Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011

INTEGRAL: OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011


Ordonanta de Urgenta nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433, din 21 iunie 2011.


In vederea incadrarii in limita alocata cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
tinand seama de reducerea numarului de posturi finantate in Ministerul Administratiei si Internelor, incepand cu trimestrul al II-lea al acestui an, prin Legea nr. 286/2010,
avand in vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit in ceea ce priveste posibilitatea de asigurare financiara a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale platite din fonduri publice, precum si necesitatea asigurarii incadrarii in numarul de indicatori de personal prevazuti in finantare de Legea nr. 286/2010, tinand cont de faptul ca la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor necesitatea asigurarii fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, asa cum este definit prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie o prioritate imediata, in acest context, neadoptarea prezentului act normativ putand avea drept consecinta, pe de o parte, intrarea Ministerului Administratiei si Internelor in culpa contractuala prin nerespectarea obligatiilor asumate in angajamentele incheiate cu studentii si elevii din institutiile de formare profesionala initiala,
in sensul incadrarii promotiilor de absolventi, iar pe de alta parte, nerespectarea Legii nr. 286/2010, intrucat toate aceste elemente vizeaza direct interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1. - (1) Drepturile prevazute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se acorda politistilor si cadrelor militare ale caror raporturi de serviciu inceteaza, respectiv sunt trecute in rezerva in cursul anului 2011, in cadrul procesului de reorganizare institutionala desfasurat in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurarilor pentru somaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Art. 2. - Politistii si cadrele militare in activitate care solicita in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2011, prin demisie sau la cerere, incetarea raporturilor de serviciu sau trecerea in rezerva, sunt exonerati de la plata cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii si a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfectionare, stagii de practica, in tara sau in strainatate, prevazute de angajamentele/contractele incheiate potrivit legii.


Art. 3. - (1) Incadrarea absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de formare profesionala initiala din structura Ministerului Administratiei si Internelor si a absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale pregatiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza cu data de 1 ianuarie 2012, fara a depasi numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.
(2) Academia de Politie ``Alexandru Ioan Cuza``, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta vor dispune masurile necesare astfel incat organizarea si desfasurarea activitatilor de absolvire a institutiilor de formare profesionala initiala din structura Ministerului Administratiei si Internelor, acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor si repartizarea acestora pe unitati sa se realizeze in perioada 12-30 decembrie 2011.
(3) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Directia Generala Logistica vor dispune masurile necesare astfel incat activitatile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pregatiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor si repartizarea acestora la unitati sa se realizeze in perioada 28-30 decembrie 2011.
(4) Finalizarea studiilor universitare de licenta din anul universitar 2010-2011 pentru studentii Facultatii de Politie si cei ai Facultatii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie ``Alexandru Ioan Cuza`` se desfasoara potrivit calendarului aprobat prin dispozitie a rectorului institutiei de invatamant, in conditiile prevazute la alin. (2).
(5) Numirea in functie a absolventilor repartizati la unitatile din structura Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unitati se face in data de 3 ianuarie 2012.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Laurentiu Sebastian Lazaroiu
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 16 iunie 2011.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de s
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice