din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1913 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Decizia CNA nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European

Decizia CNA nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European

  Publicat: 01 Apr 2019       2017 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
In Monitorul Oficial nr. 247 din 01.04.2019 a fost publicata Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European .

Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument de plata si titlu de credit utilizat in relatiile internationale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.

Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor media audiovizuale,
conform dispozitiilor art. 10, art. 35-39, art. 53 lit. y) si art. 54 alin. (1) si alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019,

cu respectarea prevederilor art. 30 si 31 din Constitutia Romaniei, republicata,
in temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 si ale art. 261 si 88 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie 2019, ora 0,00, si se incheie in ziua de 25 mai 2019, ora 7,00.
(2) Campania electorala prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentei decizii.

Articolul 2
Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti, denumiti in continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio si de televiziune, publice si private, numai in emisiunile prevazute de prezenta decizie .

Articolul 3
Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul emisiunilor prevazute in prezenta decizie, reflectarea desfasurarii campaniei electorale, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) echitate - competitorii electorali trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului;
b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proportionala cu importanta evenimentelor electorale;
c) impartialitate - obligatia radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv si echidistant.

CAPITOLUL II
Proceduri preliminare

Articolul 4
Posturile de radio si de televiziune private care intentioneaza sa realizeze si sa difuzeze emisiuni electorale au obligatia sa faca cunoscut public acest lucru prin presa si/sau prin programele lor si sa comunice Consiliului National al Audiovizualului implicarea lor in campania electorala, pana cel mai tarziu in ziua de 8 aprilie 2019, printr-o adresa, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie .

Articolul 5
(1) Competitorii electorali au la dispozitie intervalul 9-15 aprilie 2019 pentru a se adresa in scris posturilor private de radio si de televiziune care si-au anuntat intentia de realizare si difuzare a emisiunilor electorale, solicitand si timpii de antena pe care intentioneaza sa ii utilizeze.
(2) Dupa 16 aprilie 2019, data ramanerii definitive a candidaturilor, si pana la data de 24 aprilie 2019, posturile private de radio si de televiziune, in functie de solicitarile primite, vor stabili in grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b), precum si tarifele unice pe unitatea de timp si/sau pe emisiune pe care intentioneaza sa le practice.
(3) Tarifele unice precizate la alin. (2) vor fi stabilite in urma negocierilor desfasurate cu reprezentantii tuturor competitorilor electorali interesati si vor fi facute publice.
(4) Timpii de antena oferiti competitorilor electorali, potrivit dispozitiilor art. 7, trebuie sa respecte ponderea stabilita prin dispozitiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) 4/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European si care participa la alegeri, precum si aliantelor politice sau electorale dintre acestea;
b) 1/5 din timpii de antena se repartizeaza in mod egal partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au membri in Parlamentul European care participa la alegeri, precum si candidatilor independenti.

Articolul 6
Dupa parcurgerea procedurilor prevazute la art. 5, radiodifuzorii vor comunica in scris Consiliului National al Audiovizualului tipurile de emisiuni electorale pe care le vor realiza, intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, precum si tarifele unice practicate, printr-o adresa, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie .

CAPITOLUL III
Emisiuni electorale

Articolul 7
(1) Radiodifuzorii publici si privati pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:
a) emisiuni de promovare electorala - in care candidatii sau reprezentantii competitorilor electorali, precum si candidatii independenti isi promoveaza programele politice, activitatile de campanie electorala ori propria candidatura;
b) emisiuni de dezbatere electorala - in care radiodifuzorii pun in discutie programele electorale si temele de interes public legate de campania electorala, cu participarea candidatilor, reprezentantilor competitorilor electorali, jurnalistilor, analistilor si a altor invitati;
c) spoturi electorale - in care competitorii electorali sau candidatii, dupa caz, isi promoveaza programele politice, activitatile de campanie electorala ori propria candidatura.
(2) Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio si de televiziune, precum si la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio si de televiziune este gratuit.

Articolul 8
(1) In cadrul emisiunilor informative se pot difuza stiri privind activitatile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, impartialitate si de informare corecta a publicului.
(2) Radiodifuzorii pot prezenta in cadrul emisiunilor informative si interventii facute in direct de catre candidati cu prilejul activitatilor de campanie, cu respectarea obligatiilor prevazute la alin. (1).
(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.

Articolul 9
(1) Materialele audiovizuale electorale, altele decat spoturile electorale, puse la dispozitia radiodifuzorilor de catre competitorii electorali pot fi difuzate numai in cadrul emisiunilor de promovare electorala.
(2) Difuzarea in direct ori inregistrata a mitingurilor sau intalnirilor electorale, a conferintelor de presa ori a altor activitati de campanie ale competitorilor electorali, fara interventia editoriala a radiodifuzorilor, este considerata emisiune de promovare electorala.

Articolul 10
Radiodifuzorii privati pot difuza contra cost numai acele productii audiovizuale de promovare electorala care sunt realizate de catre competitorii electorali si la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contributie editoriala.

Articolul 11

Afişează Decizia CNA nr. 308/2019 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNA    Decizia 308/2019    Alegeri    Europarlamentare    Campanie Electorala    Audiovizual

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019

Inlocuirea de catre instanta de judecata a sanctiunii disciplinare prin aplicarea criteriului proportionalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 311/2020

Cuantificarea prejudiciilor materiale si morale in cazul accidentelor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti - Sentinta Penala nr. 358 din 25.04.2019

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017Articole Juridice

Asimilarea stagiului de cotizare efectuat intr-o tara membra a Uniunii Europene
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Intelegerea prin care se urmareste eliminarea unui concurent este contrara normelor de concurenta
Sursa: EuroAvocatura.ro