din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4444 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12129 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Depasire a legalitatii,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

(2) In situatia in care legislatia romana prevede conditii de munca mai favorabile decat conditiile prevazute in legislatia statului membru sau a Confederatiei Elvetiene, pe teritoriul caruia/careia sunt detasati lucratorii romani, are prioritate legislatia romana.
Articolul 13
Intreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene si care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decat intreprinderile stabilite intr-un stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.


CAPITOLUL III: Autoritatile competente si cooperarea administrativa
Articolul 14
(1) In scopul punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspectia Muncii este autoritatea competenta avand atributii de birou de legatura, care asigura indeplinirea obligatiei de cooperare administrativa cu autoritatile competente din statele membre sau din Confederatia Elvetiana.
(2) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Inspectia Muncii comunica autoritatilor competente din celelalte state membre sau din Confederatia Elvetiana, precum si Comisiei Europene informatii referitoare la calitatea sa de autoritate competenta cu atributii de birou de legatura .
(3) Cooperarea administrativa prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre Inspectia Muncii cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, exercitand rolul prevazut la art. 5 lit. f) din acest regulament.
Articolul 15
(1) In cadrul cooperarii administrative, Inspectia Muncii raspunde cererilor motivate de informare ale autoritatilor competente din alte state membre si din Confederatia Elvetiana si efectueaza verificari si actiuni de contrai cu privire la situatiile de detasare transnationala prevazute la art. 5 alin. (2) , inclusiv cu privire la orice nerespectare sau abuz in ceea ce priveste normele aplicabile privind detasarea transnationala.
(2) Cererile de informare prevazute la alin. (1) pot viza si furnizarea de informatii privind stabilirea pe teritoriul Romaniei, buna conduita si incalcarea de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) a normelor aplicabile privind detasarea transnationala a salariatilor.
(3) In cazul intampinarii unor dificultati in a raspunde unei cereri de informare sau in a efectua verificari si actiuni de control, Inspectia Muncii informeaza fara intarziere autoritatea competenta solicitanta, in vederea gasirii unei solutii.
(4) In cazul in care Inspectia Muncii intampina probleme persistente referitoare la schimbul de informatii din cadrul cooperarii administrative sau un refuz permanent de a oferi informatii din partea autoritatilor competente din alte state membre, aceasta informeaza Comisia Europeana, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, in calitate de coordonator national IMI.
Articolul 16
Inspectia Muncii furnizeaza informatiile solicitate de catre autoritatile competente din statele membre sau de catre Comisia Europeana prin mijloace electronice, cu respectarea urmatoarelor termene:
a) in maximum doua zile lucratoare de la primirea cererii, in special in ceea ce priveste verificarea existentei stabilirii intreprinderii prevazute la art. 3 lit. b) pe teritoriul Romaniei, in cazuri urgente, motivate si detaliate in cerere, si care necesita doar consultarea de registre nationale;
b) in maximum 25 de zile lucratoare de la primirea cererii, in cazul tuturor celorlalte cereri de informare, cu exceptia cazului in care autoritatile competente stabilesc de comun acord un termen mai scurt de raspuns.
Articolul 17
(1) Informatiile solicitate si transmise de catre Inspectia Muncii in cadrul cooperarii administrative cu autoritatile competente din alte state membre si din Confederatia Elvetiana sunt utilizate numai in scopul pentru care au fost solicitate.
(2) Cooperarea administrativa si furnizarea de asistenta reciproca se realizeaza cu titlu gratuit. Registrele in care sunt inregistrate intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) , care pot fi consultate de catre Inspectia Muncii si care sunt incarcate in Sistemul IMI, pot fi consultate in conditii similare si de catre autoritatile competente echivalente ale celorlalte state membre.
Articolul 18
(1) In functie de tipurile de informatii solicitate in cadrul cooperarii administrative cu privire la detasarea transnationala a salariatilor pot fi desemnate, in calitate de autoritati competente, si alte institutii nationale. Procedura de desemnare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Institutiile desemnate in calitate de autoritati competente potrivit alin. (1) sunt inregistrate in Sistemul IMI, conform legislatiei in vigoare, si asigura cooperarea administrativa prin furnizarea de informatii din domeniul propriu de competenta, cu respectarea prevederilor, conditiilor si termenelor de raspuns prevazute la art. 15-17.
(3) Autoritatile competente desemnate in conformitate cu prevederile alin. (2) participa la cooperarea administrativa in calitate de operatori de date cu caracter personal, inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile legii.
(4) Inspectia Muncii comunica autoritatilor competente din celelalte state membre si din Confederatia Elvetiana, precum si Comisiei Europene lista autoritatilor competente nationale desemnate in conformitate cu alin. (1) care participa la cooperarea administrativa.
(5) Autoritatile competente nationale respecta alegerea fiecarui stat membru si optiunea Confederatiei Elvetiene in ceea ce priveste autoritatile competente desemnate.
Articolul 19
Cererile de informare formulate in cadrul cooperarii administrative dintre statele membre includ si informatii cu privire la recuperarea sumelor provenite din aplicarea unei sanctiuni financiare administrative sau la comunicarea unei decizii prin care se impune o astfel de sanctiune, astfel cum se prevede la art. 29-46.
Articolul 20
(1) Cooperarea administrativa include, in situatia unor cereri motivate, si transmiterea sau comunicarea de documente.
(2) Comunicarea unor documente, altele decat cele privind impunerea unei sanctiuni financiare administrative catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) , la solicitarea autoritatilor competente din alte state membre sau din Confederatia Elvetiana, se realizeaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Articolul 21
O solicitare de informare in cadrul cooperarii administrative cu celelalte state membre si Confederatia Elvetiana nu limiteaza autoritatile nationale competente in luarea de masuri in conformitate cu atributiile prevazute in legislatia nationala si/sau decurgand din dreptul Uniunii Europene, in vederea verificarii, controlarii si prevenirii cazurilor de incalcare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 22
(1) Inspectia Muncii este autoritatea nationala competenta sa controleze, prin inspectoratele teritoriale de munca, respectarea de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) a clauzelor si a conditiilor de incadrare in munca prevazute la art. 6.
(2) In cadrul controalelor prevazute la alin. (1) , Inspectia Muncii, prin cooperare administrativa, solicita, in situatia in care este necesar, sprijinul autoritatilor competente din statul membru de stabilire a intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) .
(3) Competenta efectuarii de inspectii si verificari cu privire la respectarea de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) a clauzelor si conditiilor de incadrare in munca prevazute la art. 8 pe perioada detasarii transnationale a unui salariat de pe teritoriul Romaniei pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene revine autoritatilor competente ale statului membru sau Confederatiei Elvetiene, dupa caz.
(4) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, asigura monitorizarea si controlul respectarii prevederilor legislatiei nationale cu privire la salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei de catre intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) , pentru toate aspectele legate de relatia de munca, cu exceptia celor prevazute la art. 8.
(5) In cadrul cooperarii administrative, inspectia Muncii raspunde solicitarilor de asistenta primite din partea autoritatilor competente din celelalte state membre sau din Confederatia Elvetiana cu privire la intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) .
(6) Inspectia Muncii comunica din oficiu, in cel mai scurt timp, orice informatie relevanta privind posibile incalcari ale prezentei legi autoritatilor competente din alte state membre si din Confederatia Elvetiana cu atributii in verificarea si, dupa caz, sanctionarea acestora.


CAPITOLUL IV: Cerinte administrative, masuri de control si inspectii
Articolul 23
(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, verifica aplicarea prevederilor prezentei legi, in vederea respectarii drepturilor salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale.
(2) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza inspectii eficace si adecvate pe teritoriul Romaniei pentru a controla si a monitoriza respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(3) Fara a aduce atingere posibilitatii de a efectua controale aleatorii de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, inspectiile se bazeaza, in primul rand, pe o evaluare a riscurilor realizata anual.
(4) Procedura de evaluare a riscurilor se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, se asigura ca inspectiile si controalele efectuate in temeiul prezentei legi nu sunt discriminatorii si/sau disproportionate.
Articolul 24

Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu