din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4145 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Obligare comunicare informatii de interes public solicitate. Plata daune morale si materiale

Obligare comunicare informatii de interes public solicitate. Plata daune morale si materiale

  Publicat: 23 Nov 2012       9164 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.13580/3/2009, reclamanta S.C. C. I. I. S. T. E. S.R.L. a chemat in judecata pe parata Primaria Municipiului Pitesti, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna :

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


1. obligarea paratei sa comunice informatiile de interes public solicitate, prin adresa nr.137/11.02.2010;


2. fixarea unui termen cat mai scurt pana la care sa fie comunicate informatiile solicitate;


3. obligarea paratei la plata de daune morale in suma de 5.000 lei si daune materiale in suma de 5.000 lei.


Pe baza probei cu inscrisuri administrata in cauza, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat Sentinta civila nr.2470/28.09.2010, prin care a dispus: admiterea actiunii in parte, obligarea paratei sa raspunda la cererea reclamantei, comunicata sub nr.137/11.02.2010 si inregistrata la institutia parata sub nr.8206/15.02.2010, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a prezentei hotarari, respingerea cererii privind plata daunelor morale si materiale, ca neintemeiata


Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut, in esenta, urmatoarele:


Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatii de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.


Informatiile solicitate paratei, prin adresa nr.137/11.02.2010, fac parte din categoria informatiilor de interes public, intrucat nu se incadreaza in nici unul din cazurile exceptate de la publicare, indicate la art.5 din Legea nr.544/2001.


Apararea paratei in sensul ca nu au fost comunicate la cererea reclamantei informatiile solicitate, intrucat art.11 din Ordonanta de Guvern nr.92/2001 excepteaza de la comunicare acest tip de informatii, fiind considerate ,,secret fiscal", nu este sustinuta, avand in vedere insusi obiectului actiunii, din care rezulta ca reclamanta nu a solicitat comunicarea unor date-propriu zis fiscale, referitoare la contributiile, taxele, impozitele datorate de anumite societati, valoarea acestora, aspecte de natura sa atinga confidentialitatea informatiilor.


Pentru considerentele mentionate, tribunalul a apreciat ca reclamantei urmeaza a i se raspunde in raport cu obiectul cererii adresate si ca refuzul de comunicare nu este justificat deplin in raport de dispozitiile legale aplicabile.


Impotriva sentintei civile nr.2470/28.09.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a declarat recurs, in termen legal, parata Primaria Municipiului Pitesti, sustinand ca este nelegala si netemeinica, pentru urmatoarele motive:


La adresele inaintate de reclamanta, inregistrate sub nr.8206/15.02.2010 si nr.10096/23.02.2010, s-a formulat raspuns prin adresa nr.6941/17.02.2010, respectiv adresa nr.10096/26.02.2010, in limitele conferite de Legea nr.544/2001 si Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.


In mod gresit, instanta de fond a retinut faptul ca informatiile solicitate fac parte din categoria celor prevazute de art.5 alin.1 din Legea nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ce pot fi comunicate de catre institutiile publice.


Din continutul acestui text de lege se observa ca, in mod evident, informatiile solicitate de catre reclamanta nu fac parte din categoria informatiilor de interes public.


Codul de procedura fiscala stabileste obligatia functionarilor publici din cadrul organului fiscal, inclusiv a persoanelor care nu mai detin aceasta calitate, de a pastra secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu .


Totodata, Codul de procedura fiscala permite transmiterea de informatii cu caracter fiscal in conditiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. Or, solicitarile reclamantei priveau relatii referitoare la identitatea persoanelor juridice.


Mai mult, asa cum s-a precizat si in adresa nr. 10096/26.02.2010, in conformitate cu prevederile art.11 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, informatiile de natura celor solicitate sunt supuse secretului fiscal si pot fi transmise numai la solicitarea autoritatilor expres mentionate de legiuitor.


Potrivit art.250 alin.1 pct.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate.


Avand in vedere aspectele evidentiate, precum si dispozitiile art.257 lit.d si f din Legea nr.571/2003, recurenta a solicitat admiterea recursului, astfel cum a fost formulat.


Prin intampinarea formulata la data de 03.01.2011, intimata - reclamanta a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate, ca fiind legala si temeinica, sustinand, in esenta, urmatoarele:


In mod gresit Primaria Municipiului Pitesti sustine, in recurs, ca solicitarea reclamantei de a raspunde punctual excede informatiilor de interes public, deoarece relatiile solicitate vizeaza persoane juridice.


Aceste sustineri sunt nefondate, in raport de prevederile Legii nr.544/2001, intrucat reclamanta nu a solicitat informatii despre datele de identificare ale persoanei juridice.


Recurenta incearca ascunderea adevarului prin refuzul de a raspunde punctual solicitarii de informatii publice.


Apararile din recurs sunt contradictorii cu interpretarea corecta de catre toate celelalte institutii ale statului roman (primarii) care, interpretand corect prevederile legale, au raspuns in termenul prevazut de lege.


Motivarile intemeiate pe Ordonanta de Guvern nr.92/2003 nu au legatura cu Legea privind accesul la informatiile de interes public.


In considerarea celor expuse, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii instantei de fond, ca fiind legala si temeinica.


Examinand sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, in raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, Curtea constata ca recursul este fondat, dupa cum se va arata in continuare :


Conform dispozitiilor art.2 lit.b din Legea nr.544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se intelege "orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei".


Informatiile solicitate de reclamanta prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Pitesti sub nr.8206/15.02.2010 sunt informatii de interes public, intrucat vizeaza activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati parate, insa cele prevazute la pct.3, 5 si 7 din cerere sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor, potrivit art.12 alin.1 lit.d din Legea nr.544/2001.


Astfel, aceste informatii vizeaza date personale, respectiv : numele institutiilor cu activitate de invatamant superior de stat sau particulare care au platit sau platesc impozit pe cladirile ce le-au detinut sau le detin in patrimoniu, numele institutiilor de invatamant superior care au platit sau platesc impozite pe terenurile ce le-au detinut sau le detin in patrimoniu, numele institutiei cu activitate de invatamant superior obligata la plata impozitului pe teren si/sau pe cladiri si numele primariei care a obligat-o la plata .


Cu privire la aceste informatii sunt aplicabile si dispozitiile art.11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora :


"(4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal in alte situatii decat cele prevazute la alin.2, in conditiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice."


Prin urmare, este justificat refuzul exprimat de recurenta in ceea ce priveste solicitarea de comunicare a informatiilor prevazute la pct.3, 5 si 7 din cererea mentionata, astfel ca, sub acest aspect, actiunea promovata de reclamanta se impunea a fi respinsa de instanta de fond .


Referitor la informatiile mentionate la pct.1, 2, 4 si 6 din cererea reclamantei, Curtea observa ca ele vizeaza taxe si impozite datorate bugetului local, a caror transmitere este permisa de dispozitiile art. 11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, intrucat din modalitatea de solicitare a informatiei nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.


Asadar, in sarcina recurentei - parate exista obligatia de comunicare a informatiilor de interes public solicitate de reclamanta la pct.1, 2, 4 si 6 din cerere, criticile formulate in acest sens fiind neintemeiate.


In consecinta, in temeiul dispozitiilor art.312 alin.3 raportat la art.304 pct.9 Cod Procedura Civila, Curtea va dispune admiterea recursului, modificarea in parte a sentintei recurate, in sensul, obligarii paratei sa raspunda la pct.1, 2, 4 si 6 din cererea inregistrata la Primaria Municipiului Pitesti sub nr.8206/15.02.2010, in termen de 10 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a sentintei.


Va fi respinsa ca neintemeiata actiunea in privinta solicitarii de comunicare a informatiilor prevazute la pct.3, 5 si 7 din cererea mentionata.


Vor fi mentinute dispozitiile sentintei privind respingerea cererii privind plata daunelor morale si materiale, ca neintemeiata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1025 din data 09.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    OG 92/2003    OG 92/2001    Daune morale    Daune materiale    Liberul acces la informatii de interes public    Legea 544/2001    Legea 571/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati