Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea

INTEGRAL: Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea


Legea nr. 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea

Publicata in Monitorul Oficial nr. 510 din 19 iulie 2011


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1
(1) Instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege se desfiinteaza.
(2) Posturile din cadrul instantelor si al parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si parchetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete.
(3) Ministerul Justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, va stabili modul de distribuire a posturilor de judecator si procuror prevazute la alin. (2), prin modificarea corespunzatoare a statelor de functii si de personal.

Art. 2
(1) Judecatorii si procurorii din cadrul instantelor si al parchetelor de pe langa acestea, desfiintate in conditiile prezentei legi, pot opta pentru transferul pe un post in cadrul instantelor sau parchetelor, astfel:
a) pe un post in cadrul instantei sau al parchetului care a preluat cauzele de competenta teritoriala a instantei sau parchetului desfiintat;
b) pe un post vacant la o alta instanta sau la un alt parchet din circumscriptia aceleiasi curti de apel unde se afla instanta sau parchetul desfiintat;
c) pe un post vacant la o alta instanta sau la un alt parchet.
(2) Transferul prevazut la alin. (1) se poate face la instante sau parchete corespunzatoare gradului profesional al judecatorului sau procurorului. Judecatorii pot opta numai pentru posturi de judecator, iar procurorii numai pentru posturi de procuror.
(3) Daca pentru acelasi post dintre cele prevazute la alin. (1) opteaza 2 sau mai multi judecatori sau, dupa caz, procurori, se vor acorda prioritate urmatoarelor criterii, in ordine:
a) judecatorul/procurorul are domiciliul ori, dupa caz, locuieste in localitatea unde se afla sediul instantei sau al parchetului;
b) judecatorul/procurorul ori sotul/sotia acestuia are o locuinta in proprietate in localitatea unde se afla sediul instantei sau al parchetului pentru care opteaza;
c) vechimea efectiva mai mare in functia de judecator sau procuror.
(4) In vederea exprimarii optiunii, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite lista posturilor prevazute la alin. (1) curtilor de apel si parchetelor de pe langa curtile de apel in circumscriptia carora se afla instantele/parchetele desfiintate, lista care se va aduce la cunostinta judecatorilor si procurorilor din cadrul acestor instante/parchete. Judecatorii si procurorii opteaza pentru unul dintre posturile vacante din lista, in termen de 15 zile de la comunicarea listei posturilor vacante.
(5) Judecatorul sau procurorul care, in urma procedurii prevazute la alin. (3), nu a obtinut postul pentru care a optat poate face o noua optiune pentru un post vacant din lista prevazuta la alin. (4), intr-un nou termen de 15 zile de la comunicarea modului de solutionare a primei optiuni.

Art. 3
In cazul transferului realizat in conditiile art. 2 la o alta instanta sau la un alt parchet decat cel din localitatea de domiciliu, judecatorii si procurorii beneficiaza la data mutarii efective de plata unei indemnizatii egale cu indemnizatia de incadrare bruta lunara.

Art. 4
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor si al parchetelor, prevederile Legii nr. 53/2003 a Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 5
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Prevederile art. 1 alin. (1) si (2) se aplica incepand cu data de 1 noiembrie 2011.
(3) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotararea de modificare a Hotararii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii noilor circumscriptii teritoriale ale judecatoriilor care preiau cauzele de competenta teritoriala a instantelor desfiintate, hotarare care se va aplica incepand cu 1 noiembrie 2011.
(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (3), Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii vor aduce la indeplinire prevederile art. 1 alin. (3), tinand seama si de hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3).
(5) Pana la data de 1 noiembrie 2011 se va desfasura procedura prevazuta la art. 2. Transferul posturilor si al personalului opereaza incepand cu data de 1 noiembrie 2011.
(6) Cauzele aflate pe rolul instantelor/parchetelor prevazute in anexa la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cele inregistrate dupa aceasta data se transmit pe cale administrativa, incepand cu data de 1 octombrie 2011, instantelor/parchetelor care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat. In cauzele inregistrate dupa data de 1 octombrie 2011, stabilirea termenelor si efectuarea actelor de procedura urmeaza a fi realizate de instantele/parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat.

Art. 6
(1) Bunurile mobile aflate in folosinta judecatoriilor si a parchetelor prevazute in anexa se redistribuie prin ordin al ordonatorului tertiar de credite in subordinea caruia functioneaza instanta sau parchetul desfiintat, in principal catre instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat.
(2) Sediile judecatoriilor si ale parchetelor desfiintate pot fi folosite ca sedii secundare ale instantelor sau, dupa caz, ale parchetelor din circumscriptia respectivei curti de apel.

Art. 7
Anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat ...

Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 Monitorul Oficial, Pa ...

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial, ...

Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso ...

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilo ...

Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Monitor ...

OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoane
Ordonanta de urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente pre ...

Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau pr
Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru fina ...

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice