din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2613 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21043 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

b) evaluatorii sa isi inteleaga rolul si sa fie familiarizati cu legislatia aferenta procesului de evaluare.
(2) Daca este cazul, contrasemnatarul se poate consulta cu evaluatorii anterior demararii evaluarii finale, evaluarii partiale, respectiv evaluarii intermediare, pentru realizarea unui schimb de opinii cu privire la procesul de evaluare si cunoasterea nivelului de performanta atins de personalul din subordine.
(3) Daca, din motive temeinic justificate, contrasemnatarul nu poate contrasemna fisa de evaluare sau atributiile functiei contrasemnatarului nu sunt exercitate, conducatorul unitatii in al carei stat de organizare se regaseste functia contrasemnatarului desemneaza o persoana care realizeaza aceasta activitate .

Articolul 79
In activitatea de evaluare calificativele trebuie sa reflecte cu acuratete nivelul real al performantelor profesionale individuale. Calificativele "exceptional" si "nesatisfacator" se acorda doar in situatii temeinic justificate.

Articolul 80
(1) Fisa de evaluare se aduce la cunostinta evaluatului dupa contrasemnare, de regula de catre evaluator.
(2) In cazul in care persoana evaluata refuza sa semneze de luare la cunostinta, dovada comunicarii rezultatului evaluarii activitatii profesionale se face prin proces-verbal constatator semnat de evaluator si doi ofiteri sau agenti, dintre care unul va fi obligatoriu din structura de resurse umane si formare profesionala .
(3) Pentru persoanele care nu sunt prezente in institutie, aducerea la cunostinta a calificativului se realizeaza printr-un curier al unitatii, telefonic, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire sau prin e-mail, pastrandu-se confirmarea de trimitere ori primire. In situatia in care evaluatul refuza primirea documentului se intocmeste un proces-verbal conform prevederilor alin. (2).
A� 9.
Interviul de evaluare

Articolul 81
Obiectivele interviului de evaluare sunt urmatoarele:
a) realizarea unui cadru organizat pentru discutarea de catre evaluator si evaluat a problematicii supuse evaluarii;
b) fundamentarea mai exacta a datelor privind performanta profesionala a personalului, in scopul sporirii acuratetei procesului de evaluare;
c) recunoasterea rezultatelor activitatii desfasurate;
d) clarificarea asteptarilor pe care le au atat seful direct, cat si subordonatul fata de modul de indeplinire a atributiilor profesionale;
e) facilitarea autoevaluarii personalului si dezvoltarea unei imagini de sine realiste;
f) imbunatatirea procesului de comunicare intre evaluat si evaluator;
g) obtinerea suportului emotional si a sprijinului direct din partea sefului ierarhic;
h) identificarea factorilor care au influentat performanta personalului;
i) cresterea motivarii si a satisfactiei in munca;
j) identificarea celor mai potrivite cai pentru dezvoltarea personalului si a carierei profesionale a acestuia;
k) lamurirea unor aspecte de natura profesionala insuficient cunoscute/clarificate;
l) eliminarea potentialelor surse de eroare in apreciere si limitarea, pe cat posibil, a contestarii rezultatelor aprecierii.

Articolul 82
Pregatirea interviului de evaluare va cuprinde:
a) studierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor personalului evaluat, a nivelului de indeplinire a obiectivelor individuale, a indicatorilor de evaluare, precum si a cerintelor cuprinse in fisa postului;
b) evidentierea aspectelor cuprinse in fisa de evaluare care pot genera confuzii si interpretari;
c) planificarea personalului pentru interviu si comunicarea acesteia.

Articolul 83
Desfasurarea interviului se bazeaza pe urmatoarele cerinte:
a) pe durata desfasurarii interviului se recomanda imprimarea unui caracter de discutie informala si incurajarea exprimarilor deschise. Dialogul dintre evaluat si evaluator se va desfasura intr-un interval rezonabil de timp;
b) se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
(i) enumerarea celor mai importante rezultate ale activitatii in perioada evaluata;
(ii) prezentarea principalelor deficiente ale activitatii in perioada evaluata;
(iii) prezentarea factorilor care au influentat pozitiv sau negativ performanta profesionala in perioada evaluata;
(iv) argumentarea eventualelor opinii ale personalului evaluat, referitor la obiectivele anului urmator;
(v) alte aspecte considerate relevante de catre evaluat sau evaluator;
c) evaluatorul va oferi evaluatului posibilitatea de a-si sustine argumentat obiectiile privind modul de apreciere si de a prezenta aspectele pe care le considera relevante pentru activitatea sa;
d) in cadrul discutiei purtate este obligatorie respectarea principiului legalitatii, responsabilitatii, impartialitatii si a ierarhiei organizatorice si functionale, prin urmarirea nivelului de indeplinire a obiectivelor individuale, a indicatorilor de evaluare si a cerintelor cuprinse in fisa postului.

Articolul 84
Pentru parcurgerea acestei etape, in situatii justificate, pot fi utilizate si mijloace de comunicare la distanta, evaluatul semnand ulterior fisa de evaluare. In acest caz, interviul se inregistreaza, aspect care se consemneaza la acest capitol.

Articolul 85
(1) In functie de rezultatele concrete ale activitatii profesionale, pregatirea si conduita profesionala a personalului, evaluatorul care desfasoara interviul de evaluare poate prelua sau adapta dintre intrebarile prevazute in anexa nr. 7.
(2) In cazul in care evaluatul nu poate participa la interviu direct, atunci se poate folosi o forma electronica de sustinere a acestuia prin videoconferinta.
A� 10.
Contestatia la evaluarea performantelor profesionale

Articolul 86
(1) In situatia in care persoana evaluata este nemultumita de calificativul acordat, are dreptul de a contesta rezultatul evaluarii performantelor profesionale anuale, mentionand explicit si motivat obiectivele individuale/indicatorii de evaluare ale caror punctaje acordate le considera necorespunzatoare realitatii.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.