din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1769 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat

  Publicat: 17 May 2019       2439 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
(1) Prezentul ordin stabileste modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta, in anul 2019, in unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite in continuare unitati/institutii.
(2) In anul 2019 se acorda o singura indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere de vacanta, in cuantum de 1.450 lei/salariat, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, indiferent de durata contractului individual de munca/raportului de serviciu si/sau timpul de munca .
(3) Beneficiaza de acordarea voucherelor de vacanta personalul incadrat in unitati/institutii care a desfasurat activitate in anul 2019, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detasat sau aflat in situatiile prevazute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul salariatului al carui contract individual de munca/raport de serviciu, la data acordarii voucherelor de vacanta, este suspendat sau a incetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanta numai daca, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/institutie o cerere in acest sens, precum si dovada achitarii impozitului aferent prin virament bancar in contul unitatii/institutiei.


Articolul 2
(1) In cazul incadrarii in sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanta sunt acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. Beneficiarii au obligatia de a depune la unitate/institutie o declaratie in scris in care sa precizeze angajatorul unde au functia de baza .
(2) In cazul salariatilor din cadrul unitatii/institutiei prevazute la art. 1 alin. (1), care in intervalul prevazut la art. 1 alin. (2) au desfasurat activitate la mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de catre angajatorul unde beneficiarul in cauza isi are functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul indemnizatiei de vacanta alege in scris unitatea care ii acorda voucherele de vacanta, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea facuta, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.
(4) Personalul angajat cu mai mult de o norma beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei, in conditiile alin. (1) - (3).


Articolul 3
Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare scrisa in acest sens la unitatea/institutia angajatoare, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin .


Articolul 4
(1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.
(2) La sfarsitul perioadei de valabilitate sau la data stabilita de angajator, beneficiarul are obligatia sa restituie angajatorului voucherele de vacanta pe suport hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea, potrivit prevederilor legale.
(3) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator . In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator .
(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
(5) Valorile nominale pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei pana la 100 lei, pana la valoarea maxima de 1.450 lei.
(6) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.
(7) In cazul in care beneficiarul a utilizat in totalitate sau in parte voucherele de vacanta pe suport hartie sau voucherele de vacanta alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauza de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanta necuvenite, in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea.


Articolul 5
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;
c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii .


Articolul 6
(1) Ordonatorii de credite raspund de modul de acordare a voucherelor de vacanta si au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ordonatorii de credite au obligatia de a demara procedura de achizitie a voucherelor de vacanta din momentul in care creditele bugetare cu aceasta destinatie sunt cuprinse in bugetul unitatii/institutiei.
(3) In vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achizitie a voucherelor de vacanta se iau in considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere si transport ale voucherelor de vacanta, fara a fi luata in calcul si valoarea nominala a acestora.
(4) Ordonatorii de credite tin evidenta voucherelor de vacanta conform situatiilor cuprinse in anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Potrivit clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanta se cuprind la titlul "Cheltuieli de personal", articolul "Cheltuieli salariale in natura", cod 10.02.06.
(6) Sumele reprezentand voucherele de vacanta nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale si contributiilor de asigurari sociale de sanatate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusa impozitarii in luna in care au fost acordate beneficiarului.
(7) Unitatile/Institutiile vor inainta catre unitatile emitente voucherele de vacanta neutilizate conform art. 4 alin. (2) si (3), iar contravaloarea voucherelor de vacanta achizitionate in anul precedent si restituite in anul curent, restituita de catre unitatile emitente, va fi virata la bugetul de stat la titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent".
(8) In situatia in care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiaza de recalcularea impozitului in luna urmatoare restituirii.


Articolul 7
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul nr. 3956/2019    Ministerul Educatiei    Legea 53/2003    Codul Muncii    Vouchere de vacanta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Obligarea paratilor la acordarea fondului de carte de 100 de euro. Legea 315/2006 si HG 453/2007
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 86 din data 24.01.2012

Despagubiri morale. Reclamant transferat in interesul serviciului, in anul 1984. Inaplicabilitatea Legii 221/2009
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 210 din 28.06.2010Articole Juridice

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare in vederea prelungirii dreptului de sedere pentru cetatenii straini veniti in scop de studii
Sursa: EuroAvocatura.ro