din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1704 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de arenda. Valabilitate

Contract de arenda. Valabilitate

  Publicat: 19 Jul 2011       6008 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Neinserarea in contract a unei clauze exprese care sa-l scuteasca pe arendas de arenda aferenta anului 2006 ´┐Ż 2007, in conditiile in care contractul este incheiat pe perioada 22.03.2007 si pana la 31 decembrie 2012, constituie o omisiune ce determina obligativitatea platii arendei inclusiv pentru anul agricol 2006-2007.

Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Contestatoarea SC S SRL a formulat contestatie la executare silita ce face obiectul dosarului de executare nr. 248/2009 al executorului judecatoresc E, la solicitarea creditoarei D.
In motivarea contestatiei se arata ca D a solicitat executorului judecatoresc sa puna in executare contractul de arendare nr. 42/22.03.2007 incheiat intre parti, solicitand sa i se livreze cantitatea de 21.700 kg grau sau contravaloarea acesteia la pretul pietei, obligatie aferenta anilor 2007 si 2008, contractul de arendare constituind titlu executoriu.
In mod cu totul nejustificat creditoarea a solicitat obligarea societatii la livrarea cantitatii de grau sau contravaloarea acesteia aferenta anului 2007 intrucat contractul de arendare a fost incheiat la 22.03.2007, data la care lucrarile pentru cultura nu se mai puteau face, astfel ca in anul 2007 terenul a ramas necultivat. Abia in toamna anului 2007 a fost insamantat terenul pentru cultura anului 2008.
Mai mult, dupa cum reiese din insasi contractul de arendare, acesta a fost incheiat pe o durata de 5 ani agricoli, respectiv 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, anul 2007, nefiind luat in calcul, deoarece ar insemna sa fie 6 ani si nu 5 ani asa cum este stipulat in contract .
Fata de aceasta situatie, a solicitat admiterea contestatiei si anularea somatiei emisa de executorul judecatoresc E in dosarul de executare nr. 248/1.09.2009.
La dosar contestatoarea a depus somatia din 1.09.2009 emisa de BEJ E si contractul de arendare nr. 42/22.03.2007.
Pentru o justa solutionare a cauzei a fost solicitat executorului judecatoresc dosarul de executare nr. 248/2009 si s-a atasat dosarul nr. 3187/269/2008 al Judecatoriei Oltenita.
Prin sentinta civila nr.2079/23.10.2009, Judecatoria Oltenita a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea SC S SRL Oltenita prin reprezentant legal impotriva intimatei D.
A obligat pe contestatoare la 1700 lei cheltuieli de judecata catre intimata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca in contractul nr. 42/22.03.2007 nu este stipulata nici o clauza din care sa rezulte ca pentru anul 2007 arendasul este exonerat de plata arendei si nu se face nici o mentiune in ceea ce priveste situatia terenului preluat, respectiv daca pentru acesta se efectuasera lucrari de aratura, discuit, insamantat, astfel ca era obligata sa faca plata arendei la termenele si in modalitatile prev. in art. 6 din contract .
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs contestatoarea S.C. S S.R.L., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, motivat de faptul ca in mod gresit instanta de fond a retinut inexistenta vreunei clauze in contractul partilor care sa o exonereze de plata arendei pe anul 2007, deoarece este de notorietate faptul ca anul agricol incepe toamna cand se pregateste terenul pentru recolta anului urmator si ca in conditiile in care contractul de arenda este incheiat in martie 2007 este evident ca prima arenda este datorata pentru recolta anului 2008, deoarece nu s-a avut in vedere anul agricol 2006 - 2007.
Analizand actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata in raport de motivul de recurs invocat, precum si din oficiu, tribunalul constata ca recursul declarat nu este fondat.
Din continutul contractului de arenda incheiat intre parti rezulta (art.5) ca acesta s-a incheiat pe o durata de 5 ani incepand cu 22.03.2007 si pana la 31 decembrie 2012, insa, raportat la datele mentionate in acesta, valabilitatea sa se intinde pe o durata mai mare decat cea mentionata, respectiv pe 5 ani si 9 luni.
Conventia partilor conform art. 969 Cod civil reprezinta legea partilor, iar clauzele contractuale se interpreteaza potrivit art. 977 Cod civil dupa intentia comuna a partilor si nu dupa sensul literal al termenilor.
Totodata, potrivit art. 982 din acelasi Cod civil, toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg.
Coroborand clauza privind durata contractului cu cea de la art. 2 in care este mentionata data de punere in posesie cu terenul arendat a creditoarei ca fiind 15.12.2006, rezulta ca intentia comuna a partilor a fost de a da eficienta contractului, inclusiv clauzei privind data arendei, inca de la data semnarii lui si nu din toamna anului 2007, cum sustine recurenta si aceasta deoarece arendasul a cunoscut inca de la semnarea contractului situatia concreta a terenului primit si a inteles sa-l incheie totusi in aceste conditii, deci pe riscul sau, neinserarea unei clauze exprese care sa-l scuteasca de arenda aferenta anului 2006 - 2007 fiind o omisiune ce determina obligativitatea platii arendei inclusiv pentru acest an agricol.
Pentru aceste considerente tribunalul apreciaza legala si temeinica sentinta pronuntata de Judecatoria Oltenita, motiv pentru care, in baza art. 312 C.p.c., recursul declarat se va respinge ca nefondat.
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila 73/R (28.01.2010)


Citeşte mai multe despre:    Contractul de locatiune    Contracte speciale    Contractul de arendare    Terenuri agricole    Calamitati naturale    Fructe    Subarendare    Dreptul de preemptiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Invocarea de catre parat a exceptiei de neexecutare a contractului in faza apelului. Contract de locatiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 92 din 26 ianuarie 2016

Plata chiriei pentru un spatiu comercial. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sectia comerciala, Sentinta civila nr. 786/com/2011

Legea nr. 10/2001. Dreptul de optiune al chiriasilor in ceea ce priveste vanzarea imobilelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 460 din 09.04.2012

Instituire sechestru asigurator. Lipsa titlului executoriu al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1865 din data 02.07.2010

Contract de inchiriere. Locuinta de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.39 din data 27.01.2010

Nulitatea absoluta a contractului de locatiune. Evacuare. Obligarea la plata de daune-interese pentru lipsa de folosinta a imobilului
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 188 din data 16.04.2010

Contract de inchiriere. Neplata chiriei
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 9709 din data 07.07.2011Articole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contractul de locatiune in contextul prevederilor noului Cod Civil aduce schimbari insemnate in relatia dezvoltator - chirias
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Implicatiile noilor teorii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Originea contractului individual de munca: statutele breslelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Contractul de locatiune (Art. 1777-1835)
Sursa: EuroAvocatura.ro