Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Tribunalul Gorj (113)


    Jurisprudenta   Necompetenta Comisiei Locale pentru aplicarea Legii 18/1991 de a inlocui si inainte documentatia in vederea acordarii despagubirilor
  Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurentii reclamanti Xxx si de Xxx in calitate de presedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar xxx impotriva sentintei civile nr. 3052/24.10.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. 1317/317/2010.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Contestatie la modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Repunerea in situatia anterioara
  Pe rol se afla solutionarea contestatiei de modificare unilaterala contact de munca formulata de catre petentul F C in contradictoriu cu intimata U C B.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Cerere de interventie. Justificarea interesului
  Pe rol fiind judecarea recursurilor declarate de recurentul-reclamant Xxsi recurenta intervenienta Xx impotriva sentintei civile nr. 2638/09.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr.4696/263/2010.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciul cauzat prin lipsuri in gestiune
  Pe rol fiind solutionarea actiunii formulata de reclamanta S.C .C. S.R.L in contradictoriu cu parata B D A.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Inchiderea procedurii simplificate a falimentului
  Pe rol fiind judecarea cererii pentru inchidere procedura formulata de lichidator judiciar XXXXdesemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei XXXX, in contradictoriu cu creditorii xxxxsi a obiectiunilor la cererea de inchidere procedura formulate de xx Tg-Jiu.
   Data aparitiei: 27 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Contestatie la executare. Contract de leasing
  Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta intimata SC …… SA impotriva sentintei nr. 7…..din ….. 2011 pronuntata de Judecatoria …… in dosarul nr. ….in contradictoriu cu intimata SC ….. SRL PRIN ADMINISTRATOR ….., intimat BEJ ….., avand ca obiect contestatie la executare .
   Data aparitiei: 27 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Cerere somatie de plata
  Pe rol fiind judecarea cererii avand ca obiect somatie de plata formulata de reclamanta SC…………., in contradictoriu cu parata SC …………… SRL. La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns consilier juridic V.D. pentru reclamanta si avocat T.M. pentru parata .
   Data aparitiei: 27 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor
  Pe rol fiind solutionarea cererii de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor – depusa sub nr. ………….., de creditor XXXin procedura insolventei debitoarei XXXreprezentata de lichidator judiciar XXX, desemnat sa administreze procedura prin incheierea nr. ….. din data de …...
   Data aparitiei: 27 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in anulare. Hotarari pronuntate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal
  Comisia pentru Solutionarea Litigiilor si Comisia de Recurs din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal nu au statut de institutii permanente de arbitraj in acceptiunea Cartii a IV-a din Codul de procedura civila, iar hotararile pe care acestea le pronunta, indiferent de obiectul asupra caruia poarta, nu au regim de hotarari arbitrale.
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2012

    Jurisprudenta   Viol. Acordare daune morale
  Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj nr……… din 11 noiembrie 2011, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatului G.D. pentru savarsirea infractiunii de viol prevazuta si pedepsita de art. 197 alin. 1 si 3 teza I C.pen.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Sanctiune disciplinara avand ca urmare retrogradarea din functie. Contestatie decizie de sanctionare. Repunerea partilor in situatia anterioara. Restituirea diferentei de salariu
  Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, sub nr. -----, petentul B.D., in contradictoriu cu intimata S.C. C.E.O.S.A., a contestat decizia de sanctionare nr.2/50/20.01.2012, solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea acestei decizii, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei respectiv in functia de sef de echipa si obligarea intimatei la restituirea diferentei de salariu de care a fost lipsit prin emiterea si punerea in executare a deciziei, precum si la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Revocarea masurilor restrictive impuse ca urmare a liberarii provizorii
  Prin incheierea din 26 iulie 2012 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr. ….a fost respinsa cererea inculpatului G.Gh. de revocare a masurii impusa inculpatului de a nu depasi limita teritoriala a municipiului Bucuresti.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Opozitie impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor
  Prin cererea depusa la O.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj la data de 17.05.2012, inaintata Tribunalului Gorj la data de 23.05.2012 si inregistrata sub nr....../95/2012, reclamanta A.F.P. Tg.-Jiu a formulat opozitie impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor nr.1/2012 privind parata S.C. C.G. S.R.L..
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Constatarea incalcarii diferentei pensiei legale
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale Gorj sub nr…., petentul B.I. a chemat in judecata intimatii UM Sadu, C.J.P. G, S.R.M.F.P, M.J., A.P. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa constate ca i-au fost incalcate diferenta pensie legale conferite prin lege , pentru a –i fi platite conform legii de S. R. si M.F.P.sa-i recupereze de la cei vinovati, conform deciziei nr.192/23.02.2002 pronuntata Curtea Suprema de Justitie, cu cheltuieli de judecata .
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea transferului patrimonial. Anularea procesului verbal de licitatie. Repunerea partilor in situatia anterioara
  Prin cererea adresata Tribunalului Gorj la data de 31.05.2012 si inregistrata sub nr............/95/2011/a4 E.G. I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. S.C. S.R.L. a solicitat judecatorului sindic ca prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu parata U.T.B. S.A , sa se dispuna anularea transferului patrimonial al imobilului situat in Bucuresti, ……. de la SC S.C. SRL catre U.T.B. SA, anularea procesului verbal de licitatie, a actului de adjudecare incheiat in data de 15.07.2011 si a facturii fiscale nr. 8253606/13.12.2011 ce au ca obiect imobilul in cauza si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea actului administrativ in baza caruia s-a anulat inmatricularea autoturismului, cu consecinta radierii din circulatie
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de 10.02.2012 sub nr. ….., reclamantul B.A. a chemat in judecata parata I.P., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la anularea actului administrativ - necomunicat - in baza caruia s-a anulat inmatricularea autoturismului proprietatea personala, marca …., cu numarul de inmatriculare ……, cu consecinta radierii din circulatie, anularea radierii din circulatie a autoturismului respectiv si la reinmatricularea acestuia, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Vanzarea lucrului altuia cu reaua credinta. Nulitate absoluta
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Novaci sub numar dosar …, reclamantul C Gh D F, a chemat in judecata paratul P V si a solicitat sa se dispuna obligarea acestuia sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie apartamentul situat in Novaci, strada P…,cu suprafata utila de 63,06 mp si o boxa la subsol in suprafata de 10,11 mp.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Suspendarea cauzei civile. Anularea incheierii si dispunerea continurarii judecatii
  Prin incheierea din … pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. …., in temeiul art. 242 alin. 1 pct. 2 c.pr.civ., s-a dispus suspendarea cauzei civile avand ca obiect pretentii, formulata de reclamanta RNP- Romsilva- Directia Silvica Gorj, impotriva paratei Obstea P.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Solicitarea ca pe cale de ordonanta presedintiala sa se dispuna sistarea lucrarilor miniere
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub numarul …., reclamantul O C a solicitat instantei de judecata ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna sistarea de catre parata SC Complexul Energetic Rovinari SA a lucrarilor miniere executate pe terenul in suprafata de 1,0220 ha situat in comuna C, judetul Gorj, in tarlaua 29, parcela 1245/123, UP I, UA 86A, B si 84B.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr., reclamantul T M a chemat in judecata parata C J P G pentru ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Reducerea pensiei de intretinere. Incetare contract individual de munca
  Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Novaci, sub numar dosar …, reclamantul D C R a chemat in judecata parata D L, solicitand reducerea pensiei de intretinere la care a fost obligat prin sentinta civila nr…., a Judecatoriei Novaci, jud.Gorj, sustinand in motivare ca incepand cu data de l ianuarie 2012, i-a incetat contractul individual de munca, astfel incat se impune diminuarea pensiei d e intretinere conform legii si situatiei de fapt mentionata.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Partajarea averii succesorale
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg Jiu, sub nr…., reclamantul R D in contradictoriu cu paratii R E, B M si I C, a solicitat instantei ca, prin sentinta civila ce se va pronunta, sa se dispuna partajarea averii succesorale ramase de pe urma autorului comun R I , decedat la 17.09.1987 .
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Indemnizatie de bibliotecar. Contestatie decizie de pensionare pentru limita de varsta
  Prin actiunea civila adresata instantei de judecata si inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub reclamanta B V. M a chemat in judecata parata C J P solicitand ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr.173992/26.11.2010 emisa de C J P si obligarea paratei la emiterea unei noi decizii in care sa fie avute in vedere toate documentele emise de fostii angajatori si care privesc venituri si sporuri salariale nementionate in carnetul de munca.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Incuviintare executare silita
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Novaci, la data de 16.03.2012 sub nr. …., de petenta Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati OC si OD, a solicitat ca prin Incheierea ce se va pronunta, sa se dispuna incuviintarea executarii silite a Titlului executoriu Bilet la ordin seria RNCB3AL nr.0287551 emis la data de 30 septembrie 2011, privind pe creditorul SC X SA Bucuresti cu sediul in ……si debitorul SC Y SRL cu sediul in … In sustinerea actiunii, s-au depus la dosar: cererea de executare silita formulata de creditorul SC X SA Bucuresti cu sediul in …..Titlul executoriu Bilet la ordin seria RNCB3AL nr.0287551 emis la data de 30 septembrie 2011,dovada platii taxei de timbru.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Incalcarea dreptului la un proces echitabil. Citarea partilor la o alta adresa
  Prin sentinta civila nr. …. pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. …, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta B E in contradictoriu cu paratii G I si G E.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012