din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2137 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatare nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare

Constatare nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare

  Publicat: 04 Oct 2012       21028 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instantei la data de 12.09.2011, reclamantele M. E. siM. G. au chemat in judecata pe paratii H. I. M. C, H. I., D. I. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. .../14.04.1995 la
Notariatul de Stat Local C. si sa se dispuna repunerea partilor in situatia anterioara. Au solicitat de asemenea cheltuieli de judecata .

Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Drept de proprietate care a suferit o restrangere temporara prin aceea ca posesia si folosinta
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Procent de dobanda pe care il percep bancile comerciale drept scont pentru perioada de timp
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea cererii reclamantele au aratat ca prin Contractul autentificat sub nr. .../14. 04.1995, incheiat la Notariatul de Stat Local C, parintii acestora, D. M. L. si D. GH. M" au semnat un asa zis contract de vanzare-cumparare prin care instrainau casa parinteasca D+P+E+M (compusa din: demisol, parter, etaj si mansarda) si terenul aferent in suprafata de 100 mp. (din terenul indiviz de 199,50 mp) situate in orasul str. nr,..., jud.Prahova, surorii lor mai mici si sotului acesteia, respectiv, paratilor H. I. M.-C. si H. I. cu rezerva uzufructului viager. Pretul platit la momentul incheierii contractului (14.04.1995) a fost de 3.350.000 lei, deci aproximativ 1500 USD, la un curs valutar de 1,864 ROL. Or, la momentul tranzactiei, pretul uzual pentru un asemenea bun era de aproximativ 200.000 USD.
Apreciaza ca pretul achitat in cauza, ca o conditie de validitate a contractului de vanzare-cumparare, nu indeplineste cerinta impusa de art. 1303 Cod civil, respectiv, nu este sincer si serios.
Mai arata ca sora lor era studenta la acea vreme, iar sotul acesteia sofer, si ca atare nu aveau veniturile necesare pentru a achita un asemenea pret, iar parintii lor au recunoscut si altor vecini ca, in realitate, actul s-a facut fara a exista o cauza (in sensul art.948 C.civil), ei neprimind nicio suma de bani in schimbul instrainarii nudei proprietati, mai mult, chiar ei achitand si taxele notariale.
In dovedirea cererii nu au fost depuse inscrisuri .
In drept cererea a fost intemeiata pe art. 111 C. pr. civ. art. 751, art 845 si art. 1303 C. civ.
Paratii, legal citati au formulat la data de 04.10.2011 intampinare, prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata . Arata ca vanzarea imobilului nu a fost una fictiva asa cum afirma reclamantele si nici fondata pe un pret neserios ci una reala, efectiva; astfel vanzarea bunului imobil nu s-a realizat la 14.04.1995 asa cum afirma reclamantele, ci in luna august 1994, cand partile au convenit asupra vanzarii si platii pretului, asa cum rezulta dealtfel din probele administrate in dos. civ. nr. ..7310/2010, iar in anul 1995 s-au realizat si finalizat doar formele de publicitate imobiliara si incheiere a actului autentic deoarece imobilul nu era intabulat. Imobilul a fost intabulat doar cu ocazia incheierii actului autentic iar toate aceste formalitati si cheltuieli cu expertiza, taxe notariale, onorarii s-au platit de cumparatori, familia H.
Mai arata ca ceea ce s-a instrainat a fost doar nuda proprietate si ca urmare pretul a fost apreciat de parti, respectiv de catre vanzatori raportat la nevoile lor, care includeau iminenta platii unei despagubiri apreciata de ei injusta, catre sotul fiicei lor M. E. si catre M. E.
La data de 14.11.2011 reclalmanta M. G. a depus o cerere de renuntare la judecata in acest dosar, asupra careia in sedinta din 21.11.2011 instanta a precizat ca nu a luat act, prorogand discutarea dupa stabilirea taxei de timbru si a luat act de renuntarea la judecata a reclamantei M. G. prin incheierea de sedinta din data de 30.01.2012.
Fata de taxa de timbru stabilita de instanta la suma de 3711 lei si avand in vedere cererea de ajutor public judiciar formulata de reclamanta M. E., prin incheierea din Camera de Consiliu din data de 06.03.2012, instanta a admis cererea si a redus taxa de timbru de la 3711 lei la 1855 lei si a dispus esalonarea platii taxei de timbru in 12 rate lunare, de cate 154,50 lei fiecare rata lunara.
In prezenta cauza au fost incuviintate si administrate proba cu inscrisuri si expertiza tehnica in specialitatea topografie si constructii pentru reclamanta si proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu 2 martori, pentru parati. Au fost audiati S. G.- T. si B. L. si au fost efectuate rapoarte de expertiza in specialitatea topografie, intocmit de expert A. F. G. si in specialitatea constructii intocmit de expert M. I. . De asemenea s-a solicitat si a fost depus de catre Primaria Sinaia o copie a autorizatiei de constructie al imobilului si a documentatiei tehnice care a stat la baza emiterii acesteia.
Instanta observand actiunea reclamantelor si potrivit probelor administrate in cauza, respectiv inscrisuri, interogatoriu, declaratiile martorilor si expertizele in specialitaea topografie si constructii va retine ca:
Potrivit art. 1294 C. civ" vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga intre sine una a trasmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui" iar potrivt art. 1303 C. civ " pretul vanzarii trebuie sa fie serios si determinat de parti".
Pretul este deci obiectul prestatiei cumparatorului si trebuie sa corespunda valorii lucrului vandut, sa fie fixat in bani, determinat sau determinabil, sincer si serios.
In speta intanta analizand contractul de vanzare cumparare a carui nulitate absoluta se solicita prin prisma textelor de lege susmentionate si a probelor administrate in cauza va retine ca pretul prevazut de parti la momentul vanzarii, 14.04.1995 pentru imobilul siutat in str...., nr. jud Prahova, constand in teren in suprafata de 100 mp, indiviz din 199, 50 mp si locuinta compusa din demisol, etaj si mansarda, a fost de 3.350.000 lei, imobil care la acea data valora mult mai mult, numai constructia valorand suma de 119.464.190 ROL, astfel cum a fost identificat si evaluat prin expertiza constructii efectuata in cauza de expert constructor M. L.
Valoarea terenului instrainat nu a putut fi stabilita de expertul topo A.F., prin expertiza in specialitatea topografie efectuata in cauza, decat la momentul actual, intrucat in anul 1995 nu existau studii de evaluare.
Desi pretul contractului de vanzare cumparare supus litigiului a fost stabilit in bani si a fost determinat, in opinia instantei potrivit textelor incidente si probelor administrate acesta nu a fost serios si sincer intrucat:
- prin pret sincer se intelege un pret real pe care partile sa-1 fi dobandit, nu in mod fictiv ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate.
- pretul trebuie sa fie serios, adica sa nu fie derizoriu ( infim) atat de disproportionat incat sa nu existe pret, sa nu poata constitui obiectul obligatiei cumpartorului si deci o cauza suficienta a obligatiei asumate de vanzator de a transmite dreptul de proprietate; seriozitatea fiind o chestiune de fapt,este lasata la aprecierea instantei.
Daca pretul este sincer si serios (nu fictiv sau derizoriu) contractul de vanzare cumparare este in principiu valabil, chiar daca pretul este mult inferior ( sau superior) valorii reale a lucrului vandut, intrucat partile sunt libere sa determine pretul sub ( sau peste) valoarea lucrului, iar echivalenta este relativa, fiind raportata nu numai la valoarea lucrului vandut, dar si la subiectivismul partilor, de exemplu, datorita raporturilor de rudenie.
In speta insa, chiar daca partile contractante sunt rude (parinti - fiica si ginere) si a intervenit subiectivismul acestora, potrivit expertizei de specialitate constructii efectuata in cauza, fara a se mai adauga si valoarea terenului,exista o disproportie prea mare intre valoarea reala a bunului instrainat si pretul stipulat in contract, pretul convenit fiind derizoriu in aceasta situatie, echivaland cu lipsa acestuia ( deci a unui element esential al contractului sinalagmatic incheiat cu titlu oneros), cu lipsa obiectului obligatiei cumparatorului, ceea ce atrage nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare incheiat intre parti.
Fata de considerentele susmetionate, instanta constata ca in cauza lipseste una dintre conditiile de fond, esentiale ae valabilitatii contractului de vanzare cumparare-pretul, fiind incidente dispozitiile art. 1303 C. Civ, motiv pentru care urmeaza a admite actiunea si a constata nulitatea absoluta a contractului de vanzare- cumparare autentificat sub nr. ...JI4. 04.1995, incheiat la Notariatul de Stat Local C. cu repunerea partilor in situatia anterioara.
In baza art. 274 C. Pr. Civ va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Judecatoria Sinaia - Sentinta civila nr. 718 din data 22.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sinaia    Contract de vanzare-cumparare    Nulitate absoluta    Uzufruct viager    Autorizatie de constructie    Expert constructor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 311 din 11 februarie 2016

Incheiere interlocutorie de respingere a exceptiei prescriptiei extinctive. Reiterarea exceptiei prin intampinarea depusa in calea de atac
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1248 din 28 iunie 2016Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro