din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1945 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

  Publicat: 04 Jan 2017       16593 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2016 a personalului din sectorul bugetar, precum si alte masuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2016, si luand in considerare faptul ca in lipsa unei reglementari privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, incepand cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica in integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii pe personal,
tinand cont ca in conformitate cu prevederile art. 351 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, proiectele bugetelor pe anul urmator se depun la Guvern in termen de 15 zile de la investirea noului Guvern, potrivit art. 103 din Constitutia Romaniei, republicata,
luand in considerare ca noul Guvern urmeaza sa promoveze politici publice in domeniul fiscal-bugetar, se impune prelungirea aplicarii unor masuri prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017,
avand in vedere faptul ca Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, precum si Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2017,
avand in vedere necesitatea asigurarii cofinantarii proiectelor de investitii finantate din fonduri europene in regim de continuitate, in conditiile in care prestarea serviciilor de distributie si transport al energiei electrice si gazelor naturale este caracterizata prin profitabilitate care decurge atat din lipsa concurentei, cat si din lipsa elasticitatii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activitati reprezinta venit la bugetul de stat,
pentru a se evita orice risc de blocaj in asigurarea resurselor bugetare se impune prorogarea termenelor prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013, cu modificarile ulterioare, la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, precum si la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare ca neintreruperea activitatii CEH, care este cel mai mare agent economic din Valea Jiului si din judetul Hunedoara, este importanta si pentru mentinerea unui nivel de ocupare acceptabil in zona, iar sistarea activitatii acestui operator economic poate afecta productia de energie termica, ceea ce poate avea efecte sociale nedorite la nivelul comunitatii locale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


CAPITOLUL I
Unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice


Articolul 1. a�� (1) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2016 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .
(3) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.
(4) Valoarea de referinta se mentine si in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017 la 600 lei.
(5) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metodologia de stabilire a drepturilor de natura salariala.

Articolul 2. a�� Prin exceptie de la prevederile art. 1, in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, salariile se stabilesc potrivit prevederilor art. 371 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3. a�� (1) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata .
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in perioada 1 ianuariea�� 28 februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care nu exista o functie similara in plata, salariile de baza pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica salariile de baza se stabilesc potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 33, 34 si 36 din aceeasi ordonanta de urgenta .
(3) Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.
(4) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul perioadei 1 ianuariea��28 februarie 2017, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata .
(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol, la stabilirea nivelului de salarizare in plata pentru functiile similare, se iau in calcul majorarile salariilor de baza ale personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drepturile banesti incluse in salariul de baza potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, numai pentru personalul care intra sub incidenta celor doua acte normative.
(6) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget .

Articolul 4. a�� (1) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, iar salarizarea se stabileste la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant pentru personalul didactic din invatamant respectiv grad/treapta profesionala si, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cand la nivelul institutiei sau autoritatii publice nu se identifica nivelul similar in plata, personalul beneficiaza de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevazut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale ``Justitie".
(4) Prin exceptie de la alin. (1)a��(3), in perioada 1 ianuariea�� 28 februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin stabilirea salariilor de baza la nivelul prevazut de aceste anexe, cu respectarea prevederilor art. 33, 34 si 33 din aceeasi ordonanta de urgenta .
(5) Personalul care, in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, soldei/salariului de functie, respectiv a indemnizatiei de incadrare corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.
(6) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare.

Articolul 5. a�� (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 martie 2017.
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in perioada 1 ianuariea�� 28 februarie 2017, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata .
(3) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.
(4) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, personalul care obtine titlul stiintific de doctor, isi desfasoara activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu, beneficiaza de suma compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant pentru personalul didactic din invatamant, respectiv grad/treapta profesionala si, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, intr-o institutie sau autoritate publica similara.

Articolul 6. a�� In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.

Articolul 7. a�� (1) In perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se mentin la nivelul lunii iulie 2016.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1, in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute la art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII a�� Familia ocupationala de functii bugetare ``Aparare, ordine publica si siguranta nationala`` la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(3) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (2) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazuta/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorata cu 10%.
(4) Prevederile art. 13 alin. (5)a��(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 12 alin. (6)a��(11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea�� 28 februarie 2017.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala si, dupa caz, prin bugetele institutiilor publice din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(6) Prevederile art. 32 alin. (6), (61) si (62) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea��28 februarie 2017.

Afişează OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    OUG 99/2016    Codul fiscal 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati