din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2039 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12243 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Depasire a legalitatii,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispozitii, masuri si mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul Romaniei detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz ori a eludarii acestora.
(2) Prevederile prezentei legi urmaresc garantarea unui nivel adecvat de protectie a salariatilor detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale, in special asigurarea respectarii aplicarii clauzelor si conditiilor de incadrare in munca prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu prevederile art. 6, facilitand in acelasi timp exercitarea libertatii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovand un climat de concurenta loiala intre acestia din urma si sprijinind astfel functionarea pietei interne.
(3) Prezenta lege nu afecteaza exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute in legislatia nationala, precum si la nivelul Uniunii Europene, inclusiv libertatea si dreptul la greva sau de a intreprinde actiuni care tin de relatiile de munca, in conformitate cu legislatia nationala.
(4) Prevederile prezentei legi nu afecteaza dreptul de a negocia, de a incheia, de a pune in aplicare contracte colective de munca si de a desfasura actiuni colective, in conformitate cu legislatia nationala.
Articolul 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
b) salariat detasat pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 5 alin. (1) ;
c) salariat detasat de pe teritoriul Romaniei - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 5 alin. (2) ;
d) detasare transnationala - situatia in care o intreprindere stabilita intr-un stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de munca, in situatiile reglementate de art. 5;
e) salariul minim aplicabil pe teritoriul Romaniei pentru salariatul detasat pe teritoriul Romaniei este cel prevazut de legislatia romana si/sau contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale;
f) salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, pentru salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei este cel definit de legislatia si/ori practica statului membru, altul decat Romania, sau Confederatiei Elvetiene, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul;
g) cheltuieli generate de detasare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea si masa, efectuate in scopul detasarii;
h) indemnizatie specifica detasarii transnationale - indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit;
i) autoritate competenta - o autoritate sau un organism desemnat de un stat membru sau de Confederatia Elvetiana sa indeplineasca functii si atributii cu privire la aplicarea legislatiei nationale referitoare la detasarea transnationala a salariatilor in cadrul prestarii de servicii;
j) autoritate solicitanta - autoritatea competenta dintr-un stat membru care transmite o cerere de asistenta, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, astfel cum este prevazuta la art. 29-46;
k) autoritate solicitata - autoritatea competenta dintr-un stat membru careia ii este adresata o cerere de asistenta, de informare, de notificare sau de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, astfel cum este prevazuta la art. 29-46;
l) stat membru gazda - statul membru sau Confederatia Elvetiana pe teritoriul caruia este detasat un salariat in cadrul unei prestari de servicii transnationale, de catre o intreprindere stabilita pe teritoriul altui stat membru;
m) stat membru de stabilire - statul membru sau Confederatia Elvetiana in care este stabilita intreprinderea care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de munca;
n) sistemul de informare al pietei interne - instrumentul electronic furnizat de Comisia Europeana pentru a facilita cooperarea administrativa dintre autoritatile competente ale statelor membre si dintre autoritatile competente ale statelor membre si Comisia Europeana, definit in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI") , denumit in continuare Sistemul IMI;
o) sanctiune financiara administrativa - orice sanctiune pecuniara, inclusiv taxe si suprataxe aplicate unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. b) , conform actelor normative si procedurilor statului membru, altul decat Romania pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea, de catre autoritatile competente din alte state membre sau confirmate de catre organisme administrative ori judiciare sau, dupa caz, care decurg din hotarari ale instantelor competente si care sunt legate de nerespectarea prevederilor Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii ori ale Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei nr. 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne ("Regulamentul IMI") ;
p) lant de subcontractare - relatia contractuala civila intre o entitate juridica denumita contractant si o entitate juridica denumita subcontractant, intre care exista raporturi juridice directe privind prestarea unor servicii;
q) intreprindere - orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru de stabilire, sa desfasoare activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri in conditii de concurenta;
r) grup de intreprinderi - doua sau mai multe intreprinderi recunoscute ca fiind afiliate, potrivit alin. (4) ;
s) intreprindere utilizatoare - orice persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat;
s) fise de tara - chestionar standard, publicat pe site-ul Comisei Europene, continand informatii cu privire la regulile nationale specifice fiecarui stat membru cu privire la detasarea transnationala a salariatilor;
t) lucrari de montaj initial si/sau de prima instalare a unui bun - procedura de lucru prin care un bun este instalat si pus in functiune;
t) cooperare administrativa - activitatea in colaborare a autoritatilor competente ale statelor membre sau a autoritatilor competente ale statelor membre si a Comisiei Europene, prin schimbul si prelucrarea de informatii, inclusiv prin notificari si alerte ori prin furnizarea de asistenta reciproca, inclusiv pentru rezolvarea problemelor, in scopul unei mai bune aplicari a dreptului Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012;
u) instrumentul uniform de recuperare - formular standard utilizat in cadrul Sistemului IMI pentru formularea si transmiterea unei cereri de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative de catre autoritatea solicitanta a unui stat membru, in conformitate cu prevederile art. 29-46;
v) instrumentul uniform de comunicare - formular standard utilizat in cadrul Sistemului IMI pentru formularea si transmiterea unei cereri de comunicare a unei sanctiuni financiare administrative de catre autoritatea solicitanta a unui stat membru, in conformitate cu prevederile art. 29-46;
w) coordonator national IMI - autoritatea desemnata de un stat membru pentru a indeplini sarcinile de sprijin necesare pentru functionarea eficienta a Sistemului IMI in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012.
(2) In sensul prezentei legi, notiunea de salariat este cea reglementata potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe intreaga perioada a detasarii, salariatul isi va pastra raportul de munca direct cu angajatorul care l-a detasat.
(4) In sensul prezentei legi, este recunoscuta ca fiind afiliata direct sau indirect unei alte intreprinderi o intreprindere care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) detine majoritatea capitalului subscris al celeilalte intreprinderi;
b) controleaza majoritatea voturilor atasate actiunilor emise de cealalta intreprindere;
c) poate numi mai mult de jumatate dintre membrii consiliului de administratie, de conducere sau de supraveghere al celeilalte intreprinderi;
d) este administrata pe o baza comuna cu cealalta intreprindere de catre o alta intreprindere .


CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare
Articolul 3
Prevederile prezentei legi se aplica:
a) intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) ;
b) intreprinderilor stabilite pe teritoriul Romaniei care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza, pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati cu care au stabilite raporturi de munca, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) .
Articolul 4
Prezenta lege nu se aplica personalului navigant al intreprinderilor din marina comerciala.
Articolul 5

Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu