din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1925 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21042 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,

b) ofiterii coordonatori ai compartimentelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor din subordinea directa a acestui director general adjunct.
(4) Pentru politistii de penitenciare din Administratia Nationala a Penitenciarelor, din subordinea sefilor de structuri si a coordonatorilor compartimentelor prevazuti la alin. (2) si (3), evaluator este persoana care conduce structura in care isi desfasoara activitatea evaluatul sau care coordoneaza activitatea acesteia si contrasemnatar este seful ierarhic al evaluatorului.
(5) Directorul unitatii este evaluator si seful structurii sau coordonatorul compartimentului de profil din Administratia Nationala a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
a) directorii adjuncti ai unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) sefii structurilor din subordinea directa a directorilor unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
c) ofiterii coordonatori ai compartimentelor din subordinea directa a directorilor unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(6) Pentru ofiterii si agentii din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu exceptia celor prevazuti la alin. (5), evaluator este persoana care conduce/este desemnata sa coordoneze structura in care isi desfasoara activitatea evaluatul si contrasemnatar este seful ierarhic al evaluatorului.
(7) Pentru sefii structurilor/coordonatorii compartimentelor de prevenirea criminalitatii si terorismului in mediul penitenciar din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, evaluatorul este seful ierarhic, stabilit cu atributii prin fisa postului, iar contrasemnatar este directorul Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului.
(8) Pentru politistii de penitenciare din cadrul structurilor de prevenire a criminalitatii in mediul penitenciar din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, evaluator este persoana care conduce/este desemnata sa coordoneze structura in care isi desfasoara activitatea evaluatul si contrasemnatar este unul dintre sefii serviciilor din cadrul directiei de specialitate, potrivit competentelor stabilite prin fisa postului.

Articolul 72
(1) In situatia in care, din motive temeinic justificate, evaluatorul nu poate realiza evaluarea anuala sau atributiile functiei evaluatorului nu sunt exercitate, contrasemnatarul devine evaluator.
(2) In situatia in care raporturile de serviciu ale evaluatului au fost modificate pe parcursul perioadei evaluate, la intocmirea fisei de evaluare anuala se iau in considerare evaluarile partiale, proportional cu perioadele evaluate.
A� 7.
Organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare a personalului

Articolul 73
Conducerea unitatii ia masuri ca in perioada 1- 31 decembrie sa se desfasoare urmatoarele activitati pregatitoare:
a) emiterea deciziei privind organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare anuala a personalului pe anul in curs, care cuprinde: baza legala, etapele activitatii, stabilirea nominala a evaluatorilor si a personalului care urmeaza a fi evaluat, precum si nominalizarea evaluatorilor pentru anul urmator si a personalului pentru care urmeaza sa fie stabilite obiectivele individuale;
b) completarea de catre structurile de resurse umane si formare profesionala a lit. A din formularul tipizat Fisa de evaluare, prevazut in anexa nr. 4, si distribuirea acestora in vederea realizarii activitatii de evaluare;
c) completarea de catre structurile de resurse umane si formare profesionala a lit. A din formularul tipizat Fisa de obiective individuale, prevazut in anexa nr. 5, si distribuirea acestora catre evaluatori in vederea stabilirii obiectivelor individuale pentru anul urmator;
d) instruirea evaluatorilor pe baza de semnatura .

Articolul 74
(1) Activitatea de evaluare a personalului se desfasoara in perioada 1 ianuarie-15 martie, dupa cum urmeaza:
a) pana la data de 31 ianuarie:
- completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
- desfasurarea interviului;
- stabilirea obiectivelor individuale pentru anul urmator;
- inaintarea fiselor de evaluare contrasemnatarului;
b) pana la data de 10 februarie - contrasemnarea fiselor de evaluare;
c) pana la data de 20 februarie - aducerea la cunostinta a fisei de evaluare;
d) pana la data de 15 martie - solutionarea contestatiilor.
(2) Dupa finalizarea activitatii de evaluare, pana la data de 25 martie, structura de resurse umane din unitate intocmeste si inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Directia management resurse umane: raportul privind organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare, situatia statistica privind evaluarea personalului, intocmita conform anexei nr. 6, tabelul nominal cu intregul personal evaluat si calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul "nesatisfacator" si masurile luate conform legii in legatura cu acesta din urma.
(3) Pana la data de 5 aprilie, Directia management resurse umane intocmeste: raportul privind organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare la nivelul sistemului penitenciar, situatia statistica privind evaluarea personalului, intocmita conform anexei nr. 6, precum si tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul "nesatisfacator" si masurile luate conform legii in legatura cu acesta din urma.
A� 8.
Procedura de evaluare

Articolul 75
Evaluatorul realizeaza evaluarea si acorda punctaje rezultatelor obtinute de evaluat, raportat la obiectivele individuale/indicatorii de evaluare prevazuti in fisa de evaluare.

Articolul 76
(1) Evaluatorul are datoria de a nu se lasa influentat de aprecierile altor persoane si de a evalua nepartinitor, fara prejudecati, severitate sau indulgenta inutile fiecare obiectiv/indicator cuprins in fisa de evaluare.
(2) In cadrul interviului, pentru o evaluare cat mai corecta a gradului de indeplinire a obiectivelor individuale, evaluatorul, impreuna cu evaluatul, poate sa analizeze documentele relevante intocmite la nivelul unitatii penitenciare sau in afara ei, dar in legatura cu aceste obiective.
(3) Evaluatorul si evaluatul pot solicita si folosi documente care contin informatii cu privire la activitatea supusa evaluarii, cu respectarea cadrului legal privind accesul la informatii clasificate. In etapa interviului, evaluatorul, dar si evaluatul se pot folosi de propriile constatari scrise intocmite cu privire la activitatea evaluata sau constatarile scrise ale altor persoane sau structuri. Evaluatii pot sa intocmeasca o analiza a propriei activitati in scopul prezentarii ei in timpul discutiilor purtate cu evaluatorul.

Articolul 77
(1) Prin evaluarea anuala, partiala sau intermediara, evaluatorul va urmari:
a) transmiterea catre evaluat a unui feedback atat pozitiv, cat si negativ acolo unde este cazul;
b) ascultarea punctelor de vedere ale evaluatului;
c) motivarea evaluatului;
d) aprecierea corecta si realista a performantelor.
(2) Dupa finalizarea etapei interviului, fisele de evaluare se transmit prin structura de resurse umane catre contrasemnatar.

Articolul 78
(1) In procesul de evaluare, contrasemnatarul este responsabil de corectitudinea si realismul calificativelor acordate evaluatilor. El monitorizeaza intregul proces, are un rol proactiv si ia masuri astfel incat:
a) obiectivele individuale stabilite de evaluator sa respecte cerinta de a fi specifice, masurabile/cuantificabile, realizabile, relevante si prevazute cu termene de realizare;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.