din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4410 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Publicat: 18 Apr 2012       24465 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012

Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(1) Dispozitiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplica in toate cazurile in care profesionistul isi opereaza diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile si obligatiile nascute dupa intrarea in vigoare a Codului civil.A�

21. Dupa articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu urmatorul cuprins:
A�Art. 160^1
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, referirea din cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea inceperii urmaririi silite" se va intelege ca fiind facuta la "notarea somatiei de plata".A�

22. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A�Art. 167
Actele din dispozitiile cu privire la bunul ipotecat, incheiate in conditiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci cand produsele bunului ipotecat nu pot fi urmarite de catre creditorul ipotecar cu acelasi rang ca si ipoteca initiala. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obtine anularea acestor acte in cazul in care le-a aprobat expres sau tacit.A�

23. Dupa articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 178^1, cu urmatorul cuprins:
A�Art. 178^1
In sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciara si in baza unei declaratii scrise a creditorului ipotecar. In cazul in care mai multi creditori sunt beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul in cauza, declaratia de radiere nu va aduce atingere drepturilor celorlalti creditori ipotecari. Declaratia de radiere se poate face sub forma unui inscris autentic notarial.A�

24. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu urmatorul cuprins:
A�Art. 181^1
(1) Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei in ca carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.
(2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei care a incuviintat vanzarea bunului mobil ipotecat.
(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevazuta la art. 2.468 si 2.469 din Codul civil, precum si opozitia la preluarea bunului mobil in vederea administrarii sunt de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.A�

25. Dupa articolul 205 se introduc doua noi articole, articolele 205^1 si 205^2, cu urmatorul cuprins:
A�Art. 205^1
Dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv in cazul in care prin hotararea ramasa definitiva s-a luat act de renuntarea la judecata ori s-a constatat perimarea.

Art. 205^2
Dispozitiile art. 2.556 se aplica in cazul in care inscrisurile au fost predate prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de comunicare, infiintate potrivit legii.A�

26. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A�Art. 222
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotararea definitiva se va intelege ca fiind facuta la hotararea irevocabila.A�

27.La articolul 229, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A�(3) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), atributiile instantei de tutela referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, dupa caz, cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile minorului revin autoritatii tutelare.A�

28. La articolul 229, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
A�(3^1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), masura plasamentului, a plasamentului in regim de urgenta si a supravegherii specializate se stabilesc si se monitorizeaza potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
(3^2) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), numirea curatorului special care il asista sau il reprezinta pe minor la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de indata, de autoritatea tutelara, la cererea notarului public, in acest din urma caz nefiind necesara validarea sau confirmarea de catre instanta.A�

29. Dupa articolul 229 se introduc doua noi articole, articolele 229^1 si 229^2, cu urmatorul cuprins:
A�Art. 229^1
(1) Daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita.
(2) In cazul cererilor privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unor acte juridice, cand actul juridic a carui autorizare se solicita priveste un imobil, este de asemenea competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imobilul. In acest caz, instanta de tutela care a pronuntat hotararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit.

Art. 229^2
(1) Registrele nationale notariale vor fi deschise, tinute si administrate exclusiv de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.
(2) Deschiderea, continutul, administrarea si operarea registrelor notariale se stabilesc prin Legea nr. 36/1995, republicata.A�

30. La articolul 230, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
A�a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169-1174 si 1176-1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010;
......
Afişează Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noul cod civil    Legea 287/2009    OUG 79/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu