Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale

PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale

  Publicat: 24 Aug 2017       994 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative , in vigoare de la 05 ianuarie 2017, s-au infiintat Ministerul Economiei, precum si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin preluarea activitatilor si a structurilor din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.


OUG nr. 1/2017 nu cuprinde prevederi referitoare la ministerul caruia ii revine rolul de autoritate competenta conform art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 august 2015, lipsind de finalitate actul de separare a atributiilor si competentelor sub acest aspect.


Initial, a fost desemnata, conform Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, ca autoritate competenta Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, insa, ca urmare a reorganizarilor care au avut loc la nivelul administratiei publice, prevederile referitoare la Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri nu mai sunt de actualitate. Astfel, in anul 2015, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, in vigoare de la 20 noiembrie 2015, s-au infiintat Ministerul Energiei si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, care preia si domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri si exercita calitatea de autoritate competenta in sensul OG nr. 38/2015. Prin urmatorul act de reorganizare la nivelul administratiei publice, respectiv OUG nr. 1/2017, de separare a Ministerului Economiei de domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului nu se stabileste ministerul cu functie de autoritate competenta .


Totodata, prin articolul 4, lit. D, pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, in vigoare de la 18 ianuarie 2017, se stabileste ca Ministerul Economiei indeplineste, de asemenea, functia de autoritate competenta si punct unic de contact cu Comisia Europeana, in conformitate cu OG nr. 38/2015.


Interpretarea normelor juridice este imperios necesara atunci cand exista conflicte, fie si potentiale, cu privire la modalitatea derularii unei relatii sociale, conflicte a caror cauza frecventa este contrarietatea de interese a partilor.


Prin urmare este necesara eliminarea incertitudinii juridice cu privire la autoritatea competenta si a oricaror riscuri in materia interpretarii eronate, in special avand in vedere potentialele conflicte, actele emise de autoritatea competenta putand fi supuse contestarii, precum si pentru prevenirea divergentelor de interpretare, se impune completarea corespunzatoare a prevederilor OUG nr. 1/2017 prin stabilirea in mod clar ca Ministerul Economiei are calitatea de autoritate competenta si de punct unic de contact cu Comisia Europeana .


Pentru a se respecta reglementarile referitoare la emiterea actelor normative, precum si pentru a se evita declansarea procedurii de ``infringement`` de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei, pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor actului national prin care se transpune Directiva nr. 2013/11/UE, si stabilirea competentelor in conditiile legii, este necesara reglementarea masurilor din domeniul administratiei publice propusem respectiv modificarea prevederilor OUG nr. 1/2017 prin indentificarea ministerului caruia ii revine rolul de autoritate competenta .


Ordonanta Guvernului nr. 38/2015, prin care se transpun in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, reglementeaza cadrul legal, astfel incat reclamatiile impotriva comerciantilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori entitatilor care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil, in scopul asigurarii unui nivel inalt de protectie a consumatorilor si a bunei functionari a pietei.


Acest act normativ se aplica procedurilor de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari de servicii incheiate intre un comerciant care desfasoara activitati in Romania si un consumator rezident in Uniunea Europeana prin interventia unei entitati de solutionare alternativa a litigiilor, care propune sau impune o solutie si care actioneaza in Romania.


Conform OG nr. 38/2015, este necesara desemnarea unei autoritati competente care sa indeplineasca cerintele din actul normativ.


Prin articolul 31 din OG nr. 38/2015 se stabileste rolul autoritatii competente, respectiv acela de a evalua daca organismele ce doresc sa devina entitati de solutionare alternativa a litigiilor indeplinesc cerintele de calitate prevazute de actul normativ, precum si de a notifica entitatile de solutionare alternativa a litigiilor Comisiei Europene. Totodata, autoritatea competenta trebuie sa asigure o supraveghere permanenta a respectarii cerintelor legale de catre entitatile de solutionare alternativa a litigiilor, sa primeasca si sa analizeze rapoartele transmise la fiecare 2 ani de catre entitatile de solutionare alternativa a litigiilor, precum si sa publice si sa transmita Comisiei Europene un raport privind evolutia si functionarea entitatilor SAL, la fiecare 4 ani.


Schimbari preconizate


Prin proiectul legislativ se doreste completarea prevederilor OUG nr. 1/2017 prin stabilirea in mod clar ca Ministerul Economiei are calitatea de autoritate competenta si de punct unic de contact cu Comisia Europeana .


Textul Proiectului >>>>Citeşte mai multe despre:    Administratie    Administratie publica    OG 38/2015    OUG 1/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ANI lanseaza un set de trei proceduri pentru prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate, a potentialelor conflicte de interese
29 Jan 2020 | 459

Extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, incepand cu data de 8 ianuarie 2020
11 Jan 2020 | 327

De ”Ziua portilor deschise” Ministerul Justitiei va fi ”condus” de elevi
25 Oct 2019 | 939

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 1393

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei
04 Nov 2019 | 1126

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui corp nou in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi
30 Oct 2019 | 414Articole Juridice

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019