din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1332 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Contestatie la executare impotriva somatiei de plata si a titlului executoriu. Lipsa calitatii de organ de executare fiscala

Contestatie la executare impotriva somatiei de plata si a titlului executoriu. Lipsa calitatii de organ de executare fiscala

  Publicat: 18 Oct 2012       16685 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Braila sub nr.2773/196/26.03.2009, contestatoarea SC T. SA Brasov a chemat in judecata pe intimatul Consiliul Local al municipiului Braila-Directia Serviciilor Publice, formuland contestatie la executare impotriva somatiei nr. 3547/11.03.2009 si a titlului executoriu nr.1/11.03.2009 si solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea actelor mentionate si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei, precum si plata cheltuielilor de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.


Prin sentinta civila nr.3017/13.05.2009 Judecatoria Braila a admis contestatia la executare si a anulat titlul executoriu nr.1/11.03.2009 si somatia nr.3547/11.03.2009, respingand cererea contestatoarei privind cheltuielile de judecata .


Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin somatia nr.3547/11.03.2009 contestatoarea a fost somata sa plateasca suma de 9.065,70 lei, suma stabilita prin titlul executoriu nr.1/11.03.2009 emis de intimata si reprezentand chirie restanta pentru ap. 19 din bl. A4 si ap. 16 din bl. A5 in cuantum de 6.040,76 lei, majorari de intarziere in cuantum de 1.816,94 lei si taxa judiciara de timbru in cuantum de 1208 lei.


Prima instanta a avut in vedere ca, potrivit art. 137 Cod procedura fiscala, executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis de catre organul de executare competent, iar potrivit art. 17 din acelasi act normativ organele fiscale sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.


Fata de aceste prevederi legale a concluzionat ca intimata nu este organ fiscal, astfel ca nu poate emite titluri executorii fiscale in baza carora sa procedeze la executarea silita.


Totodata, fata de dispozitiile art.22 din OG nr.92/2003 instanta a retinut ca obligatia constand in plata chiriei si care face obiectul cauzei nu este o obligatie fiscala, iar intimata nu detine un titlu executoriu in baza caruia sa demareze executarea silita.


Desi prin sentintele civile nr. 1660/10.03.2008 si nr. 654/24.01.2008 contestatoarea a fost obligata la plata unor sume de bani cu titlu de chirie, acestea nu au fost investite cu formula executorie, astfel ca, fata de dispozitiile art.374 Cod procedura civila, nu pot fi executate silit.


Fata de aceste considerente, instanta a constatat ca executarea silita nu a fost pornita de intimata cu respectarea dispozitiilor legale.


Cu privire la cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, a apreciat ca aceasta este neintemeiata avand in vedere ca potrivit art. 23 din Legea nr.146/1997 sumele achitate cu titlu de taxe judiciare se restituie la cererea petitionarului cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas irevocabila, contestatoarea avand astfel posibilitatea sa ceara restituirea taxei.


Impotriva acestei sentinte intimata Directia Serviciilor Publice Braila a declarat recurs in termen legal.


In motivarea recursului a invocat, printre altele, faptul ca instanta de fond a apreciat in mod gresit probele administrate in cauza si a admis contestatia la executare retinand ca Directia Serviciilor Publice Braila nu ar avea calitatea de organ de executare fiscala, desi acest aspect nu a fost pus in discutie pentru ca intimata recurenta sa poata face dovezi in acest sens.


Ca argumente, recurenta a invocat dispozitiile art.16 din Legea nr.213/1998 si ale art.126 din O.G. nr.92/2003, precum si faptul ca este o institutie publica ce are in obiectul de activitate si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat, cu obligatia virarii catre bugetul local a unei cote de 50% din incasari, ceea ce o face sa se incadreze in dispozitiile legale mentionate.


Totodata, a invocat existenta unei hotarari emise de Consiliul Local Municipal Braila prin care a fost abilitata sa puna in aplicare prevederile O.G. nr.39/2003, modificata de O.G. nr.92/2003 si care a fost emisa tocmai pentru a se scurta formalitatile de recuperare a debitelor in cazul chiriasilor restanti.


Ca dovada a celor aratate, recurenta a depus copie de pe hotararile nr.81/9.05.2003 si 165/29.05.2009 ale Consiliului Local Municipal Braila.


Prin decizia civila nr.128/18.03.2010, Tribunalul Braila a respins recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:


Prin hotararea nr.81/9.05.2003 a Consiliului Local Municipal Braila, depusa la dosar de recurenta, aceasta a fost imputernicita sa aplice prevederile O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale.


Ordonanta mentionata (abrogata la data intrarii in vigoare a Codului de procedura fiscala) prevedea la art.3 alin.1 ca obiect al colectarii il constituie ``creantele bugetelor locale provenind din impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere``, iar la art.5 ca ``sunt competente sa gestioneze colectarea creantelor bugetelor locale autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, ori alte institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale.``


Ulterior, prin art.1 din hotararea nr.165/29.05.2009, Consiliul Local Municipal Braila a stabilit o cota-parte de 50% pe care institutiile si serviciile publice sau de utilitate publica au dreptul sa o incaseze din inchirierea bunurilor proprietate publica a Municipiului Braila, diferenta de 50% urmand a fi virata in contul colector al bugetului local.


Din analiza coroborata a celor doua hotarari tribunalul a retinut ca recurenta a fost imputernicita sa gestioneze colectarea creantelor bugetului local rezultate din inchirierea bunurilor proprietate publica a Municipiului Braila.


Prin art.17 alin.4 din Codul de procedura fiscala (in forma in vigoare la data pronuntarii sentintei recurate) s-a prevazut ca ``unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective``, iar conform alin.5 din acelasi articol ``Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt denumite in prezentul cod organe fiscale``.


Rezulta, asadar, ca intimata recurenta are calitatea de organ fiscal, dar numai in ce priveste colectarea creantelor bugetului local rezultate din inchirierea bunurilor proprietate publica a municipiului.


Or, desi a criticat sentinta pentru faptul ca instanta de fond nu i-a dat posibilitatea sa faca dovada calitatii sale de organ de executare fiscala, in fata tribunalului recurenta nu a propus nici o proba care sa dovedeasca faptul ca apartamentele pentru a caror chirie a inceput executarea silita sunt in proprietatea publica a municipiului, iar nu in cea privata.


Fata de cele aratate, s-a constatat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si nici prevederile art.126 din O.G. nr.92/2003 (Codul de procedura fiscala - forma initiala), invocate de recurenta.


Pentru aceleasi considerente nu s-a mai impus analizarea celorlalte aspecte mentionate in motivele de recurs, intrucat vizeaza chestiuni referitoare la fondul executarii.


Pronuntata de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 128 din data 18.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Contestatie la executare    Legea 213/1998    OG 9/2003    Organ de executare fiscala    Legea 146/1997    Judecatoria Braila    Formula executorie    OG 92/2003    Titlu executoriu    Cheltuieli de judecata    Chirie    Executare silita    Agentia Nationala de Administrare Fiscala    Creanta fiscala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017Articole Juridice

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Contestarea masurilor asiguratorii. Art. 250 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura la instanta de executare. Art. 597 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestatia impotriva executarii hotararii penale. Art. 598 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro