din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1855 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de leasing financiar. Contestatie la executare. Anularea somatiei de plata

Contract de leasing financiar. Contestatie la executare. Anularea somatiei de plata

  Publicat: 29 Sep 2012       4738 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin contestatia la executare inregistrata sub nr. ��.. la Judecatoria Tg Jiu contestatoarea SC ��.. SRL, reprezentata prin L.D.D., a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu SC ���. SA, sa se dispuna anularea somatiei de plata emisa de Corpul Executorilor BT Leasing in baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de leasing financiar nr. J 10632BT/2007, prin care a fost obligata sa plateasca intimatei suma de 80802,74 lei, din care 35931,94 lei reprezentand contravaloare rate leasing neachitate si 44870,8 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 21/07/2009, precum si anularea tuturor formelor de executare pornite in baza titlului executoriu sus mentionat.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Costuri suportate de o intreprindere, care intentioneaza sa inceapa o activitate economica pe un segment de piata dat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Contestatoarea a mai solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei, restabilirea situatiei anterioare executarii prin restituirea sumelor executate potrivit dispoz art. 404 ind. 2 C proc civ, in cazul in care executarea silita va fi finalizata pana la data solutionarii contestatiei, si obligarea intimatei la cheltuieli de judecata conform art. 274 C proc. civ.
Prin sentinta nr. 5390/2009, pronuntata de Judecatoria Tg -Jiu , a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale, declinandu-se competenta solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Novaci.
Contestatia a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Novaci sub nr. 10235/318/2009.
Prin sentinta nr. 1407/21.10.2010 pronuntata de Judecatoria Novaci, a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre societatea parata, s-a admis in parte contestatia la executare, dispunandu-se anularea somatiei de plata J 937/06/02/2009 din 3.08.2009 privind suma de 80802,74 lei si obligarea intimatei la 1194 lei cheltuieli de judecata .
In urma recursului declarat de catre parata SC a��a��a��.. SA, prin Decizia nr.104/28.04.2011 pronuntata de Tribunalul Gorj, a fost admis recursul, casata sentinta, retinandu-se cauza spre rejudecare.
S-a constatat necesitatea efectuarii unei noi expertize contabile, de catre 3 experti, care sa analizeze, in raport de clauzele contractului de leasing incheiat intre parti si celelalte dispozitii legale aplicabile in cauza, care este suma restanta datorata de Utilizator, avandu-se in vedere ratele scadente neachitate, costurile asociate, eventualele daune interese calculate in raport de prev art. 13.3 din contract, precum si a se verifica daca suma de 80802,74 lei, mentionata in somatia de plata si celelalte acte de executare silita contestate, este calculata in raport de clauzele contractuale, dinamica achitarii ratelor de catre Utilizator si a celorlalte sume platite ulterior.
S-a fixat termen pentru rejudecare la data de 16.05.2011.
Prin decizia nr. 281 Tribunalul Gorj Sectia a IIa civila a admis contestatia la executare formulata de contestatoarea SC BT a��a��..SA, in contradictoriu cu intimata SC a��a��a�� SRL reprezentata de D. D.
A anulat somatia de plata J 937/06.02.2009 emisa la 03.08.2009 de Corpul Executorilor BT Leasing - Executor OO si toate formele de executare ce formeaza obiectul dosarului de executare silita nr.j2853/2009, in baza Contractului de leasing financiar nr. J 10632BT/2007, privind suma de 80802,74 lei si a obligat intimata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 4944 lei, taxa de timbru, 1/2 onorariu expert si onorariu avocat.
Pentru a pronunta aceasta decizie s-au retinut urmatoarele:
In cauza au fost desemnati 3 experti contabili, respectiv B.S.C., B.N. si B.A., urmand a se stabili care este suma restanta datorata de utilizator, avandu-se in vedere ratele scadente neachitate, costurile asociate, eventualele daune interese calculate in raport de prev.art.13.3 din contract .
Prin raportul de expertiza efectuat in cauza s-a concluzionat ca, in urma examinarii actelor contabile ale celor doua societati, a rezultat ca suma restanta datorata de SC a��a��. SRL, in calitate de Utilizator, avandu-se in vedere ratele scadente neachitate, a fost acoperita integral dupa rezilierea contractului de leasing, respectiv la data de 18.09.2008.
La data intocmirii somatiei, utilizatorul avea achitata suma de 26.460,36 lei, pentru care i s-au intocmit facturi fiscale cu mentiunea ``Avans ctr leasing reziliat la ctr.10632BT/2007``
La data efectuarii expertizei contestatoarea figura nu figura cu debite, ci cu sume platite in plus si nefacturate, in valoare de 21780,98 lei..
In ceea ce priveste costurile asociate, respectiv alte costuri pe care finantatorul le datoreaza tertilor si orice alte cheltuieli si costuri suplimentare, expertiza apreciaza ca nu se datoreaza, deoarece Finantatorul nu a solicitat si nu a inscris in procesul verbal de predare a bunului astfel de costuri . Aceste costuri nu se regasesc de altfel nici in situatia de calcul a sumelor datorate din somatia de plata .
In ceea ce privesc daunele interese(clauza penala), expertiza apreciaza ca aceasta clauza ar ramane fara obiect prin preluarea bunului in baza procesului verbal de predare primire al acestuia. Nici aceste sume nu se regasesc in sumele datorate referitoare la somatia de plata .
Impotriva acestei decizii a formulat, la dat de 13.12.2012, cerere de revizuire revizuienta recurenta SC a��a��a��.. SA, solicitand revizuirea deciziei civile pronuntata in recurs de Tribunalul Gorj in sedinta din 14.11.2011 in dosarul nr. 10235/318/2009* si modificarea in tot a hotararii revizuite in sensul respingerii actiunii formulata de SC a��a��a�� SRL ca neintemeiata si nefondata.
De asemenea s-a solicitat suspendarea executarii hotararii supusa revizuirii pana la solutionarea cererii de revizuire.
La data de 10.01.2012, revizuienta-recurenta a prezentat motivele cererii de revizuire, invocand disp. art.322 pct.2 c.proc.civ. Considera ca dispozitiile citate vizeaza inadvetentele d dintre obiectul pricinii supus judecatii si ceea ce s-a pronuntat in sensul ca instanta nu s-a pronuntat asupra unui fapt dedus judecatii, desi acest lucru s-a cerut (minus petita).
Revizuenta considera ca temeiul invocat este intrinsec legat de ceea ce partea a solicitat a fi dedus judecatii si nu de examinarea legalitatii hotararii prin intermediul motivelor de recurs.
Cererea de revizuire a fost formulata in sensul respectarii temeiului de drept invocat, prin ``lucru cerut`` intelegand cererea care a fixat cadrul litigiului, a determinat limitele acestuia si a stabilit obiectul pricinii supus judecatii, care se reflecta in dispozitiv.
Obligatia instantei era de a se pronunta asupra obiectului cererii dedusa judecatii care constituie garantia aplicarii principiului disponibilitatii, consacrat prin art.129 alin.6 c.proc.civ. cauza neputandu-se solutiona decat pe baza cererii partii interesate si numai in limitele sesizarii, principiul disponibilitatii cuprinzand in continutul sau prerogativa dreptului reclamantului de a determina limitele actiunii.
Recurenta a sustinut ca daca formularile sale erau confuze, impiedicand determinarea obiectului cererii de chemare in judecata, instanta avea indatorirea, respectand regula dezbaterilor contradictorii, sa ceara precizarile necesare, cu finalitate de a evita, in favoarea respectarii cu rigoare a disponibilitatii, un minus petita.
In cauza dedusa judecatii prin cererea de recurs si in rejudecare, a solicitat instantei sa aprecieze corectitudinea si legalitatea dispozitiei instantei de fond consemnata in sentinta nr.1407/21.10.2010 `` debitul pentru care a fost somata contestatoarea nu reprezinta rate scadente, penalitati sau alte sume ce decurg din contracta��`` apreciere ce urma a se face prin raportare directa la prevederile dispozitiei legale continute in art.15 din OG nr.51/1997, bunul fiind predat la 1 an dupa momentul reziliere contractului.
Recurenta a mentionat ca niciunde in hotararea instantei de recurs nu se face vreo referire daca sau in ce masura cererea sa a fost sau nu analizata in limitele determinate initial in cererea, respectiv prin raportare la art.15 din OG 51/1997, respectiv art.1066 cod civil, art.1073 cod civil, art.1087 cod civil.
Neanalizarea capatului de cerere astfel cum a fost formulata si respectiv in limitele in care a fost ea stabilita reprezinta o omisiune ce se impune a fi cenzurata prin judecata prezentei cereri de revizuire.
Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului constata si retine urmatoarele:
Exceptia tardivitatii cererii de revizuire este nefondata, intrucat a fost formulata in termenul legal de o luna de la pronuntarea hotararii instantei de recurs, astfel cum prevede disp. art.322 pct.2 c.proc.civ.
Nu are relevanta ca motivele cererii au fost redactate peste acest termen, textul citat anterior impun strict termenul de declarare a revizuirii, nu si de motivare in acest termen, cum spre exemplu legiuitor a stabilit in cazul recursul, sanctionand cu nulitatea pentru neindicarea motivelor de recurs.
Este de inteles ca nu se putea prezenta motivele revizuirii, pana nu se lua cunostinta de considerentele deciziei a carei revizuire se solicita, cum este cazul de fata.
Analizand cererea de revizuire prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor legale aplicabile in materie, tribunalul constata si retine ca este nefondata pentru urmatoarele considerente:
Motivul de revizuire invocat, prin prisma art.322 pct.2 c.proc.civ., consta in aceea ca instanta de fond ca si in rejudecare ar fi comis o greseala, cunoscuta sub denumirea de minus petita, constand in omisiunea instantei de a se pronunta asupra capatului de cerere in limitele cu care a fost investita, respectiv cu observarea dispozitiilor OG nr.51/1997.
Potrivit art.322 pct.2 c.proc.civ. revizuirea unei hotarari date in recurs atunci cand evoca fondul se poate cere daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra lucrului cerut, ori s-a dat mai mult decat s-a cerut.
Prin ``lucru cerut`` trebuie sa se inteleaga cererea concreta, cererile accesorii sau subsidiare si nu diferitele argumente care sustin sau combat aceste cereri, asa cum sustine recurenta, respectiv ca nu s-a analizat obiectul cererii prin prisma dispozitiilor OG nr.51/1997.
Lipsa rolului activ al instantei poate fi invocat numai pe calea unei cai ordonare de atac, in speta recursul, si nu o cale extraordinara de atac.
Pentru considerentele aratate se va respinge cererea de revizuire.
Instanta:
Respinge exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire invocata de intimata .
Respinge ca nefondata cererea de revizuire formulata de SC a��a��a��SA impotriva deciziei civile nr. 281 pronuntata in data de 14.11.2011 in dosarul nra��a��.., in contradictoriu cu intimata SC a��a��a��SRL.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 29 din data 06.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Exceptia tardivitatii formularii cererii    Judecatoria Targu Jiu    Titlu executoriu    OG 51/1997    Contract de leasing financiar    Penalitati de intarziere    Reziliere contract    Executare silita    Exceptia necompetentei teritoriale    Judecatoria Novaci    Exceptia autoritatii de lucru judecat    Contestatie la executare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Contestarea deciziei angajatorului prin care acesta a dispus modificarea unilateral a functiei salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 820/2016 din data de 06.04.2016

Legea nr. 10/2001. Restituire in natura a imobilului preluat abuziv, cu obligarea reclamantului la restituirea despagubirilor incasate in baza Legii nr. 112/1995
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 546 din 21 februarie 2014

Anulare autorizatie de constructie. Necesitatea definirii cadrului procesual
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 448 din data 03.03.2011

Locuinta de serviciu. Contestatie privind lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.834 din data 25.06.2009

Partajarea averii succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 488 din data 08.03.2012

Plata pagubelor cauzate asiguratului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 78 din data 12.03.2012Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati