Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 22 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 22 mai 2017

  Publicat: 22 May 2017       1142 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 378, 379, 380 si 381 din data de 22.05.2017, Partea I:

Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

M. Of. Partea I nr. 378 din 22 mai 2017


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 60 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al patrulea raport privind progresele inregistrate catre o uniune a securitatii efectiva si autentica - COM(2017) 41 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 58 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Migratia pe ruta central-mediteraneeana, Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieti omenesti - JOIN (2017) 4 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 61 din 16-Mai-2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 62 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Evaluarea punerii in aplicare a Strategiei UE in materie de droguri 2013-2020 si a Planului de actiune al UE in materie de droguri 2013-2016: mentinerea necesitatii unui Plan de actiune al UE in materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 64 din 16-Mai-2017 referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana si Comitetul Economic si Social European - Raport privind mecanismul de alerta 2017 [elaborat in conformitate cu articolele 3 si 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 65 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Acord-tip privind statutul in conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontiera si garda de coasta la nivel european - COM (2016) 747 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 66 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al optulea raport privind transferul si relocarea - COM (2016) 791 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 67 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind recomandarile de reforma in domeniul reglementarii serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 68 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu tarile terte in contextul Agendei europene privind migratia - COM (2016) 960 final


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 730 din 19-Mai-2017 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 28 din 24-Aprilie-2017 Dosar nr. 304/1/2017


Partide Politice


Cuantum total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul National Democrat


M. Of. Partea I nr. 379 din 22 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 107 din 07-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (9) si art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, precum si ale art. 1202 din Codul civil din 1864 si art. 328 alin. (2) din Codul de procedura civila


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 155 din 14-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 168 din 16-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 345 alin. (2) si (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 332 din 18-Mai-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Ionita Radu-George


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 331 din 18-Mai-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Cotarcea Ionut


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 148 din 16-Mai-2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului in timpul noptii


M. Of. Partea I nr. 380 din 22 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 188 din 21-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 544 din 11-Mai-2017 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 380/2015


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 43 din 11-Mai-2017 pentru modificarea anexei nr. 2 ``Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori``, aprobata prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 5/2014


Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania


Hotarare Nr. 32 din 09-Mai-2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale


M. Of. Partea I nr. 381 din 22 mai 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 106 din 18-Mai-2017 privind unele masuri pentru imbunatatirea exercitarii pe teritoriul Romaniei a drepturilor conferite in contextul liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Uniunii Europene


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 491 din 18-Mai-2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 484 din 17-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru imbunatatirea exercitarii pe teritoriul Romaniei a drepturilor conferite in contextul liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Uniunii Europene


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 59 din 16-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Consiliu in conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2017) 24 final


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 495 din 19-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 474 din 08-Mai-2017 privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in unitatea administrativ-teritoriala Hurezani, judetul Gorj


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 348 din 18-Mai-2017 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 6 din 20-Martie-2017 Dosar nr. 24/2016


Curtea Europeana a Drepturilor Omului


Hotarare in Cauza Bartok si altii impotriva RomanieiCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 378 din 22.05.2017    Monitorul Oficial nr. 379 din 22.05.2017    Monitorul Oficial nr. 380 din 22.05.2017    Monitorul Oficial nr. 381 din 22.05.2017    Senatul Romaniei    Ministerul Finantelor Publice    Ministerul Sanatatii    Presedintele Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte titluri

Organizatiile de drept public sau privat vor putea face parte din reteaua EURES
21 Nov 2019 | 410

ICCJ: Obligatia de a nu conduce anumite vehicule pe timpul controlului judiciar nu constituie o suspendare a dreptului de a conduce
31 Oct 2019 | 634

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui corp nou in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi
30 Oct 2019 | 322

Emisiune numismatica: BNR a lansat in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si a pus in circulatie o moneda de alama cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Regina Maria
26 Oct 2019 | 475

Codul Fiscal stabileste scutiri de impozit pentru copiii persoanelor persecutate din motive etnice in perioada 1940-1945
23 Oct 2019 | 279

CCR: decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi "pe baza de abonament" - neconstitutionala
19 Oct 2019 | 274Articole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului