din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1408 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20807 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Criteriile de convergenta (cunoscute drept criteriile de la Maastricht) permit statelor membre ale Uniunii Europene sa intre in a treia etapa a Uniunii Economice si Monetare Europene (UME), etapa in care pot adopta moneda euro.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Vezi Domiciliu conventional.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

A� 2.
Evaluarea anuala a activitatii profesionale a politistilor de penitenciare

Articolul 63
(1) Perioada supusa evaluarii anuale a performantelor profesionale este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului anterior.
(2) Evaluarea anuala a performantelor profesionale se realizeaza pentru politistii de penitenciare care au desfasurat activitate profesionala minimum 6 luni in perioada prevazuta la alin. (1).
(3) Pentru politistii de penitenciare ale caror raporturi de serviciu se nasc in timpul anului si si-au desfasurat activitatea efectiv minimum 6 luni, perioada supusa evaluarii curge de la aceasta data pana la 31 decembrie.

Articolul 64
(1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale ale politistilor de penitenciare mutati, detasati sau delegati in cadrul sistemului administratiei penitenciare se face in unitatile unde isi desfasoara activitatea la data de 31 decembrie.
(2) Evaluarea anuala a performantelor profesionale ale politistilor de penitenciare detasati sau delegati in afara sistemului administratiei penitenciare se face de catre institutiile in care isi desfasoara activitatea la data de 31 decembrie, cu respectarea prevederilor prezentelor criterii .
A� 3.
Evaluarea partiala a performantelor activitatii profesionale a politistilor de penitenciare

Articolul 65
Politistilor de penitenciare li se intocmesc evaluari partiale in cursul anului, la modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu, punerea la dispozitie sau suspendarea din functie/a raporturilor de serviciu a/ale persoanei evaluate, cu exceptia cazului de arestare preventiva sau arest la domiciliu . In cazul arestarii preventive si arestului la domiciliu, evaluarea se realizeaza la incetarea starii de arest.

Articolul 66
(1) Evaluarea partiala nu face obiectul contestatiei. Politistul de penitenciare nemultumit de rezultatul evaluarii partiale poate formula obiectii scrise, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a calificativului acordat.
(2) Fisa de evaluare partiala si obiectiile, in cazul in care sunt formulate, fac parte integranta din fisa de evaluare anuala a politistilor de penitenciare si se anexeaza la aceasta.
(3) Dupa finalizare, evaluarea partiala se depune la structura de resurse umane din unitatea in care isi desfasoara activitatea evaluatul. Evaluarea partiala se transmite noului evaluator.
A� 4.
Evaluarea intermediara a activitatii profesionale individuale a politistilor de penitenciare

Articolul 67
(1) Evaluarea intermediara se realizeaza in cazul in care evaluatorul identifica la persoana evaluata potentiale riscuri de neindeplinire a obiectivelor stabilite sau cand evaluatorul ori persoana evaluata considera necesara analiza gradului de indeplinire a obiectivelor.
(2) In urma evaluarii intermediare obiectivele individuale pot fi modificate sau completate.

Articolul 68
(1) Evaluarea intermediara se face prin analiza de catre evaluator si a gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite, a cauzelor care au generat eventuala neindeplinire a acestora si a modalitatilor de imbunatatire a performantelor profesionale.
(2) Evaluarea intermediara si observatiile formulate se consemneaza in spatiul destinat in fisa de obiective individuale, care face parte din fisa de evaluare.
(3) Evaluarea intermediara nu se finalizeaza prin acordarea unui calificativ si nu face obiectul contestatiei.

Articolul 69
(1) Evaluarea intermediara se realizeaza in cursul anului trimestrial sau semestrial, observatiile si concluziile fiind consemnate in spatiul special destinat.
(2) Dupa fiecare evaluare intermediara se inscrie data si se semneaza de catre evaluator si evaluat.
A� 5.
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale

Articolul 70
(1) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a politistilor de penitenciare sunt prevazute in fisa de evaluare, care reprezinta formularul tipizat prin care se realizeaza evaluarea anuala/partiala a activitatii profesionale a politistilor de penitenciare. Fisa de evaluare este cuprinsa in anexa nr. 4.
(2) Criteriile de evaluare sunt bazate pe:
a) obiective individuale;
b) indicatori de realizare a obiectivelor individuale (sau de performanta).
(3) Obiectivele individuale sunt stabilite de catre evaluator pentru anul urmator in cadrul unui formular tipizat, denumit fisa de obiective individuale, care face parte din fisa de evaluare. In situatii temeinic justificate, obiectivele pot fi schimbate in cursul perioadei evaluate de catre evaluator cu aducerea lor la cunostinta evaluatului. Modelul fisei de obiective individuale pentru anul urmator este prevazut in anexa nr. 5.
(4) Dupa stabilirea obiectivelor individuale, evaluatorul trebuie sa se asigure de faptul ca acestea au fost corect transmise si intelese de catre cel evaluat.
(5) Indicatorii de evaluare trebuie sa fie corelati direct cu obiectivele individuale si sa indice gradul de indeplinire a acestora.
A� 6.
Competenta efectuarii evaluarii activitatii profesionale

Articolul 71
(1) Pentru directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, evaluator este ministrul justitiei sau, dupa caz, persoana din conducerea Ministerului Justitiei careia i s-a delegat prin ordin coordonarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Evaluarea activitatii profesionale a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este supusa contrasemnarii.
(2) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor este evaluator, iar ministrul justitiei sau, dupa caz, persoana din conducerea Ministerului Justitiei careia i s-a delegat prin ordin coordonarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
a) directorii generali adjuncti din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
b) directorii unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
c) sefii structurilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor din subordinea directa a directorului general;
d) ofiterii coordonatori ai compartimentelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor din subordinea directa a directorului general.
(3) Directorul general adjunct care le coordoneaza activitatea este evaluator si directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor este contrasemnatar pentru:
a) sefii structurilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor din subordinea directa a acestui director general adjunct;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.