din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Somatie notata in cartea funciara. Mentinerea notarii somatiei, in urma dezmembrarii imobilului

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Somatie notata in cartea funciara. Mentinerea notarii somatiei, in urma dezmembrarii imobilului

  Publicat: 13 Jun 2014       8757 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Prin cererea inregistrata petenta D.M. a formulat plangere impotriva Incheierii nr. 12222 pronuntata in dosarul cu acelasi numar din data de 08.11.2012 al O.C.P.I CLUJ solicitand admiterea plangerii si radierea din C.F. nr. 289256-C1- U2 Cluj-Napoca , imobil cu nr. cadastral 289256-C1-U2 a notarii de sub C1, reprezentand notare somatie emisa de B.E.J. C.M.R. in dosar executional nr. 1/2006 catre debitorul D.M. in favoarea creditorului D.S., cu privire la imobilul inscris sub A1 in C.F. nr. 289256-C1-U2 Cluj-Napoca.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Incetarea efectelor unei inscriptii ipotecare pe baza consimtamantului partilor interesate
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

Prin Sentinta civila nr. 5796/26.03.2013 pronuntata in dosar nr. a�� al Judecatoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca neintemeiata plangerea impotriva incheierii de carte funciara formulata de petitionara D.M., fara cheltuieli de judecata .
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin Incheierea de carte funciara nr. 122224 din data de 08.11.2012 pronuntata in dosarul cu acelasi numar al O.C.P.I CLUJ, s-a respins cererea de reexaminare a petitionarei impotriva Incheierii de carte funciara nr. 101148/21.09.2012, cerere prin care aceasta a solicitat radierea din carte funciara 289256-C1-U2 Cluj-Napoca nr. cadastral nr. 289256-C1-U2 a notarii somatiei emise de B.E.J. C.M.R. in dosar executional nr. 1/2006, cu motivarea ca petitionara nu a depus nici un act juridic justificativ pentru radierea acestei notari, fie ea si partiala, invocandu-se prevederile Ordinului nr. 633/2006 si cele ale art. 908-911 C.civ.
Raportat la motivele de respingere a cererii de reexaminare, instanta a aratat ca acestea sunt fondate, si in consecinta plangerea petitionarei apare ca neintemeiata, intrucat incheierea de carte funciara a fost data cu respectarea dispozitiilor Sentintei civile nr. 15259/17.11.2010 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca in dosar nr. a��/211/2007, procedandu-se la inscrierea dreptului de proprietate al petitionarei prin efectuarea operatiunilor de dezmembrare a imobilului inscris in C.F. nr. 289256 cu respectarea dispozitiilor exprese in materia alipirii si dezlipirii imobilelor, respectiv a art. 84 alin. 3 ^1 din Ordinul nr. 633/2006, conform carora dezmembrarea unei parti
dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si celelalte inscrieri care greveaza imobilul. De aceea, la dezmembrarea acestui imobil somatia emisa in dosarul executional nr. 1/2006 al B.E.J. C.M.R. a fost notata si in noua carte funciara in care a fost inscris apartamentul petentei, C.F. nr. 289256-C1- U2 Cluj-Napoca, intrucat registratorul de carte funciara era tinut de respectarea acestor dispozitii legale si nu putea aprecia asupra radierii acestei notari decat cu depasirea atributiilor sale, deoarece ar fi implicat din partea acestuia o judecata asupra conditiilor existentei dreptului sau a valabilitatii notarii, de vreme ce prin act justificativ pentru radierea notarii se intelege potrivit legii, fie declaratie autentica notariala a titularului dreptului ce urmeaza a fi radiat, fie o hotarare judecatoreasca definitiva.
Instanta a considerat ca in mod legal registratorul de carte funciara i-a indicat petitionarei modalitatea in care aceasta ar putea obtine radierea notarii din cartea funciara, respectiv actiunea in rectificarea cartii funciare, in situatia opozitiei titularului dreptului, cadrul procesual in care instanta poate analiza temeinicia sustinerilor privind lipsa vreunei datorii a acesteia fata de D.S. si existenta unei obligatii personale a numitului D.M..
Prin decizia civila nr. 325 din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosar nr. 1342/211/2013 s-a respins ca nefondat apelul declarat de petitionara D.M. impotriva Sentintei civile nr. 5796/26.03.2013 pronuntata in dosarul nr. a��/211/2013 al Judecatoriei Cluj-Napoca, pe care a pastrat-o in intregime.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut urmatoarele:
Este intemeiata sustinerea apelantei petitionare potrivit careia, din cuprinsul Deciziei civile nr. 7222/19.09.2006 pronuntata de I.C.C.J rezulta ca debitul de 1.300.000.000 lei, echivalentul sumei de 72.000 DM, ce a facut obiectul actiunii inregistrata pe rolul Tribunalului Cluj la data de 26 iulie 2004, nu este o datorie comuna a sotilor D.M. si D.M. S., petitionara D.M. neavand obligatia restituirii acestei sume.
Nu s-a depus insa la dosar vreo hotarare judecatoreasca prin care sa se fi dispus radierea notarii de sub C1 din Cf 14084 Cluj-Napoca. Asadar, notarea de sub C1 subzista in cartea funciara la data formularii de catre petitionara a cererii de inscriere inregistrata la B.C.P.I Cluj-Napoca sub nr. 101148/21.09.2012.
Potrivit disp. art. 86 alin (3^1) din Ordinul nr. 633/2006, dezmembrarea unui imobil se face impreuna cu sarcinile ce greveaza imobilul.
Potrivit acestui text legal, in lipsa unei hotarari judecatoresti care sa fi dispus radierea notarii de sub C1 sau a unei conventii incheiata intre copartajanti si beneficiarul notarii, in sensul ca sarcina sa urmeze numai parcela atribuita lui D.S. Mircea, in mod corect notarea inscrisa in CF 14084 Cluj a urmat ambele parcele rezultate in urma partajarii .
Judecatoria a apreciat corect ca registratorul de carte funciara nu avea competenta sa analizeze conditiile de fond ale transferului acestei notari asupra parcelei atribuita petitionarei in urma partajului, fiind tinut sa faca exclusiv aplicarea dispozitiilor legale ce reglementeaza procedura inscrierii in cartea funciara.
Argumentele apelantei referitoare la aplicabilitatea disp. art. 493 Cod pr. civ. si 33 Cod familiei sunt corecte, insa ele pot fi valorificate numai in actiunea de rectificare CF purtata in contradictoriu cu beneficiarul notarii contestate.
Cata vreme hotararea de partaj in temeiul careia s-a formulat cererea de intabulare inregistrata sub nr. 101148/21.09.2012, nu cuprinde dispozitii referitoare la notarea facuta in beneficiul lui D.S. asupra imobilului inscris in CF 14084 Cluj, aceasta nu poate constitui titlul in baza careia sa se inlature notarea cu privire la o portiune din acest imobil, dupa cum rezulta din coroborarea disp. art. 911 si 910 Cod civil.
Pentru considerentele aratate, criticile formulate de petitionara sunt neintemeiate, si in consecinta, vazand disp. art. 295-296 Cod pr.civ, apelul a fost respins, pastrandu-se in intregime sentinta atacata.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petenta D.M. solicitand casarea deciziei civile nr. 325/2013 a Tribunalului Cluj si in consecinta admiterea plangerii si anularea incheierii nr. 12224 pronuntata in dosarul nr. 122224/08.11.2012 de catre Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca, dispunandu-se radierea din CF nr. 289256-C1-U2 Cluj-Napoca a notarii de sub C1.
In motivare s-a aratat ca instanta de apel a aplicat gresit legea deoarece petenta nu a solicitat radierea somatiei din toata cartea funciara ci doar din cartea funciara a imobilului care i-a revenit la partaj. Mentinerea somatiei in cartea funciara a imobilului proprietatea petentei reprezinta o nelegalitate deoarece fata de un tert creeaza o prezumtie de datorie fata de un credit caruia nu ii datoreaza nimic.
Interpretarea sintagmei ``in lipsa unei conventii contrare`` din textul art. 86 alin. 31 din Ordinul nr. 633/2006, text de lege aplicat in cauza in solutionarea plangerii, a fost facuta in sensul ca si existenta unei hotarari judecatoresti care sa fi dispus radierea se incadreaza in acest text de lege. Ori, petenta detine o hotarare judecatoreasca, retinuta de catre instanta de apel in considerentele deciziei atacate, respectiv decizia civila nr. 7222/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care nu s-a dispus radierea, in acest caz plangerea fiind lipsita de interes, fiind insa vorba despre o hotarare care constata ca datoria care face obiectul somatiei este o datorie personala a fostului sot, D.M.S. Deci cine poate mai mult poate si mai putin, conform deciziei mentionate somatia de executare nemaimpunandu-se a fi inscrisa in cartea funciara noua a imobilului revenit prin partaj petentei.
Desi petenta nu datoreaza nimic si este lezata de aceasta notare tot aceasta este obligata sa faca diferite demersuri pentru a obtine radierea notarii din cartea funciara doar pentru ca un creditor de rea credinta si debitorul sau nu vor sa-si dea acordul la radiere.
Prin respingerea plangerii s-a creat prezumtia calitatii de debitor a petentei, in sensul de a suporta efectuarea diferitelor demersuri procesuale pentru a se radia ceva ce nu datoreaza in mod dovedit.
S-a mai invederat ca nu se intelege care este ratiunea promovarii unei actiuni in rectificare in conditiile in care finalitatea este aceeasi atat in cazul admiterii unei actiuni in rectificare cat si in cazul admiterii unei plangeri impotriva incheierii de carte funciara .
Nu se poate retine ca registratorul de carte funciara a procedat corect in conditiile in care a fost depusa hotararea judecatoreasca in care se mentioneaza ca nu datoreaza suma de bani care face obiectul somatiei de executare notate in CF.
De asemenea, contrar retinerii instantei de apel se apreciaza ca dispozitiile art. 493 C.pr.civ. si art. 33 Codul Familiei pot fi valorificate si in prezentul proces iar nu numai in cadrul unei actiuni in rectificare deoarece sunt dispozitii cu caracter imperativ care pot fi avute in vedere si de catre registratorul de carte funciara sesizat cu solutionarea unei cereri de inscriere a dreptului de proprietate .
In drept au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. Analizand recursul declarat de petenta D.M. impotriva deciziei civile nr. 325 din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul nr. a��/211/2013, Curtea
retine urmatoarele:

Ceea ce se invoca de catre petenta in recurs este modul de interpretare si aplicare de catre instanta de apel a prevederilor art.84 alin.31 din Ordinul nr.633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara:``Dezmembrarea unei parti dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si celelalte inscrieri care greveaza imobilul.``
Hotararea judecatoreasca irevocabila de care se prevaleaza petenta pentru a justifica temeinicia plangerii sale impotriva incheierii de carte funciara, respectiv decizia civila nr.7222/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu a dispus in sensul radierii din cartea funciara a notarii somatiei. Acest lucru nici nu era posibil avand in vedere limitele in care a fost investita instanta prin cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamantul D.S., respectiv restituirea unei sume cu titlu de imprumut de catre paratii D.M. si D.M..
Intr-adevar in considerentele acestei decizii se precizeaza expres ca parata D.M. nu trebuie sa restituie nici o parte din imprumutul acordat de reclamant sotului sau, paratul D.M., dar aceasta mentiune nu putea fi interpretata de catre registratorul de carte funciara in sensul solicitat de catre petenta in conditiile in care, asa cum se arata si in cererea de recurs, prin hotararea judecatoreasca irevocabila mentionata sau printr-o alta hotarare judecatorasca irevocabila, nu s-a dispus radierea .
Conduita pretinsa registratorului de carte funciara de catre petenta depaseste limitele in care acesta are conform legii competenta sa actioneze, astfel cum in mod corect au subliniat instantele de fond si apel.
De asemenea in mod corect s-a aratat prin sentinta pronuntata de judecatorie si prin decizia pronuntata in apel de catre tribunal care ar fi modalitatea legala in care trebuie sa procedeze petenta pentru a obtine radierea somatiei din cartea funciara.
Sustinerea ca aceeasi finalitate, radierea notarii somatiei, se poate obtine atat prin plangerea formulata, cat si prin admiterea unei actiuni in rectificare de carte funciara, neexistand deci temei pentru necesitatea promovarii actiunii in rectificare de carte funciara, nu poate fi sustinuta juridic, fiind evident ca este vorba despre demersuri care au un regim juridic diferit, in primul rand primul avand un caracter necontencios, in timp ce al doilea are un caracter contencios.
Relevanta in acest sens este decizia in interesul legii nr.LXXII/2007, in considerentele careia s-a statuat ca procedura aplicabila in plangerile impotriva incheierilor de carte funciara nu este contencioasa, singurele persoane susceptibile sa aiba calitate procesuala fiind cele prevazute de art.50 alin.1 din Legea nr.7/1996, respectiv persoanele interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara. Procedura de inscriere in cartea funciara este guvernata de regulile cuprinse in Legea nr.7/1996, si de actele normative emise in baza ei, numai in masura in care acestea nu prevad nimic, legea este completata de dispozitiile generale in materie necontencioasa prevazute de Codul de procedura civila. Prin aceeasi decizie s-a mai statuat ca registratorul de carte funciara este un functionar public, si nu judecator.
Apare ca fiind evident faptul ca in lipsa unei dispozitii exprese in acest sens intr-o hotarare judecatoreasca sau a unei conventii a partilor, nu se poate dispune radierea somatiei de catre registratorul de carte funciara si nici in cadrul procesual al plangerii impotriva incheierii de carte funciara in care figureaza in calitate de parte numai petenta D.M.(a se vedea in acest sens si prevederile art.51 din Legea nr.7/1996), desi raportat la prevederile 333 alin.1 C.pr.civ. era posibila citarea in cauza a altor persoane mentionate in plangere, respectiv in cazul concret dedus judecatii a numitilor D.S. si D.M., in vederea lamuririi situatiei deduse judecatii.
Petenta, beneficiind de asistenta juridica calificata, nu a inteles insa sa procedeze astfel, sustinand in toate etapele procesuale admisibilitatea radierii notarii ca urmare a admiterii plangerii impotriva incheierii de carte funciara, in cadrul procesual stabilit in fata primei instante prin plangerea formulata.
Avand in vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, in temeiul art.304 pct.9 si art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de petenta D.M. impotriva deciziei civile nr. 325 din 19 iunie 2013 a Tribunalului Cluj pronuntata in dosarul nr. a��/211/2013, pe care o va mentine ca legala.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 215 din 23 ianuarie 2014


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Carte funciara    Radiere    Imobil    Incheiere de carte funciara    Plangere impotriva incheierii de carte funciara    Drept de proprietate    Dezmembrare    Actiune in rectificarea cartii funciare    Somatie    Cerere de intabulare    Legea 7/1996
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan