Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica

INTEGRAL: HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica


HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica

Publicata in Monitorul Oficial nr. 470 din 5 iulie 2011


In scopul asigurarii aplicarii in Romania a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se desemneaza Ministerul Mediului si Padurilor ca autoritate competenta pentru acordarea etichetei UE ecologice.
(2) Se desemneaza Garda Nationala de Mediu si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca autoritati competente pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite prin prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Pe langa Ministerul Mediului si Padurilor se infiinteaza si functioneaza Comisia pentru eticheta UE ecologica, organ consultativ fara personalitate juridica, cu rol in evaluarea dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice.
(2) Comisia pentru eticheta UE ecologica este formata din 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Padurilor, un reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu, 3 reprezentanti ai institutelor de cercetare din domeniul protectiei mediului, 2 reprezentanti ai patronatelor, 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, numiti prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza nominalizarilor primite de la ministerele, institutiile, patronatele si organizatiile neguvernamentale implicate.
(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru eticheta UE ecologica se elaboreaza de catre membrii acesteia si se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3
Solicitarile pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru produsele introduse pe piata se inainteaza autoritatii competente de catre operatorii economici.

Art. 4
(1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei UE ecologice unui produs este supusa platii unei sume ce reprezinta taxa pentru procesarea cererii respective.
(2) Taxa prevazuta la alin. (1) perceputa de autoritatea competenta pentru fiecare solicitare privind acordarea etichetei UE ecologice unui produs este in valoare de 200 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii. Nu se percepe taxa anuala.
(3) Taxa prevazuta la alin. (1) se varsa integral la bugetul de stat.

Art. 5
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) introducerea pe piata a produselor care poarta eticheta UE ecologica fara sa fi fost acordat dreptul de a purta aceasta eticheta;
b) refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la conditiile de utilizare a etichetei UE ecologice la cererea autoritatii competente pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor;
c) prezentarea de catre operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului;
d) introducerea pe eticheta UE ecologica a altor mentiuni decat a celor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica.
(2) Publicitatea falsa sau inselatoare ori utilizarea oricarei etichete care poate fi confundata cu eticheta UE ecologica este sanctionata potrivit art. 10 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), sau de Garda Nationala de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d).

Art. 6
Contraventiilor prevazute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 236/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007, se abroga.





Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...



Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA



Jurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice