din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Opozitie impotriva deschiderii procedurii insolventei

Opozitie impotriva deschiderii procedurii insolventei

  Publicat: 04 Sep 2012       7896 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


La data de 18.04.2011, creditorul DGFP a formulat opozitie impotriva deschiderii procedurii insolventei.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare creditorul sustine ca prin incheierea din data de 24.03.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitorul BC.
Creditorul considera ca starea de insolventa invocata de debitor este una indusa, cererea de deschidere a procedurii fiind formulata cu rea credinta, cu scopul de a evita masurile de executare silita declansate de organul fiscal. Solicita admiterea opozitiei si revocarea hotararii de deschidere a procedurii de insolventa.
La data formularii cererii organul fiscal avea inceputa procedura de executare silita, sens in care s-a dispus poprirea disponibilitatilor banesti, urmand a fi instituit sechestrul asupra bunurilor din patrimoniul societatii. La acelasi moment era declansata inspectia fiscala .
Efectul suspensiv al actiunilor pentru realizarea creantelor asupra debitorului face imposibila continuarea de catre creditor a executarii silit care se afla intr-o faza avansata.
In aceste conditii este evident ca debitorul a formulat cererea cu scopul vadit de a suspenda executarea silita si nu cel reglementat de Legea nr.85/2006.
Prin deschiderea procedurii de insolventa interesele creditorului bugetar sunt afectate, procedura de insolventa fiind una colectiva. O societate care detine bunuri in patrimoniu de natura celor identificate de organul fiscal in averea debitorului si efectuarea unor rulaje prin conturile bancare, nu se poate afla in insolventa, ci urmareste doar a induce in eroare creditorii de buna credinta .
Reaua credinta a debitorului rezulta din actiunile acesteia. Ulterior inregistrarii cererii de deschidere procedurii, institutia creditoare a pus sechestru asupra unui imobil apartinand debitorului, a carui valoare acoperea in mare parte valoarea creantei, insa reprezentantii debitoarei au semnat procesul verbal de sechestru dar nu au adus la cunostinta creditorului faptul ca avea pe rol o cerere de deschidere a procedurii.
Apoi, din verificarile efectuate rezulta ca societatea debitoare nu a mai depus in anul 2011 declaratiile privind obligatiile fiscale.
S-a mai constatat ca imediat dupa deschiderea procedurii, administratorul statutar a incheiat cu BDT o declaratie prin care este de acord cu reintoarcerea in patrimoniul celei din urma societati a imobilului situat in Splaiul Unirii, imobil in care era inregistrat sediul debitoarei, pe motiv ca aceasta nu poate achita ratele la banca . S-a constatat ca cele doua societati se afla in relatii de afiliere, conform C.pr.fiscala.
Ca urmare, actiunile au avut drept scop salvarea BDT in dauna debitoarei si a creditorilor acesteia.
O societate care accepta ca cel mai important bun al sau , respectiv imobilul in care isi desfasoara activitatea sa fie restituit altei societati nu poate convinge creditorii de buna sa credinta si de intentia de reorganizare.
Tot ulterior deschiderii procedurii, debitoarea si-a schimbat denumirea din BDTC in AIT
In drept invoca Legea nr.85/2006.
In temeiul art.242 alin.2 C.pr.civ. solicita judecarea si in lipsa .
In data de 12.07.2011 debitoarea SAIT a depus intampinare la opozitie, solicitand respingerea ei.
Arata ca prin cererea formulata a aratat ca din cauza crizei economice, a blocajului pe piata auto si a dificultatilor in recuperarea creantelor, activitatea societatii a avut de suferit, ramanand in urma cu platile catre creditori. Clientii sai nu si-au respectat obligatiile contractuale, astfel ca debitoarea a constatat ca se afla in stare de insolventa.
Decizia de a solicita intrarea in faliment a fost una dificila si a fost luata de catre administratorul societatii dupa o analiza temeinica, dupa care toti asociatii au luat aceasta decizie, semnand hotararea AGA.
Din tabelul creantelor rezulta ca debitoarea are datorii semnificative, desi are creante de recuperat.
Initial debitoarea si-a manifestat intentia de a se reorganiza, dar din analiza efectuata de administratorul judiciar rezulta ca nu mai exista posibilitati reale de redresare a activitatii. Ca urmare, la ultima adunarea a creditorilor s-a propus intrarea in procedura simplificata.
Analizand opozitia formulata de catre creditorul DGFP instanta a retinut urmatoarele:
Prin incheierea de sedinta din data de 24.03.2011 instanta a admis cererea formulata de debitorul BC. pentru deschiderea procedurii generale de insolventa, in temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a analizat actele depuse de catre debitor, in conformitate cu prevederile art.28 din lege, retinand ca la data formularii cererii de deschidere a procedurii datoriile totale ale debitorului erau de 16.633.599,63 lei, din care 5.482.841,70 lei reprezentau datorii catre bugetul de stat, iar 1.633.193,58 lei erau dobanzi si penalitati de intarziere .
Creditorul DGFP a facut referire la faptul ca debitorul nu se afla in stare de insolventa, ca acesta a actionat cu rea credinta, in scopul suspendarii procedurii de executare silita initiata de organul fiscal.
Instanta constata ca la momentul inregistrarii cererii de deschidere a procedurii, debitorul nu mai facea fata datoriilor exigibile, astfel ca nu poate fi considerat de rea credinta atunci cand a solicitat aplicarea prevederilor legii insolventei. Intocmirea tabelului preliminar de catre administratorul judiciar, in care sunt inscrisi 76 creditori, ale caror creante insumeaza 33.735.066,74 lei vine sa confirme sustinerile debitorului, in sensul ca a acumulat mari datorii pe care nu le poate achita cu disponibilul banesc detinut. Imediat dupa deschiderea procedurii, administratorul judiciar a mentionat ca datorita lipsei disponibilitatilor banesti a fost diminuat numarul salariatilor de la 99 la 10, iar activitatea curenta a fost stopata, fiind mentinute doar contractele de furnizare a unor servicii ( internet, contabilitate, energie electrica). Aceste aspecte confirma ca debitorul nu poate face fata datoriilor exigibile, nu detine de disponibil in acest sens, fiind in stare de insolventa.
Pe de alta parte, intarzierea in introducerea unei cereri de deschidere a procedurii este sanctionata potrivit art.143 din Legea nr.85/2006. Instanta mai retine ca nemultumirea creditorului fata de masura deschiderii procedurii vizeaza impiedicarea sa in desfasurarea procedurii de recuperare a creantei, in mod individual . Acest interes contravine scopului legii insolventei, stabilit in art.2 , de a institui o procedura colectiva pentru acoperirea pasivului debitorului, care sa permita tuturor creditorilor sa se inscrie la masa credala, in scopul satisfacerii lor, proportional cu marimea creantei ce o au impotriva debitorului.
Asa fiind, instanta va respinge opozitia formulata impotriva deschiderii procedurii.
Stabileste termen pentru continuarea procedurii la data de 17.11.2011.
Instanta:
Respinge opozitia formulata de creditorul DGFP impotriva incheierii din data de 24.03.2011 prin care s-a deschis procedura generala de insolventa impotriva debitorului AIT (fosta BC.) - sector 3, Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 223, et. P.
Stabileste termen pentru continuarea procedurii la 17.11.2011.
Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 5097 din data 08.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    Insolventa    Creditor    Debitor    Rea-credinta    Salariati    Masa credala    Executare silita    Poprire    Legea 85/2006    Administrator statuar    Datorie exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul IlfovArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati