din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4093 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Cerere privind repunerea in termenul de depunere a contestatiilor

Cerere privind repunerea in termenul de depunere a contestatiilor

  Publicat: 07 Nov 2012       5752 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Prin sentinta comerciala nr. 2.056 din 14 mai 2010, a Tribunalului Comercial Cluj s-a respins ca fiind neintemeiata cererea privind repunerea in termenul de depunere a contestatiilor.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


Prin aceeasi sentinta s-a admis exceptia tardivitatii si s-a respins contestatia formulata de catre creditoarea S.C. R.L.R. IFN S.A. impotriva tabelului preliminar al creantelor asupra averii debitoarei S.C. M. S.A..


Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatorul sindic a retinut urmatoarele:


Prin sentinta comerciala nr. 7248/2009 pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj a fost deschisa procedura generala a insolventei debitoarei SC M. SA, fiind desemnat in calitate de administrator judiciar C.I.T. SPRL. Prin aceeasi hotarare a fost stabilit termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la data de 01.02.2010; termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor data de 12.02.2010; termenul pentru depunerea eventualelor contestatii data de 26.02.2010, iar termenul pentru solutionarea contestatiilor si definitivarea tabelului preliminar al creantelor data de 12.03.2010.


Administratorul judiciar C.I.T. SPRL a solicitat prorogarea acestor termene, iar prin incheierea pronuntata in sedinta publica din data de 8 februarie 2010 a fost admisa aceasta cerere, termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei fiind stabilit la data de 15.02.2010; termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor fiind stabilit la data de 27.02.2010; termenul pentru depunerea eventualelor contestatii - data de 12.03.2010 si termenul pentru solutionarea contestatiilor si definitivarea tabelului preliminar al creantelor data de 26.03.2010.


Administratorul judiciar a notificat atat deschiderea procedurii insolventei debitoarei, cat si prorogarea termenelor prev. de art. 62 din Legea nr. 85/2006 rep., intr-un ziar de larga circulatie, in BPI, iar creditorilor identificati in lista predata de catre debitoare, in conditiile Codului de procedura civila. Incuviintarea prorogarii termenelor este o masura dispusa in primul rand si in special in interesul creditorilor.


Contestatoarea SC R.L.R. IFN S.A. a fost notificata, in conditiile Codului de procedura civila, de catre administratorul judiciar cu privire la masura dispusa ca urmare a analizarii cererii sale de admitere a creantei, comunicandu-i-se totodata si ca termenul limita de depunere a contestatiei este 12.03.2010. Aceasta comunicare a fost expediata de catre administratorul judiciar al debitoarei SC M. S.A. la data de 01.03.2010, fapt recunoscut de catre contestatoare. Cu aceasta ocazie i s-a adus la cunostinta posibilitatea de a formula contestatie impotriva masurii luate de administratorul judiciar pana la data de 12.03.2010.


Contestatoarea-creditoare SC R.L.R. IFN S.A. a inteles sa formuleze contestatia abia in data de 07.04.2010.


Potrivit art. 103 alin. 1 C.pr.civ. neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei. Acelasi text de lege, la aliniatul 2, prevede ca in cazul in care partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei, actul de procedura trebuie indeplinit in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii.


In speta, judecatorul sindic a constatat faptul ca respectiva contestatoare nu a respectat termenele stabilite prin sentinta comerciala nr. 7248/2009 pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj si prin incheierea pronuntata in acelasi dosar in sedinta publica din data de 8 februarie 2010, prezenta contestatie fiind depusa dupa aproximativ o luna de la data comunicarii masurii luate de administratorul judiciar si in afara termenelor stabilite prin cele doua hotarari anterior mentionate.


Imprejurarile invocate de catre contestatoare pentru repunerea in termenul de depunere a contestatiei, au fost apreciate de judecatorul sindic ca fiind nefondate si nu se circumscriu sintagmei ,,mai presus de vointa`` contestatoarei intrucat din data de 01.03.2010, data notificarii contestatoarei de catre administratorul judiciar, si pana la data de 12.03.2010, data limita pentru depunerea contestatiilor, sunt 10 zile, timp suficient pentru ca creditoarea contestatoare sa poata formula contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. De altfel, chiar daca nu ar fi fost in masura sa motiveze contestatia in acest termen, exista posibilitatea ca aceste motive sa fie indicate ulterior, relevanta avand faptul ca, in calitate de creditoare, a iesit din pasivitate si a contestat masura dispusa de catre administratorul judiciar al debitoarei.


Fata de aceste imprejurari, avand in vedere ca nu a dovedit contestatoarea existenta unei imprejurari mai presus de vointa sa care ar fi impiedicat-o sa formuleze in termen contestatia la tabelul preliminar al creantelor asupra averii debitoarei, in baza art. 137 C.pr.civ., raportat la art. 103 C.pr.civ. si art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic a respins cererea de repunere in termen, a admis exceptia tardivitatii si, in consecinta, a respins contestatia formulata de catre creditoarea SC R.L.R. IFN S.A. impotriva tabelului preliminar al creantelor asupra averii debitoarei S.C. M. S.A..


Impotriva acestei hotarari, creditoarea S.C. R.L.R. IFN S.A. a declarat recurs, solicitand modificarea sentintei pronuntate.


In motivarea recursului, creditoarea a aratat la data de 08.03.2010 i s-a comunicat de catre administratorul judiciar raportul de verificare al creantelor declarate impotriva averii debitorului SC M. SA, precum si Tabelul preliminar al creantelor, prin care a fost instiintata de inscrierea partiala a creantei solicitate.


Prin cuprinsul respectivei adrese i s-a pus in vedere ca poate formula o eventuala contestatie pana pe data de 12.03.2010.


A invederat ca fata de intervalul de timp scurt ramas intre receptia adresei nr. 3516/08.03.2010 si termenul limita de formulare a contestatiei, 12.03.2010, nu s-au respectat dispozitiile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, care prevad ca "contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru definitivarea tabelului de creante".


Mai mult, administratorul judiciar i-a comunicat faptul ca termenul pentru formularea contestatiei a fost fixat pentru data de 12.03.2010, in timp ce pe portalul instantei de judecata figura data 26.02.2010 ca termen pentru formularea contestatiilor. Mai sustine recurenta ca la momentul respectiv nu a avut cunostinta ca administratorul judiciar a solicitat si a obtinut, prin incheierea de sedinta din data de 08.02.2010, prorogarea termenelor stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii.


Din acest motiv a formulat contestatie si cerere de repunere in termen, dupa data de 12.03.2010, considerand de la inceput ca a fost notificata cu intarziere.


Prin urmare, solicita a se constata erorile comise de administratorul judiciar in comunicarea adresei 3516 si a raportului privind verificarea creantelor, erori ce au generat la randul lor o serie de erori din partea creditoarei in aprecierea corecta a termenului de formulare a contestatiei, existand premisele "unor imprejurari mai presus de vointa sa" in formularea cererii de repunere in termen.


Analizand recursul declarat de recurenta creditoarea S.C. R.L.R. IFN S.A., Curtea retine urmatoarele:


Argumentele invocate de catre creditoare SC R.L.R. IFN S.A in sustinerea caii de atac deduse judecatii nu pot fi primite, deoarece sunt contrare normelor de drept incidente si principiului celeritatii care guverneaza procedura insolventei.


Judecatorul sindic a fost investit de catre creditoarea SC R.L.R. IFN S.A cu o contestatie indreptata impotriva tabelului preliminar de creante .


Potrivit dispozitiilor art. 73 alin. 1 si 2 din Legea nr. 85/2006, in forma aflata in vigoare la momentul investirii judecatorului sindic, creditorii vor putea formula contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar in tabelul preliminar de creante . Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creante atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata. Pentru a da posibilitatea creditorilor sa isi exercite acest drept, la art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, legiuitorul a stabilit in sarcina administratorului judiciar obligatia de a trimite notificari creditorilor ale caror creante au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturare, comunicandu-le motivele care au justificat o astfel de masura .


Asa cum recunoaste inclusiv recurenta, administratorul judiciar C.I.T. a respectat prevederile legale mai sus citate privitoare la notificarea imprejurarii ca suma pretinsa de recurenta a fost trecuta doar partial in tabelul preliminar de creante, comunicandu-i raportul asupra creantelor la data de 08.03.2010. Tot recurenta este cea care recunoaste ca a fost informata asupra datei limita de formulare a contestatiilor, fixata de judecatorul sindic pentru data de 12.03.2010. Cu toate acestea, creditoarea a expediat contestatia doar la data de 7 aprilie 2010 dupa cum reiese din data inscriptionata pe plicul ce insoteste contestatia inaintata judecatorului sindic .


In aceste conditii, Curtea apreciaza ca in mod corect judecatorul sindic a respins cererea recurentei de repunere in termenul de formulare a contestatiei de vreme ce este de ordinul evidentei ca aceasta a pierdut termenul stabilit de judecatorul sindic doar din cauza propriei sale neglijente, iar nu din cauza unei imprejurari mai presus de vointa sa.


De asemenea necunoasterea faptului ca judecatorul sindic a incuviintat o cerere de prorogare a termenelor vizate de art. 62 din Legea nr. 85/2006 denota pasivitatea creditoarei in urmarirea procedurii insolventei deschisa fata de debitoarea SC M. SA si nu poate constitui in nici un caz o scuza care sa justifice admiterea unei cereri de repunere in termenul de formulare a contestatiilor.


Este adevarat ca incunostintarea creditoarei SC R.L.R. IFN S.A pentru depunerea contestatiei s-a realizat doar cu patru zile inainte de expirarea datei limita fixata pentru depunerea contestatiilor, nefiind respectat termenul de 10 zile prevazut de art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, insa asa cum se deduce din considerentele sentintei pronuntate de judecatorul sindic creditoarea nu a fost sanctionata pentru nerespectarea termenul de 10 zile impus de textul de lege mentionat mai sus ci pentru faptul ca nu a depus contestatia pana la data de 12.03.2010, fixata in acest scop de catre judecatorul sindic .


Asa cum bine a retinut si judecatorul sindic neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea potrivit art.103 alin.1 C.pr.civ., afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei.


In speta, recurenta nu a respectat termenul stabilit prin incheierea comerciala f.n. din 8 februarie 2010, ci a depus contestatia dupa aproximativ o luna de la expirarea termenului stabilit si nu a dovedit imprejurari mai presus de vointa sa are ar fi impiedicat-o sa-si exercite dreptul prevazut de art. 73 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.


Pentru toate aceste considerente, in baza art. 312 alin. 1 C.p.c., recursul declarat de catre creditoarea SC R.L.R. IFN S.A. va fi respins ca neintemeiat, iar sentinta comerciala nr. 2.056 din 14 mai 2010 a Tribunalului Comercial Cluj va fi mentinuta ca fiind legala si temeinica.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 229 din data 24.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Exceptia tardivitatii    Legea 85/2006    Tribunalul Comercial Cluj    Insolventa    Faliment    Debitor    Creditor    Tabel preliminar al creantelor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim