din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2080 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Restituirea taxei de prima inmatriculare

Restituirea taxei de prima inmatriculare

  Publicat: 06 Sep 2012       8479 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 2343/89/2008, reclamanta a chemat in judecata paratele Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui, si Administratia Finantelor Publice Vaslui, solicitand anularea adresei inregistrate sub nr. 17254/11.05.2009, prin care ultima parata a refuzat sa-i restituie suma de 927,10 lei, achitata la data de 26.02.2008 cu titlul de taxa de prima inmatriculare conform prevederilor art. 214 ind. 1/3 din Legea nr. 571/2003, si obligarea acestora la restituirea sumei de 927,10 lei, cf. chitantei Seria TS3B nr. 0730992/26.02.2008, cu dobanda fiscala de la data achitarii sumei de 927,10 lei, cu titlu de taxa pentru prima inmatriculare in Romania, si pana la data platii.

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare, reclamanta arata ca a achizitionat un autoturism ``second hand`` importat dintr-o tara membra a Uniunii Europene un marca Opel Astra pentru inmatricularea caruia a trebuit sa plateasca o taxa de prima inmatriculare in cuantum de 927,10 lei, achitata cu chitanta Seria TS3B nr. 0730992/26.02.2008. Ulterior, a solicitat restituirea acesteia, cerere care a fost respinsa de catre parata AFP Vaslui, prin adresa nr. 17254/ 11.05.2009, motivat ca nu exista temei legal pentru restituire .
Apoi, arata reclamanta ca a formulat , conform prevederilor art. 205 Cpf, contestatie impotriva acestui act administrativ fiscal prin care i-a fost respinsa cererea de restituire, dar nu i s-a comunicat un raspuns in termen de 15 zile .
Reclamanta arata ca dispozitiile art. 214 ind. 1 - 214 ind. 3 Leg. 571/2003 privind Codul Fiscal sunt contrare dispozitiilor comunitare care interzic perceperea de taxe suplimentare in cazul importurilor.
In drept, prin concluziile depuse , reclamantul a invocat dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 90 al. 1 din TCE, art. 148 al. 2 si 4 din Constitutie .
Reclamanta a achitat taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in cuantum legal, adica 43 lei si 0,3 lei.
In dovedire, reclamanta a depus adresa nr. 17254 din data de 11.05.2009 emisa de catre Administratia Finantelor Publice Vaslui, chitanta Seria TS3B nr. 0730992/26.02.2008, cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare nr. 17255/11.05.2009, factura de achizitionare a autoturismului din Germania, factura de achizitionare de la importator, certificatul de inmatriculare al autoturismului.
Prin intampinare, parata Administratia Finantelor Publice Vaslui a invederat faptul ca nu i-a putut restitui reclamantei diferenta dintre taxa de prima inmatriculare, achitata de catre aceasta si platita conform prevederilor art. 214 ind. 3 Cpf, si taxa de poluare datorata potrivit prevederilor art. 50 din OUG nr. 50/2008 deoarece din cartea de identitate a autovehiculului inmatriculat nu rezulta emisiile de dioxid de carbon, element absolut necesar calcularii taxei de poluare.
In plus, arata reclamanta, prin adresa nr. 17254/11.05.2009 i-a comunicat reclamantei faptul ca nu -i poate restitui suma de 927,10 lei achitata cu titlu de taxa de prima inmatriculare deoarece nu exista temei legal, putandu-i restitui doar diferenta dintre taxa de prima poluare si taxa de prima inmatriculare potrivit prevederilor art. 11 din OUG nr. 50/2008 si HG nr. 686/2008.
In plus, prin aceiasi intampinare, parata Administratia Finantelor Publice Vaslui a invocat, in temeiul prevederilor art. 7 din legea nr. 554/2004 si art. 109 al. 2 din OG nr. 92/2003, exceptia tardivitatii procedurii prealabile sesizarii instantei pe considerentul ca desi actul administrativ fiscal constand in decizia de calcul a taxei de prima inmatriculare a fost emis la data de 26.02.2008, reclamanta a parcurs procedura prealabila indicata de textele mai sus aratate de abia la data de 16.04.2009, cand, prin cererea nr. 17254/16.04.2009, a solicitat restituirea taxei de prima inmatriculare in cuantum de 927,10 lei, dupa implinirea termenului de 30 de zile prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
La termenul din data de 10.01.2009, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui, analizata cu prioritate, conform prevederilor art. 137 Cpc, instanta retine faptul ca acesta este intemeiata, urmand a fi admisa.
Reclamanta, la data de 26.02.2008, cu chitanta Seria TS3B nr. 0730992/26.02.2008, emisa de catre Trezoreria mun. Vaslui, a achitat taxa de prima inmatriculare pentru autoturismul marca Opel Astra, fabricat in anul 2007 in Germania, unde a fost inmatriculat pentru prima data la data de 19.02.2007, importat din Germania, in cuantum de 927,10 lei.
Taxa de prima inmatriculare a fost calculata de catre parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui, ca si organ fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In plus, taxa de poluare a fost achitata tot catre Administratia Finantelor Publice Vaslui, dupa cum reiese din cuprinsul chitantei mai sus aratate.
Mai mult, prin adresa nr. 17254/11.05.2009 a carei anulare se solicita in prezenta cauza , aceiasi parata a respins cererea reclamantei privind restituirea taxei de prima inmatriculare.
Raportul juridic de drept administrativ fiscal s-a nascut numai intre reclamanta si parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui. Ori, potrivit prevederilor art. 41 al. 2 din Cpc, Administratia Finantelor Publice Vaslui poate sta in judecata in calitate de parata , avand organe proprii de conducere . Organul fiscal competent a dispune in ceea ce priveste cererea de restituire a sumei incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare este , asadar, Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui, nu Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui .
Drept pentru care, instanta retine faptul ca parata Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui, nu are calitate procesuala pasiva in cauza deoarece nu au emis adresa nr. 17254/ 11.05.2009 a carei anulare se solicita si nici nu sunt competenti a dispune restituirea taxei de prima inmatriculare incasata de la reclamant. Astfel, in temeiul prevederilor art. 137 Cpc, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei parate si va respinge actiunea reclamantului in contradictoriu ca acesta , ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.
In al doilea rand, in ceea ce priveste exceptia tardivitatii procedurii prealabile , invocata de catre parata AFP Vaslui, pe considerentul ca , desi actul administrativ fiscal constand in decizia de calcul a taxei de prima inmatriculare( pe care parata nu a depus-o la dosarul cauzei, iar reclamanta contesta existenta ei), a fost emis la data de 26.02.2008, reclamanta a parcurs procedura prealabila instituita de prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 de abia la data de 16.04.2009, cand, prin cererea nr. 17254/16.04.2009, a solicitat restituirea taxei de prima inmatriculare in cuantum de 927,10 lei, deci dupa implinirea termenului de 30 de zile prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004, instanta retine ca aceasta este neintemeiata deoarece din probele administrate in cauza nu rezulta sa fi fost emis un act administrativ fiscal individual prin care sa se fi stabilit in sarcina reclamantei cuantumul taxei de prima inmatriculare datorata de catre organul administrativ fiscal care a incasat taxa, respectiv de catre parata AFP Vaslui( decizie de calcul a taxei de prima inmatriculare)
Mai mult, prezenta actiune are drept obiect anularea adresei nr. 117254/11.05.2009 prin care i s-a comunicat reclamantei pozitia paratei raportat la cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare, impotriva careia s-a parcurs procedura prealabila prev. de art. 205 Cpf si restituirea sumei de 927,10 lei achitata cu titlu de taxa de prima inmatriculare , nicidecum anularea unei ipotetice decizii de calcul a taxei de prima inmatriculare , ca si act administrativ fiscal, pentru a fi sanctionata , cu depasirea cadrului procesual stabilit de catre reclamanta, o eventuala tardivitate a procedurii prealabile parcurse impotriva acestui ultim act administrativ fiscal.
Drept pentru care, exceptia tardivitatii procedurii prealabile va fi respinsa ca neintemeiata.
Apoi, in ceea ce priveste cererea reclamantei de anulare a adresei nr. 117254/11.05.2009 prin care i s-a comunicat reclamantei pozitia paratei raportat la cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare , instanta retine faptul ca aceasta adresa constituie o simpla corespondenta administrativa, nu un act administrativ fiscal in intelesul prevederilor art. 41 din Codul de procedura fiscala, drept pentru care o va respinge.
In ceea ce priveste capatul de cerere formulat in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice Vaslui avand drept obiect restituirea sumei de 927,10 lei, achitata cu titlu de taxa de prima inmatriculare, cu dobanda fiscala de la data platii - 26.02.2008- pana la data restituirii efective, instanta retine ca aceasta este intemeiat, pentru urmatoarele considerente:
Conform dispozitiilor art. 214 ind. 1 - 214 ind. 3 din Leg. 571/2003, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania, de catre persoana fizica sau juridica ce face inmatricularea, atat pentru autoturisme si autovehicule noi, cat si pentru cele rulate, aduse din import, din state comunitare sau din alte state.
Dispozitiile art. 90 par. 1 din Tratatul Instituind Comunitatea Europeana prevad ca nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.
Hotararea CEJ data in cauza Weigel vs. Finanzlandesdirektion fA�r Vorarlberg (C-387/01 ) in 2004 a stabilit ca obiectul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din statele membre.
Rostul reglementarii instituite prin dispozitiile art. 90 par. 1 este de a interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone. Cu toate acestea, in Romania nu se percepe nici un fel de taxa pentru autoturismele produse in tara sau in strainatate, dar care sunt deja inmatriculate in Romania.
Desi parata invoca neaplicarea dispozitiilor Tratatului, instanta constata ca, in cauza, dispozitiile din dreptul comunitar se aplica cu prioritate fata de dreptul national, in lumina principiilor preeminentei si suprematiei dreptului comunitar, consacrate si de practica CEJ prin hotararile date in cauzele Costa/Enel si Simmenthal.
Principiile enuntate sunt garantate si de dispozitiile art. 148 din Constitutia Romaniei, potrivit carora, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare ale legii interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare iar Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2.
Romania si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile tratatelor originare ale Comunitatii, dinainte de aderare, prin Legea Nr. 157/2005, de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana.
Revenind la reglementarea interna, instanta constata ca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule a fost introdusa in Codul Fiscal prin Leg. 343/2006 sub forma unui nou impozit, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, initial pentru toate autovehiculele, iar dupa modificarea Leg. 343/2006, prin OUG 110/2006, a fost restransa la toate autoturismele si autovehiculele,inclusiv cele comerciale, prevazandu-se categorii de persoane exceptate ( cele cu handicap, misiuni diplomatice etc. ), cat si scutiri de la plata taxei ( in cazul vehiculelor istorice, etc. ). Aceasta taxa speciala se datoreaza cu ocazia primei inmatriculari in Romania a unui autoturism sau autovehicul comercial, dintre cele enumerate de art. 214 ind. 1 Cod Fiscal.
De retinut este faptul ca taxa in discutie nu este perceputa pentru autoturisme deja inmatriculate in Romania, stat comunitar incepand de la 1 ianuarie 2007, fiind perceputa numai pentru autoturismele inmatriculate in celelalte state comunitare, si reinmatriculate in Romania, dupa aducerea acestora in tara.
In aceste conditii, prin instituirea dispozitiilor prevazute de art. 214 ind. 1 din Codul Fiscal, se introduce un regim juridic fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse in Romania din Comunitatea Europeana in scopul reinmatricularii lor in Romania, in situatia in care acestea au fost deja inmatriculate in tara de provenienta, in timp ce pentru reinmatricularea autovehiculelor inmatriculate deja in Romania, taxa nu este perceputa. Se aduce atingere in acest mod prevederilor art. 90 (1 ) din Tratat, prevederi care au efect direct si in lumina carora instanta apreciaza ca dispozitiile art. 214 ind. 1 - 214 ind. 3 din Codul Fiscal fiind contrare, taxa achitata de reclamanta a fost incasata cu incalcarea dispozitiilor art. 90 din Tratat, fiind necesara restituirea ei. Achitarea voluntara a taxei de reclamant este lipsita de relevanta juridica, deoarece inmatricularea autoturismului era conditionata de efectuarea acestei plati, intrucat, in caz contrar, reclamantul nu ar fi putut folosi un bun pe care-l are in proprietate .
Reclamanta s-a adresat paratei AFP Vaslui pentru a obtine restituirea taxei platite, cerere care i-a fost respinsa, prin emiterea unei adrese, respectiv a adresei nr. 17255 din 11.05.2009 in care s-a precizat ca nu exista temei legal pentru restituire . Ne aflam in acest fel in prezenta unui refuz nejustificat de restituire, avand in vedere dispozitiile dreptului comunitar la care am facut referire anterior.
Faptul ca taxa de prima inmatriculare nu trebuia achitata este dovedit si de faptul ca in prezent, prin dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 a fost abrogat art. 214 ind. 1 din Leg. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Pe cale de consecinta, fata de argumentele expuse mai sus, constatand achitarea de catre reclamanta a unei taxe nedatorate, in temeiul dispozitiilor art. 214 ind. 1 -214 ind. 3 Cod Fiscal care incalca dispozitiile art. 90 ( 1 ) din Tratat, actiunea reclamantei va fi admisa in parte, acestuia urmand sa i se restituie de catre parata Administratia Finantelor Publice Vaslui suma de 927,10 lei achitata cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule la data de 26.02.2008.
Va fi admisa cererea reclamantului privind plata dobanzii fiscale prev. de art. 124 din Codul fiscal, care se va acorda incepand cu data achitarii sumei mai sus aratate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, 26.02.2008- pana la data restituirii efective a sumei mai sus aratate. Acordarea dobanzii fiscale este de natura sa acopere folosul nerealizat de reclamanta prin faptul ca este lipsita de suma de care trebuie sa-i fie restituita.
Totodata, intrucat a cazut in pretentii parata AFP Vaslui va fi obligata sa achite reclamantului , in temeiul prevederilor art. 274 Cpc, cheltuieli de judecata in cuantum de 43,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.
Instanta:
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directiei Generale a Finantelor Publice Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 76, jud. Vaslui si in consecinta:
Respinge actiunea formulata de catre reclamanta SC A C SRL, cu sediul in in contradictoriu cu parata Directia Generala a Finantelor Publice , cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 56, jud. Vaslui, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Respinge exceptia tardivitatii procedurii prealabile, invocata de catre parata Administratia Finantelor Publice Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 76, jud. Vaslui.
Admite, in parte, actiunea formulata de catre SC A C SRL, cu sediul in , in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 56, jud. Vaslui.
Obliga parata sa restituie reclamantei suma de 927,10 lei achitata cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, cu dobanda fiscala aferenta, de la data platii - 26.02.2008 - si pana la data restituirii sumei.
Respinge cererea reclamantei privind anularea adresei nr. 17254/11.05.2009 emisa de parata Administratia Finantelor Publice Vaslui.
Obliga parata Administratia Finantelor Publice Vaslui la plata catre reclamanta a sumei de 43,3 lei reprezentand cheltuieli de judecata .
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 10/CA din data 11.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Taxa de prima inmatriculare    UE    Uniunea Europeana    Exceptia tardivitatii procedurii prealabile    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Legea 554/2004    HG 686/2008    Legea 343/2006    OUG 110/2006    Administratia Finantelor Publice Vaslui    OUG 50/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020Articole Juridice

Timbru de mediu 2013. Lege ilicita sau nu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu