din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5413 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12133 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata, ia toate masurile necesare pentru a informa, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, intreprinderea prevazuta la art. 3 lit. b) cu privire la cererea de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, precum si la documentele relevante, dupa caz, in conformitate cu legislatia romana.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata, informeaza cu celeritate autoritatea solicitanta cu privire la:
a) actiunile intreprinse ca urmare a cererii sale de recuperare si data la care a fost efectuata informarea prevazuta la alin. (1) ;
b) motivele de refuz, in cazul in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala refuza sa dea curs cererii de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, in conformitate cu prevederile art. 42.
Articolul 38
(1) In cazurile prevazute la art. 50 alin. (3) , in care comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii de catre inspectoratul teritorial de munca, potrivit prevederilor art. 50 alin. (2) , nu poate fi realizata, inspectoratul teritorial de munca transmite Inspectiei Muncii, in format electronic, o copie scanata a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei aplicate unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. a) pentru nerespectarea prevederilor legale, certificata pentru conformitate cu originalul, in vederea efectuarii de catre Inspectia Muncii a unei cereri de comunicare .
(2) Transmiterea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii potrivit alin. (1) se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data:
a) primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a unui document care dovedeste neefectuarea comunicarii; sau
b) implinirii termenului de 30 de zile de la momentul transmiterii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de catre inspectoratul teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 50, in situatia neprimirii de catre inspectoratul teritorial de munca a unui document privind confirmarea sau neefectuarea comunicarii, dupa caz.
(3) Inspectia Muncii nu poate transmite o cerere de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei daca si atat timp cat amenda este contestata de catre intreprinderea respectiva pe teritoriul Romaniei.
(4) Inspectia Muncii formuleaza cererea de comunicare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de la inspectoratul teritorial de munca .
(5) Inspectia Muncii are obligatia de a completa cererea de comunicare cu toate elementele prevazute la art. 40 si de a atasa acestei cereri procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(6) Comunicarea unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, efectuata de catre autoritatea solicitata din statul membru de stabilire a intreprinderii, la solicitarea Inspectiei Muncii, este considerata ca avand acelasi efect ca in cazul in care ar fi fost efectuata direct de catre Inspectia Muncii.
(7) Inspectia Muncii transmite catre inspectoratul teritorial de munca, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, informarea privind masurile luate pentru comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si data la care acesta a fost comunicat contravenientului, informare primita din partea autoritatii solicitate din statul membru de stabilire a intreprinderii respective.
(8) In cazul refuzului autoritatii solicitate de a da curs cererii de notificare, Inspectia Muncii remediaza aspectele invocate ca motiv al refuzului si retransmite documentele prevazute la alin. (5) in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii refuzului.
Articolul 39
(1) Inspectoratele teritoriale de munca transmit procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei organelor fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, numai in conditiile in care procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este comunicat si nu este contestat pe teritoriul Romaniei.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitanta, se asigura ca cererea de recuperare a unei amenzi contraventionale se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.
(3) Formularea cererii de recuperare a unei amenzi contraventionale se efectueaza doar in cazul in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale centrale subordonate, nu este in masura sa procedeze la recuperarea creantelor, conform prevederilor legislatiei nationale in acest domeniu .
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu formuleaza o cerere de recuperare a unei amenzi contraventionale daca si atat timp cat amenda, precum si creanta corespondenta si/sau titlul executoriu sunt contestate in Romania.
(5) Agentia Nationala de Administrare Fiscala se asigura ca cererea de recuperare transmisa contine toate elementele prevazute la art. 41.
(6) Cererea de recuperare a amenzii contraventionale se intocmeste de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale centrale subordonate, in termen de 6 luni de la data primirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in conformitate cu prevederile alin. (1) .
(7) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitanta, prin organele fiscale centrale subordonate, nu va mai urmari recuperarea amenzii contraventionale dupa primirea acceptului procesarii cererii de recuperare din partea autoritatii solicitate.
Articolul 40
Cererea de comunicare a deciziei privind aplicarea unei sanctiuni financiare administrative si/sau a unei amenzi contraventionale se efectueaza prin intermediul instrumentului uniform de comunicare de catre autoritatea solicitanta si indica cel putin urmatoarele elemente:
a) numele si adresa destinatarului si orice alte date sau informatii relevante pentru identificarea destinatarului;
b) o prezentare sumara a faptelor si circumstantelor incalcarii legislatiei aplicabile, natura contraventiei care a condus la aplicarea sanctiunii si/sau amenzii si normele legislative relevante aplicabile;
c) instrumentul care permite executarea in statul membru solicitant si toate celelalte informatii sau documente relevante, inclusiv cele de natura judiciara, cu privire la creanta corespondenta ori la sanctiunea financiara administrativa si/sau amenda contraventionala;
d) numele, adresa si alte date de contact cu privire la autoritatea competenta responsabila pentru evaluarea sanctiunii si/sau amenzii si, in cazul in care sunt diferite, organismul competent care poate oferi informatii suplimentare privind sanctiunea si/sau amenda sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata sau decizia de impunere;
e) scopul comunicarii;
f) termenul in care trebuie efectuata.
Articolul 41
Cererea autoritatii solicitante de recuperare a unei sume provenind dintr-o sanctiune financiara administrativa si/sau a unei amenzi contraventionale se efectueaza prin intermediul instrumentului uniform de recuperare si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numele si adresa destinatarului si orice alte date sau informatii relevante pentru identificarea destinatarului;
b) o prezentare pe scurt a faptelor si circumstantelor incalcarii, natura faptei/contraventiei si normele aplicabile relevante;
c) instrumentul care permite executarea in statul membru solicitant si toate celelalte informatii sau documente relevante, inclusiv cele de natura judiciara, cu privire la creanta corespondenta ori la sanctiunea financiara administrativa;
d) numele, adresa si alte date de contact cu privire la autoritatea competenta responsabila de evaluarea sanctiunii administrative financiare si, in cazul in care sunt diferite, organismul competent care poate oferi informatii suplimentare privind sanctiunea ori posibilitatile de a contesta obligatia de plata sau decizia care o impune;
e) data la care hotararea sau decizia a devenit executorie ori finala;
f) descrierea naturii si a valorii sanctiunii financiare administrative, orice date relevante in contextul procesului de recuperare;
g) daca hotararea ori decizia a fost comunicata partilor si/sau luata in lipsa acestora, se va mentiona modul in care aceasta a fost comunicata si/sau luata;
h) confirmarea din partea autoritatii solicitante a faptului ca sanctiunea nu face obiectul niciunei cai de atac;
i) descrierea creantei corespondente pentru care se formuleaza cererea si a diverselor sale componente.
Articolul 42
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau inspectia Muncii, dupa caz, respectiv autoritatile solicitate din celelalte state membre nu sunt obligate sa dea curs unei cereri de recuperare ori de comunicare a unei sanctiuni financiare administrative si/sau a unei amenzi contraventionale, daca cererea respectiva:
a) nu contine informatiile prevazute la art. 40 sau 41, dupa caz, ori este incompleta;
b) exista o lipsa clara de concordanta intre cerere si decizia corespondenta.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale centrale subordonate, respectiv autoritatile solicitate din celelalte state membre, dupa caz, pot refuza sa dea curs unei cereri de recuperare si in urmatoarele situatii:
a) daca in urma cercetarilor efectuate de autoritatea solicitata este evident ca resursele preconizate sau costurile necesare pentru luarea masurilor de recuperare a sumei provenind din sanctiunea financiara administrativa sunt disproportionate in raport cu suma care urmeaza sa fie recuperata ori daca recuperarea creantei este de natura sa genereze, din cauza situatiei debitorului, grave dificultati de ordin economic ori social in statul membru solicitat, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in respectivul stat membru permit o astfel de exceptie in cazul creantelor nationale;
b) suma provenind din sanctiunea financiara totala si/sau amenda totala are o valoare mai mica decat echivalentul a 350 euro in moneda nationala;
c) drepturile si libertatile fundamentale ale partilor si principiile de drept care li se aplica, astfel cum sunt prevazute in Constitutia statului membru solicitat, nu sunt respectate.
Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu