din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1970 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cumparare spatiu comercial. Exceptia prematuritatii cererii de stabilire a pretului minim de vanzare

Cumparare spatiu comercial. Exceptia prematuritatii cererii de stabilire a pretului minim de vanzare

  Publicat: 09 Nov 2012       4022 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 81/2010, pronuntata de Tribunalul Cluj, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta S.C. S.I. S.R.L., impotriva paratilor Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, Statul Roman reprezentat prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si, in consecinta:

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


S-a constatat ca reclamanta indeplineste conditiile pentru cumpararea spatiului comercial situat in Cluj-Napoca, str. B., cu destinatie de cafe - bar si gradina de vara, avand calitatea de cumparator prin negociere directa.


Totodata, a fost admisa exceptia prematuritatii cu privire la capatul de cerere privind pretul minim de vanzare si, in consecinta, a fost respins acest capat de cerere .


A fost obligat paratul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca sa incheie cu reclamanta contract de vanzare-cumparare prin negociere directa privind imobilul.


Pentru a dispune in acest sens, prima instanta a retinut ca


Prin decizia civila nr. 1309/02.06.2008 a Curtea de Apel Cluj - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal s-a pus in discutia reclamantei oportunitatea efectuarii unei expertize tehnice avand ca obiectiv stabilirea daca imobilul obiect al contractului de asociere nr. 254/2002 este o constructie provizorie, demontabila sau daca este un spatiu comercial in acceptiunea legii, apt de a constitui obiect al transferului dreptului de proprietate .


Prin raportul de expertiza tehnico-judiciara intocmit s-a concluzionat ca terenul in litigiu, se identifica cu terenul inscris in CF nr. 319 nr. top 12292 - teren, curte in suprafata de 47 stj.p., iar casa din caramida, acoperita cu sindrila, cu 5 camere, o bucatarie, figurata in CF, a fost demolata fara a fi radiata din CF.


La acest raport au avut obiectiuni ambele parti, iar prin completarea la raportul de expertiza tehnica judiciara, expertul a statuat ca constructia in litigiu este o constructie provizorie si demontabila, iar regimul de inaltime este parter.


Este real ca dispozitiile Legii nr. 550/2002 nu conditioneaza vanzarea spatiilor comerciale de caracterul definitiv/provizoriu al unei constructii, singurele conditii impuse de lege fiind ca imobilul sa fie un spatiu comercial sau de prestari servicii aflate in administrarea consiliilor locale sau judetene si ca acesta sa fie inclus pe lista spatiilor propuse spre vanzare.


Spatiul comercial detinut de reclamanta se afla in administrarea paratului Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, fiind inclus in lista spatiilor propuse pentru vanzare, imprejurare confirmata de adresa nr. 74167/14.12.2002 emisa de Primaria municipiului Cluj-Napoca.


Argumentele invocate de parati in justificarea refuzului de a proceda la vanzarea spatiului catre reclamanta, respectiv caracterul de constructie provizorie si demontabila care o exclude de la spatiile care pot fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002, neputand fi retinute de instanta, intrucat dispozitiile Legii nr. 550/2002 nu conditioneaza vanzarea spatiilor comerciale de caracterul definitiv/provizoriu al unei constructii, singurele conditii impuse de lege fiind ca imobilul sa fie un spatiu comercial sau de prestari servicii aflate in administrarea consiliilor locale sau judetene si ca acesta sa fie inclus pe lista spatiilor propuse spre vanzare, conditii indeplinite in speta.


Refuzul paratelor de a proceda la vanzarea prin negociere directa a spatiului detinut de reclamanta in baza contractului de asociere nr. 254/2002 in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 550/2002, este nejustificat, in conditiile in care reclamanta indeplineste conditiile prevazute de lege pentru cumpararea acestuia, prima instanta obligand, astfel, paratul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca sa incheie cu reclamanta contractul de vanzare-cumparare prin negociere directa.


Referitor la cererea de stabilire a pretului minim de vanzare, Tribunalul a apreciaza ca aceasta este prematura, in conditiile in care acesta este atributul Comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii constituita in baza Legii nr. 550/2002, comisie care intocmeste in acest scop un raport de evaluare care, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. 3 din Legea nr. 550/2002 poate fi contestat in termen de 5 zile de la depunere la sectia de contencios administrativ a tribunalului.


In conditiile in care acest raport nu a fost intocmit in cauza, Tribunalul a apreciat ca fiind intemeiata exceptia prematuritatii cererii de stabilire a pretului minim de vanzare, motiv pentru care a admis-o, dispunand in consecinta.


Ca urmare a respingerii ca premature a cererii privind stabilirea pretului minim de vanzare pentru spatiul comercial mentionat, instanta a respins si cererea privind modalitatea de incheiere a contractului de vanzare-cumparare pornind de la acest pret.


Potrivit prevederilor art. 274 C.proc.civ., paratii au fost obligati sa plateasca reclamantei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termenul legal, parata Comisia de vanzare a spatiilor comerciale si de prestari servicii constituita conform Legii nr. 550/2002, solicitand, in temeiul dispozitiilor art. 299 si urmatoarele C.proc.civ., admiterea recursului, modificarea sentintei recurate, in sensul respingerii actiunii introductive.


In dezvoltarea motivelor de recurs, parata a aratat ca instanta de fond a ignorat in totalitate expertiza tehnica efectuata in cauza, din care rezulta cu claritate caracterul provizoriu si demontabil al constructiei in litigiu, chiar in conditiile in care constructia este amplasata pe o placa de beton.


Mai mult, din economia dispozitiilor Legii nr. 550/2002 rezulta intentia legiuitorului de a oferi agentilor economici posibilitatea de a cumpara constructii definitive, iar nu provizorii.


Constructiile edificate in regim provizoriu si demontabil nu pot fi inscrise in cartea funciara tocmai datorita alcatuirii si a materialelor care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala.


In consecinta, invocand si dispozitiile art. 312 alin. 3 C.proc.civ., recurenta parata a solicitat modificarea sentintei recurate, in sensul respingerii actiunii introductive.


Prin intampinarea formulata, intimata reclamanta S.C. S.I. S.R.L. a solicitat respingerea recursului.


Analizand recursul declarat prin prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru urmatoarele considerente:


Asa cum s-a aratat anterior, principala aparare a paratelor se intemeiaza pe faptul ca Legea nr. 550/2002 nu ar permite vanzarea unor spatii comerciale construite cu caracter temporar si demontabil, asa cum a fost autorizat si cel in cauza.


Curtea constata ca natura constructiei permanenta sau temporara este indiferenta in raport de un element care are o importanta esentiala in cauza.


Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 550/2002, ``In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi consiliile judetene si consiliile locale vor aproba, prin hotararea a doua treimi din numarul consilierilor, lista spatiilor comerciale sau de prestari de servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea lor, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei legi``.


Hotararea ce cuprinde lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii are valoarea unui act administrativ de autoritate, supus procedurii de verificare, sub aspectul legalitatii, dispozitiilor Legii nr. 554/2004.


Vointa Consiliului local de vanzare a spatiilor comerciale a fost materializata in lista intocmita.


La data intocmirii acestei liste constructia era deja edificata, autorizatia de construire fiind emisa in anul 1995.


Hotararea 251/2002 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca constata si consacra drepturile beneficiarului Legii nr. 550/2002 de a solicita cumpararea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii pe care le detin.


Mai apoi, parata comunica reclamantei ca spatiul comercial este trecut in lista cuprinzand spatiile ce se vor vinde, la pozitia 13 din anexa la HCL nr. 694/2004.


Alcatuirea listei nu a fost impusa Consiliului local, ci a fost rezultatul propriei analize, iar Curtea prezuma faptul ca acesta cunostea natura temporara a spatiului in discutie.


Fata de aceasta stare de fapt, apararile paratei nu pot fi primite.


Legiuitorul a lasat la latitudinea organelor administratiei publice locale si judetene identificarea spatiilor ce indeplinesc criteriile de vanzare si mentionarea acestora in lista . Legea nr. 550/2002 nu distinge intre constructii definitive si provizorii. Parata cunostea starea acestui spatiu comercial si a considerat, aspect retinut de catre instanta din faptul includerii spatiului in lista, ca acesta poate fi vandut. Prin includerea in lista a spatiului in litigiu parata a recunoscut implicit reclamantei dreptul de al cumpara, in una din formele reglementate de lege. Nu a existat nicio schimbare in starea constructie intre cele doua momente, cel al inscrierii in lista si cel in care s-a depus solicitarea de cumparare.


Fata de cele mentionate anterior se va respinge recursul si se va mentine in intregime hotararea atacata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1687 din data 18.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Spatiu comercial    Negociere directa    Tribunalul Cluj    Cumparator    Agent economic    Vanzator    Contract de vanzare-cumparare    Exceptia prematuritatii    Contract de asociere    Legea 550/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro