Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 15 martie 2017

Monitorul Oficial din data de 15 martie 2017

  Publicat: 15 Mar 2017       217 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 183, 184, 185 din data de 15.03.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Tip de evaluare in care se analizeaza critic programele propuse, examinandu-le obiectivele, planurile de implementare si rezultatele estimate,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

M. Of. Partea I nr. 183 din 15 martie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 695 din 24-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, in integralitatea sa, si in special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) si art. 11 din acest act normativ


Agentia Nationala pentru Achizitii Publice


Ordin Nr. 55 din 03-Martie-2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante verificate


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 61 din 08-Martie-2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 269 din 14-Martie-2017 privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 272 din 14-Martie-2017 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 85/2013


Ministerul Culturii si Identitatii Nationale


Ordin Nr. 2102 din 02-Martie-2017 pentru acreditarea Institutului de Cercetari Eco-Muzeale ``Gavrila Simion`` din Tulcea, judetul Tulcea


M. Of. Partea I nr. 184 din 15 martie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 736 din 06-Decembrie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 782 din 15-Decembrie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedura civila


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Ordin Nr. 15 din 15-Martie-2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2016


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 152 din 07-Martie-2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1a„¦ si (**)1I˛ in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 4 din 22-Februarie-2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 5 din 22-Februarie-2017 privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali


M. Of. Partea I nr. 185 din 15 martie 2017


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 282 din 01-Martie-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimatiei nominale de control, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de acestia


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 3 din 22-Februarie-2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor FiscaliCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 183 din 15.03.2017    Monitorul Oficial nr.184 din 15.03.2017    Monitorul Oficial nr. 185 din 15.03.2017    Curtea Constitutionala a Romaniei    Ministerul Agriculturii pentru Achizitii Publice    Ministerul Sanatatii    Ministerul TransporturilorComentează: Monitorul Oficial din data de 15 martie 2017
Alte titluri

Monitorul Oficial din data de 27 martie 2017
27 Mar 2017 | 64

Monitorul Oficial din data de 24 martie 2017
24 Mar 2017 | 185

Monitorul Oficial din data de 23 martie 2017
23 Mar 2017 | 92

Monitorul Oficial din data de 21 martie 2017
21 Mar 2017 | 200

Monitorul Oficial din data de 20 martie 2017
20 Mar 2017 | 142

Monitorul Oficial din data de 17 martie 2017
20 Mar 2017 | 214Articole Juridice

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Modalitatile de informare (preavizare) a salariatilor in cazul concedierii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Efectele contractului individual de munca pe durata termenului de preaviz
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Suspendarea contractului individual de munca in urma formularii unei plangeri penale de catre angajator. Proportionalitatea masurii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 937 din 19.04.2016

Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr.447/2016 din 10.05.2016

Individualizarea netemeinica a sanctiunii disciplinare. Inlocuirea cu avertisment
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi, Sectia I Civila, Sentinta nr. 1085/2016 din 15.06.2016

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Analizarea organigramelor si a statelor de functii ale angajatorului in aprecierea caracterului efectiv al desfiintarii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1275/2016 din 10.06.2016