din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2786 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Codul Fiscal, Actualizat 2017

Codul Fiscal, Actualizat 2017

  Publicat: 02 Jan 2017       73728 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


CODUL FISCAL Actualizat 2017 (Legea 227/2015)

Actualizat prin:
Ordonanta de urgenta 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (publicata in M. Oficial nr. 977 din 06 decembrie 2016)

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>>AICI<<<<<

- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr.207/2015 >>>>AICI<<<<<

TITLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL I: Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Articolul 1: Scopul si sfera de cuprindere a Codului Fiscal
(1) Prezentul cod stabileste: cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) , care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si fondului de garantare pentru plata creantelor salariale; contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale; modul de calcul si de plata a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei impuneri in aplicare.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedura fiscala.
(3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.
(4) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind ajutorul de stat .

Articolul 2: Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
(1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe venituri obtinute din Romania de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentant;
f) taxa pe valoare adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale;
i) impozitul pe constructii.
(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate angajatorului bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificari ulterioare.
CAPITOLUL II: Aplicarea si modificarea Codului fiscal

Articolul 3: Principiile fiscalitatii
Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferite categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand prin nivelul impunerii. conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilitate pentru fiecare platitor, respectiv aceasta sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinilor lor fiscale;
c) justetea impunerii sau echitatea fiscala asigurata ca sarcina fiscala a fiecarui contribuabil sa fie stabilitate pe baza puterii contributive, respectiv in functie de marimea veniturilor sau a proprietatilor acestuia;
d) eficienta impunerii asigurate niveluri similare ale veniturilor bugetare ale unui exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat in perioadele de avan economic, cat si in cele de criza;
e) predictibilitatea impunerii asigurarii stabilitatii impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modifica in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii.

Articolul 4: Modificarea si completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modifica si se completeaza prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contributii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduce facilitati existente, acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramane nu vor modifica obligatoriu cel putin pe urma acelui an.
(3) In situatia in care modificarile si/sau completarile se adopta prin ordonante, se pot prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) .
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) modificarile care decurg din angajamentele internationale ale Romaniei.

Articolul 5: Norme metodologice, instructiuni si ordine
(1) Ministerul Finantelor Publice are atributii elaborate normelor necesare pentru aplicarea unitatii a prezentului cod.
(2) In intelesul prezentului cod, prin norma se intelege norme metodologice, instructiuni si ordine.

Afişează Codul Fiscal, Actualizat 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Legea 227/2015    Codul fiscal 2017    Codul fiscal actualizat 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim