din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4265 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Valorificare drept subiectiv prin actiuni succesive ce au acelasi scop. Prescriptia dreptului material la actiune

Valorificare drept subiectiv prin actiuni succesive ce au acelasi scop. Prescriptia dreptului material la actiune

  Publicat: 04 Jan 2017       3090 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.
Cererea de obligare a paratului la executarea antecontractului prin incheierea unui contract de cesiune si cererea prin care se solicita pronuntarea hotararii judecatoresti care sa tina loc de contract de cesiune valorifica acelasi drept: un drept personal al creditorului de a obtine indeplinirea exacta a promisiunii, iar din aceasta perspectiva este lipsit de relevanta care este mijlocul procesual la care reclamantul a recurs pentru valorificarea dreptului sau (actiunea de a face - de a incheia contractul ori actiunea pentru executarea obligatiei de a face - de pronuntare a unei hotarari care sa semnifice contractul).

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri la care numele titularului este mentionat atat in titlu, cat si in registrul societatii.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Denumire data monedei unice europene.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Denumire data monedei unice europene.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acelasi lucru cu Executare in natura.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Intrucat dreptul material la actiune nu poate fi disociat de dreptul subiectiv civil valorificat, fiind o componenta a acestuia, daca in cele doua actiuni succesive (privite ca mijloc) se valorifica acelasi drept, acestuia i se ataseaza o prescriptie unica, stabilita conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958.


Prin urmare, este corecta solutia instantei care a statuat ca prescriptia dreptului material la actiunea care are ca obiect executarea obligatiei paratei de a incheia contractul de cesiune prin pronuntarea hotararii judecatoresti care sa tina loc de contract a fost intrerupta prin initierea si admiterea demersului judiciar anterior ce a avut ca obiect obligarea paratei la incheierea contractului de cesiune, intrucat, potrivit art. 17 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958, ``in cazul in care prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata (...), noua prescriptie nu incepe sa curga cat timp hotararea de admitere a cererii nu a ramas definitiva (...)`` atunci cand prin cele doua actiuni succesive se valorifica acelasi drept, respectiv dreptul de a obtine executarea in natura a obligatiei de a face a debitorului.


1. Prin sentinta civila nr. 1003 din 05.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila a fost respinsa exceptia lipsei interesului actiunii cu privire la primul capat de cerere, admisa exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si respinsa actiunea reclamantului A. in contradictoriu cu paratele B. Ltd si SC C. SA avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare actiuni .


In esenta, prima instanta a aratat ca, fata de data incheierii actului ``minute of meeting``, 19.10.2007 si in raport cu dispozitiile art. 3 si 7 din Decretul nr. 167/1958, formularea actiunii la 19.10.2013 este situata in afara termenului de prescriptie extinctiva.


2. Prin decizia civila nr. 1121 din 25.11.2014 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a civila a fost admis apelul reclamantului A., anulata sentinta civila nr. 1003 din 05.03.2014, respinsa exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, iar cauza trimisa spre rejudecare la prima instanta.


S-a retinut ca termenul de prescriptie a fost intrerupt prin actiunea care a format obiectul dosarului nr. xx019/3/2009 finalizat prin sentinta civila nr. 9822 din 19.10.2010, iar un nou termen de prescriptie de 3 ani a inceput sa curga la data ramanerii irevocabile a acestei hotarari, 16.10.2012, data la care Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat decizia civila nr. 3992.


3. Impotriva acestei decizii au formulat recurs paratele B. Limited si SC C. SA, motivarea recursurilor fiind identica.


Recursurile au fost fondate pe dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 coroborat cu art. 496 alin. (2) si art. 497 C. proc. civ., paratele solicitand casarea deciziei recurate, cu consecinta trimiterii cauzei la aceeasi instanta.


Dupa succinta prezentare a situatiei de fapt, recurentele au aratat ca prin actiunea ce face obiectul acestui dosar, in fata Tribunalului Bucuresti, reclamantul a solicitat pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de cesiune avand ca obiect un numar de 284.866 actiuni nominative emise de C. SA, reclamantul in calitate de cedent si parata B. Limited in calitate de cesionar, obligarea cesionarei la suma de 400.000 Euro, reprezentand cota de impozit aferenta pretului contractului de cesiune de 2.500.000 Euro si consemnarea cesiunii in Registrul actionarilor C., raport juridic care a debutat prin semnarea unui antecontract de cesiune intitulat ``minute of meeting`` semnat la 19 octombrie 2007.


Recurentii au aratat ca decizia din apel este rezultatul unei gresite aplicari a normelor de drept material referitoare la prescriptie .


Astfel, in decizia recurata instanta de apel a retinut in mod corect ca apelantul isi valorifica drepturi din antecontractul din 19 octombrie 2007, iar nu din sentinta nr. 9822/2010 si ca actiunea promovata nu reprezinta o punere in executare a acestei sentinte.


Pe cale de consecinta, trebuie constatat ca drepturile generate de antecontractul ``minute of meeting`` sunt drepturi de creanta susceptibile de valorificare in termenul de prescriptie de trei ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958.


Dreptul reclamantului de a obtine o hotarare judecatoreasca care sa consfinteasca contractul de cesiune este, in opinia recurentului, distinct ca natura si finalitate de dreptul de a obtine plata cesiunii, insa ambele drepturi puteau fi exercitate in trei ani de la data nasterii lor, 19 octombrie 2007, aplicabile fiind in acest sens prevederile art. 7 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958.


Ca atare, formularea cererii de chemare in judecata la 19 octombrie 2013 se situeaza in afara termenului de prescriptie, fiind lipsit de orice temei a se considera ca termenul de prescriptie pentru plata pretului isi incepe cursul la data pronuntarii sentintei comerciale nr. 9822 din 19 octombrie 2010.


Chiar si daca s-ar admite ca prin actiunea ce a format obiectul dosarului nr. xx019/3/2009 s-a intrerupt cursul prescriptiei extinctive, se impune totusi observatia ca nici pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, nici obligarea paratei B. Limited la plata sumei de 2.100.000 Euro ca pret al cesiunii nu au constituit obiect al acelui dosar, astfel ca in privinta acestor doua petite nu a operat intreruperea prescriptiei prevazuta de art. 17 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958


Obiectul cererii introductive este o executare directa a obligatiilor asumate prin antecontractul din 19 octombrie 2007, iar nu drepturi instituite sau recunoscute reclamantului prin sentinta nr. 9822/2010.


In procedura de regularizare a recursului prevazuta de art. 493 C. proc. civ., intimatul A. a formulat intampinare solicitand respingerea recursurilor promovate, in principal, ca inadmisibile, in subsidiar, ca nefondate.


Cu privire la inadmisibilitate, intimatul a aratat ca recursurile sunt promovate pe ignorarea dispozitiilor art. 459 C. proc. civ., cata vreme recurentii nu au promovat apel, astfel ca solutia privind intreruperea termenului de prescriptie a dreptului sau la actiune a intrat in puterea lucrului judecat cata vreme criticile reclamantului in apel au vizat doar momentul la care un nou termen de prescriptie a inceput sa curga.


Intimatul a aratat ca apelul a fost promovat prin demersul sau exclusiv si a vizat gresita interpretare a primei instante referitoare la momentul la care incepe sa curga o noua prescriptie, or, potrivit art. 459 alin. (1) C. proc. civ., recursul nu este admisibil daca hotararea este susceptibila de apel, iar acesta nu a fost exercitat. Or, cata vreme solutia nu a fost criticata sub aspectul intreruperii termenului de prescriptie extinctiva, aceasta dezlegare criticata in recurs s-a facut omisso medio.


Cu privire la temeinicie, intimatul a aratat ca recurentii incearca sa induca teza ca reclamantul ar fi trebuit sa exercite concomitent atat actiunea de obligare a paratei B. Limited la incheierea contractului de cesiune, cat si pe cea prin care instanta sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, chestiune inadmisibila.


Instanta de apel a facut o corecta aplicare si interpretare a dispozitiilor legale, retinand ca promovarea unei actiuni finalizata cu o solutie de admitere a cererii reclamantului intrerupe prescriptia, efectul intreruperii fiind acela ca o noua prescriptie de acelasi fel isi incepe cursul.


S-a aratat ca argumentele oferite de recurenti nu se incadreaza in logica juridica si nu poate fi considerat ca intreruperea prescriptiei are caracter provizoriu si se consolideaza la momentul ramanerii definitive a hotararii.


Recurenta-parata SC C. SA a formulat raspuns la intampinare combatand apararile intimatului.


Conform dispozitiilor art. 493 alin. (4) C. proc. civ. s-a efectuat raportul asupra inadmisibilitatii recursurilor promovate, comunicat partilor, potrivit dispozitiilor luate prin incheierea din 10 noiembrie 2015.


Recursul a fost admis in principiu la 26 ianuarie 2016 si dezbatut in sedinta publica la 15 martie 2016.


4. Analizand recursurile dupa deliberare, Inalta Curte de Casatie si Justitie le-a respins ca nefondate, pentru argumentele care vor fi redate in cele ce urmeaza.


Este irevocabil statuat prin sentinta civila nr. 9822 din 19.10.2010, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 3992 din 16.10.2012, pronuntate in dosarul nr. xx019/3/2009, ca reclamantul A. si-a valorificat in actiunea anterioara drepturi derivate din antecontractul intitulat ``minute of meeting`` incheiat la 19.10.2007, prin promovarea unei pretentii constand in obligarea paratei B. Limited la a face, a incheia un contract de cesiune in conditiile stabilite prin antecontract. Scopul actiunii reclamantului, consfintita printr-un titlu executoriu, a fost acela de a obtine realizarea executarii directe a antecontractului, executare care a fost refuzata.


Intrucat refuzul paratei de a incheia contractul de cesiune transcende in perioada dintre momentul incheierii antecontractului si cel al transpunerii sale intr-un titlu executoriu, reclamantul a promovat prezenta actiune, al carei capat principal de cerere il reprezinta pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de cesiune de actiuni . Aceasta actiune urmareste executarea directa, in natura, prin mijlocirea instantei a obligatiei de a face consfintita prin titlul judiciar. Astfel, nu se poate face abstractie de faptul ca intre titlul conventional ``minute of meeting`` din 19.10.2007 si promovarea prezentei actiuni se transpune sentinta civila nr. 9822 din 19.10.2010, definitiva la 09.09.2011 si irevocabila la 16.12.2012 care, consfintind judiciar obligatia de a face statuata prin antecontract, o reinnoieste din perspectiva posibilitatii creditorului de a obtine executarea sa in natura .


Altfel spus, cererea de obligare a paratului la executarea antecontractului prin incheierea contractului de cesiune si cererea prin care se solicita pronuntarea hotararii judecatoresti care sa tina loc de contract de cesiune valorifica acelasi drept: un drept personal al creditorului de a obtine indeplinirea exacta a promisiunii, iar din aceasta perspectiva este lipsit de relevanta care este mijlocul procesual la care reclamantul a recurs pentru valorificarea dreptului sau (actiunea de a face - de a incheia contractul ori actiunea pentru executarea obligatiei de a face - de pronuntare a unei hotarari care sa semnifice contractul).


Este, asadar, corecta concluzia instantei de apel care a considerat ca cele doua demersuri judiciare succesive ale reclamantului converg catre acelasi scop, chiar daca fundamentul juridic al fiecarei actiuni este partial diferit si chiar daca a mentinut ca valida teza primei instante, care a subliniat ca in cauza reclamantul avea la indemana mai multe actiuni derivate din conventia incheiata la 19.10.2007.


Transpunand aceste concluzii la institutia prescriptiei, Inalta Curte arata ca dreptul material la actiune nu poate fi disociat de dreptul subiectiv civil valorificat, fiind o componenta a acestuia. Prin urmare, daca in cele doua actiuni succesive (privite ca mijloc) se valorifica acelasi drept, acestuia i se ataseaza o prescriptie unica, stabilita conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958. Aceasta are o durata de 3 ani, calculata de la data scadentei actului primordial, ``minute of meeting``, 19.10.2007.


Din perspectiva cursului acestei prescriptii, in mod corect, instanta de apel a statuat ca introducerea actiunii care a facut obiectul dosarului nr. xx019/3/2010 a fost de natura sa intrerupa cursul prescriptiei actiunii ce a avut ca obiect obligarea paratei la incheierea contractului de cesiune . Potrivit art. 16 alin. (1) lit. b) din Decretul nr. 167/1958, introducerea acestei actiuni a semnificat intreruperea prescriptiei incepute la data incheierii antecontractului, iar potrivit art. 17 alin. (3) din acelasi decret, noua prescriptie nu si-a inceput cursul decat la data ramanerii definitive a hotararii de admitere a cererii, 09.09.2011, data pronuntarii deciziei nr. 372 in apel.


A accepta critica recurentelor-parate din care rezulta prescriptia dreptului material la actiunea promovata in acest dosar - care are ca obiect executarea obligatiei paratei de a incheia contractul de cesiune prin pronuntarea hotararii judecatoresti care sa tina loc de contract - nu a fost intrerupta prin initierea demersului judiciar anterior, inseamna a lipsi de continut reglementarea instituita prin art. 17 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958. Aceste dispozitii statueaza ca ``in cazul in care prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata (...), noua prescriptie nu incepe sa curga cat timp hotararea de admitere a cererii nu a ramas definitiva (...)`` atunci cand prin cele doua actiuni succesive se valorifica acelasi drept, respectiv dreptul de a obtine executarea in natura a obligatiei de a face a debitorului.


Inalta Curte arata ca este corect argumentul recurentelor prin care se sustine ca drepturile reclamantului derivand din antecontractul din 19.10.2007 sunt drepturi de creanta supuse prescriptiei conform art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 si ca debutul termenului prescriptiei se confunda, potrivit art. 7 din decret, cu data incheierii actului ``minute of meeting``. Cu toate acestea, rationamentul dezvoltat omite sa sublinieze ca si actualul demers al reclamantului valorifica acelasi drept de creanta generat de antecontract pentru care, insa, reclamantul a actionat in instanta si anterior, actiune care, fiind admisa, a intrerupt termenul de prescriptie cu toate consecintele juridice pe care aceasta intrerupere le-a generat, astfel cum s-a aratat in cuprinsul acestor considerente.


De aceea, pentru toate considerentele dezvoltate in aceasta decizie, Inalta Curte decide ca motivul de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. referitor la gresita aplicare a normelor de drept material referitoare la intreruperea prescriptiei extinctive este nefondat.


Cat priveste al doilea segment al criticilor din recurs, prin care recurentele arata ca, independent de intreruperea termenului prescriptiei cu privire la primul petit al cererii de chemare in judecata, nu a facut obiectul litigiului cererea de plata a pretului cesiunii, deci, cel putin in privinta acestuia nu a operat intreruperea prescriptiei.


Critica este, de asemenea, nefondata.


Potrivit art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune care se confunda cu momentul la care creditorul poate cere debitorului plata, adica, de regula, cu data certitudinii si scadentei dreptului. Cum dreptul la plata pretului cesiunii devine cert numai in conditiile incheierii contractului de cesiune, rezulta ca anterior acestui moment el nu putea fi pretins la executare voluntara sau pe cale judiciara.


In aceste conditii, nu poate fi admis ca poate fi evaluata prescriptia dreptului material la actiune pentru sanctionarea unui drept inca nenascut si, de aceea, in mod corect la evaluarea prescriptiei instantele s-au raportat numai la capatul de cerere principal.


Pentru toate aceste considerente, apreciind nefondate recursurile, potrivit art. 496 C. proc. civ., recursurile promovate de paratele B. Limited si SC C. SA au fost respinse ca nefondate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 552 din 15 martie 2016


Citeşte mai multe despre:    prescriptie extinctiva    hotarare ce tine loc de contract    contract de cesiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1828 din 6 octombrie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Declansarea anterioara a unui dosar penal in legatura cu drepturile solicitate prin actiunea civila nu este de natura sa intrerupa prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 72/2017, in sedinta din 26 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Drepturile banesti ale salariatilor care izvorasc din contractul colectiv de munca. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.2758 din 26.05.2016Articole Juridice

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Noul Cod Civil: Inceputul prescriptiei extinctive
Sursa:

Transmisiunea mostenirii. Dispozitii generale (Art. 1.100 - 1.105 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prescriptia extinctiva. Dispozitii generale (Art. 2.500 - 2.516 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza de preciput in noul Cod civil roman
Sursa: EuroAvocatura.ro