din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3885 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Recunoastere hotarare intr-un alt stat membru UE

Recunoastere hotarare intr-un alt stat membru UE

  Publicat: 19 Nov 2012       5977 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin sentinta civila nr. 1372/20.11.2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila a respins actiunea ca neintemeiata.
In rejudecare, tribunalul a retinut ca prin cererea introductiva la instanta, reclamanta a solicitat recunoasterea hotararii pronuntata la data de 23.11.1999 de Tribunalul de Comert din Creteil si recunoasterea hotararii pronuntate la data de 09.01.2003 de Curtea de Apel Paris, Camera a-5-a, Sectia B, avand nr. 2000/10081, 2000/12723. Hotararile au fost depuse in fotocopii simple, semnate pentru conformitate, fara a fi legalizate, ori apostilate.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Atestarea autenticitatii unui act; a da forma legala unui act, document.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Atestarea autenticitatii unui act; a da forma legala unui act, document.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

In raport cu data pronuntarii hotararilor, 23.11.1999, respectiv 09.01.2003, sunt incidente dispozitiile art. 3 alin. 1 din Conventia la care Romania a aderat prin OG nr. 66/1999 care prevad ca: "Singura formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de catre autoritatea competenta a statului din care emana documentul". Legea nr. 142/04.05.2004 privind modificarea art. 2 din OG nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961 a fost publicata la data de 11 mai 2004 in Monitorul Oficial nr. 421/11.05.2004, astfel ca nu poate fi aplicata in prezenta cauza, fara a retroactiva. De asemenea, nu sunt incidente nici dispozitiile Legii nr. 187/09.03.2003, care nu era in vigoare la data pronuntarii hotararilor a caror recunoastere se solicita. Scutirea de orice formalitate nu este prevazuta nici in tratatul bilateral, ratificat prin Legea nr. 32 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de intelegere amicala si cooperare dintre Romania si Republica Franceza, astfel ca nu suntem in prezenta unei exceptii potrivit art. 3 alin. 2 din Conventie .
Ea apare ca fiind scutita de alte formalitati de legalizare in acte mult mai vechi, respectiv in Conventia dintre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Paris la 5 noiembrie 1974, ratificata prin Decretul nr. 77/1975, care in art. 10 se prevede ca "Inscrisurile care emana de la autoritatile judiciare sau de la alte autoritati competente ale unuia dintre state, precum si inscrisurile carora acestea le dau data certa, le atesta autenticitatea semnaturii sau conformitatea cu originalul, nu au nevoie de nici o legalizare pentru a fi folosite pe teritoriul celuilalt stat ." Insa in ceea ce priveste hotararile judecatoresti.
Reclamanta trebuia sa faca dovada ca hotararile sunt definitive potrivit legii franceze, chestiune care priveste deopotriva obligatia indeplinirii criteriilor de forma, dar si fondul chestiunii, intrucat nu pot fi recunoscute hotararile care nu indeplinesc cerintele obligatorii prevazute de art. 21 din conventia bilaterala care prevad ca: "Partea care invoca recunoasterea sau care cere executarea va prezenta: a) o copie de pe hotarare care sa indeplineasca conditiile necesare de autenticitate; b) o copie certificata de pe citatia adresata partii care a fost lipsa in instanta, precum si orice act care sa ateste ca citatia i-a ajuns in timp util; c) orice act de natura sa stabileasca ca hotararea indeplineste conditiile stabilite la alin. b) al art. 15 (art. 21-1)." Sub acest aspect, tribunalul a apreciat ca fiind pertinente apararile formulate de parata SC Frigoexpres SA prin intampinare.
Astfel, a constatat ca reclamanta nu a depus actele potrivit cerintelor de literele a-c din Conventie, dispozitiilor art. 176 din Legea nr. 105/1992, astfel incat, chiar trecand peste chestiunea controversata a problemelor privind apostilarea actelor, cererea nu este intemeiata nici pe fond, hotararile neindeplinind cerintele legale pentru a fi recunoscute cu efecte depline pe teritoriul Romaniei.
Impotriva sentintei, a declarat apel reclamanta, care a sustinut nelegalitatea si netemeinicia acesteia, intrucat gresit a retinut instanta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Conventia pentru asistenta juridica in materie civila si comerciala incheiata intre Romania si Franta la data de data de 05.11.1974, de recunoastere a hotararilor judecatoresti pe teritoriul Romaniei, care elimina cerintele legalizarii sau a supralegalizarii inscrisurilor judiciare.
Examinand apelul prin prisma criticilor formulate si exceptiile invocate de catre intimata prin intampinare, Curtea a constatat ca acestea sunt neintemeiate.
Referitor la exceptiile inadmisibilitatii si lipsei de interes a cererii de chemare in judecata, in raport de dispozitiile art. 33 Capitolul III Sectiunea 1 din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului Europei privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala, in vigoare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, 01.01.2007, Curtea retine ca aceste prevederi legale nu sunt incidente raportului juridic dedus judecatii. Astfel, se constata ca, intr-adevar, prin prevederile art. 33 alin. 1 din Capitolul III Sectiunea 1 din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului Europei privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala, se stipuleaza ca "o hotarare pronuntata intr-un stat membru este recunoscuta in celelalte state membre fara sa fie necesar sa se recurga la nici o procedura speciala." Aceasta regula nu exclude competenta instantei dintr-un stat membru de a recunoaste o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-un alt stat membru, in cazul unei contestatii sau pe cale incidentala, astfel cum rezulta din prevederile art. 33 alin. 2 si 3 ale aceluiasi regulament. In plus, conform prevederilor tranzitorii din Capitolul VI, articolul 66 alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, "dispozitiile prezentului regulament se aplica numai actiunilor judiciare intentate si actelor autentice intocmite dupa intrarea in vigoare a acestuia."
Pentru Romania dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 44/2001 au intrat in vigoare dupa semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv, din data de 01.01.2007. Or, actiunea solutionata prin hotararea judecatoreasca din 23.11.1999 Prima camera a Tribunalului de Comert din Creteil si hotararea din 09.01.2003 a Curtii de Apel din Paris, Camera a 5-a, Sectia B, a fost intentata la data de 19.03.1998, deci, cu mult inainte de intrarea in vigoare a regulamentului. De asemenea, cererea pentru recunoasterea acestor hotarari judecatoresti a fost intentata la Tribunalul Bucuresti la data de 02.10.2006, deci, tot anterior datei de 01.01.2007. Prezentul litigiu nu se inscrie nici in prevederile art. 66 alin. 2 lit. a si b din Capitolul VI al Regulamentului (CE) nr. 44/2001, prin care se stipuleaza in mod expres ca: "Cu toate acestea, hotararile pronuntate dupa data intrarii in vigoare sunt totusi recunoscute si executate in conformitate cu dispozitiile capitolului III, daca actiunea introdusa in statul membru de origine a fost intentata inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament:
a). In cazul in care actiunea introdusa in statul membru de origine a fost intentata dupa intrarea in vigoare a Conventiei de la Bruxelles sau a celei de la Lugano atat in statul membru de origine, cat si in statul solicitat;
b). In toate celelalte situatii, in cazul in care normele de competenta aplicate sunt conforme cu cele prevazute fie in capitolul II, fie intr-o conventie incheiata intre statul membru de origine si statul membru solicitat, conventie care era in vigoare la data la care a fost intentata actiunea ."

Aceasta intrucat, in speta, atat hotararile a caror recunoastere se solicita cat si cererea de executare a acestora sunt emise, respectiv intentate, anterior intrarii in vigoare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001, pe teritoriul Romaniei.
De vreme ce, competenta si procedura de solutionare a cererii de recunoastere a hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala nu sunt supuse dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului Europei, evident, le sunt aplicabile dispozitiile in vigoare la data pronuntarii hotararilor judecatoresti si intentarii cererii de recunoastere a acestora pe teritoriul Romaniei.
Intrucat hotararile sunt pronuntate de instantele judecatoresti din Franta, raportului juridic dedus judecatii ii sunt aplicabile dispozitiile Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta juridica in materie civila si comerciala din 05.11.1974, ratificata de RSR prin Decretul Consiliului de Stat nr. 77/1975, in raport de care prima instanta a solutionat litigiul.
In consecinta, exceptiile inadmisibilitatii si respectiv, lipsei de interes a reclamantei in intentarea cererii de chemare in judecata sunt neintemeiate.
Conform art. 21 din respectiva Conventie: "1. Partea care invoca recunoasterea sau care cere executarea va prezenta:a) o copie de pe hotarare care sa indeplineasca conditiile necesare de autenticitate;b) o copie certificata de pe citatia adresata partii care a fost lipsa in instanta, precum si orice act care sa ateste ca citatia i-a ajuns in timp util;c) orice act de natura sa stabileasca ca hotararea indeplineste conditiile stabilite la alin. b) al art. 15. ...3. Actele prevazute in paragrafele precedente trebuie sa fie insotite de o traducere certificata pentru conformitate, fie de catre un agent diplomatic sau consular, fie de catre un traducator autorizat sau de catre orice alta persoana abilitata in acest scop in unul dintre cele doua state."
Reclamanta si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 21 pct.1 lit. a si b, depunand, in prima instanta, copii de pe hotararile judecatoresti a caror recunoastere o solicita, iar in apel, copia certificata de pe citatia adresata societatii F. Oradea Romania, ce a lipsit de la judecata in apel, la Curtea de Apel din Paris, dar a fost instiintata in termen, respectiv la data de 13.10.2000, despre proces.
Desi i s-a pus in vedere in mod expres de catre instanta, reclamantei sa faca dovada caracterului definitiv al hotararilor judecatoresti, aceasta nu a produs nici o dovada din care sa rezulte ca hotararea Curtii de Apel din Paris din 09.01.2003 indeplineste conditia prevazuta de dispozitiile art. 21 pct. 1 lit. c, coroborata cu cea a art. 15 din Conventie . Conform prevederilor art.15 lit. b din Conventie: "Hotararile pronuntate de o instanta de origine intr-unul dintre cele doua state sunt recunoscute sau declarate executorii pe teritoriul celuilalt stat daca in statul de origine hotararea este definitiva." In baza art.15 alin.2 din Conventie sunt considerate definitive hotararile care nu mai pot face obiectul, in Romania, al unei cai ordinare de atac si, in Franta, unui recurs ordinar sau unui recurs in casare.
In speta, hotararea judecatoreasca din 23.11.1999 a Primei camere a Tribunalului de Comert din Creteil, prin care societatile K.N.F. au fost condamnate, in solidar, sa plateasca societatii Nestle France suma de 97.200 USD, cu dobanzile aferente (cu atragerea raspunderii societatilor de asigurare, printre care si a Companiei Winterthur), a fost supusa apelului.
Hotararea din 09.01.2003 a Curtii de Apel din Paris, Camera a 5-a Sectia B, este supusa recursului in anulare, astfel cum rezulta din copia de pe instiintare despre hotarare, fila 6 dosar fond . Faptul ca prima hotarare era supusa executarii provizorii, iar cea de-a doua este executorie, nu constituie o dovada a caracterului definitiv al hotararii pronuntate in apel, in sensul art. 15 alin. 2 din Conventie, atata vreme cat aceasta este supusa unei cai de atac in recurs. Or, pentru ca hotararea judecatoreasca pronuntata in Franta sa fie recunoscuta in Romania, in baza Conventiei, trebuie sa intruneasca cumulativ toate cele trei conditii prevazute in art. 21, citat mai sus.
In raport de aceste considerente, Curtea, constatand netemeinicia apelului, in baza art. 296 Cod procedura civila, urmeaza a-l respinge ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 54 din data 25.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Exceptia lipsei de interes    Exceptia inadmisibilitatii    Curtea de Apel Paris    OG 66/1999    Legea 142/2004    Legea 32/1992    Decretul 77/1975    Legea 105/1992
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati