Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 15 martie 2017

Monitorul Oficial din data de 15 martie 2017

  Publicat: 15 Mar 2017       1153 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 183, 184, 185 din data de 15.03.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Tip de evaluare in care se analizeaza critic programele propuse, examinandu-le obiectivele, planurile de implementare si rezultatele estimate,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

M. Of. Partea I nr. 183 din 15 martie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 695 din 24-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, in integralitatea sa, si in special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) si art. 11 din acest act normativ


Agentia Nationala pentru Achizitii Publice


Ordin Nr. 55 din 03-Martie-2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante verificate


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 61 din 08-Martie-2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 269 din 14-Martie-2017 privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 272 din 14-Martie-2017 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 85/2013


Ministerul Culturii si Identitatii Nationale


Ordin Nr. 2102 din 02-Martie-2017 pentru acreditarea Institutului de Cercetari Eco-Muzeale ``Gavrila Simion`` din Tulcea, judetul Tulcea


M. Of. Partea I nr. 184 din 15 martie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 736 din 06-Decembrie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 782 din 15-Decembrie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedura civila


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Ordin Nr. 15 din 15-Martie-2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2016


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 152 din 07-Martie-2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1a„¦ si (**)1I˛ in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 4 din 22-Februarie-2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 5 din 22-Februarie-2017 privind convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali


M. Of. Partea I nr. 185 din 15 martie 2017


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 282 din 01-Martie-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimatiei nominale de control, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de acestia


Camera Consultantilor Fiscali


Hotarare Nr. 3 din 22-Februarie-2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor FiscaliCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 183 din 15.03.2017    Monitorul Oficial nr.184 din 15.03.2017    Monitorul Oficial nr. 185 din 15.03.2017    Curtea Constitutionala a Romaniei    Ministerul Agriculturii pentru Achizitii Publice    Ministerul Sanatatii    Ministerul Transporturilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 1081

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 1315

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 744

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 627

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 675

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1273Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati