din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1715 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20993 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

(2) Termenul de depunere a contestatiei este de 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta a fisei de evaluare.
(3) Optiunea de a face contestatie se consemneaza in fisa de evaluare, iar contestatia scrisa se depune personal sau on- line pe adresa oficiala de e-mail a unitatii si se inregistreaza la secretariatul unitatii unde isi desfasoara activitatea evaluatul, in termenul prevazut la alin. (2). Contestatia depusa dupa expirarea acestui termen nu se ia in considerare si se claseaza, aspect care se comunica evaluatului in scris.

Articolul 87
Suspendarea termenului prevazut la art. 86 alin. (2) intervine cand evaluatul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) se afla in strainatate;
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) este arestat preventiv;
d) forta majora;
e) carantina.

Articolul 88
Solutionarea contestatiei se efectueaza de catre o comisie formata din 3 membri, din care unul este presedinte, numita dupa cum urmeaza:
a) prin ordin al ministrului justitiei, pentru politistii de penitenciare prevazuti la art. 71 alin. (1) si (2);
b) prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru politistii de penitenciare prevazuti la art. 71 alin. (3), (4), (6) si (7);
c) prin decizie a directorului unitatii, pentru politistii de penitenciare prevazuti la art. 71 alin. (5).

Articolul 89
(1) Termenul de solutionare a contestatiilor este de 10 zile lucratoare de la data numirii comisiei, concluziile consemnandu-se intr-un proces-verbal semnat de comisie.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor poate solicita evaluatorului si/sau contrasemnatarului, precum si altor persoane, dupa caz, informatii scrise privind activitatea evaluatului.
(3) In urma analizarii documentatiei, comisia de solutionare a contestatiilor ia una dintre urmatoarele hotarari:
a) mentine punctajele si calificativul acordat;
b) modifica punctajele la unii indicatori de evaluare/unele obiective individuale, cu mentinerea calificativului acordat;
c) modifica unele punctaje si se stabileste un alt calificativ.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3) lit. b) si c), modificarile punctajelor se motiveaza explicit in procesul-verbal. Modificarea punctajului se face prin incercuirea marcajului "x" acordat de evaluator/contrasemnatar si marcarea cu "x" de culoare rosie in casuta corespunzatoare indicatorului de evaluare/obiectivului individual in dreptul nivelului considerat corespunzator persoanei evaluate.
(5) Hotararea comisiei, consemnata in procesul-verbal si in fisa de evaluare, se aduce la cunostinta persoanei care a numit comisia de solutionare a contestatiilor si a evaluatului, in termen de 10 zile lucratoare de la solutionare, si este definitiva.
(6) In cazul in care contestatarul refuza sa semneze de luare la cunostinta a hotararii comisiei sau lipseste din unitate, se procedeaza conform prevederilor art. 80 alin. (2) si (3).

Articolul 90
Politistul de penitenciare nemultumit de modul de solutionare a contestatiei la evaluarea performantelor profesionale anuale se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
A� 11.
Dispozitii finale

Articolul 91
Fisele de evaluare a activitatii profesionale anuale, impreuna cu anexele acestora, insotite, dupa caz, de evaluarile partiale, respectiv, obiectiile scrise si/sau procesele-verbale privind solutionarea contestatiilor, sunt introduse in dosarele profesionale ale celor evaluati, in termen de 20 de zile lucratoare de la data finalizarii activitatii de evaluare. In acelasi termen, calificativele acordate vor fi consemnate in documentele de evidenta nominala si aplicatia informatica.

Articolul 92
Imprimatele-tip necesare realizarii evaluarii activitatii profesionale se asigura de catre Directia economico- administrativa din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin grija Directiei management resurse umane.

SECTIUNEA a 6-a
Avansarea politistilor de penitenciare

Articolul 93
(1) In cariera profesionala, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea activitatii profesionale, politistii de penitenciare au dreptul de a avansa in functie si in grad profesional conform prevederilor prezentei legi.
(2) Avansarea in functii publice de executie vacante a politistilor de penitenciare, care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege, se face pe baza de concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare.
(3) Avansarea politistilor de penitenciare intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din stat se face fara examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Avansarea in gradele profesionale se face de catre:
a) Presedintele Romaniei, pentru gradele de chestor de politie penitenciara, chestor principal de politie penitenciara, chestor sef adjunct de politie penitenciara si chestor sef de politie penitenciara, la propunerea ministrului justitiei;
b) ministrul justitiei, pentru ofiterii din sistemul administratiei penitenciare;
c) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru agentii din sistemul administratiei penitenciare.
(5) Politistii de penitenciare se avanseaza in gradul profesional urmator daca au implinit stagiul minim in gradul profesional detinut si la ultimele doua evaluari ale activitatii profesionale anuale din cadrul stagiului minim in gradul detinut au obtinut calificativul de cel putin "bun".
(6) Politistii de penitenciare pot fi avansati in gradul profesional urmator inaintea implinirii stagiului minim, daca au fost apreciati in ultimul an cu calificativul "exceptional" si daca au efectuat jumatate din stagiul minim in grad . Persoanele prevazute la art. 108, la implinirea stagiului minim in gradul profesional, pot fi avansate in gradul profesional urmator fara a fi necesara indeplinirea conditiei privind existenta evaluarii activitatii profesionale anuale.
(7) Pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie penitenciara este necesara promovarea examenului organizat in acest scop.
(8) Comisarii sefi de politie penitenciara in activitate, care au o vechime in gradul profesional de minimum 5 ani si au fost incadrati, in aceasta perioada, cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad profesional de chestor de politie penitenciara si care au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul de cel putin "foarte bun", la incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, in conditiile legii, pot fi avansati in gradul profesional de chestor de politie penitenciara si le vor inceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competentelor si criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
(9) Personalul care a avut calitatea de functionar public cu statut special, politist de penitenciare sau cadru militar in activitate, in sistemul administratiei penitenciare, caruia i-au incetat raporturile de serviciu sau a fost trecut in rezerva/retragere, poate fi avansat in gradul militar imediat urmator, in cadrul aceleiasi categorii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei. Competenta avansarii in gradele de general in rezerva revine Presedintelui Romaniei, respectiv ministrului justitiei pentru celelalte grade in rezerva .

Articolul 94
Stagiul minim in gradele profesionale este:
A. Categoria ofiterilor de politie penitenciara:

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.