din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4447 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20768 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,

c) gradul de vinovatie;
d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
e) conduita politistului de penitenciare si preocuparea acestuia pentru inlaturarea urmarilor faptei comise;
f) existenta unor antecedente disciplinare ale politistului de penitenciare, care nu au fost radiate in conditiile legii.
(5) Pentru individualizarea concreta a cuantumului si perioadei de diminuare a drepturilor salariale, a perioadei de amanare a avansarii in gradul profesional sau functie, a functiei inferioare pe care se realizeaza trecerea, respectiv revocarea, comisia de disciplina solicita structurii de specialitate, anterior intocmirii referatului, informatii cu privire la cuantumul eventualelor retineri salariale, situatia avansarilor in gradele profesionale si a functiilor superioare, a functiilor inferioare pe care se poate realiza numirea, respectiv a functiilor vacante pe care se poate face numirea ca urmare a revocarii din functia de conducere .

Articolul 182
Referatul comisiei de disciplina prevazut la art. 180 se inainteaza persoanei competente sa aplice sanctiunea, in termen de 15 zile lucratoare de la data ultimei sedinte.

Articolul 183
(1) In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de politistul de penitenciare poate fi considerata infractiune, solicita conducatorului unitatii in cadrul careia functioneaza comisia sesizarea procurorului sau organelor de cercetare penala. Conducatorul unitatii va sesiza de indata procurorul sau organele de cercetare penala. Cu privire la solicitarea adresata ministrului justitiei sau, dupa caz, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, comisia de disciplina informeaza si conducatorul unitatii unde isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare.
(2) In cazul in care fapta politistului de penitenciare a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la data la care solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva.

Articolul 184
(1) Actul administrativ de sanctionare a politistului de penitenciare este emis de persoana care are competenta aplicarii sanctiunii disciplinare, pe baza propunerii cuprinse in referatul comisiei de disciplina.
(2) Persoana care are competenta aplicarii sanctiunii disciplinare poate aplica, motivat, o sanctiune disciplinara mai usoara decat cea propusa de comisia de disciplina.
(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ prevazut la alin. (1) se cuprind in mod obligatoriu:
a) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
b) numele, prenumele, gradul, functia si unitatea in care este incadrat cel sanctionat;
c) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, precum si dispozitiile legale incalcate;
d) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
e) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
(4) Referatul comisiei de disciplina care consemneaza rezultatele activitatii de cercetare, precum si motivarea aplicarii unei alte sanctiuni, unde este cazul, se anexeaza la actul administrativ prevazut la alin. (1) si face parte integranta din acesta.
(5) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii referatului comisiei de disciplina si se comunica politistului de penitenciare sanctionat, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(6) In vederea respectarii termenului de aplicare a sanctiunii, comisia de disciplina are obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru transmiterea referatului, in timp util, catre persoana care are competenta de a emite actul administrativ de sanctionare.

Articolul 185
Activitatea desfasurata de presedintii, membrii si secretarii comisiilor de disciplina nu constituie situatie de incompatibilitate.

Articolul 186
Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina au caracter confidential si se trimit spre pastrare structurii de resurse umane din unitatea in cadrul careia functioneaza comisia de disciplina, in termen de 3 zile de la data comunicarii actului administrativ de sanctionare politistului de penitenciare sanctionat.

Articolul 187
(1) Presedintele comisiei de disciplina intocmeste rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:
a) numarul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
b) categoriile de politisti de penitenciare care au comis abateri disciplinare;
c) cauzele si consecintele savarsirii abaterilor disciplinare;
d) sanctiunile disciplinare propuse;
e) numarul de sesizari clasate.
(2) Rapoartele de activitate prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului unitatii in cadrul careia este constituita comisia de disciplina.

Articolul 188
(1) Numarul si complexitatea activitatilor corespunzatoare functiei publice pe care o detin politistii de penitenciare care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se stabilesc proportional cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul comisiei de disciplina.
(2) Stabilirea atributiilor de serviciu ale politistilor de penitenciare care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se face avandu-se in vedere prevederile alin. (1).
(3) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale politistilor de penitenciare care au calitatea de presedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplina nu este evaluata activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina.

Articolul 189
In cazul in care comisia de disciplina nu respecta, in mod repetat, termenele de solutionare a sesizarilor primite, conducatorul unitatii desfiinteaza, prin act administrativ, comisia de disciplina si incepe procedura de constituire a unei noi comisii de disciplina.

Articolul 190
(1) Conducatorii unitatilor, precum si conducatorii compartimentelor in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare a carui fapta a fost sesizata au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina pentru solutionarea cazului.
(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul unitatilor sunt obligate sa transmita presedintelui comisiei de disciplina documentele solicitate.

Articolul 191
In cazul in care, pe parcursul activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina, raporturile de serviciu ale politistului de penitenciare a carui fapta a fost sesizata se modifica prin mutarea in cadrul altei unitati, in conditiile legii, comisia de disciplina va transmite referatul cuprinzand propunerea referitoare la sanctiunea disciplinara aplicabila persoanei care are competenta de a dispune aplicarea sanctiunii disciplinare, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, prin raportare la functia in care este numit sau imputernicit politistul de penitenciare la momentul intocmirii referatului.

Articolul 192
In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Administratia Nationala a Penitenciarelor coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentului capitol de catre unitati.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 193

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.