Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Anunt privind selectarea candidatilor pentru functia de judecator la CEDO

Anunt privind selectarea candidatilor pentru functia de judecator la CEDO

  Publicat: 27 May 2013       1786 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
La data de 16 decembrie 2013, in temeiul art. 23 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia), incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, intrata in vigoare la 3 septembrie 1953 si ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994 (publicata in M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994), va inceta mandatul prof. univ. dr. Corneliu Birsan, judecatorul ales in numele Romaniei.

Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea bunurilor , lucrurile propriu-zise si drepturile asupra lor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Potrivit articolelor 20 si 22 din Conventie, Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu cel al inaltelor parti contractante, alesi de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei in numele fiecarei parti contractante, de pe o lista de trei candidati prezentata de inalta parte, pentru un mandat unic de 9 ani. Pe parcursul exercitarii mandatului, judecatorii nu pot exercita nicio activitate incompatibila cu exigentele de independenta, impartialitate si de disponibilitate ale unei activitati cu norma intreaga.
Guvernul Romaniei a declansat procedura de desemnare a celor trei candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului. In temeiul art. 5 din Ordonanta Guvernului Nr. 94 din 30 august 1999, privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Justitiei a convocat Comisia pentru selectarea propunerilor de candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului care, in reuniunea sa din 22 mai 2013, a convenit continutul prezentului anunt de candidatura.Persoanele interesate isi pot depune candidatura pana la data de 7 iunie 2013, la Ministerul Justitiei la secretariatul cabinetului ministrului justitiei (etaj 1, camera 7), in format hartie si electronic (CD) sau la adresa de email cedo@just.ro, cu confirmare de primire .
Potrivit articolelor 21 si 23 din Conventie, Recomandarii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1649 (2004) Candidatii la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Rezolutiei Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1646 (2009) Nominalizarea candidatilor si alegerea judecatorului la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, precum si punctului E.8 al Declaratiei Conferintei la nivel inalt de la Interlaken, din 19 februarie 2010, isi pot depune candidatura persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
- Au varsta sub 70 de ani;
- Se bucura de inalta prestanta morala si civica;
- Intrunesc conditiile de exercitare a unor inalte functiuni judiciare sau sunt juristi cu reputatie profesionala recunoscuta;
- au experienta in domeniul drepturilor omului;
- cunosc in mod activ cel putin una dintre cele doua limbi oficiale ale Curtii Europene a Drepturilor Omului si cel putin in mod pasiv cealalta limba;
- in masura posibilului, alegerea lor ca judecator sa nu necesite inlocuirea frecventa sau pentru perioade lungi cu un judecator ad-hoc in exercitarea mandatului;
- poseda cunostinte de drept international public si de drept comparat.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina un curriculum vitae (dupa modelul anexat prezentului anunt, standardizat prin Recomandarea 1646 (2009) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei) completat in limbile romana, engleza si franceza, insotit de o nota bibliografica detaliata, redactata in limba romana, care sa cuprinsa lucrarile si articolele publicate. De asemenea, vor fi depuse:
- copii simple ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenta sau echivalente cu profil juridic la o universitate din Romania sau diploma echivalata pentru studii superioare in profilul juridic la o universitate din strainatate;
- copii ale altor diplome atestand cursurile absolvite sau titlurile stiintifice;
- documente din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile pentru inalte functii judiciare, respectiv o decizie de definitivare intr-o profesie juridica;
- copii ale certificatelor de limba straina (engleza si franceza), in cazul in care candidatii poseda asemenea certificate;
- o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a nominalizarii in calitate de candidat din partea Romaniei (care implica printre altele disponibilitatea de a inceta orice activitati incompatibile cu statutul de judecator al Curtii in ipoteza alegerii) si de confirmare a absentei circumstantelor care sa il impiedice sa exercite in mod efectiv functia de judecator la Curte precum si a faptului ca nu exista declaratii sau fapte ale candidatului care, daca ar fi date publicitatii, ar putea sa prejudicieze reputatia Curtii.

Urmare depunerii dosarelor, candidatii vor sustine un interviu in fata Comisiei pentru selectarea propunerilor de candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului, constituita in temeiul art. 5 din O.G. nr. 94/1999. Interviul va fi organizat in perioada 12-14 iunie 2013, la sediul Ministerului Justitiei. Lista candidatilor se va posta pe site-ul Ministerului Justitiei si va fi confirmata telefonic in mod individual cu candidatii care indeplinesc conditiile minimale.

Interviul, care se va derula individual, va urmari stabilirea experientei profesionale a candidatilor, a cunoasterii jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului precum si a aptitudinii de a face fata provocarilor generate de reforma Curtii, de incarcatura rolului acesteia, de relatia sa cu instantele nationale si cu celelalte instante internationale. Interviul va avea loc in limba romana, insa vor fi adresate minim doua intrebari si maxim cinci intrebari in cele doua limbi oficiale ale Curtii Europene a Drepturilor Omului; in functie de cunoasterea activa sau pasiva a limbii in care a fost adresata intrebarea, asa cum a fost indicata cunoasterea limbii in curriculum vitae, raspunsul candidatului va fi formulat in limba indicata ca fiind cunoscuta in mod activ .

Lista de propuneri cuprinzand cei trei candidati se va definitiva cu luarea in considerare, pe langa criteriile sus mentionate, a necesitatii ca pe lista sa figureze candidati de ambele sexe, cu exceptia cazului in care sexul candidatilor de pe lista este cel insuficient reprezentat in cadrul Curtii (sub 40% din judecatori).

De asemenea, la definitivarea listei se va acorda prioritate, in caz de evaluare similara a doi sau mai multi candidati, aceluia dintre ei care fata de limita maxima de varsta stabilita pentru exercitarea functiilor (70 ani) sa isi poata derula macar jumatate din mandat . Celalalt candidat va fi inclus, dupa caz, pe lista de rezerva cu trei candidati.

In termen de maxim cinci zile de la realizarea interviului, Comisia va publica pe site-ul Ministerului Justitiei cele doua liste, de propuneri si de rezerva . Continutul procesului verbal incheiat ca urmare a procedurii de selectie a candidatilor si de stabilire a continutului celor doua liste va fi disponibil, la solicitarea candidatilor, in ceea ce priveste propria evaluare.Citeşte mai multe despre:    CEDO    Judecatori    Judecator CEDO

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Soferii UBER au calitatea de salariati, ci nu de lucratori independenti
13 Sep 2021 | 1375

Judecatori eliberati din functie la data de 16 iunie 2020
17 Jun 2020 | 1279

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 1125

Tribunalul Bucuresti isi suspenda activitatea, termenele vor fi preschimbate
11 Mar 2020 | 1098

Judecatori eliberati din functie la data de 02 martie 2020
03 Mar 2020 | 985

Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 1143Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Jurisprudenţă

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020