din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2091 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 13/2013, privind serviciile postale

OUG 13/2013, privind serviciile postale

  Publicat: 15 Mar 2013       26870 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG Nr.13/2013, privind serviciile postale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 15 martie 2013

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.

Avand in vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si imbunatatirea calitatii serviciului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, modificata si completata prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurenta a serviciilor postale ale Comunitatii,
avand in vedere modificarile survenite asupra textului Directivei 97/67/CE ca urmare a adoptarii Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrala a pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii,
tinand cont de faptul ca obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2008/6/CE in legislatia nationala pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012 nu a fost dusa la indeplinire,
intrucat, ca urmare a nerespectarii termenului de transpunere a Directivei 2008/6/CE, Comisia Europeana a declansat proceduri prealabile actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor in temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Romania primind din partea Comisiei Europene in data de 31 ianuarie 2013 Notificarea de punere in intarziere in cauza nr. 2013/0069,
avand in vedere ca o intarziere suplimentara in ceea ce priveste respectarea acestei obligatii poate atrage emiterea de catre Comisia Europeana a avizului motivat de incalcare a obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si, ulterior, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
tinand seama de faptul ca Directiva 2008/6/CE a prevazut drepturi in favoarea utilizatorilor intr-un mod suficient de concret si de detaliat, astfel incat, prin neasigurarea efectivitatii unor astfel de drepturi, consecinta a netranspunerii in termen a directivei indicate, se afecteaza indeosebi in mod direct interesele utilizatorilor serviciilor postale,
tinand cont de faptul ca, potrivit art. 260 alin. (2) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, raspunderea Romaniei pentru incalcarea obligatiilor de a transpune Directiva 2008/6/CE se poate concretiza in plata atat a unei sume forfetare, cat si a unor penalitati cu titlu cominatoriu,
avand in vedere faptul ca, prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2012) 6.106 din 31 august 2012, a fost stabilita pentru Romania suma minima forfetara la 1.740.000 euro, iar valoarea factorului national ``n`` pentru calcularea penalitatilor cominatorii este de 3,28, penalitatile putand fi cuprinse intre, aproximativ, 2.000 si 125.000 euro/zi de intarziere, ceea ce, in functie de durata intarzierii transpunerii Directivei 2008/6/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,
luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop:
a)stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor postale si asigurarea accesului la serviciul universal, in vederea stimularii unui cadru concurential si promovarii intereselor utilizatorilor;
b)reglementarea mecanismelor de finantare a serviciului universal in conditii care sa garanteze furnizarea permanenta a acestui serviciu;
c)stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparentei, pentru serviciile din sfera serviciului universal;
d)stabilirea unor cerinte minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal si instituirea unui sistem care sa asigure respectarea acestora.
Articolul 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
1. servicii postale - serviciile ce constau in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale;
2. furnizor de servicii postale - orice persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau orice persoana juridica a carei activitate consta, in tot ori in parte, in furnizarea unuia sau a mai multor servicii postale;
3. retea postala - sistemul de organizare si resursele de orice fel utilizate de furnizorii de servicii postale, in principal, pentru:
a)colectarea trimiterilor postale;
b)transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pana la centrele de distribuire;
c)distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate;4. retea postala publica - reteaua postala utilizata de furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare;
5. puncte de acces - instalatiile fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitia publicului, prin intermediul carora trimiterile postale pot fi introduse in reteaua postala;
6. puncte de contact - ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul carora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor;
7. colectare - operatiunea de preluare a trimiterilor postale realizata fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresa indicata de expeditor;
8. livrare - operatiunea de predare de catre furnizorul de servicii postale a trimiterilor postale;
9. distribuire - procesul care incepe cu sortarea trimiterilor postale si se incheie cu livrarea acestora la destinatari;
10. data depunerii trimiterii postale - data la care trimiterea postala a fost colectata. Dispozitiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile;
11. trimitere de corespondenta - comunicare in forma scrisa pe orice fel de suport fizic, care urmeaza sa fie transportata si livrata la adresa indicata de expeditor chiar pe trimiterea in sine sau pe ambalajul acesteia. Cartile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta;
12. trimitere postala inregistrata - trimitere postala care face obiectul unui serviciu ce are drept particularitate eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atesta data depunerii, precum si, de regula, plata tarifului;
13. trimitere postala - bun adresat, aflat in forma finala in care urmeaza sa fie transportat si livrat la adresa indicata de expeditor. Pe langa trimiterile de corespondenta, in aceasta categorie sunt incluse, de exemplu, cartile, cataloagele, ziarele, periodicele, coletele postale care contin bunuri cu sau fara valoare comerciala si mandatele postale pe suport hartie;
14. trimitere postala internationala - trimitere postala expediata de pe teritoriul Romaniei catre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediata din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia si trimiterea postala expediata din afara teritoriului Romaniei catre o adresa care nu se afla pe acest teritoriu, dar aflata in tranzit pe teritoriul Romaniei;
15. trimitere postala intracomunitara - trimiterea postala internationala expediata de pe teritoriul Romaniei catre o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediata de la o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene catre o adresa de pe teritoriul Romaniei si trimiterea postala expediata de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene catre o adresa de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflata in tranzit pe teritoriul Romaniei;
16. colet postal - trimitere postala cu greutatea maxima de 50 kg ce contine bunuri cu sau fara valoare comerciala, altele decat trimiterile de corespondenta;
17. publicitate prin posta - trimiterile postale interne sau internationale care urmeaza sa fie transportate si livrate la adresa indicata de expeditor pe trimiterea in sine sau pe ambalajul acesteia, constand exclusiv in materiale de reclama, marketing sau publicitate, ce contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si numarului de identificare a destinatarului, precum si a altor modificari care nu altereaza natura mesajului, daca aceste trimiteri sunt expediate unui numar semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:
a)chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje avand un continut diferit;
b)trimiterile postale care contin, in afara de publicitate prin posta, si alte trimiteri in acelasi ambalaj;18. serviciu de trimitere recomandata - serviciul postal ale carui particularitati constau in oferirea unei garantii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala ori deteriorare a trimiterii postale inregistrate si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta;
19. serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale;
20. serviciu de trimitere contra ramburs - serviciul postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate;
21. serviciu confirmare de primire - serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar;
22. mandat postal pe suport hartie - serviciul postal a carui particularitate consta in completarea unui formular in forma fizica pe baza caruia se executa, conform indicatiilor expeditorului, transferul si remiterea unei sume de bani, fara nicio deducere, destinatarului;
23. cecograme - trimiteri postale in greutate de pana la 7 kg, precum trimiterile postale cecografice prezentate deschise, cliseele care poarta insemne ale cecografiei, inregistrarile sonore si pe hartie speciala destinate numai pentru folosinta nevazatorilor, daca sunt expediate de sau catre un institut pentru nevazatori;
24. furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii postale care presteaza unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal, desemnat in acest sens de autoritatea de reglementare;

Afişează OUG 13/2013, privind serviciile postale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 13/2013    Servicii postale    OUG 31/2002    Legea 642/2002    ANCOM    Posta Romana    Legea 180/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati