. 47. - Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania si se legitimeaza cu documente de identitate eliberate de autoritatile altui stat, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere si documentul de legitimare rezulta ca au intervenit modificari in statutul civil, se procedeaza mai intai la inscrierea, pe marginea actului de nastere, a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.
Art. 48. - (1) Odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pana la incheierea casatoriei, viitorii soti declara, in fata ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au invoit sa il poarte in casatorie, potrivit dispozitiilor Codului familiei.
(2) Daca intelegerea referitoare la numele de familie a intervenit dupa depunerea declaratiei, dar inainte de a se incheia casatoria, aceasta intelegere se consemneaza intr-o declaratie scrisa care se anexeaza la declaratia initiala.
Art. 49. - (1) Casatoria se incheie la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
(2) In cazul prevazut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteste de la data de cand s-a primit declaratia la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria.
(3) Casatoria se poate incheia inaintea expirarii termenului de 10 zile, daca starea de sanatate a unuia dintre soti impune aceasta, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei; documentele justificative se pastreaza la dosarul de casatorie.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru situatii temeinic justificate, insa numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sanatatii viitorilor soti; in cazul expirarii termenului de valabilitate a acestora, viitorii soti sunt obligati sa obtina si sa depuna certificate medicale valabile.
Art. 50. - (1) Oficierea casatoriei se face in limba romana de catre ofiterul de stare civila intr-o incapere corespunzator amenajata, avand o tinuta vestimentara adecvata caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, si in limba materna a persoanelor care urmeaza sa se casatoreasca, daca ofiterul de stare civila cunoaste limba respectiva.
(2) La oficierea casatoriei, ofiterul de stare civila este obligat sa poarte esarfa, in culorile drapelului national roman, asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus.
Art. 51. - (1) Dupa luarea consimtamantului viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in fata a 2 martori, ofiterul de stare civila ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile Codului familiei privind drepturile si obligatiile sotilor si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
(2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in timpul casatoriei, de catre ofiterul de stare civila si de catre martori.
(3) In rubrica "Vazand ca publicatia ceruta de lege s-a efectuat in termen si ca nu s-a facut opozitie la aceasta casatorie, in temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soti, noi ...................................., ofiter de stare civila, am incheiat prezentul act de casatorie", se inscriu numele si prenumele celui care a oficiat casatoria.
Art. 52. - (1) Ofiterul de stare civila nu poate incheia casatoria daca constata ca nu sunt indeplinite cerintele legii.
(2) Refuzul privind incheierea casatoriei se consemneaza intr-un proces-verbal motivat, intocmit, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 29, in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza persoanelor care intentionau sa se casatoreasca.
Art. 53. - (1) Dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a sotului care isi schimba numele de familie prin casatorie; anularea se face prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate.
(2) In situatia persoanelor detinatoare de buletine de identitate sau carti de identitate provizorii, in actul de identitate al sotului care prin casatorie isi schimba numele de familie se aplica stampila cu urmatorul continut: "Schimbat numele din .................... in ......................, prin casatorie. Actul de identitate va fi preschimbat pana la .....................".

SECTIUNEA a 5-a
Inregistrarea decesului

Art. 54. - (1) Actul de deces se intocmeste la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.
(2) Declaratia de deces, pentru situatia in care cauza decesului este naturala, se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege; in acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
Art. 55. - (1) Odata cu declaratia de deces, declarantul depune urmatoarele acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule;
b) certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;
c) actul de identitate al decedatului;
d) livretul militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare a celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
(2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, in scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.
(3) Dupa intocmirea actului de deces, pe certificatul de nastere si/sau casatorie, dupa caz, se aplica mentiunea "Decedat act. nr. .............. din ...................... inregistrat la Primaria ....................".
Art. 56. - Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul de identitate al celui decedat si sa-l anuleze. Cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate, iar in cazul buletinului de identitate si al cartii de identitate provizorii se aplica, pe prima pagina, respectiv pe verso-ul documentului, stampila cu urmatorul continut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., inregistrat la Primaria .............., judetul ...............".
Art. 57. - (1) In termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului, ofiterul de stare civila are obligatia sa trimita actele de identitate ale persoanelor decedate sau declaratiile prevazute la art. 55 alin. (2), cu adresa scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 30, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
(2) In cazul decesului unui cetatean strain, pasaportul, actul de identitate, permisul de sedere permanenta sau permisul de sedere temporara se inainteaza de indata, cu adresa, structurii teritoriale a O.R.I., impreuna cu un extras de pe actul de deces.
(3) Daca documentele prevazute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritoriala a O.R.I. se inainteaza extrasul pentru uz oficial dupa actul de deces, impreuna cu declaratia motivata a declarantului.
(4) In cazul transcrierii/inscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din strainatate, ofiterul de stare civila are obligatia de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
Art. 58. - In actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se inscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevazuta la lit. c) si d) din certificatul medical constatator al decesului.
Art. 59. - (1) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, fie ca este sau nu identificat, declaratia se face in termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), inregistrarea se face in baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie sau de parchet, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
(3) In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenul legal de 48 de ore, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaratia se face in scris, aratand motivele intarzierii.
Art. 60. - (1) Intocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in raza careia a fost gasit, in baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de politie sau de parchet si a procesului-verbal intocmit de medicul legist, care cuprinde:
a) varsta si sexul;
b) data si locul unde a fost gasit cadavrul;
c) data si cauza decesului.
(2) Pe marginea actului de deces se face urmatoarea mentiune: "Cadavru cu identitate necunoscuta. Inscrierea s-a facut in baza dovezii eliberate de ........................................, cu nr. .................. din ...................".
(3) Daca, ulterior intocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta, parchetul sau politia stabileste identitatea cadavrului, pe baza comunicarii facute de acestea, datele privind identitatea se inscriu, prin mentiune, pe actul respectiv; mentiunea se comunica S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei care are in pastrare actul de nastere al persoanei identificate.
(4) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate mentiunile existente pe marginea actului, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu.
Art. 61. - (1) Ofiterul de stare civila care inregistreaza un act de deces este obligat sa comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unde se pastreaza actul de nastere - exemplarul I al celui decedat.
(2) Dupa efectuarea mentiunii de deces in exemplarul I al registrului de nastere, ofiterul de stare civila este obligat sa trimita comunicarea de mentiune la:
a) structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., pentru operarea in registrul de nastere - exemplarul II;
b) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unde s-a incheiat casatoria.
(3) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care are in pastrare actul de casatorie trimite comunicarea de mentiune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere al sotului supravietuitor, pentru inscrierea mentiunilor corespunzatoare pe marginea acestuia.
Art. 62. - (1) Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului, intr-un singur exemplar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 32, facand mentiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nasterii celui nascut mort.
(2) Duplicatul adeverintei de inhumare sau de incinerare pierduta ori distrusa se poate elibera numai cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinta.
(3) Inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman ori de origine romana al carui deces s-a produs in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea, la cererea scrisa a persoanei interesate, la care se anexeaza copia certificatului de deces, dupa caz, tradusa in limba romana si autentificata.
(4) Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica ori la oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se elibereaza in baza certificatului de deces intocmit de una dintre aceste autoritati, in conditiile prevazute la alin. (3).
(5) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevazuta la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(6) Cand decesul nu a fost inregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinta de inhumare ori incinerare se elibereaza numai cu aprobarea parchetului.
Art. 63. - (1) In actul de deces, intocmit ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, definitiva si irevocabila, se inscriu datele de stare civila si data decesului, asa cum rezulta din aceasta hotarare; intocmirea actului de deces, in acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria competenta, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, in conditiile prevazute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate.
(3) In cazul in care in cuprinsul hotararii judecatoresti declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului si nu poate fi stabilit prin verificari, la rubrica "Domiciliu" se inscrie localitatea de domiciliu din actul de nastere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.
Art. 64. - In cazul in care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din strainatate a actului respectiv se indica solicitantului sa se adreseze direct M.A.E. - D.C., conform art. 162; in cazuri deosebite, cand nu exista persoane interesate in procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obtine prin intermediul D.E.P.A.B.D.
Art. 65. - (1) In vederea declararii judecatoresti a disparitiei sau a mortii unei persoane, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizata efectueaza urmatoarele activitati:
a) verifica datele persoanei in R.N.E.P., precum si in evidentele D.G.P.;
b) solicita informatii de la ultimul loc de domiciliu si de la ultimul loc de munca, precum si de la persoanele care pot da relatii cu privire la imprejurarile in care s-au produs disparitia sau moartea ori despre data ultimelor stiri/date privind persoana;
c) verifica la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere, precum si la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria ultimului loc de domiciliu, in anul in care se presupune ca a disparut/decedat si urmatorii 5 ani, pentru a stabili daca pe marginea actului de nastere sau de casatorie exista mentiunea de deces;
d) comunica instantei judecatoresti datele rezultate din verificari;
e) urmareste modul de solutionare si, in caz de admitere a actiunii, in baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, informeaza D.E.P.A.B.D.
(2) Cu adresa scrisa, D.E.P.A.B.D. comunica despre inregistrarea decesului Institutului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.

SECTIUNEA a 6-a
Inregistrarea nasterii, casatoriei sau decesului in cazul
in care are loc in tren, pe o nava ori o aeronava

Art. 66. - (1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava ori aeronava, sau intr-un alt mijloc de transport, in timpul unei calatorii care nu depaseste granitele statului roman, inregistrarea nasterii ori a decesului se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale a locului de coborare ori de debarcare.
(2) Nu pot fi incheiate casatorii in timpul unei calatorii in interiorul granitelor tarii, in tren, pe o nava ori o aeronava.
Art. 67. - (1) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, inregistrarea se face de catre comandantul navei, in jurnalul de bord.
(2) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara spatiului aerian al Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei, in carnetul de drum.
Art. 68. - Prevederile prezentului capitol referitoare la actele si conditiile necesare inregistrarii nasterii, casatoriei sau decesului se aplica in mod corespunzator si in cazul inregistrarii nasterii, casatoriei ori decesului pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, sau pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara spatiului aerian al Romaniei.
Art. 69. - (1) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum vor cuprinde datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, acestea facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului de stare civila.
(2) Comandantul navei sau aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar in termen de 30 de zile de la sosirea in tara inainteaza, prin capitania portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Directia de Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, denumita in continuare D.S.C. - Sector 1, care va intocmi actul de stare civila si va elibera certificatul corespunzator.
(3) Comandantii de nave pot proceda la incheierea unei casatorii, in afara apelor teritoriale ale Romaniei, cu conditia ca viitorii soti sa fie cetateni romani, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai cu aprobarea comandantului, conform prevederilor art. 49 alin. (4).
(5) In timpul calatoriei ce depaseste apele teritoriale romane, comandantii de nave nu pot incheia casatoria intre un cetatean strain si un cetatean roman, precum si intre cetatenii straini care se afla pe nava, chiar daca viitorii soti ar avea dovezile cerute de lege.

SECTIUNEA a 7-a
Inregistrarea actelor de stare civila ale cetatenilor romani
incheiate in strainatate

Art. 70. - (1) Actele de stare civila privind cetatenii romani aflati in strainatate, care se inregistreaza la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe masura completarii lor, la D.S.C. - Sector 1, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-au intocmit actele.
(2) Actele de stare civila - exemplarul I se arhiveaza la D.S.C. - Sector 1, care trimite comunicari de mentiuni pentru actele de nastere si, dupa caz, de casatorie si opereaza pe ele mentiunile ce se primesc ulterior; la cerere, elibereaza persoanelor indreptatite certificate de stare civila.
Art. 71. - (1) Registrele de stare civila - exemplarul II se trimit la D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. in termen de 30 de zile de la data la care toate actele au fost completate.
(2) La primirea registrelor - exemplarul II, acestea se confrunta cu exemplarul I, aflat la D.S.C. - Sector 1, in scopul operarii in ele a mentiunilor existente pe marginea actelor - exemplarul I.
Art. 72. - (1) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite in strainatate la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.
(2) Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aproba de catre primari, dupa ce s-a obtinut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.
(3) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
(4) Cererile privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
(5) Dupa inregistrarea cererii, se efectueaza verificari urmand a se stabili:
a) daca titularul certificatului sau extrasului de nastere, casatorie ori deces este cetatean roman; verificarile se efectueaza la D.G.P. sau la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
b) daca mai exista un alt act transcris sau reconstituit in tara; verificarile se efectueaza in registrele de stare civila aflate in pastrare si, dupa caz, la S.P.C.L.E.P. sau la primaria domiciliilor avute anterior, pana la data inregistrarii actului de catre autoritatile straine;
c) daca S.P.C.L.E.P/primaria unitatii administrativ-teritoriale unde a fost depusa cererea are competenta teritoriala privind aprobarea transcrierii, in cazul cetatenilor care se legitimeaza cu pasaport sau titlu de calatorie; verificarile se efectueaza la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu declarat de solicitant.
(6) Documentele administrative emise de autoritatile straine, prezentate pentru inregistrarea in registrele de stare civila romane, precum si traducerile acestora, care sunt facute la un notar public din strainatate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileaza;
b) documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
c) documentele care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare.
Art. 73. - (1) Cererea de transcriere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 33, se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are domiciliul titularul certificatului/extrasului si se face in nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
(2) Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu, asistati de unul dintre parinti sau, dupa caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala; in cazul in care parintii au domicilii diferite in tara, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.
(3) Pentru persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, ai caror parinti au domiciliul in strainatate, cererea de transcriere a certificatelor de nastere se depune la primaria ultimului loc de domiciliu avut de parinti in Romania, iar in cazul in care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre parinti.
(4) Pentru cetatenii romani cu varsta peste 18 ani care au domiciliul in strainatate, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar daca nu au avut domiciliul in Romania, primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti, cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.
(5) Persoanele care redobandesc cetatenia romana si fac aceasta dovada cu Certificatul de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sau misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila, procurate din strainatate, la S.P.C.L.E.P./primaria unitatii administrativ- teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut in tara, inainte de renuntarea la cetatenia romana.
(6) In cazul transcrierii certificatului de casatorie, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al sotilor, iar daca sotii au domicilii diferite in tara, la oricare dintre cele doua primarii pe raza carora acestia isi au domiciliul.
(7) In cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligatia sa dispuna verificari si la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in tara de catre persoana decedata.
(8) Persoanele care fac dovada cetateniei romane cu Certificatul de cetatenie eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sau misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila, procurate din strainatate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobandesc cetatenia romana si fac dovada domiciliului in Romania cu permis de sedere permanenta eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor inscrise in permisul de sedere.
Art. 74. - (1) Cererea de transcriere este insotita de certificatul sau extrasul de stare civila eliberat de autoritatile straine, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si, dupa caz, de urmatoarele documente:
a) fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie, fotocopii ale actului de identitate sau pasaportului, dupa caz;
b) declaratii notariale, din partea ambilor soti, daca sunt cetateni romani, sau numai a sotului cetatean roman, cu privire la numele purtat dupa casatorie, in situatia in care in certificatul/extrasul de casatorie procurat din strainatate nu se face referire la numele sotilor dupa casatorie;
c) declaratie din partea parintelui care solicita transcrierea certificatului de nastere al copilului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 34, in cazul in care parintii acestuia au domicilii diferite;
d) declaratie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal ca nu mai exista un alt act transcris/inscris sau reconstituit, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35.
(2) In cazul in care titularul certificatului sau extrasului de stare civila ce urmeaza a fi transcris nu este in posesia niciunui document cu care sa faca dovada cetateniei romane, intrucat a plecat din tara odata cu parintii, in perioada minoritatii sale, se efectueaza verificari la D.G.P., iar in cazul in care solicitantul nu s-a nascut in Romania, primaria competenta sa transcrie certificatul efectueaza verificari la D.G.P.
(3) In situatia in care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din strainatate, se stabileste ca au intervenit modificari la numele si/sau prenumele titularului actului, fata de documentele ce insotesc cererea de transcriere, se solicita documentele necesare clarificarii neconcordantelor privind numele si/sau prenumele.
(4) Cererea pentru transcriere se depune si se solutioneaza dupa clarificarea neconcordantelor.
(5) In situatia in care se stabileste ca in certificatul sau extrasul eliberat de autoritatile straine au fost inscrise date care sunt in neconcordanta cu cele inscrise in registrele de stare civila romane si R.N.E.P., transcrierea se va face dupa indreptarea erorilor de catre autoritatile straine emitente.
Art. 75. - (1) Dupa inregistrare, cererea de transcriere se inainteaza S.P.C.J.E.P., impreuna cu referatul ce contine rezultatul verificarilor, din care sa rezulte ca nu mai exista un alt act transcris sau reconstituit in registrele de stare civila romane, precum si cu documentele mentionate la art. 73 si 74.
(2) In cazul transcrierii certificatului de deces, verificarile se vor referi atat la solicitant, cat si la decedat.
(3) Dupa verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P. restituie intreaga documentatie, impreuna cu avizul prealabil, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 36, S.P.C.L.E.P., respectiv primariei unitatii administrativ-teritoriale unde a fost depusa cererea.
Art. 76. - (1) La primirea avizului de la S.P.C.J.E.P., ofiterul de stare civila delegat prezinta primarului referatul insotit de cererea de aprobare a transcrierii certificatului sau extrasului de stare civila, potrivit modelului prevazut de anexa nr. 37 si documentele mentionate la art. 73 si 74.
(2) In baza aprobarii cererii de transcriere, precum si a documentelor depuse de solicitant si a evidentelor proprii, ofiterul de stare civila delegat intocmeste actul de stare civila si elibereaza certificatul corespunzator persoanei indreptatite.
(3) Dupa inregistrarea actului de stare civila, cererea solicitantului, referatul cu rezultatul verificarilor, avizat de catre S.P.C.J.E.P., aprobarea primarului, procura autentica, fotocopia si traducerea legalizata a certificatului sau extrasului de stare civila se pastreaza in arhiva proprie a primariei; originalul certificatului sau extrasului de stare civila se restituie solicitantului.
(4) Este interzisa transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate fara avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. si fara aprobarea primarului.
Art. 77. - In cazul respingerii cererii de transcriere de catre primar, ca urmare a avizului negativ dat de catre S.P.C.J.E.P., documentele depuse se restituie solicitantului, comunicandu-se motivul respingerii.
Art. 78. - Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort se inscriu numai prin mentiune, pe marginea actului de nastere; cererea, insotita de certificatul sau extrasul de casatorie, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si sentinta de divort, in original, fotocopie si traducere legalizata, autentificate conform prevederilor art. 72 alin. (6), se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere si se inainteaza, spre aprobare, D.E.P.A.B.D.
Art. 79. - Este interzisa inscrierea mentiunilor primite din strainatate fara aprobarea D.E.P.A.B.D.
Art. 80. - (1) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea care ii priveste in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul de resedinta; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza.
(2) Cererea de inscriere in registrele de stare civila romane, prevazuta in anexa nr. 33, se depune la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei din tara unde a fost facuta inregistrarea in prealabil ori din tara aflata in circumscriptia consulara respectiva.
(3) Cererea si declaratia, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35, vor fi insotite de documentele prevazute la art. 74.
Art. 81. - Cererea se inregistreaza intr-un registru de intrare-iesire special intocmit, inscriindu-se numarul pe aceasta. Dispozitiile privind transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila se aplica in mod corespunzator.
Art. 82. - (1) Inscrierea se face in aceleasi registre in care se inregistreaza in mod obisnuit actele sau faptele de stare civila ale cetatenilor romani petrecute in strainatate; la rubrica "Mentiuni" se inscrie textul: "ACT INSCRIS, in baza certificatului de ................................ nr. ................. din .............., eliberat de autoritatile .......................................... si a aprobarii sefului misiunii diplomatice/oficiului consular, numarul .............../.......... data"; rubricile privind "Numarul" si "Data" aprobarii sunt cele din registrul de intrare-iesire prevazut la art. 81.
(2) In baza actului de stare civila, inscris in registrele de stare civila romane de la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei, se elibereaza certificatul de stare civila.
(3) Procedura inscrierii se aplica si certificatelor de stare civila ale cetatenilor romani inregistrate la autoritatile straine, anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme; inscrierea se face numai la misiunea diplomatica ce functioneaza in statul care a emis certificatul/extrasul ce urmeaza a fi inscris.
Art. 83. - (1) Pentru inscrierea in registrele de stare civila ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al Romaniei a certificatelor de nastere, cererea va fi facuta de unul dintre parinti, de minorul care a implinit varsta de 14 ani, asistat de unul dintre parinti sau, dupa caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala.
(2) Pentru inscrierea certificatelor/extraselor de casatorie, cererea va fi facuta de sotul cetatean roman, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala; intocmirea actului se va face numai in conditiile in care s-a stabilit ca sotul cetatean roman are inscrise in registrele de stare civila romane toate modificarile intervenite in statutul civil; dovada se face prezentand certificatul de nastere sau, dupa caz, de casatorie, cu toate mentiunile inscrise, eliberat de autoritatile din tara.
(3) Pentru inscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi facuta de unul dintre membrii familiei sau de catre o alta persoana indreptatita.
(4) Procura speciala trebuie sa fie apostilata sau legalizata de autoritatea competenta, conform practicii locale.
Art. 84. - (1) Cetatenii ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, intocmirea actelor de stare civila la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are domiciliul solicitantul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale.
(2) Transcrierea extraselor prevazute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului, in conditiile prezentei metodologii.

CAPITOLUL III
Inscrierea mentiunilor in registrele de stare civila

SECTIUNEA 1
Despre mentiuni

Art. 85. - Pe marginea actelor de nastere, de casatorie si de deces se inscriu, dupa caz, mentiunile prevazute in anexa nr. 38; in situatia in care, pentru operarea unei mentiuni, nu exista text corespondent in anexa nr. 38, aceasta se inscrie cu avizul D.E.P.A.B.D.
Art. 86. - (1) Ofiterul de stare civila care inregistreaza acte de stare civila care atrag dupa sine efectuarea de mentiuni pe alte acte de stare civila trimite comunicari de mentiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de nastere - exemplarul I.
(2) In cazul in care exemplarul I al actelor de nastere, de casatorie sau de deces ale unei persoane a fost intocmit si se afla in pastrarea aceluiasi S.P.C.L.E.P sau a aceleiasi primarii, ofiterul de stare civila opereaza mentiunea corespunzatoare pe marginea acestuia, dupa care intocmeste si trimite comunicarea de mentiune la structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., care are in pastrare registrele de stare civila - exemplarul II.
Art. 87. - Ofiterul de stare civila care primeste dispozitii administrative, sentinte judecatoresti sau declaratii de recunoastere a unor copii nascuti in afara casatoriei, care atrag efectuarea de mentiuni, opereaza, pe marginea actului de stare civila din exemplarul I al registrului, mentiunea respectiva, apoi intocmeste si trimite comunicare de mentiune structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., respectiv directiilor judetene/Directiei Municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, in situatia in care acestea din urma au in pastrare registrele de stare civila - exemplarul II.
Art. 88. - Comunicarile de mentiuni pentru registrele de stare civila - exemplarele I si II se intocmesc pe formularele prevazute in anexa nr. 39 si se expediaza, in termen de 10 zile, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) pe documentele primare, care au stat la baza inregistrarilor, se inscrie urmatorul text: "Trimis comunicare de mentiune la .........................., cu nr. .................. din .................." si se semneaza;
b) formularul se semneaza de catre ofiterul de stare civila, dupa care se aplica sigiliul si se completeaza cu numarul sub care s-a inregistrat comunicarea de mentiune.
Art. 89. - (1) Ofiterul de stare civila care primeste comunicarea de mentiune o inregistreaza in registrul de intrare-iesire, dupa care opereaza mentiunea pe exemplarul I al registrului de stare civila; pe comunicare se inscrie urmatorul text: "Operat mentiunea, numarul actului/anul, data operarii, semnatura ofiterului de stare civila"; efectuarea inscrierii mentiunii se consemneaza in registrul de intrare-iesire, prin inscrierea urmatorului text: "Operat mentiunea, actul numarul ................/anul".
(2) Dupa inscrierea mentiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civila, se trimite comunicare de mentiune la structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., care are in pastrare exemplarul II al registrului.
(3) In cazul in care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind incheiat, operarea mentiunii se face si in acesta, iar comunicarea se trimite structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., pentru arhivare.
(4) In situatia in care exemplarul I al registrului de stare civila este distrus sau pierdut, comunicarile de mentiune se expediaza pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului; in comunicare se face mentiunea ca pe actul de stare civila exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut.
(5) In cazul in care lipseste si registrul de stare civila exemplarul II, despre aceasta se mentioneaza pe comunicare, dupa care se arhiveaza in dosarul pentru comunicari neoperabile, pana la reconstituirea actului.
Art. 90. - Comunicarile de mentiuni se arhiveaza, dupa inscrierea acestora pe exemplarele I si II ale registrelor de stare civila; pentru mentiunile neoperabile se tine o evidenta separata.
Art. 91. - (1) Ofiterul de stare civila care constata ca datele de stare civila din comunicarea de mentiune nu corespund cu cele din actul pe care urmeaza a se inscrie mentiunea restituie motivat comunicarea primariei de la care a primit-o.
(2) La primirea adresei de restituire a comunicarii, pentru mentiunea ce nu poate fi inscrisa pe actul de stare civila indicat, ofiterul de stare civila verifica actul intocmit, pentru a stabili daca nu a fost gresit completata comunicarea.
(3) In cazul in care ofiterul de stare civila constata ca s-a comis o greseala in completarea comunicarii de mentiune, se trimite o noua comunicare, cu datele exacte.
(4) Cand ofiterul de stare civila constata ca in completarea comunicarii de mentiune nu s-au comis greseli, acesta face verificari pentru stabilirea cauzei neconcordantelor si pentru clarificarea situatiei.
(5) Daca, in urma verificarilor facute, nu s-a stabilit cauza neconcordantelor, documentatia rezultata se inainteaza S.P.C.J.E.P., pentru extinderea verificarilor.
Art. 92. - In cazul in care se constata ca mentiunile nu s-au efectuat in termenele legale, acestea se efectueaza din oficiu, pe baza inregistrarilor existente in registrele de stare civila sau se solicita comunicarile de mentiuni autoritatilor emitente.
Art. 93. - (1) Atunci cand se primesc, direct din strainatate, comunicari de mentiuni, acestea se opereaza numai cu aprobarea D.E.P.A.B.D., cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (2).
(2) Inscrierea in actele de stare civila a unor hotarari straine, care se refera la statutul civil al cetatenilor romani, se face dupa recunoasterea hotararii straine de catre tribunalul competent a solutiona cererea de recunoastere, respectiv tribunalul de pe raza judetului unde isi are sau a avut domiciliul persoana interesata, fara avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, la primaria competenta si va fi insotita de hotararea straina si traducerea acesteia, in fotocopie, hotararea prin care s-au recunoscut pe teritoriul Romaniei efectele hotararii straine, definitiva si irevocabila, in original, precum si orice alte documente necesare inscrierii mentiunii.
(3) In situatiile in care hotararile straine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept in Romania, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de catre primaria competenta, insotita de actul original, fotocopie si traducerea legalizata a acestuia, in limba romana, legalizata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
(4) Mentiunile trimise de D.E.P.A.B.D. se opereaza asa cum au fost formulate in comunicarea scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 40.
Art. 94. - Pentru registrele de stare civila pe care le au in pastrare, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale le/ii revin atributiile prevazute in prezentul capitol.

SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei

Art. 95. - Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, in baza actului de recunoastere sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Art. 96. - (1) Recunoasterea facuta la inregistrarea nasterii sau ulterior de tatal copilului nascut in afara casatoriei se face dupa cum urmeaza:
a) prin declaratia scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 41, data in fata ofiterului de stare civila;
b) prin inscris autentic, in fata notarului public sau a instantei judecatoresti;
c) prin testament.
(2) Declaratia de recunoastere a unui copil din afara casatoriei autentificata se poate depune, dupa inregistrarea nasterii, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut, pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv; declaratia de recunoastere facuta de un cetatean strain se depune, personal sau prin imputernicit cu procura speciala, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut.
(3) In cazul recunoasterii prin testament, persoana interesata depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizata, in extras, a testamentului, cuprinzand textul prin care se face recunoasterea; dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Mentiunea de recunoastere poate fi inscrisa si din oficiu, in baza comunicarii biroului notarial care a efectuat autentificarea declaratiei sau a testamentului.
Art. 97. - (1) Inscrierea hotararilor judecatoresti, definitive si irevocabile, privind stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii, incuviintarea purtarii numelui sau de tagaduire a paternitatii ori contestarea filiatiei fata de mama se face, la cererea persoanelor interesate, prin mentiune pe marginea actului de nastere al titularului acestuia.
(2) In situatia in care ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila, s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai acestuia, iar in cazul copiilor majori numai la cererea acestora.
(3) Dupa operarea mentiunii de recunoastere, de contestare a recunoasterii, de stabilire a filiatiei sau de tagaduire a paternitatii ori de contestare a filiatiei fata de mama, se retrage certificatul de nastere si se elibereaza alt certificat, cu noile date de stare civila.

SECTIUNEA a 3-a
Inscrierea adoptiei, a anularii sau a desfacerii adoptiei

Art. 98. - (1) In cazul adoptiei, de catre cetateni romani cu domiciliul in tara, se intocmeste un nou act de nastere, de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul.
(2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, noul act de nastere se intocmeste de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul celui adoptat sau pe raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia.
(3) Daca adoptatul este cetatean roman cu domiciliul in strainatate, noul act de nastere se intocmeste de catre D.S.C. - Sector 1.
(4) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se completeaza cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale unde isi are sediul S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unde se intocmeste actul, iar rubricile privind parintii se completeaza cu numele si prenumele adoptatorilor.
(5) In toate cazurile, se retrage certificatul de nastere initial si se expediaza, spre anulare, emitentului.
(6) Dupa intocmirea noului act de nastere, se trimite comunicarea de mentiune S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale unde a fost inregistrat primul act de nastere al celui adoptat, care, dupa operarea mentiunii, la rubrica "Certificate eliberate", inscrie urmatorul text: "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".
(7) Adoptiile cu efecte restranse, aprobate anterior adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adoptiei, se inscriu in baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare si a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin mentiune pe marginea actului de nastere al celui adoptat si, dupa caz, pe actul de casatorie.
Art. 99. - La intocmirea noilor acte de nastere, ca urmare a adoptiei, se tine seama de urmatoarele:
a) pentru intocmirea actului de nastere ca urmare a adoptiei sunt necesare urmatoarele documente: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a incuviintat adoptia, actele de identitate sau pasapoartele parintilor adoptatori, certificatul de casatorie al adoptatorilor, dupa caz;
b) daca persoana care adopta este casatorita cu mama fireasca a adoptatului, respectiv cu tatal firesc, rubrica din actul de nastere privind "Numele de familie al mamei", respectiv "Numele de familie al tatalui", se completeaza cu numele de familie obtinut prin casatorie;
c) daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, in noul act de nastere se completeaza numai rubricile privind pe tata/mama, iar rubricile referitoare la celalalt parinte nu se completeaza; daca ulterior celalalt sot adopta, se intocmeste un nou act de nastere;
d) in cazul in care adoptia este facuta de o persoana necasatorita, rubrica privind tatal/mama copilului se completeaza cu numele si prenumele celui/celei care a adoptat;
e) daca cei care adopta sunt casatoriti si poarta nume diferite in casatorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentinta judecatoreasca de incuviintare a adoptiei.
Art. 100. - (1) Adoptiile incuviintate in strainatate privind persoane ale caror acte de nastere si, dupa caz, de casatorie sunt inregistrate in Romania se inscriu numai prin mentiune, daca la data incuviintarii adoptiei acestea nu aveau cetatenie romana, in conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare.
(2) Adoptiile incuviintate in strainatate privind cetatenii romani se inscriu prin intocmirea unui nou act de nastere la D.S.C. - Sector 1, in baza documentelor eliberate de autoritatile straine, cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 93 alin. (2) si (3).
(3) Adoptiile inregistrate la alte oficii de stare civila decat cel prevazut la alin. (2) sunt si raman valabile.
Art. 101. - Mentiunea privind adoptia se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, pe actul de casatorie si pe actele de nastere ale copiilor sai minori; in cazul copiilor majori, se inscrie numai la cererea acestora.
Art. 102. - (1) Anularea sau desfacerea adoptiei, dispuse prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila, se inscrie prin mentiune.
(2) In aceste cazuri, pe actul de nastere intocmit in urma adoptiei, la rubrica "Certificate eliberate", se inscrie textul "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".
(3) Dupa operarea acestor mentiuni, S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actul de nastere in urma adoptiei comunica anularea sau desfacerea adoptiei la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde a fost intocmit primul act de nastere, care, la randul sau, opereaza mentiunea pe marginea actului de nastere si anuleaza textul inscris la rubrica "Certificate eliberate" cu o linie orizontala trasata cu cerneala rosie; dupa efectuarea acestor operatiuni, actul de nastere intocmit anterior adoptiei ramane valabil.
(4) Daca pe marginea actului de nastere intocmit in urma adoptiei exista mentiune de casatorie, se comunica la locul inregistrarii actului initial si mentiunea de casatorie, pentru a fi operata pe marginea acelui act; la locul inregistrarii casatoriei se comunica mentiunea, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 39.

SECTIUNEA a 4-a
Inscrierea divortului, anularii ori a incetarii casatoriei

Art. 103. - (1) Inscrierea divortului se face din oficiu, prin mentiune pe marginea actului de casatorie, in baza hotararii judecatoresti, definitiva si irevocabila, comunicata de instanta judecatoreasca; de asemenea, inscrierea divortului se face si la cererea oricaruia dintre fostii soti, care depune copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.
(2) Inscrierea divortului pronuntat in strainatate privind un cetatean roman se face numai dupa ce hotararea straina, definitiva si irevocabila, a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 si 170 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare.
(3) Sentintele judecatoresti de desfacere a casatoriei ramase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 si neinscrise sau neinregistrate se inscriu, la cererea celor interesati, prin mentiune pe marginea actului de casatorie.
(4) Sentintele de divort ramase definitive in perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, daca nu au fost inscrise pe actele de casatorie, la cererea sotilor care au obtinut divortul, in termen de doua luni de la ramanerea lor definitiva, nu se vor lua in considerare, hotararile ramanand fara efect.
(5) In cazul in care divortul a fost pronuntat in strainatate, iar din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor purta dupa divort, se solicita declaratii pe propria raspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a sotului care solicita inscrierea mentiunii de divort, dupa caz, din care sa rezulte numele pe care acestia/acesta doresc/doreste sa il poarte in urma divortului.
(6) Pentru inscrierea mentiunii privind divortul, ofiterul de stare civila, care primeste hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, inscrie pe actul de casatorie mentiunea corespunzatoare, precum si pe cele de nastere, pentru situatia in care S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale are in pastrare ambele acte de nastere ale fostilor soti; in caz contrar, trimite comunicari de mentiuni catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariilor unitatilor administrativ-teritoriale care pastreaza exemplarul I al actelor de nastere ale fostilor soti.
Art. 104. - (1) Declararea nulitatii ori anularea casatoriei se inscrie prin mentiune pe actul de casatorie si pe cele de nastere ale fostilor soti, exemplarul I si II, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) Comunicarea de modificare pe actul de casatorie in care s-a inscris mentiunea de divort, de declarare a nulitatii sau de anulare a casatoriei se transmite, in termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, in vederea actualizarii componentei locale a R.N.E.P.
(3) In adresa de inaintare se mentioneaza, pe langa datele de identificare a sotilor, domiciliul avut - atat la data incheierii casatoriei, cat si la data pronuntarii divortului sau a anularii casatoriei -, precum si numarul hotararii judecatoresti, data si instanta care a pronuntat-o.
Art. 105. - Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti se inscrie prin mentiune pe actul de casatorie si pe cel de nastere al sotului supravietuitor, pe baza comunicarii primite de la ofiterul de stare civila care a inscris mentiunea de deces pe actul de nastere al decedatului; in acelasi mod se inscriu si mentiunile privind anularea unei hotarari declarative de moarte ori de rectificare a datei mortii; comunicarile de mentiuni se transmit in termen de 10 zile S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, in vederea actualizarii componentei locale a R.N.E.P.

SECTIUNEA a 5-a
Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui
pe cale administrativa

Art. 106. - (1) Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, in nume propriu ori prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin imputernicire avocatiala; in cazul cetateanului roman cu domiciliul in strainatate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in Romania, iar daca nu a avut vreodata domiciliul in Romania, la D.S.C. - Sector 1.
(2) Copilul care a implinit varsta de 14 ani semneaza cererea impreuna cu parintii sai; in cazul in care aceasta este semnata numai de unul dintre parinti, celalalt parinte va da o declaratie, in forma autentica, din care sa rezulte ca este de acord cu schimbarea numelui copilului.
(3) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 42, ofiterul de stare civila competent verifica daca au fost depuse toate actele prevazute de legea speciala si, dupa caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 43.
(4) Cand se constata ca dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori solutionarea acestuia necesita aplicarea altei proceduri, acesta se restituie cu indicatiile corespunzatoare.
(5) Daca cererea se incadreaza in prevederile legale, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofiterul de stare civila o inainteaza, impreuna cu toate actele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte documente depuse in sustinere, structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. competent pentru efectuarea verificarilor.
(6) Rezultatul verificarilor, care se efectueaza in termen de 30 de zile, se consemneaza intr-un referat, semnat de seful S.P.C.L.E.P.; referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, provenienta numelui actual si a celui solicitat, motivele reale rezultate din verificari, precum si propuneri asupra oportunitatii aprobarii sau respingerii cererii.
(7) Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu referatul prevazut la alin. (6), actele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si, daca este cazul, cu opozitiile, se inainteaza de catre S.P.C.L.E.P. catre S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C.
(8) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M - Bucuresti, prin structura de stare civila/Directia de Stare Civila, verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si, dupa analizarea temeiniciei cererii, precum si a opozitiilor facute, printr-un referat semnat de seful serviciului/directorul executiv, propune, motivat, presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea dosarului.
(9) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbarii numelui pe cale administrativa se restituie cu precizarea procedurii de urmat.
Art. 107. - (1) Copiile dispozitiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 44, primite de la autoritatea care a incuviintat schimbarea numelui de familie si/sau prenumelui, se pastreaza de S.P.C.L.E.P., respectiv de primaria unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, timp de 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunostinta acestuia, urmand ca, in caz de neprezentare, sa fie restituite organului emitent.
(2) Dupa instiintarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui si/sau a prenumelui privind emiterea dispozitiei de aprobare a cererii, acesteia i se solicita:
a) certificatele de nastere, de casatorie, precum si cele de nastere ale copiilor minori, in original;
b) dovada achitarii taxei de schimbare a numelui;
c) cereri individuale prin care se solicita certificatele de stare civila, potrivit schimbarii de nume obtinute prin dispozitie.
(3) Un exemplar al dispozitiei de aprobare se inainteaza D.E.P.A.B.D., in vederea actualizarii evidentei schimbarilor de nume pe cale administrativa; pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispozitiilor la D.E.P.A.B.D.
Art. 108. - La depunerea actelor prevazute la art. 107 alin. (2), se procedeaza astfel:
a) se retrag certificatele de stare civila completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate;
b) se inmaneaza solicitantului copia dispozitiei de schimbare a numelui de familie si/sau prenumelui, iar dovada de primire, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 45, impreuna cu dovada achitarii taxei de schimbare a numelui, se inainteaza la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M Bucuresti - D.S.C.;
c) se trimite cate o copie a dispozitiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale a locului de nastere, de casatorie si, dupa caz, de nastere a copiilor minori, pentru inscrierea mentiunilor in actele de stare civila respective; concomitent, pe baza cererii lor, se solicita certificate de nastere sau de casatorie, dupa caz, iar certificatele de stare civila retrase se anuleaza;
d) la primirea certificatului de stare civila, acesta se inmaneaza solicitantului, iar cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care este inscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligatia prezentarii la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, in termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate; daca actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate, aceasta/acesta se anuleaza prin aplicarea stampilei cu urmatorul continut: "Schimbat numele de familie/prenumele din .................. in ............... . Actul de identitate va fi schimbat pana la data de ................ ."
Art. 109. - S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale a locului de nastere sau de casatorie care primeste dispozitia de aprobare a schimbarii numelui si/sau prenumelui si adresa prin care se solicita certificatul de stare civila efectueaza, pe marginea actului respectiv, mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, dupa care completeaza un nou certificat, pe care il trimite, in termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.
Art. 110. - (1) Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui se face pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie al persoanei careia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acesteia.
(2) In cazul in care persoana care si-a schimbat numele de familie si/sau prenumele are copii minori, dar nu a solicitat si schimbarea numelui de familie al acestora, se va opera mentiunea despre schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui parintelui pe actele de nastere ale acestora, intocmindu-se si comunicarile de modificari pentru mentiuni in evidenta persoanelor; daca persoana care si-a schimbat numele de familie si/sau prenumele are copii cu varsta de peste 18 ani, operarea mentiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea S.P.C.J.E.P/D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C.; pentru deciziile emise pana la data de 31 martie 2005, operarea mentiunii se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D.
Art. 111. - Pentru inscrierea mentiunii de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui, la cererea persoanei in cauza, se pot inmana acesteia documentele prevazute la art. 108 lit. c), dupa ce in prealabil se indeplinesc procedurile prevazute la art. 108 lit. a) si b); la prezentarea adresei, ofiterul de stare civila opereaza, pe actul respectiv, mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, dupa care elibereaza certificatul de stare civila.
Art. 112. - (1) Deciziile de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui emise de Ministerul Justitiei pana la 31 decembrie 1950, precum si sentintele judecatoresti prin care s-a incuviintat redobandirea numelui, ce nu au fost inregistrate si pentru care se solicita inscrierea, se trimit D.E.P.A.B.D., pentru incuviintarea inscrierii mentiunii.
(2) In cazul in care se solicita copii ale deciziilor de schimbare a numelui si/sau a prenumelui emise pana la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D., insotite de timbrul fiscal corespunzator.
(3) In cazul in care se solicita copii de pe dispozitia de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, emisa incepand cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se depun la serviciul de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P. emitent.
Art. 113. - (1) Schimbarea numelui de familie dobandit prin casatorie, ca urmare a unei decizii/dispozitii administrative sau ca urmare a modificarii intervenite in strainatate, nu are efect asupra numelui de familie dobandit la nastere.
(2) Pentru persoanele casatorite/divortate care si-au pastrat, in urma casatoriei/divortului, numele de familie dobandit la nastere, decizia/dispozitia emisa ca urmare a schimbarii numelui pe cale administrativa se inscrie pe marginea actului de nastere si nu are efect asupra numelui de familie apartinand titularului actului, dobandit la nastere.
(3) Dovada schimbarii numelui/prenumelui pe cale administrativa se face atat cu decizia/dispozitia, cat si cu certificatul de nastere eliberat cu mentiuni.
Art. 114. - Dupa operarea mentiunii de schimbare a numelui pe marginea actelor de stare civila, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unitatii administrativ-teritoriale care opereaza mentiunea transmite comunicari Directiei cazier judiciar - statistica si evidente operative din cadrul I.G.P.R, D.G.P. si Directiei generale a finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti a locului de domiciliu.

SECTIUNEA a 6-a
Inscrierea mentiunilor privind inregistrarea numelui/prenumelui
cu ortografierea limbii materne

Art. 115. - (1) Persoana al carei nume de familie sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea - prin mentiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atat la rubricile privind titularul, cat si la cele referitoare la parintii sai.
(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la sediul primariei care are in pastrare actul de stare civila.
(3) Cererea pentru inscrierea mentiunii se aproba, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 69, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, care are in pastrare registrele.
(4) Efectele aprobarii se extind asupra copiilor minori si asupra celuilalt sot, daca au nume de familie comun, numai daca acesta din urma isi da consimtamantul.
(5) Daca sotii nu se inteleg cu privire la extinderea efectelor aprobarii asupra copiilor minori, se procedeaza conform art. 30 alin. (8).
Art. 116. - (1) Pe baza aprobarii se efectueaza mentiune pe marginea actului de stare civila si se elibereaza un nou certificat, iar cel eliberat anterior se retine si se anuleaza.
(2) Daca ofiterul de stare civila nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea in limba materna, acesta cere solicitantului sa prezinte o traducere sau o ortografiere oficiala, autentificata de notarul public.

SECTIUNEA a 7-a
Inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui
si/sau prenumelui intervenite in strainatate

Art. 117. - (1) Schimbarea numelui si/sau a prenumelui intervenita in strainatate, privind persoanele ale caror acte de nastere si de casatorie sunt inregistrate in Romania, se inscrie prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu respectarea prevederilor art. 93.
(2) Documentele administrative sau judecatoresti in baza carora s-a dispus in strainatate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse conditiilor de legalizare/supralegalizare prevazute la art. 72 alin. (6).
(3) Cererea de inscriere a mentiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul pe marginea caruia urmeaza sa se opereze mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, in nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin imputernicire avocatiala, si este insotita de urmatoarele documente:
a) documentul de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si in fotocopie;
b) traducerea legalizata a documentului, in original si in fotocopie;
c) fotocopia certificatului de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
d) fotocopia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine, al persoanei reprezentate.
Art. 118. - (1) Cetatenii romani aflati in strainatate, in al caror statut civil a intervenit una dintre modificarile referitoare la divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume - in cazul cand schimbarea s-a facut in baza unei hotarari judecatoresti pronuntate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul dintre statele cu care Romania are incheiate tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica ori hotarari judecatoresti care sunt recunoscute in prealabil de catre tribunalul competent din tara -, pot depune, la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta, cerere insotita de documentele justificative, in vederea inscrierii in registrele de stare civila romane a schimbarilor intervenite in statutul lor civil.
(2) Cand schimbarea numelui si/sau prenumelui se face in baza unui document administrativ, acesta, alaturi de celelalte documente prevazute la art. 117 alin. (3), se anexeaza in fotocopie legalizata de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta, in vederea inscrierii mentiunii.
(3) La inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite in strainatate, precum si la eliberarea certificatelor de stare civila titularilor actelor se aplica prevederile art. 113 alin. (1) si (2).
(4) M.A.E. - D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, insotita de intreaga documentatie, cu privire la inscrierea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila.
(5) D.E.P.A.B.D. avizeaza inscrierea mentiunilor, procedeaza la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civila, dupa caz, si le transmite, prin M.A.E. - D.C., care solicita titularului achitarea taxelor consulare aferente.

SECTIUNEA a 8-a
Inscrierea mentiunilor privind acordarea sau renuntarea
la cetatenia romana

Art. 119. - (1) Mentiunile privind acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 46-48, se inscriu pe marginea actelor de stare civila in baza comunicarilor trimise de catre D.E.P.A.B.D. structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.
(2) In cazul in care mentiunile prevazute la alin. (1) nu se pot inscrie, se restituie comunicarea, in termen de 3 zile, la D.E.P.A.B.D., aratandu-se motivele pentru care nu s-a putut inscrie mentiunea.
(3) Dupa efectuarea mentiunii in exemplarul II al registrului de nasteri si, daca este cazul, si in cel de casatorie, partea a doua a comunicarii primite de la D.E.P.A.B.D. se trimite S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare exemplarul I al actului de nastere.
(4) In cazul in care pe actul de nastere - exemplarul I exista o mentiune privind casatoria titularului, ofiterul de stare civila are obligatia de a intocmi comunicarea de mentiune, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 39, pe care o trimite S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare exemplarul I al actului de casatorie; dupa efectuarea mentiunii pe actul de casatorie, ofiterul de stare civila trimite comunicarea de mentiune structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru operarea mentiunii si in exemplarul II.
Art. 120. - (1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie trimite D.E.P.A.B.D., la inceputul lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza au depus juramantul de credinta, urmatoarele comunicari:
a) tabelul privind persoanele care au dobandit ori au redobandit cetatenia romana, in conditiile prevazute la art. 8-10 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata;
b) tabelul privind persoanele care au renuntat la cetatenia romana, prin aprobarea renuntarii la aceasta, in conformitate cu prevederile art. 25 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata.
(2) Pe baza datelor din registrele de stare civila referitoare la cetatenia romana a titularului sau a parintilor sai nu se elibereaza certificate ori adeverinte care sa ateste cetatenia.

CAPITOLUL IV
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila

Art. 121. - (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 49, se adreseaza primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul, in cazurile prevazute la art. 55 lit. a) si art. 56 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererea de reconstituire a unui act de stare civila se adreseaza S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei din cadrul unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al persoanei interesate, in cazul prevazut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Actele reconstituite pot fi completate sau rectificate in cazuri temeinic justificate.
Art. 122. - (1) Ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care primeste cererea o inregistreaza si o prezinta, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, primarului unitatii administrativ-teritoriale, care este obligat sa solutioneze cererea, cu avizul S.P.C.J.E.P.
(2) In toate cazurile, ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. stabileste daca actul de stare civila nu a fost intocmit ori daca registrul de stare civila a fost pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte.
(3) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (2), ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. verifica inregistrarile din registrele de stare civila curente, pe o perioada de minimum 5 ani inainte si dupa anul declarat de solicitant, precum si toate inregistrarile speciale, incepand cu anul 1949. Dupa caz, se solicita verificari si in registrele de stare civila speciale - exemplarul I din perioada anilor 1951-1957, care au fost intocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate in pastrarea primariilor unitatilor administrativ-teritoriale care au fost resedinta de raion.
(4) Verificarile se efectueaza in exemplarele I si II ale registrelor de stare civila, iar rezultatul se consemneaza intr-un proces-verbal.
(5) In situatia in care registrul de stare civila se afla in pastrarea directiilor judetene/a municipiului Bucuresti ale/a Arhivelor Nationale, se solicita acestora sa efectueze verificari in arhivele pe care le detin.
Art. 123. - (1) Dupa semnarea dispozitiei de catre primar, intocmita potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 50-52, aceasta se comunica solicitantului, in termen de 10 zile de la emitere; in caz de admitere, i se pune in vedere sa solicite inregistrarea dispozitiei.
(2) Daca solicitantul sau o alta persoana interesata contesta dispozitia de respingere a cererii la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, primaria competenta, iar prin sentinta definitiva si irevocabila se admite cererea, ofiterul de stare civila delegat din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale primeste declaratia cetateanului, la care ataseaza o copie legalizata a sentintei judecatoresti, procedand ca si in cazul in care cererea a fost admisa prin dispozitie a primarului.
(3) Dispozitiile de admitere a cererii de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unor acte de stare civila se inregistreaza, pe baza declaratiilor scrise, in registrele de nastere, de casatorie ori de deces, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale competente.
(4) In cazul prevazut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, actul reconstituit se intocmeste de ofiterul de stare civila de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de la primaria unitatii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.
(5) Daca inregistrarea ulterioara urmeaza sa se faca la un alt S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la alta primarie decat cea la care s-a primit cererea, ofiterul de stare civila trimite declaratia solicitantului, a carui semnatura o certifica dupa identificare, primariei competente sa intocmeasca actul; concomitent, se solicita certificatul de stare civila si un exemplar al dispozitiei de admitere a cererii.
Art. 124. - (1) In cazul cererilor cetatenilor straini sau ale persoanelor fara cetatenie care isi au domiciliul in Romania, adresate primariilor unitatilor administrativ-teritoriale, referitoare la reconstituirea ori intocmirea ulterioara a unui act de stare civila, ofiterul de stare civila delegat sau personalul cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care urmeaza a inregistra actul va efectua verificarile prevazute de art. 122.
(2) Structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata localitatea unde urmeaza a se inregistra actul de stare civila stabileste daca au fost efectuate verificarile necesare, precum si daca dosarul este constituit cu documentele justificative si procedeaza la confruntarea datelor din dosar cu cele obtinute in urma verificarilor proprii; in baza acestora, intocmeste referatul cu propuneri privind avizul ce urmeaza a fi comunicat de catre S.P.C.J.E.P. la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale unde a fost inregistrata cererea, in vederea emiterii de catre primar a dispozitiei corespunzatoare.

CAPITOLUL V
Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea
actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise
pe marginea acestora

Art. 125. - (1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; in functie de rezultatul verificarilor, se emit dispozitii de admitere sau de respingere.
Art. 126. - (1) In cazul anularii, modificarii sau al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de catre parchet; cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de catre structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului si a concluziilor procurorului.
(2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de cetatenii straini se adreseaza Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, iar competenta efectuarii verificarilor revine structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza caruia acestia si-au ales domiciliul pentru citare.
(3) Actul de sesizare a instantei judecatoresti va fi insotit de extrase de pe actul in cauza, exemplarele I si II, cu toate mentiunile existente in acestea.
Art. 127. - (1) Anularea se poate cere in cazul cand:
a) actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator;
b) actul nu trebuia intocmit la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din cadrul unitatii administrativ-teritoriale respective;
c) faptul sau actul de stare civila nu exista;
d) nu s-au respectat prevederile legale la intocmirea actului de stare civila;
e) mentiunea a fost inscrisa pe alt act de stare civila;
f) mentiunea a fost inscrisa cu un text gresit.
(2) Anularea actului de stare civila ori a unei mentiuni se face prin bararea acestora cu doua linii, in diagonala, respectiv "X", trasate cu cerneala rosie, si inscrierea, in rubrica "Mentiuni", a numarului si a datei hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, precum si a denumirii instantei care a pronuntat-o.
(3) Prin modificarea actelor de stare civila se intelege inscrierea unor mentiuni privitoare la statutul civil al titularului, asa cum sunt descrise in cap. III.
(4) Completarile se inscriu, in intregime, cu cerneala rosie.
Art. 128. - (1) Verificarile ce se efectueaza in cazul anularii, modificarii ori al completarii actelor de stare civila sau/si a mentiunilor inscrise pe acestea trebuie sa stabileasca temeinicia cererii solicitantului; in acest scop, se verifica actul de stare civila care face obiectul actiunii, pentru a stabili daca la intocmirea acestuia s-a comis o eroare si in ce consta aceasta, precum si actele de stare civila ale petitionarului si, dupa caz, ale parintilor sai, prezentate in motivarea cererii.
(2) In referatul prin care se comunica instantei judecatoresti rezultatul verificarilor se mentioneaza in ce consta eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmeaza a fi retinute in sentinta ori procedura de urmat, in cazul in care cererea nu face obiectul anularii, modificarii ori al completarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea.
(3) Referatul cu rezultatul verificarilor se intocmeste de seful structurii de stare civila si se semneaza de seful S.P.C.L.E.P.
Art. 129. - (1) In cazul rectificarii actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora, cererea intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 53, insotita de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin emiterea dispozitiei prevazute la art. 125 alin. (2); aceasta se comunica solicitantului, in termen de 10 zile de la data emiterii.
(2) Ofiterul de stare civila care primeste cererea o inregistreaza si o prezinta primarului, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, dupa ce in prealabil referatul a fost avizat de catre S.P.C.J.E.P.
(3) In situatia in care cererea de rectificare a unui act de stare civila se depune la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se inainteaza, de indata, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila.
(4) La primirea cererii si a documentelor justificative, ofiterul de stare civila identifica actul de stare civila care se solicita a fi rectificat si procedeaza conform alin. (2); dupa emiterea dispozitiei prevazute la art. 125 alin. (2), o expediaza, impreuna cu certificatul de stare civila, completat corect, ca urmare a rectificarii actului, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unitatii administrativ-teritoriale de la care a primit cererea.
(5) Ofiterul de stare civila care primeste dispozitia, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, in vederea eliberarii certificatului de stare civila corespunzator, invita titularul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe baza de semnatura; certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite institutiei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".
(6) Actele de stare civila intocmite ca urmare a transcrierii/inscrierii in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila incheiate in strainatate se rectifica numai in urmatoarele situatii:
a) cand eroarea se datoreaza autoritatilor locale straine care au inregistrat initial actul si persoana interesata prezinta documentul eliberat de autoritatile straine, cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 93 alin. (2) si (3);
b) cand eroarea se datoreaza ofiterului de stare civila care a inscris/a transcris actul;
c) cand eroarea se datoreaza traducerii prezentate.
(7) Prevederile art. 128 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 130. - (1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea unor erori materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila si se face prin bararea textului gresit cu o linie orizontala si inscrierea, cu cerneala rosie, deasupra, a noului text.
(2) La rubrica "Mentiuni" se inscriu numarul si data dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care a emis-o, precum si continutul rectificarii.
(3) Dispozitia prevazuta la art. 125 alin. (2) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI
Atribuirea, inscrierea si gestionarea C.N.P.

Art. 131. - (1) La inregistrarea nasterii in registrele de stare civila, persoanei fizice, cetatean roman, i se atribuie un C.N.P., astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Atribuirea C.N.P. se face pe baza datelor inscrise in actul de nastere referitoare la sex si la data nasterii.
(3) C.N.P. atribuit unei persoane nu poate fi schimbat decat in cazurile in care se modifica, potrivit legii, datele despre sex si data nasterii ori cand a fost atribuit in mod eronat; la intocmirea unui nou act de nastere, ca urmare a adoptiei cu efecte depline, se preia C.N.P. atribuit anterior.
Art. 132. - (1) Modificarea C.N.P. atribuit sau inscris gresit in actele de stare civila se face, la cererea persoanei in cauza sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, numai cu avizul S.P.C.L.E.P. care arondeaza localitatea de domiciliu si cu aprobarea primarului.
(2) Aprobarea se da pe baza procesului-verbal de constatare a erorii, intocmit de ofiterul de stare civila; la rubrica "Mentiuni" din actul de stare civila se inscriu numarul procesului-verbal si data efectuarii mentiunii, aplicandu-se stampila cu noul cod, iar C.N.P. atribuit sau inscris gresit se anuleaza cu o linie orizontala.
(3) Despre atribuirea unui nou C.N.P. se comunica S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al titularului, prin formularul "Comunicare de inregistrare/modificare", intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 55.
(4) Odata ce a fost atribuit unei persoane, C.N.P. ramane al acesteia, neputand fi atribuit ulterior alteia nici dupa decesul primei persoane.
Art. 133. - (1) C.N.P. sunt generate si administrate, prin mijloace informatice, de catre D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., precum si catre M.A.E. - D.C. listele cu C.N.P. precalculate, pentru anul in curs.
(2) Ofiterii de stare civila atribuie C.N.P. din listele emise si distribuite anual de catre D.E.P.A.B.D. fiecarui punct de atribuire, prin intermediul S.P.C.J.E.P.
(3) Pentru persoanele nascute anterior anului in care se inregistreaza nasterea, C.N.P. se atribuie din listele corespunzatoare anului de nastere, iar in cazul in care nu exista aceasta posibilitate, se solicita, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritoriala a D.E.P.A.B.D.
Art. 134. - (1) Odata cu intocmirea actului de nastere si completarea buletinului statistic al actului de nastere pentru "nascuti vii", se extrage din lista cu C.N.P. precalculate primul C.N.P. liber, corespunzator datei de nastere a persoanei si din grupa corespunzatoare sexului, care se va prelua integral in actul de nastere, certificatul de nastere, buletinul statistic si comunicarea de nastere, pentru inregistrarea in R.N.E.P.
(2) In dreptul C.N.P. preluat din lista se mentioneaza numarul actului de nastere si anul inregistrarii; C.N.P. atribuit se bareaza in lista cu o linie orizontala.
(3) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se atribuie C.N.P. numai daca s-au nascut vii, chiar daca la data inregistrarii nasterii nu se mai aflau in viata.
Art. 135. - (1) Cetatenilor romani nascuti in strainatate C.N.P. li se atribuie astfel:
a) de catre D.S.C. - Sector 1, pentru cei nascuti in perioada 1 ianuarie 1980-31 decembrie 2003, daca nasterea a fost inregistrata la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de cariera ale Romaniei din strainatate;
b) de catre D.E.P.A.B.D., prin B.J.A.B.D.E.P., la solicitarea structurii de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru persoanele nascute in strainatate inainte de 1980, ale caror acte de nastere au fost transcrise in registrele de stare civila romane. C.N.P. atribuit se comunica primariei unitatii administrativ-teritoriale/S.P.C.L.E.P. odata cu avizul prealabil privind transcrierea certificatului/extrasului de stare civila;
c) de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde se transcrie actul de nastere, indiferent daca este vorba despre un cetatean roman cu domiciliul in tara sau despre un cetatean roman cu domiciliul in strainatate.
(2) In actele si in certificatele de nastere intocmite pentru copiii nascuti in strainatate incepand cu data de 1 ianuarie 2004 se inscrie C.N.P. din lista repartizata pentru fiecare misiune diplomatica si oficiu consular de cariera al Romaniei, inscriindu-se si in fila consulara ce se inainteaza D.S.C. - Sector 1; in dreptul C.N.P. preluat din lista, care se bareaza cu o linie orizontala, se mentioneaza numarul actului de nastere, anul inregistrarii si numele copilului.
(3) In cazul inscrierii certificatelor de nastere in registrele de stare civila romanesti pentru copiii nascuti pana la data de 31 decembrie 2003, C.N.P. se atribuie de catre D.S.C. - Sector 1 din listele cu C.N.P. precalculate repartizate acesteia din listele corespunzatoare anului de nastere. La cererea persoanei interesate, misiunea diplomatica sau oficiul consular care efectueaza inscrierea poate solicita D.E.P.A.B.D. atribuirea C.N.P., urmand sa inscrie C.N.P. atribuit in registrele de acte de nastere si pe certificatul de nastere eliberat.
(4) In cazul in care se constata ca in certificatul de nastere al unui cetatean este inscris un C.N.P. identic cu al altei persoane, pentru pastrarea coerentei bazelor de date privind evidenta persoanei se pastreaza C.N.P. pentru persoana posesoare de pasaport, permis de conducere, respectiv carte de identitate, iar pentru cealalta persoana se solicita S.P.C.L.E.P. un alt C.N.P.
(5) Cetatenii romani aflati in strainatate carora nu le-a fost atribuit C.N.P. la inregistrarea nasterii sau transcrierea/inscrierea certificatului de nastere strain pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei competenta/competent pentru statul de resedinta, care o va inainta spre solutionare D.E.P.A.B.D. Cererea trebuie sa fie insotita de copii ale actului care dovedeste cetatenia romana si ale certificatului de nastere romanesc.
Art. 136. - (1) In situatia in care numarul C.N.P. nu acopera nevoile de atribuire pentru o anumita zi, se solicita C.N.P., in scris, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritoriala a D.E.P.A.B.D.
(2) C.N.P. atribuit potrivit alin. (1) se inscrie in locul corespunzator din lista cu C.N.P. precalculate.
Art. 137. - (1) La primirea listelor cu C.N.P. precalculate, ofiterul de stare civila verifica daca listele apartin locului de atribuire si daca acestea contin toate codurile cuprinse in secventa repartizata.
(2) Listele cu C.N.P. precalculate, indosariate pe ani, se inregistreaza in mod obligatoriu si se pastreaza timp de 100 de ani, luandu-se masuri de conservare si de asigurare a securitatii acestora de catre ofiterul de stare civila.
(3) In situatia in care listele cu C.N.P. precalculate din anumiti ani au fost pierdute, acestea nu se mai retiparesc; daca sunt persoane care solicita atribuirea de C.N.P. din anii pentru care nu mai exista listele cu C.N.P. precalculate, acestea se obtin de la structura teritoriala a D.E.P.A.B.D.

CAPITOLUL VII
Inregistrarea actelor de stare civila in caz de mobilizare,
razboi ori participare la misiuni de mentinere a pacii
sau in scop umanitar

Art. 138. - (1) In caz de mobilizare, razboi ori participare la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar, actele si faptele de stare civila ale militarilor si personalului civil din unitatile fortelor armate se inregistreaza de ofiterii anume desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale ori, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor.
(2) Modalitatile de instruire a ofiterilor desemnati si de aprovizionare cu registrele de stare civila necesare se stabilesc, prin protocol, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D. si celelalte institutii care desfasoara activitati prevazute la alin. (1).
Art. 139. - Intocmirea actelor de stare civila se face numai in situatia in care in zona de actiune a unitatii, subunitatii, detasamentului nu exista:
a) misiuni diplomatice;
b) oficii consulare;
c) autoritatea administratiei publice locale a statului in a carei raza administrativ-teritoriala s-a produs nasterea, casatoria sau decesul.
Art. 140. - (1) Registrul de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre ofiterul de stare civila militar, potrivit proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 13 si 14.
(2) Regulile privind registrele de stare civila sunt cele prevazute in cap. II sectiunea 1.
Art. 141. - (1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc intr-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevazute de prezenta metodologie.
(2) Despre actele si faptele de stare civila inregistrate se face mentiune si in jurnalul actiunilor de lupta.
(3) Dispozitiile art. 41 referitoare la inregistrarea casatoriei se aplica in mod corespunzator.
(4) Aprobarile prevazute la art. 31 alin. (1), art. 44 alin. (1) lit. b), precum si dovada prevazuta la art. 59 alin. (2) se dau si, respectiv, se elibereaza de catre comandantul unitatii din care face parte ofiterul de stare civila militar.
Art. 142. - (1) Ofiterii de stare civila militari incheie casatorii intre personalul roman, militar si/sau civil, dupa caz, si, in cazul in care conventiile internationale sau legislatia statului de resedinta permit/permite, intre un cetatean roman si un cetatean strain.
(2) Prin grija ofiterului de stare civila militar, declaratia de casatorie va fi publicata, prin afisarea in extras, in conditiile legii, in ziua in care a fost primita, la locul special amenajat, prin grija sa.
(3) Casatoria dintre personalul militar sau civil roman si un cetatean strain este permisa numai in conditiile legii.
Art. 143. - Certificatele de nastere, de casatorie si de deces se elibereaza in conditiile prezentei metodologii.
Art. 144. - In cazul in care in unitatile militare participante la misiuni de mentinere a pacii sau in scop umanitar in strainatate nu exista registre si certificate de deces, precum si cerneala speciala, intocmirea actului de deces se face de catre D.S.C. - Sector 1, in baza extrasului din jurnalul actiunilor de lupta, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declaratiei scrise a comandantului unitatii cu privire la identitatea persoanei decedate.
Art. 145. - (1) In baza actelor de nastere si de casatorie intocmite se elibereaza celor indreptatiti adeverinte doveditoare; in cazul celor decedati, adeverinta se trimite familiei sau apartinatorilor.
(2) Adeverinta va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevazute pentru modelul extraselor de nastere, de casatorie sau de deces, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 56-58, precum si unitatea din care fac parte, dupa caz, mama copilului, sotii si, respectiv, defunctul.
(3) In baza adeverintelor prevazute la alin. (2) si a mentiunilor facute in jurnalul actiunilor de lupta al unitatii pot fi reconstituite actele de stare civila pierdute sau distruse.
Art. 146. - (1) Actele de stare civila intocmite in afara teritoriului national se trimit in tara, lunar, partii sedentare a unitatii militare dislocate in teatre de operatiuni, care le inainteaza, de indata, pe baza de adresa, D.S.C. - Sector 1.
(2) Actele de stare civila intocmite pe teritoriul national in caz de mobilizare sau de razboi se trimit lunar, pe baza de adresa, D.E.P.A.B.D.
(3) Actele prevazute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fara alta formalitate, in registrele curente ale D.S.C. - Sector 1, care elibereaza si certificate de stare civila, la cererea persoanelor indreptatite.
(4) Actele mentionate la alin. (2) se pastreaza la D.E.P.A.B.D., pana la incetarea mobilizarii sau a starii de razboi, dupa care se trimit pentru transcriere, prin copiere, in registrele curente ale S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, ale primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, astfel:
a) actul de nastere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit in conditiile legii;
b) actul de casatorie - la domiciliul sotului sau sotiei, dupa caz;
c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.

CAPITOLUL VIII
Eliberarea certificatelor de stare civila

Art. 147. - (1) Certificatele de stare civila se elibereaza, la cerere, persoanei indreptatite, personal, prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila, inclusiv din registrele intocmite de parohii, din cele detinute de primarii si de Arhivele Nationale.
(2) Minorilor cu varsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodata act de identitate, li se elibereaza certificatul de nastere la cererea parintilor sau a reprezentantului legal.
(3) In cazul persoanelor majore neinregistrate la starea civila, certificatul de nastere se elibereaza in baza actului intocmit ca urmare a punerii in aplicare a hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, prin care s-a dispus inregistrarea tardiva a nasterii, la solicitarea structurii de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificarile in dosarul privind inregistrarea tardiva a nasterii.
(4) Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara li se elibereaza certificate pe baza pasaportului; daca pasaportul este expirat, structura de stare civila efectueaza verificari la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este inscris in R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civila se face in baza acestor verificari si a pasaportului expirat sau a titlului de calatorie, dupa caz.
(5) Daca certificatul de stare civila se solicita prin S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, prin primaria locului de domiciliu, obligatia verificarii identitatii persoanei revine personalului cu atributii pe linie de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primariei unitatii administrativ-teritoriale care primeste cererea.
Art. 148. - (1) Certificatele de stare civila se completeaza in limba romana, tinand seama atat de datele care rezulta din cuprinsul actului din registrul de stare civila, cat si de modificarile ce decurg din mentiunile inscrise ulterior intocmirii acestuia.
(2) La completarea certificatelor de stare civila se respecta urmatoarele reguli:
a) la completarea numelui de familie nu se tine seama de cuvintele scrise in paranteza sau de particulele "zis", "recte" ori "nascuta";
b) cuvintele "sir" si "von", precum si titlurile de noblete, gradele militare sau confesionale, aflate inaintea numelor de familie nu vor fi preluate;
c) daca in registrele de stare civila sunt inscrise expresii ca "vaduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "Numele de familie" se inscrie numele de familie al femeii - respectiv "Popescu" -, fara a se face alta mentiune;
d) in cazul cand in actul de stare civila nu este completata rubrica referitoare la numele de familie si prenumele unuia sau ale ambilor parinti, nu se completeaza nici rubricile corespunzatoare din certificatul de stare civila;
e) in certificatele de stare civila care se elibereaza de pe acte de nastere intocmite in Transilvania in perioada in care s-a aplicat legea straina, la rubrica "Numele de familie al mamei", in cazul copiilor nascuti in timpul casatoriei, se inscrie numele de familie al tatalui, intrucat, in astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se inscria in registru numele de familie anterior incheierii casatoriei;
f) in certificatele de nastere care se elibereaza celor recunoscuti si apoi legitimati prin casatoria parintilor, la rubrica "Numele de familie al mamei" se inscrie numele de familie dobandit prin casatorie;
g) rubricile din certificatul de stare civila care nu se completeaza se bareaza cu o linie orizontala;
h) daca nasterea s-a produs in strainatate, la rubrica "Localitatea" se inscrie localitatea unde s-a nascut, iar la rubrica "Judetul" se inscrie tara; in acelasi mod se procedeaza si in cazul rubricilor "Locul incheierii casatoriei" si "Locul decesului"; la rubrica "Mentiuni" se inscrie, dupa caz, una dintre sintagmele: "ACT TRANSCRIS", "ACT INSCRIS" ori "ACT RECONSTITUIT";
i) daca intr-un act de stare civila datele sunt trecute sub forma "13/26 aprilie", respectiv data pe stil vechi si pe stil nou, in certificatul de stare civila se inscrie ca data cea de a doua, respectiv 26 aprilie;
j) rubricile referitoare la locul nasterii, locul incheierii si inregistrarii casatoriei si la locul decesului din certificatele de stare civila se completeaza cu denumirea actuala, potrivit organizarii administrativ-teritoriale a Romaniei; astfel se procedeaza si pentru completarea rubricilor referitoare la judet; in cazul municipiului Bucuresti, la rubrica "Municipiul" se inscrie "Bucuresti", iar cuvantul "judet" se bareaza si se inscrie "sectorul"; completarea tuturor rubricilor din actele si certificatele de stare civila se face cu respectarea intocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Romana; la rubrica privind emitentul se inscrie denumirea actuala;
k) certificatele de stare civila se semneaza de ofiterul de stare civila, aplicandu-se, pe locul insemnat cu literele "L.S.", sigiliul starii civile, parafa ofiterului de stare civila si semnatura acestuia.
Art. 149. - Seria si numarul certificatului, precum si data eliberarii acestuia se inscriu, in actele de stare civila, la rubrica "CERTIFICATE ELIBERATE".
Art. 150. - (1) La eliberarea certificatelor cu mentiuni, rubricile se completeaza cu datele inscrise initial in actele de stare civila, iar mentiunile se reproduc intocmai; certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza.
(2) Pentru stabilirea exacta a numelui copiilor recunoscuti si apoi legitimati prin casatoria ulterioara a parintilor, se va tine seama de urmatoarele:
a) cei recunoscuti pana la 10 iulie 1943 si nelegitimati prin casatoria ulterioara a parintilor poarta numele mamei, iar daca au fost legitimati poarta numele tatalui;
b) cei recunoscuti sau legitimati intre 10 iulie 1943- 31 ianuarie 1954 poarta numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;
c) cei recunoscuti in localitatile din Ardealul de Nord pana la 6 martie 1945, daca nu au fost si legitimati prin casatorie, poarta numele mamei, iar daca au fost legitimati, poarta numele tatalui.
(3) In certificatele de stare civila nu se inscriu mentiuni referitoare la religia sau nationalitatea titularului/titularilor.
Art. 151. - (1) Cetatenilor straini sau persoanelor fara cetatenie care au domiciliul pe teritoriul Romaniei, ale caror acte de stare civila au fost intocmite in registrele romane, li se elibereaza certificate de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenilor romani.
(2) Daca titularul actului si-a schimbat numele si/sau prenumele in strainatate, iar aceasta mentiune nu este inscrisa pe marginea actului, la cerere se anexeaza fotocopia pasaportului, precum si fotocopia si traducerea documentului, din care sa rezulte schimbarea de nume.
(3) La rubrica "Mentiuni" din certificatul de stare civila se inscrie, dupa caz, "titularul este cetatean ...................." sau "sotul/sotia este cetatean .....................".
Art. 152. - (1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civila cetatenilor straini ale caror acte sau fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, precum si ale cetatenilor romani cu domiciliul ori cu resedinta in strainatate se solutioneaza de catre S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de primaria unitatii administrativ-teritoriale care pastreaza registrele respective si, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) si (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, de catre D.E.P.A.B.D.
(2) La primirea solicitarii de la D.E.P.A.B.D., ofiterul de stare civila identifica actul, completeaza certificatul de stare civila, manual sau in sistem informatic, si il expediaza, de indata, impreuna cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate mentiunile existente pe marginea acestuia.
Art. 153. - (1) Persoanele care au domiciliul in alte localitati decat cele in care sunt pastrate registrele de stare civila si nu se pot deplasa personal pentru a obtine certificatele de stare civila pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in raza careia isi au domiciliul ori resedinta, indicand unitatea administrativ-teritoriala unde se gaseste actul respectiv si datele de stare civila, pentru identificarea acestuia.
(2) Ofiterul de stare civila care primeste cererea solicita, in termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei care are in pastrare registrul de stare civila sa i se expedieze certificatul de stare civila; acesta va fi trimis, in plic recomandat, cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la primirea cererii, trecand in act, la rubrica "Certificate eliberate", seria si numarul certificatului de stare civila trimis.
(3) Ofiterul de stare civila care primeste certificatul de stare civila completat invita solicitantul, in termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura.
(4) Daca, in urma invitatiilor facute, solicitantul nu se prezinta, iar de la data primirii certificatului de stare civila au trecut 3 luni, ofiterul de stare civila restituie certificatul de stare civila S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".
Art. 154. - In cazul in care registrul este distrus partial, neexistand posibilitatea completarii certificatului de stare civila solicitat, ofiterul de stare civila solicita S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C. sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale/Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale eliberarea unui extras pentru uz oficial, cu toate mentiunile, la primirea caruia intocmeste certificatul de stare civila.
Art. 155. - In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila, persoanei indreptatite i se elibereaza, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie sa cuprinda, in mod amanuntit, imprejurarile in care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 59.
Art. 156. - (1) Atat la primirea cererii, cat si la eliberarea certificatului de stare civila, ofiterul de stare civila este obligat sa verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau, dupa caz, a documentului prevazut la art. 42 alin. (4)-(7); actul de identitate trebuie sa fie in termen de valabilitate.
(2) In situatia in care S.P.C.L.E.P. care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana isi are domiciliul, aceasta va depune cererea atat pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de stare civila va fi transmisa structurii de stare civila, spre competenta solutionare. Certificatul de stare civila, transmis in termen de 3 zile structurii de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., va fi inmanat solicitantului odata cu cartea de identitate.
(3) In toate cazurile, pe cerere si pe cotorul certificatului de stare civila se trece seria si numarul documentului prin care s-a facut legitimarea declarantului/solicitantului; pentru cazurile prevazute la alin. (2) seria si numarul se completeaza dupa emiterea cartii de identitate.
Art. 157. - Certificatele de stare civila prezentate cu modificari, stersaturi, adaugari sau neconcordante cu privire la datele inscrise se retin de catre lucratorii S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale si se trimit institutiei emitente in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat de stare civila.
Art. 158. - (1) Certificatul de nastere se elibereaza titularului actului sau persoanei imputernicite cu procura speciala, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
(2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal.
(3) Daca un copil este nascut viu si a decedat pana la data inregistrarii nasterii, la cererea parintilor, se elibereaza certificatul de nastere, cu mentiunea "DECEDAT", sau numai certificatul de deces.
(4) Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala, autentificata conform prevederilor art. 72 alin. (6).
Art. 159. - (1) Certificatul de casatorie se poate elibera unuia dintre soti sau, la cerere, ambilor soti.
(2) Pentru sotul supravietuitor sau, in caz de divort, pentru motive intemeiate, se pot elibera certificate de casatorie, cu mentiunile corespunzatoare.
Art. 160. - (1) Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.
(2) Este interzisa inscrierea cauzei decesului in certificatul de deces, prin mentiune.
Art. 161. - (1) Odata cu eliberarea certificatului de stare civila scris cu ortografia limbii materne, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a titularului, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate, punandu-i in vedere sa se prezinte, pentru preschimbarea acesteia, la S.P.C.L.E.P., in termen de 15 zile.
(2) Pentru posesorii de buletin de identitate sau de carte de identitate provizorie, ofiterul de stare civila aplica stampila cu urmatorul continut: "Eliberat certificatul de stare civila, in baza art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu numele de familie ........................ si prenumele .............. . Buletinul de identitate/Cartea de identitate provizorie va fi preschimbat(a) pana la ................. .", dupa care ofiterul de stare civila delegat semneaza, pune data si aplica stampila.
Art. 162. - Cererile pentru procurarea de certificate de stare civila din strainatate se solutioneaza de catre M.A.E. - D.C.
Art. 163. - (1) Ofiterul de stare civila care intocmeste actul de casatorie sau de deces privind un cetatean strain trimite D.E.P.A.B.D., in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras pentru uz oficial.
(2) Pe extrasul prevazut la alin. (1) ofiterul de stare civila inscrie cetatenia celui in cauza si documentul in baza caruia a fost stabilita.

CAPITOLUL IX
Constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor
de catre ofiterul de stare civila

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 164. - Ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.
Art. 165. - (1) Inregistrarea cererilor de divort pe cale administrativa se face separat in Registrul de intrare-iesire al cererilor de divort, al carui model este stabilit in anexa nr. 60.
(2) Numerele de inregistrare se repartizeaza de catre structura de specialitate din cadrul unitatii administrativ-teritoriale in mod distinct fata de cele repartizate pentru alte categorii de cereri.
(3) Evidenta certificatelor de divort eliberate se tine intr-un registru al carui model este stabilit in anexa nr. 61.

SECTIUNEA a 2-a
Inregistrarea cererii de divort pe cale administrativa

Art. 166. - (1) Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 62.
(2) In cererea de divort fiecare dintre soti declara pe propria raspundere ca:
a) este de acord cu desfacerea casatoriei;
b) nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta;
c) nu este pus sub interdictie;
d) nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
(3) In cererea de divort sotii declara pe propria raspundere:
a) adresa ultimei locuinte comune;
b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.
Art. 167. - (1) La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila delegat solicita sotilor urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si in copie;
b) documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) trebuie insotite si de o declaratie data in fata ofiterului de stare civila, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata potrivit art. 166 alin. (3) lit. a) nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.
(3) In cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute in conventiile internationale si tratatele incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.
(4) In cazul persoanelor care nu cunosc limba romana, depunerea cererii de divort se face in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, incheindu-se in acest sens un proces-verbal, al carui model este prezentat in anexa nr. 63.
(5) Dupa confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) si, dupa caz, alin. (2) cu datele inscrise in cererea de divort, ofiterul de stare civila delegat certifica pentru conformitate copiile depuse, cu exceptia certificatului de casatorie, in cazul caruia se retine originalul.
(6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identitatii solicitantilor se verifica de catre ofiterul de stare civila delegat atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort.
Art. 168. - Dovada identitatii se poate face de catre soti cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romani - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
c) pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
d) pentru cetatenii straini din statele terte - pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania - documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara - protectie umanitara conditionata;
f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Romania - pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
Art. 169. - Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
Art. 170. - (1) Cererea de divort este insotita de documentele prevazute la art. 167 si se constituie intr-un dosar de divort.
(2) Numerotarea dosarelor de divort se face cronologic, in ordinea primirii, pe ani calendaristici.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura divortului pe cale administrativa si eliberarea
certificatelor de divort

Art. 171. - (1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, solicitand sotilor o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr. 64.
(2) In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie, potrivit modelului stabilit in anexa nr. 65.
(3) Dispozitiile art. 167 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
Art. 172. - (1) Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa termenul prevazut la art. 171 alin. (1), dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit in anexa nr. 66.
(2) Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii prevazute la alin. (1), in urmatoarele cazuri:
a) daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, potrivit art. 171 alin. (2);
b) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie;
c) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
d) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.
(3) Referatul intocmit in conditiile alin. (1) sau (2) se arhiveaza la dosarul de divort.
Art. 173. - (1) Daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 166 alin. (2) si alin. (3) lit. b) si la art. 171 alin. (1), ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, potrivit modelului stabilit in anexa nr. 67, care va fi inmanat fostilor soti intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare.
(2) Numarul certificatului de divort este distinct de numarul dosarului de divort, in ordinea solutionarii dosarelor. Data eliberarii certificatului de divort constituie data la care este desfacuta casatoria.
(3) La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii "Desfacut casatoria cu ................, inregistrata la numarul ......................, prin Certificatul de divort nr. ........................................ din ........................................... al Primariei ..........................., judetul .......... . Titularul va purta numele de familie ......................... . Actul de identitate va fi preschimbat pana la data de .......................... ." Termenul de preschimbare este de 15 zile.
(4) Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.
Art. 174. - (1) In vederea realizarii evidentei centralizate a certificatelor de divort, la nivelul D.E.P.A.B.D. se constituie Registrul unic al certificatelor de divort, care se poate tine si in sistem informatic.
(2) Inainte de eliberarea certificatului de divort ca urmare a constatarii desfacerii casatoriei prin acordul sotilor, ofiterul de stare civila delegat solicita, prin intermediul structurii de stare civila din cadrul directiei judetene de evidenta a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divort, a numarului certificatului de divort, care urmeaza a fi inscris pe acesta.
(3) In cazul in care, in urma solicitarii adresate, se constata ca pentru acelasi divort s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divort, numar de certificat la cererea unui alt ofiter de stare civila sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de inregistrare a certificatului de divort.
Art. 175. - Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care doua se inmaneaza partilor pe baza de semnatura pe cererea de divort si in registrul de evidenta a certificatelor de divort, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.
Art. 176. - Pe certificatul de divort nu se inscriu mentiuni cu privire la motivele divortului sau culpa sotilor.
Art. 177. - (1) In caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divort, ofiterul de stare civila delegat elibereaza un duplicat, conform cu originalul aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulate de catre unul dintre fostii soti, personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
(2) La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea "DUPLICAT".
(3) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort, facandu-se mentiuni despre aceasta in dosarul de divort.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura respingerii cererii de divort pe cale administrativa

Art. 178. - In situatia in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, ofiterul de stare civila delegat intocmeste un referat, potrivit modelului stabilit in anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divort si emiterea unei dispozitii de respingere de catre primar.

SECTIUNEA a 5-a
Inscrierea mentiunilor de divort si actualizarea R.N.E.P.

Art. 179. - (1) In cazul in care cererea de divort se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de casatorie, dupa emiterea certificatului de divort, ofiterul de stare civila delegat inscrie de indata pe marginea actului de casatorie urmatoarea mentiune: "Desfacut casatoria prin Certificatul de divort nr. ........................... din ....................................... al Primariei ................................, judetul ........................................ . Fostul sot va purta numele de familie ................................................., iar fosta sotie numele de familie ............................ ."
(2) In termen de maximum 10 zile de la inscrierea mentiunii prevazute la alin. (1), ofiterul de stare civila delegat de la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, de la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de casatorie transmite:
a) comunicare de mentiune la exemplarul II al actului de casatorie si la actele de nastere ale fostilor soti;
b) copia certificatului de divort la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P de la domiciliul sotilor, in vederea inregistrarii mentiunii in R.N.E.P.
(3) In cazul cetatenilor straini, in acelasi termen stabilit la alin. (2), ofiterul de stare civila delegat de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, de la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de casatorie transmite la D.E.P.A.B.D. extras pentru uz oficial de pe actul de casatorie, cu mentiunea de divort, insotit de copia certificatului de divort.
Art. 180. - (1) In cazul in care cererea de divort se depune la S.P.C.L.E.P sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de la ultima locuinta comuna a fostilor soti, care nu are in pastrare actul de casatorie, ofiterul de stare civila delegat transmite:
a) de indata, copia certificatului de divort la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de casatorie, pentru inscrierea mentiunii de divort;
b) in termen de maximum 10 zile, copia certificatului de divort la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul sotilor, in vederea inregistrarii mentiunii in R.N.E.P.
(2) Ofiterul de stare civila delegat care primeste copia certificatului de divort inscrie de indata mentiunea corespunzatoare in actul de casatorie si, in termen de maximum 10 zile, transmite comunicare de mentiune la exemplarul II al actului de casatorie, precum si la actele de nastere ale fostilor soti.
(3) Pe actele de nastere ale fostilor soti se inscrie urmatoarea mentiune: "Desfacut casatoria prin Certificatul de divort nr. ............................. din .............................................. al Primariei ......................, judetul ........... . Dupa divort va purta numele de familie ........................... ."
(4) Dispozitiile art. 179 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in situatia mentionata la alin. (2).
Art. 181. - (1) Structura de stare civila din cadrul directiei judetene de evidenta a persoanelor pe raza careia se afla primaria unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actul de casatorie primeste copiile certificatelor de divort transmise de notarii publici.
(2) La primirea copiei certificatului de divort de la notarii publici, structura de stare civila prevazuta la alin. (1) inscrie de indata pe marginea exemplarului II al actului de casatorie urmatoarea mentiune: "Desfacut casatoria prin Certificatul de divort nr. ................................... din ............................... al Biroului notarului public ............................ din ........................ . Fostul sot va purta numele de familie ................................, iar fosta sotie numele de familie ........................................ ." Dupa inscrierea mentiunii, se transmite, de indata, comunicare de mentiune la exemplarul I al actului de casatorie.
(3) Ofiterul de stare civila delegat de la primaria unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actul de casatorie inscrie mentiunea de divort si transmite comunicarile stabilite la art. 179 alin. (2) si (3).
Art. 182. - (1) Certificatele de divort gresit completate se retrag in vederea rectificarii. Dupa rectificare, se elibereaza certificatul de divort conform rectificarii, iar cel gresit completat se anuleaza.
(2) Certificatele de divort retrase si anulate se claseaza la dosarul de divort.
Art. 183. - Dosarele de divort se arhiveaza in ordinea numerelor de inregistrare, pe ani calendaristici, si se pastreaza in arhiva de stare civila 50 de ani, dupa care se predau la Arhivele Nationale.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 184. - (1) Continutul si forma certificatelor de nastere, de casatorie si de deces, precum si ale extraselor pentru uz extern - pentru mentiuni in acte de stare civila -, care se transmit in strainatate, sunt prevazute in anexele nr. 1-6.
(2) Principalele imprimate si formulare auxiliare folosite in domeniul starii civile, altele decat cele la care s-a facut referire in prezenta metodologie, sunt prevazute in anexele nr. 70-79.
(3) Acronimele utilizate in prezenta metodologie au sensul prevazut in anexa nr. 81.
Art. 185. - (1) S.P.C.L.E.P. si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale intocmesc buletinele statistice pentru nascutul viu, pentru nascutul mort, de casatorie si de deces, in conformitate cu modelele si instructiunile de completare emise de Institutul National de Statistica.
(2) Pentru actele de stare civila intocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei din strainatate, buletinele statistice se intocmesc de catre D.S.C. - Sector 1.
Art. 186. - Anexele nr. 1-81 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice