Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale

PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale

  Publicat: 24 Aug 2017       593 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative , in vigoare de la 05 ianuarie 2017, s-au infiintat Ministerul Economiei, precum si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin preluarea activitatilor si a structurilor din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.


OUG nr. 1/2017 nu cuprinde prevederi referitoare la ministerul caruia ii revine rolul de autoritate competenta conform art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 august 2015, lipsind de finalitate actul de separare a atributiilor si competentelor sub acest aspect.


Initial, a fost desemnata, conform Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, ca autoritate competenta Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, insa, ca urmare a reorganizarilor care au avut loc la nivelul administratiei publice, prevederile referitoare la Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri nu mai sunt de actualitate. Astfel, in anul 2015, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, in vigoare de la 20 noiembrie 2015, s-au infiintat Ministerul Energiei si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, care preia si domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri si exercita calitatea de autoritate competenta in sensul OG nr. 38/2015. Prin urmatorul act de reorganizare la nivelul administratiei publice, respectiv OUG nr. 1/2017, de separare a Ministerului Economiei de domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului nu se stabileste ministerul cu functie de autoritate competenta .


Totodata, prin articolul 4, lit. D, pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, in vigoare de la 18 ianuarie 2017, se stabileste ca Ministerul Economiei indeplineste, de asemenea, functia de autoritate competenta si punct unic de contact cu Comisia Europeana, in conformitate cu OG nr. 38/2015.


Interpretarea normelor juridice este imperios necesara atunci cand exista conflicte, fie si potentiale, cu privire la modalitatea derularii unei relatii sociale, conflicte a caror cauza frecventa este contrarietatea de interese a partilor.


Prin urmare este necesara eliminarea incertitudinii juridice cu privire la autoritatea competenta si a oricaror riscuri in materia interpretarii eronate, in special avand in vedere potentialele conflicte, actele emise de autoritatea competenta putand fi supuse contestarii, precum si pentru prevenirea divergentelor de interpretare, se impune completarea corespunzatoare a prevederilor OUG nr. 1/2017 prin stabilirea in mod clar ca Ministerul Economiei are calitatea de autoritate competenta si de punct unic de contact cu Comisia Europeana .


Pentru a se respecta reglementarile referitoare la emiterea actelor normative, precum si pentru a se evita declansarea procedurii de ``infringement`` de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei, pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor actului national prin care se transpune Directiva nr. 2013/11/UE, si stabilirea competentelor in conditiile legii, este necesara reglementarea masurilor din domeniul administratiei publice propusem respectiv modificarea prevederilor OUG nr. 1/2017 prin indentificarea ministerului caruia ii revine rolul de autoritate competenta .


Ordonanta Guvernului nr. 38/2015, prin care se transpun in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, reglementeaza cadrul legal, astfel incat reclamatiile impotriva comerciantilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori entitatilor care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil, in scopul asigurarii unui nivel inalt de protectie a consumatorilor si a bunei functionari a pietei.


Acest act normativ se aplica procedurilor de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari de servicii incheiate intre un comerciant care desfasoara activitati in Romania si un consumator rezident in Uniunea Europeana prin interventia unei entitati de solutionare alternativa a litigiilor, care propune sau impune o solutie si care actioneaza in Romania.


Conform OG nr. 38/2015, este necesara desemnarea unei autoritati competente care sa indeplineasca cerintele din actul normativ.


Prin articolul 31 din OG nr. 38/2015 se stabileste rolul autoritatii competente, respectiv acela de a evalua daca organismele ce doresc sa devina entitati de solutionare alternativa a litigiilor indeplinesc cerintele de calitate prevazute de actul normativ, precum si de a notifica entitatile de solutionare alternativa a litigiilor Comisiei Europene. Totodata, autoritatea competenta trebuie sa asigure o supraveghere permanenta a respectarii cerintelor legale de catre entitatile de solutionare alternativa a litigiilor, sa primeasca si sa analizeze rapoartele transmise la fiecare 2 ani de catre entitatile de solutionare alternativa a litigiilor, precum si sa publice si sa transmita Comisiei Europene un raport privind evolutia si functionarea entitatilor SAL, la fiecare 4 ani.


Schimbari preconizate


Prin proiectul legislativ se doreste completarea prevederilor OUG nr. 1/2017 prin stabilirea in mod clar ca Ministerul Economiei are calitatea de autoritate competenta si de punct unic de contact cu Comisia Europeana .


Textul Proiectului >>>>Citeşte mai multe despre:    Administratie    Administratie publica    OG 38/2015    OUG 1/2017Comentează: PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale
Alte titluri

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
06 Dec 2017 | 2469

SNFP: Functionarii publici din cadrul mai multor ministere si institutiile subordonate acestora nu beneficiaza de majorarea salariului de baza de 15 la suta
24 Aug 2017 | 481

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 669

Monitorul Oficial din data de 20 iunie 2017
20 Jun 2017 | 866

Monitorul Oficial din data de 16 iunie 2017
16 Jun 2017 | 988Articole Juridice

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Jurisprudenţă

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare si a concediului de odihna neefectuat de catre salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr 1224/2016 din 30.05.2016

Neintrunirea cumulativa a elementelor raspunderii patrimoniale a salariatului. Pagube incadrate in riscul normal al serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 2851 din 31.05.2016