din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1895 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget

  Publicat: 12 Oct 2012       10328 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Compensarea este o operatiune pe care organele fiscale sunt obligate legal sa o execute inainte de operatiunea de restituire, operatiune la executarea careia organul fiscal va trece numai in cazul in care rezulta o diferenta de restituit.

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.

Astfel fiind, dispozitiile pct.3 din Cap.2 din Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr.1899/2004, potrivit carora dobanda se calculeaza de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobata a fi restituita, dupa efectuarea operatiunii de compensare, sunt legale, acestea fiind emise in temeiul art.117 alin.(9) din Codul de procedura fiscala, cu stricta respectare a dispozitiilor art.117 alin.(2), (6) si (8) si a art. 124 alin. (1) din acelasi cod.


Prin cererea de recurs formulata de reclamanta S.C. KT S.R.L. impotriva Sentintei civile nr.1031/CA din 17 noiembrie 2009 a Tribunalului Brasov - Sectia comerciala si de contencios administrativ, s-a invocat exceptia de nelegalitate a punctului 3 din capitolul II din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1899/ 22.12.2004, iar Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin Sentinta nr. 92/F/2010, a declinat competenta de solutionare a exceptiei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti- Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Prin Sentinta civila nr.4358 din 08 noiembrie 2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a admis exceptia de nelegalitate invocata de catre reclamanta S.C. KT S.R.L. in contradictoriu cu parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala si emitentul actului Ministerul Finantelor Publice, in dosarul nr.7468/62/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel Brasov si a constatat nelegalitatea punctului 3 din capitolul II din Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1899/22.12.2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.13 din 5 ianuarie 2005.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a constatat ca, la momentul adoptarii ordinului, dobanzile in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget erau reglementate de dispozitiile art.119 din Codul de procedura fiscala, insa la data sesizarii instantei de contencios administrativ cu solutionarea exceptiei de nelegalitate, dispozitiile ce constituie sediul materiei pentru dobanzile datorate in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget se regasesc in art.124 din Codul de procedura fiscala.

Curtea a retinut, in esenta, ca normele legale incidente cauzei nu au prevazut, nici la momentul emiterii Ordinului nr.1899/2004 si nici ulterior, nicio limitare a dreptului contribuabilului la acoperirea prejudiciului cauzat pentru depasirea termenului legal de restituire sau rambursare, in functie de modalitatea in care organul fiscal efectueaza plata debitului principal (plata sau compensare), iar momentul nasterii dreptului la dobanzi este reglementat in timp intotdeauna inaintea platii, fiind determinat tocmai de intarzierea in efectuarea acesteia, astfel incat procedura instituita la punctul 3 din capitolul 2 din ordinul contestat, care prevede calcularea dobanzii numai asupra sumei aprobata a fi restituita dupa efectuarea operatiunii de compensare, operatiune care este situata si ea in timp intotdeauna dupa nasterea dreptului contribuabilului la dobanda, apare ca fiind nelegala, fiind de natura sa creeze prejudicii contribuabililor, in masura in care se interpreteaza ca dobanda nu se datoreaza asupra intregii sume de restituit anterior efectuarii operatiunii de compensare.

Impotriva acestei hotarari, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, au declarat recurs Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Finantelor Publice, in ambele recursuri au fost invocate prevederile art.304 pct.9 - art.3041 din Codul de procedura civila, sustinandu-se, in esenta, ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal, fiind data cu incalcarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale incidente.

Astfel, sustin autoritatile recurente, instanta de fond a ignorat dispozitiile art.117 alin.(6) si (8) din Codul de procedura fiscala, aplicand dispozitiile art.117 alin.(2) fara o interpretare sistematica a acestora, care ar fi permis judecatorului sa ajunga la concluzia corecta, a legalitatii dispozitiilor pct.3 din Cap.II al procedurii aprobate prin Ordinul nr.1899/2004.

De altfel, mai argumenteaza autoritatile recurente, din interpretarea prevederilor art.124 Cod procedura fiscala rezulta in mod clar ca dreptul la dobanda al contribuabililor trebuie stabilit din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art.117 alin.(2) sau la art.70, dupa caz, in masura in care contribuabilul are de primit un debit, ceea ce nu se poate intampla atunci cand contribuabilul are datorii mai mari sau egale cu suma solicitata la restituire .

In concluzie, autoritatile fiscale recurente au solicitat admiterea recursurilor, cu consecinta respingerii exceptiei de nelegalitate a pct.3 din Cap.2 al Procedurii aprobate prin Ordinul nr.1899/2004.

2.2. Societatea comerciala intimata a depus intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii celor doua recursuri, la care, insa, a renuntat inaintea dezbaterilor orale.

In ceea ce priveste fondul cauzei, intimata-reclamanta a combatut criticile celor doua recursuri, sustinand, in esenta, ca hotararea atacata este legala si temeinica, solicitand respingerea ca nefondate a celor doua recursuri.

Recursurile formulate sunt intemeiate.

Asa cum a retinut si Curtea de apel, exceptia de nelegalitate invocata de societatea comerciala vizeaza dispozitiile pct.3 din Cap.2 al Procedurii aprobate prin Ordinul nr.1899/2004, potrivit carora:

``Cap.2 Procedura de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate in termenul prevazut de art. 199 alin. (1) si (2) sau de art. 112 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, dupa caz, contribuabilul are dreptul la dobanda conform dispozitiilor art.119 din aceeasi ordonanta .

2 Dobanda se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului prevazut la pct. 1 sau a celui prevazut la cap. I pct. 4 alin.(3), dupa caz, pana in ziua inregistrarii, inclusiv, a operatiunii de compensare si/ sau a operatiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferente ramase dupa efectuarea compensarii, in conturile bugetare corespunzatoare, cu exceptia impozitului pe venit.

3. Dobanda se calculeaza de organul fiscal competent numai asupra sumei care a fost aprobata a fi restituita, dupa efectuarea operatiunii de compensare, care se inmulteste cu numarul de zile determinate conform pct. 2 si cu nivelul dobanzii prevazute la art. 115 alin. (5) din O.G. nr.92/ 2003, republicata``.

In esenta, instanta de fond a retinut ca dispozitiile pct.3 din Cap.2 referitor la Procedura de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, sunt nelegale, in raport cu prevederile art.124 alin.(1) Cod procedura fiscala, potrivit carora: ``Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art.117 alin.(2) sau la art.70, dupa caz``.

Potrivit art.117 Cod procedura fiscala: ``(1) Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:

- cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
- cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
- cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
- cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
- cele de rambursat de la bugetul de stat;
- cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;
- cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;

h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

(3) Diferentele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei vor ramane in evidenta fiscala spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmand a se restitui atunci cand suma cumulata a acestora depaseste limita mentionata.

(4) Prin exceptie de la alin.(3), diferentele mai mici de 5 lei se vor putea restitui in numerar numai la solicitarea contribuabilului.

(5) In cazul restituirii sumelor in valuta confiscate, aceasta se realizeaza conform legii, in lei la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea.

(6) Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la alin.(1) si (2) se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentului cod.

(7) In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta sumei de rambursat sau de restituit.

(8) In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se debitorului.

(9) Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobanzilor prevazute la art.124, se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor``.

Analizand solutia instantei de fond, rezulta ca intr-adevar, dispozitiile art.117 alin.(2) au fost aplicate fara ca acestea sa fie coroborate cu dispozitiile alin.(6) si (8), din interpretarea carora rezulta ca orice contribuabil are dreptul la restituire doar in ceea ce priveste diferenta care rezulta, si in masura in care rezulta, in urma efectuarii operatiunii de compensare.

Deci, cu alte cuvinte, operatiunea de compensare este o operatiune pe care organele fiscale sunt obligate legal sa o execute inainte de operatiunea de restituire, operatiune la executarea careia organul fiscal va trece numai in cazul in care rezulta o diferenta de restituit.

Or, potrivit art.124 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilii au dreptul la dobanda doar ``pentru sumele de restituit sau de rambursat`` care vor rezulta deci, in urma efectuarii operatiunii de compensare.

Astfel fiind, rezulta ca dispozitiile pct.3 din Cap.2 din Procedura aprobata prin Ordinul nr.1899/2004 sunt conforme prevederilor legale citate, fiind emise in temeiul art.117 alin.(9) din Codul de procedura fiscala si in limitele art.117 alin.(2), (6) si (8) din acelasi cod, solutia instantei de fond fiind nelegala si netemeinica.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    Compensare    Tribunalul Brasov    ANAF    Ordinul 1899/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Sanctionarea disciplinara a salariatului pentru nerespectarea programului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 135 din data de 11 Februarie 2019

ITM nu are calitatea de a modifica raportul de munca dintre parti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 � Tribunalul Cluj

Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 213/25.06.2019 � Tribunalul BucurestiArticole Juridice

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Simpla deviere a unui zbor catre un aeroport apropiat nu confera un drept la o compensatie forfetara
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o �imprejurare exceptionala�
Sursa: EuroAvocatura.ro