din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2753 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Prescriptia achizitiva. Lipsa elementului psihologic

Prescriptia achizitiva. Lipsa elementului psihologic

  Publicat: 11 Aug 2012       3027 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin cererea formulata la data de 19.03.2010 si inregistrata sub nr. (´┐Ż)/215/2010 pe rolul Judecatoriei Craiova, reclamantul B.M.a chemat-o in judecata pe parata Comuna G. prin primar solicitand instantei sa constate dreptul sau de proprietate asupra unei suprafete de 1332 mp teren intravilan si o casa de locuit de 56 mp compusa din parter si mansarda situate in com. G., jud. Dolj.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Dovada scrisa prin care
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act juridic, prin care titularul unui drept subiectiv se desista de la acesta in mod definitive. Renuntarea la drept este un act de dispozitie,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Drept real ce nu are o existenta de sine statatoare, presupunand existenta unor drepturi de creanta a caror indeplinire de catre debitori o garanteaza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

In dovedirea actiunii, reclamantul a precizat ca in urma cu peste 35 de ani a dobandit prin cumparare terenul situat la adresa de mai sus pe care a edificat o casa de locuit.
La aparitia legilor fondului funciar, avand in vedere varsta inaintata si lipsa cunostintelor legislative nu a formulat cereri de cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului.
In drept, ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila si 1847 si urmatoarele Cod civil.
A evaluat imobilele la suma de 1900 lei si a achitat o taxa de timbru in cuantum de 163 lei si timbre judiciare de 0,3 lei.
S-a depus la dosar documentatie cadastrala, adeverinta nr. 155/19.02.2010 emisa de Primaria com. G..
In sedinta publica din 17.02.2011, mandatarul reclamantului, B. M., a precizat ca terenul in litigiu nu a intrat in posesia reclamantului prin cumparare, ci a fost pus reclamantul in posesie de catre C.A.P. G..
La solicitarea instantei, cu adresa nr. 241/02.03.2011, Primaria com. G. a precizat ca ternul in litigiu nu face parte din domeniul public sau privat al comunei; este proprietatea reclamantului fara a detine acte de proprietate si pentru care plateste taxe si impozite; nu au fost emise acte de proprietate altor persoane in baza legilor funciar; terenul la care face referire a fost supus colectivizarii inainte de 1989.
Tot la solicitarea instantei, Primaria G.I. a precizat ca ternul in suprafata de 1332 mp a fost si este inscris in registrul agricol la rolul reclamantului.
In dovedirea actiunii, mandatarul reclamantului a solicitat incuviintarea probei cu martorii T. M. si B.A.l si proba cu expertiza tehnica extrajudiciara.
Instanta a incuviintat si administrat in cauza proba testimoniala.
A fost respinsa proba cu expertiza tehnica extrajudiciara.
La interpelarea instantei, mandatarul reclamantului a aratat ca renunta la administrarea probei cu expertiza tehnica judiciara in specialitatea ``topografie``, ci doreste sa se foloseasca de inscrisurile de la dosar.
Instanta a luat act de aceasta renuntare .
Primaria com. G. a inaintat la dosar fila rola reclamantului din Registrul Agricol.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Din probele administrate in cauza, instanta retine ca reclamantul detine o suprafata de teren de 1332 mp pe raza comunei G., jud.Dolj.
Din adresa nr.241/02.03.2011 emisa de P. C. G.i rezulta ca, terenul mai sus mentionat a fost supus colectivizarii anterior anului 1989.
Cu toate ca s-ar putea retine, pe baza declaratiilor martorilor audiati ca reclamantul a stapanit terenul de peste 30 de ani, continuand asadar sa il folosesca si dupa data colectivizarii, aceasta imprejurarea nu poate conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
In conformitate cu dispozitiile art.1890 C.civ. pentru intervenirea uzucapiunii este necesara exercitarea unei posesii utile, neviciate. Astfel, posesorul trebuie sa posede pentru sine, cu intentia de a se comporta ca si proprietar pe tot termenul prevazut de lege.
Posesia presupune doua elemente : unul material - corpus , adica faptele materiale de detinere si de folosire a lucrului, exercitarea in fapt a atributelor dreptului real asupra lucrului si unul psihologic, intentional - animus, aceasta din urma constand in intentia celui care poseda de a exercita stapanirea lucrului pentru sine, sub nume de proprietar.
Din art.1847 C.civ.care arata ca posesia se exercita sub nume de proprietar reiese elementul intentional al posesie, dar acesta mai rezulta si din art.1853 C.civ., care prevede ca in cazul precaritatii nu este posesie sub nume de proprietar.
De asemenea, art.1854 C.civ.stipuleaza ca elementul intentional al posesiei se prezuma, rezultand din cel material al posesiei.
In speta, nu este indeplinit elementul intentional al posesiei, respectiv animus-vointa de a se comporta ca proprietar cu privire la bunul pe care il are in posesie, terenul in litigiu a fost cooperativizat inainte de anul 1989.
Raportul juridic dintre stat, ca proprietar si reclamant este caracteristic prin definitie detentiei precare, care nu se confunda cu posesia, desi in ambele cazuri bunul se afla in posesia fizica a persoanei, detentorul detine bunul pentru altul, fara a se comporta ca titular al unui drept real .
Fata de aceste considerente, apreciind ca simpla detentie pe perioada ceruta de lege nu este suficienta pentru invocarea uzucapiunii, instanta va respinge actiunea ca nefondata.
Instanta:
Respinge actiunea formulata de reclamantul B. M., domiciliat in (a´┐Ż´┐Ż) in contradictoriu cu parata Comuna G. prin primar, cu sediul in (a´┐Ż´┐Ż), ca nefondata.
Pronuntata de: Judecatoria Craiova - Sentinta civila nr. 8575 din data 23.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Craiova    Drept de proprietate    Teren intravilan    Domeniul public    Animus    Corpus    Detentie precara    Uzucapiune    Prescriptie achizitiva    Posesie utila    Domeniul privat    Mandatari    Expertiza tehnica extrajudiciara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA IN LIPSA INCULPATULUI
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina Sentinta penala 1239 (09.09.2004)Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro