Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Tribunalul (1567)


    Jurisprudenta   Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Clauze abuzive. Contract de prestari servicii de paza
  Pe rol se afla solutionarea recursului declarat de recurentii–parati M O L si M C impotriva sentintei civile nr.2285/06.05.2010 pronuntata de Judecatoria Buftea in dosarul nr.1138/94/2010 in contradictoriu cu intimata-reclamanta SC I D & C SA.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in revendicare. Aratarea titularului dreptului
  Prin sentinta civila nr.4238/4.03.2009 Judecatoria Constanta a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamantii F.V.V., F.V.C., B.V.V. si F.V.I. in contradictoriu cu paratul M.A.N. si intervenientul Statul Roman prin Ministerul Finantelor si a admis cererea de aratare a titularului dreptului formulata de paratul M.A.N.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 22215/215/2008, petenta Statiunea de Dezvoltare Pomicola Craiova a chemat in judecata pe intimatele Comisia locala de fond funciar Podari, Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, solicitand ca prin hotararea care se va pronunta sa se dispuna desfiintarea Hotararii emise de Comisia Judeteana de fond funciar Dolj nr. 1029/06.06.2008 prin care s-a aprobat preluarea suprafetei de 169,96 ha de la unitatea lor solicitata de Comisia Locala Podari.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Reprezentare de catre un avocat. Inadmisibilitate vadita
  In cauza Ta€‘400/12, Constantin Harsulescu, cu domiciliul in Targu Jiu (Romania), reclamant, impotriva Romaniei,
   Data aparitiei: 11 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Inregistrari fictive in contabilitate
  Efectuarea cu stiinta de inregistrari fictive in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, in sensul cresterii acestora si denaturarea rezultatelor financiare, care a condus la cresterea obligatiilor fiscale, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual prevazuta in art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 raportat la art. 289 C. pen.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2013

    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala din vanzari auto
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 08 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Reziliere contract de inchiriere. Termenul de perimare
  Din examinarea lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Novatie. Vointa partilor de a nova
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Momentul invocarii exceptiei de neexecutare a contractului
  Prin sentinta comerciala nr. 2667 din 18 iunie 2010 a Tribunalului Comercial Cluj s-a admis in parte actiunea comerciala formulata de reclamanta SC A.I.E. SRL, prin lichidator judiciar S.I., impotriva paratei SC S.I. SRL si in consecinta, parata a fost obligata sa-i vireze reclamantei suma de 51.727,89 lei aflata in contul bancar deschis la SC R.B. SA Cluj-Napoca pe numele paratei, in contul bancar al reclamantei, deschis la B.C.R. - Sucursala Cluj-Napoca.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Legea 10/2001. Excepta lipsei calitatii procesuale active si pasive, exceptia tardivitatii si exceptia de inadmisibilitate a actiunii
  Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Interpretarea contractului. Pact comisoriu de ultim grad
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Evacuare. Vointa partilor. Cerere de reziliere a contractului de locatiune
  Asupra recursurilor constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Chiria datorata Primariei. Obligatie bugetara. Obligatie comerciala
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Apel declarat de ambele parti. Respectarea principiului "non reformatio in pejus"
  Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Stabilirea in mod corect a taxei de timbru de instanta de fond
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Restituirea pentru refacerea urmaririi penale. Lipsa elementelor de identificare a inculpatului
  In cazul in care instanta de apel constata ca identitatea inculpatului trimis in judecata prin rechizitoriu, ca act de sesizare a instantei, nu este stabilita cu certitudine, in baza documentelor oficiale, dispune restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale, in temeiul art. 380 raportat la art. 332 alin. (2) C. proc. pen., intrucat nu au fost respectate dispozitiile privitoare la sesizarea instantei.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune pentru prima oara in fata instantei de recurs
  Solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune, invocata pentru prima data prin motivele de recurs, este posibila, fiind intrunite conditiile impuse de dispozitiile art. 162 C.proc.civ., intrucat este indiscutabil ca exceptia mentionata este una de ordine publica, ea vizand incalcarea unor norme cu caracter imperativ, cuprinse in art. 3 si art. 7 din Decretul nr. 167/1958.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Contract de mandat. Clauza de neconcurenta. Nerespectarea clauzei
  In cazul in care colaboratorul unei societati care isi desfasoara activitatea in domeniul brokeraj-ului in asigurari isi incalca obligatia contractuala de a nu detine actiuni sau parti sociale la alte societati concurente actiunea in daune formulata impotriva acestuia este intemeiata, neavand relevanta faptul ca societatile infiintate de colaborator nu ar fi desfasurat activitati.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Conflict negativ de competenta. Notiunea de “domiciliu al reclamantului”
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Condamnare bazata in mod determinant pe declaratiile martorilor neaudiati in prima instanta si in apel
  In lumina art. 6 paragraf 1 si 3 lit. d) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, condamnarea pronuntata in prima instanta si mentinuta in apel, bazata in mod determinant pe probele administrate in strainatate si recunoscute in cursul urmaririi penale, constand in declaratii ale martorilor pe care nici prima instanta si nici instanta de apel nu i-au audiat, nu asigura respectarea exigentelor dreptului la un proces echitabil inscrise in art. 6 paragraf 1 si 3 lit. d) din Conventie.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Admisibilitatea cererii de amanare a cauzei intrucat in aceeasi zi aparatorul mai acorda asistenta juridica intr-un alt dosar
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Achitare. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei
  Aplicarea procedurii simplificate a judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei, reglementata in art. 320 ind. 1 C. proc. pen., exclude pronuntarea unei solutii de achitare in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.,
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
  Pe rol fiind judecarea recursurilor declarate de catre recurentul petent D V si recurentul intimat Primarul municipiului Tg-Jiu impotriva sentintei civile nr.8384 din 20.10.2011 pronuntata de Judecatoria … in dosarul nr…
   Data aparitiei: 03 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism
  Pe rol se afla solutionarea cauzei civile, formulata de reclamanta SC E V V E SRL, in contradictoriu cu paratii P C J C- N C si C J C prin P, avand ca obiect obligare emitere act administrativ.
   Data aparitiei: 03 Aprilie 2013