din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3573 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12136 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,

Articolul 43
(1) In cazul in care, in cursul unei proceduri de recuperare, demarata in conformitate cu prevederile art. 35, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este informata, prin intermediul Sistemului IMI, de catre autoritatea solicitanta ca sanctiunea financiara administrativa si/sau creanta corespondenta fac/face obiectul unei contestatii ori al unei cereri de recurs din partea intreprinderii in cauza sau a unei parti interesate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica aceste aspecte organelor fiscale centrale din subordine, in vederea suspendarii procedurii de recuperare, in asteptarea deciziei organismului competent ori a autoritatii competente din statul membru solicitant.
(2) In cazul in care procesul-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii aplicate in Romania unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. a) face obiectul unei contestatii sau al unei cereri de recurs din partea intreprinderii in cauza ori a unei parti interesate, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, instiinteaza cu celeritate organele fiscale centrale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza cu celeritate autoritatea competenta din statul membru solicitat, in vederea suspendarii procedurii de recuperare de catre aceasta, in asteptarea solutionarii contestatiei sau a cererii de recurs, in situatia in care a fost transmisa acelui stat o cerere de recuperare, in conformitate cu prevederile art. 39.
Articolul 44
(1) Intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) adreseaza orice contestatie sau cerere de recurs cu privire la sanctiunea financiara administrativa si/sau creanta corespondenta autoritatii competente din statul membru gazda pe teritoriul caruia a detasat salariati.
(2) Intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) adreseaza orice contestatie sau cerere de recurs cu privire la aplicarea unei amenzi contraventionale de catre Inspectia Muncii sau inspectoratele teritoriale de munca, in conformitate cu prevederile prezentei legi, la instanta judecatoreasca competenta din Romania.
(3) Plangerile prealabile cu privire la masurile de recuperare sau cu privire la validitatea ori modalitatea de realizare a unei comunicari efectuate de autoritatile competente nationale, in conformitate cu prevederile art. 33-36, se introduc, de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) , la autoritatile administrative competente in conformitate cu legislatia romana.
(4) Cererile de chemare in judecata cu privire la masurile de recuperare sau cu privire la validitatea sau modalitatea de realizare a unei comunicari efectuate de autoritatile competente nationale, in conformitate cu prevederile art. 33-36, se introduc, de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) , la instantele judecatoresti din Romania, in conformitate cu legislatia romana.
Articolul 45
(1) Sumele recuperate, aferente amenzilor contraventionale sau sanctiunilor financiare administrative, dupa caz, revin autoritatii solicitate.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata, prin organele fiscale centrale din subordine, recupereaza sumele datorate in moneda nationala a Romaniei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele recuperate in conformitate cu prevederile alin. (2) se fac venit la bugetul de stat .
(4) Amenzile aplicate intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) , pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi, se achita in numerar la orice unitate a Trezoreriei Statului sau prin virament in contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscala al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti sau intr-un cont deschis la o institutie de credit .
Articolul 46
Autoritatile competente nationale nu solicita rambursarea cheltuielilor ce decurg din asistenta reciproca pe care o acorda autoritatilor competente din alte state membre in conformitate cu prevederile prezentului capitol sau care rezulta din aplicarea acestuia.


CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
Articolul 47
Intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) raspund potrivit legislatiei romane, pentru nerespectarea conditiilor de munca prevazute la art. 6.
Articolul 48
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 100.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 26 alin. (7) .
Articolul 49
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite potrivit art. 24 alin. (4) si (5) , precum si a celor prevazute la art. 47 si 48 se fac de catre inspectorii de munca .
Articolul 50
(1) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, intocmit potrivit legii, pentru contraventiile savarsite in conditiile prevazute la art. 24 alin. (4) si (5) , art. 47 si 48, se comunica intreprinderii prevazute la art. 3 lit. a) , in conditiile prevazute la alin. (2) -(4) .
(2) Comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se face de catre inspectoratele teritoriale de munca, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii acestuia, prin posta, cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, in plic inchis, la adresa de stabilire a intreprinderii din statul membru sau Confederatia Elvetiana.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , in cazul in care corespondenta este returnata, in alte situatii decat cele prevazute la alin. (4) lit. c) sau daca, in termen de 30 de zile de la data expedierii procesului-verbal, nu este primita o confirmare de primire a acestuia, inspectoratul teritorial de munca va transmite catre Inspectia Muncii documentele necesare in vederea transmiterii unei cereri de solicitare a comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, in conformitate cu prevederile art. 38, fara a mai fi necesara comunicarea prin afisare la sediul din strainatate a intreprinderii sau prin alte mijloace de publicitate.
(4) Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii este considerata indeplinita:
a) la data inscrisa pe confirmarea de primire care atesta primirea acestora de catre intreprindere;
b) la data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, confirmata de autoritatea solicitata din statul membru de stabilire a intreprinderii, ca urmare a transmiterii de catre Inspectia Muncii a cererii de solicitare a comunicarii procesului-verbal, in conformitate cu prevederile art. 38;
c) la data consemnarii de catre personalul furnizorului de servicii postale, dupa caz, a refuzului de semnare a confirmarii de primire, a refuzului de primire a corespondentei ori a imposibilitatii de a semna, din motive intemeiate, confirmarea de primire, indiferent daca destinatarul a primit sau nu corespondenta personal.
Articolul 51
Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, executarea sanctiunilor contraventionale aplicate pentru contraventiile savarsite in conditiile prevazute la art. 24 alin. (4) si (5) , art. 47 si 48 se prescrie daca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu a fost comunicat contravenientului in termen de 4 luni de la data aplicarii sanctiunii.
Articolul 52
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 14 alin. (1) din aceeasi ordonanta .


CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 53
(1) Cooperarea administrativa si asistenta reciproca intre autoritatile competente din Romania si autoritatile competente din statele membre, prevazute la art. 14-22 si la art. 33-43, sunt puse in aplicare prin intermediul Sistemului IMI.
(2) Cooperarea administrativa si asistenta reciproca intre autoritatile competente din Romania si autoritatile competente din Confederatia Elvetiana, prevazute la art. 14-22, sunt puse in aplicare prin acorduri sau intelegeri bilaterale.
(3) Inspectia Muncii si/sau Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pot incheia cu autoritatile competente din statele membre ori cu Confederatia Elvetiana acorduri sau intelegeri bilaterale privind cooperarea administrativa si asistenta reciproca in ceea ce priveste aplicarea si monitorizarea clauzelor si conditiilor de incadrare in munca aplicabile salariatilor detasati, cu conditia ca aceste acorduri sau intelegeri bilaterale sa nu aduca atingere drepturilor si obligatiilor salariatilor ori intreprinderilor respective.
(4) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale informeaza Comisia Europeana cu privire la acordurile si/sau intelegerile bilaterale pe care le aplica si pune la dispozitia acesteia textele respective.
(5) In cadrul acordurilor sau intelegerilor bilaterale prevazute la alin. (3) , cu exceptia celor incheiate cu Confederatia Elvetiana, Inspectia Muncii utilizeaza Sistemul IMI.
(6) In cadrul cooperarii administrative si asistentei reciproce prevazute la alin. (1) , prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre autoritatile nationale prevazute de prezenta lege, desemnate ca autoritati competente si inregistrate in Sistemul IMI in vederea utilizarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor fizice si juridice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
Articolul 54
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 24 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 55
In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu