din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contract de inchiriere. Neplata chiriei

Contract de inchiriere. Neplata chiriei

  Publicat: 04 Sep 2012       9867 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a comerciala la data de 3.08.2010 sub nr.37044/3/2010, reclamanta R.A. A.P.P.S a chemat in judecata pe parata SC R M SA, solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 660.023,56 lei compusa din: 638.570,38 lei, reprezentand chirie conform contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/5.04.2006 � 165.774,99 lei, pentru perioada 07.2009-12.2009, folosinta fara titlu � 189.408,84 lei pentru perioada 01.2010-04.2010, prestari servicii � 41.917,31 lei pentru perioada 08.2009-05.2010, penalitati � 240.205,24 lei pentru perioada 31.03.2009 � 31.03.2010 si dobanda legala - 1.264 lei, pentru perioada 31.12.2009-31.03.2010, precum si 21.453,18 lei, reprezentand chirie conform contractului de inchiriere nr.623/1.09.2005 � 6.805,28 lei, pentru perioada 07.2009-12.2009, folosinta fara titlu � 6.602,46 lei pentru perioada 01.2010-04.2010, penalitati � 8012,67 lei pentru perioada 31.03.2009-31.03.2010 si dobanda legala � 32,77 lei pentru perioada 31.12.2009-31.03.2010, precum si evacuarea paratei din spatiul ocupat fara titlu in Bucuresti.

Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
1. Datoria persoanei creditate.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Datorie angajata de puterea publica.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Datoria persoanei creditate.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca intre parti s-au incheiat urmatoarele contracte: contractul de locatiune si prestari servicii nr.171/5.04.2006 avand ca obiect spatiul situat in Bucuresti, al carui termen de valabilitate a incetat la data de 31.12.2009 si contractul de locatiune si prestari servicii nr.623/1.09.2008 avand ca obiect suprafata de 45 mp situata pe terasa corpului C al imobilului din Piata Presei Libere, al carui termen de valabilitate a incetat la data de 31.12.2009.
Prin contractele mentionate, parata si-a asumat obligatia de a plati chirie precum si contravaloarea prestarilor de servicii si a utilitatilor, obligatie pe care nu a respectat-o, ceea ce a condus la acumularea unui debit in valoare de 660.023,56 lei.
Cu prilejul convocarii la conciliere parata a recunoscut datoria catre reclamanta si a solicitat achitarea esalonata a acesteia, urmand ca reprezentantii sai legali sa formuleze in scris solicitarea de esalonare, ceea ce nu s-a intamplat.
A aratat reclamanta ca incepand cu data de 01.01.2010 intre parti nu a mai existat un contract valabil, astfel incat prezenta actiune se intemeiaza atat pe raspunderea contractuala precum si pe cea delictuala.
In privinta penalitatilor de intarziere pretinse, reclamanta a aratat ca acestea au fost calculate numai la facturile emise si neachitate de catre parata in perioada in care intre parti a existat un contract valabil.
In privinta dobanzii legale pretinse, reclamanta a aratat ca aceasta a fost calculata in conformitate cu prevederile OG nr.9/2000, numai pentru facturile emise si neachitate pe perioada neacoperita de contract .
Pe capatul de cerere privitor la evacuarea paratei, reclamanta a aratat ca imobilul ce a facut obiectul inchirierii apartine domeniului privat al statului roman si se afla in administrarea reclamantei, conform HG nr.60/2005, aceasta fiind privata de dreptul sau de folosinta ca atribut al proprietatii, prin ocuparea fara drept a spatiului de catre parata.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.969, 973, 998-999, 1069 Cod civil, si art.7201 Cod procedura civila.
Au fost depuse inscrisuri in sustinerea cererii.
La data de 7.07.2011 reclamanta a depus cerere precizatoare prin care a micsorat catimea obiectului cererii de la suma de 660.023,56 lei la suma de 592.948,56 lei, ca urmare a achitarii de catre parata a unei parti din datorie .
Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare si nu a solicitat probe in aparare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Intre reclamanta, in calitate de locator si parata, in calitate de locatar, s-a incheiat contractul de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006, modificat prin actele aditionale nr.112/06.02.2008 si nr.661/06.10.2009, avand ca obiect inchirierea spatiului situat in Bucuresti, a carui valabilitate a incetat la data de 31.12.2009.
Potrivit prevederilor contractuale, parata si-a asumat obligatia de a plati in schimbul folosintei bunului inchiriat, cu titlu de chirie, echivalentul a 6.454,70 euro/luna, la care se adauga TVA, precum si contravaloarea serviciilor prestate si a utilitatilor.
Intre aceleasi parti, in aceeasi calitate, s-a incheiat si contractul de inchiriere nr.623/01.09.2005, modificat prin actele aditionale nr.106/06.02.2008 si nr.658/06.10.2009, avand ca obiect inchirierea suprafetei de 45,00 mp situata pe terasa corpului C a imobilului din Bucuresti, a carui valabilitate a incetat la data de 31.12.2009.
Potrivit intelegerii partilor, chiria lunara a fost stabilita la suma de 225 euro, la care se adauga TVA.
Pe parcursul derularii celor doua contracte, parata nu si-a indeplinit in intregime obligatiile asumate, acumuland un debit total in valoare de 147.422,58 lei, compus din 120.756,50 lei - chirie aferenta contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 - 12.2009, 23.100,94 lei - prestari servicii pentru perioada 10.2009 - 05.2010 si 3.565,14 lei - chirie aferenta contractului de inchiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 - 12.2010.
In acest sens, se va avea in vedere faptul ca parata nu a dovedit, in conditiile art.1082 Codul civil, indeplinirea obligatiei si nici cauza straina exoneratoare de raspundere care a impiedicat-o sa-si indeplineasca obligatia asumata.
Pentru neexecutarea la scadenta a obligatiei de plata, in temeiul clauzei penale incluse in ambele contracte, reclamanta a calculat in sarcina paratei penalitati de intarziere in valoare de 240.205,24 lei - penalitati pe perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, aferente contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006 si 8.012,67 lei - penalitati pentru perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, aferente contractului de inchiriere nr.623/01.09.2005.
Pe de alta parte, parata a continuat sa foloseasca bunurile ce au facut obiectul inchirierii si dupa expirarea duratei de valabilitate a celor doua contracte, imprejurare care a fost de natura sa produca reclamantei un prejudiciu egal cu contravaloarea chiriei percepute pe parcursul derularii contractelor, in valoare de 189.408,84 lei - folosinta fara titlu a spatiului ce a facut obiectul contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006, pentru perioada 01.2010 - 04.2010 si, respectiv 6.602,46 lei - folosinta fara titlu a spatiului ce a facut obiectul contractului de inchiriere nr.623/01.09.2005, pe perioada 05.2010 - 12.2010.
Asupra sumelor datorate cu titlu de contravaloare lipsa de folosinta, reclamanta a calculat in sarcina paratei dobanda legala, in conditiile OG nr.9/2000 coroborat cu art.998 - 999 Codul civil.
Instanta retine ca parata a recunoscut datoria catre reclamanta, la valoarea mentionata in cuprinsul adresei de convocare la conciliere, respectiv 758.482,66 lei si a solicitat achitarea esalonata a debitului, astfel cum rezulta din procesul verbal de conciliere nr.5737/14.07.2010.(f.128, 129)
Potrivit sustinerilor reclamantei, parata a efectuat ulterior datei mentionate o serie de plati, debitul actual avand o valoare totala de 592.948,56 lei.
Fata de cele aratate, in temeiul dispozitiilor art.969, art.998 - 999, art.1073 si art.1069 alin.2 Codul civil, coroborat cu art.3 alin.1 din OG nr.9/2000, instanta va admite actiunea restransa si va obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 592.948,56 lei, compusa din: 120.756,50 lei - chirie aferenta contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 - 12.2009, 189.408,84 lei - folosinta fara titlu pentru perioada 01.2010 - 04.2010, 23.100,94 lei - prestari servicii pentru perioada 10.2009 - 05.2010, 240.205,24 lei - penalitati pe perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, 1.264 lei - dobanda legala pe perioada 31.03.2010 - 30.09.2010, 3.565,14 lei - chirie aferenta contractului de inchiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 - 12.2010, 6.602,46 lei - folosinta fara titlu pe perioada 05.2010 - 12.2010, 8.012,67 lei - penalitati pentru perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, 32,77 lei - dobanda legala pe perioada 31.03.2009 - 31.03.2010.
Asupra capatului de cerere avand ca obiect evacuare, instanta apreciaza ca este intemeiat, in conditiile in care parata ocupa, in prezent, spatiul ce a facut obiectul contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006, fara a avea un titlu legal, iar, in acest mod, impiedica reclamanta sa-si exercite prerogativele detinute, in calitate de administrator al spatiului in discutie, conform art.12 alin.3 din Legea nr.213/1998.
In consecinta, instanta va admite si capatul de cerere accesoriu si va dispune evacuarea paratei din spatiul situat in Bucuresti, pentru lipsa titlului locativ.
Instanta:
Admite cererea restransa formulata de reclamanta RA - A P P S, cu sediul in Bucuresti, in contradictoriu cu parata SC R M SA, cu sediul in Bucuresti.
Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 592.948,56 lei, compusa din: 120.756,50 lei - chirie aferenta contractului de locatiune si prestari servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 - 12.2009, 189.408,84 lei - folosinta fara titlu pentru perioada 01.2010 - 04.2010, 23.100,94 lei - prestari servicii pentru perioada 10.2009 - 05.2010, 240.205,24 lei - penalitati pe perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, 1.264 lei - dobanda legala pe perioada 31.03.2010 - 30.09.2010, 3.565,14 lei - chirie aferenta contractului de inchiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 - 12.2010, 6.602,46 lei - folosinta fara titlu pe perioada 05.2010 - 12.2010, 8.012,67 lei - penalitati pentru perioada 31.03.2009 - 31.03.2010, 32,77 lei - dobanda legala pe perioada 31.03.2009 - 31.03.2010.
Dispune evacuarea paratei din spatiul situat in Bucuresti, pentru lipsa titlului locativ.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 9709 din data 07.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Contract de locatiune si prestari servicii    Conciliere    Legea 213/1998    Drept de folosinta    Locatar    HG 60/2005    OG 9/2000    Domeniul privat    Raspundere civila delictuala    Raspundere civila contractuala    Chirie    Contract de inchiriere    Dobanda legala    Penalitati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul IlfovArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati