din anul 2007, atuul tau de DREPT!
878 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20806 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act adoptat de organele de stat,
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,

j) subinspector de politie penitenciara.
B. Categoria agentilor de politie penitenciara:
a) agent sef principal de politie penitenciara;
b) agent sef de politie penitenciara;
c) agent sef adjunct de politie penitenciara;
d) agent principal de politie penitenciara;
e) agent de politie penitenciara.

Articolul 10
(1) Functiile politistilor de penitenciare sunt de conducere si de executie.
(2) Functiile politistilor de penitenciare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si se diferentiaza in cadrul aceleiasi categorii prin grad profesional si coeficient de ierarhizare.

CAPITOLUL III
Cariera politistilor de penitenciare

SECTIUNEA 1
Selectia politistilor de penitenciare

Articolul 11
Pot dobandi calitatea de politist de penitenciare persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunosc limba romana;
c) indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute de lege;
d) au 18 ani impliniti, capacitate deplina de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
f) indeplinesc conditiile specifice postului;
g) nu le-au incetat raporturile de serviciu dintr-o functie publica, din motive disciplinare, in ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist de penitenciare. Procedura de desfasurare a verificarilor specifice si criteriile de apreciere a comportamentului se aproba prin ordin al ministrului justitiei;
i) nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate si nici ai vreunui serviciu de informatii;
j) obtin autorizatie, pentru functiile care implica lucrul cu informatii clasificate, dupa promovarea concursului.

Articolul 12
Administratia Nationala a Penitenciarelor, in procesul de selectie a politistilor de penitenciare, garanteaza aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesionala si de transparenta.

Articolul 13
(1) Incadrarea reprezinta numirea ca politist de penitenciare si se poate face prin urmatoarele modalitati:
a) repartizarea cu prioritate pe locurile anume rezervate in acest scop a absolventilor institutiilor de invatamant care pregatesc personal pentru politia penitenciara - ofiteri si agenti;
b) concurs, din sursa externa;
c) transferul cadrelor militare si politistilor din cadrul altor institutii publice de aparare, ordine publica si securitate nationala ale statului.
(2) Absolventii institutiilor de invatamant superior pentru pregatirea politistilor de penitenciare - curs de zi, cu diploma de licenta, sunt incadrati ca politisti de penitenciare definitivi, fara concurs, in functii publice de executie si li se acorda gradul de subinspector de politie penitenciara.
(3) Absolventii institutiilor de invatamant superior pentru pregatirea politistilor de penitenciare - curs de zi, cu durata studiilor mai mare de 4 ani, care au primit pe perioada studiilor un grad profesional sau militar de ofiter, sunt incadrati la absolvire politisti de penitenciare definitivi, fara concurs, in functii publice de executie, li se acorda gradul de subinspector de politie penitenciara si li se ia in calcul, la stabilirea stagiului minim in grad, perioada scursa de la ultima avansare.
(4) Candidatii declarati "Admis" in cadrul institutiilor de invatamant superior pentru pregatirea politistilor de penitenciare semneaza un angajament prin care se obliga sa lucreze cel putin 9 ani in politia penitenciara, dupa absolvirea studiilor.
(5) Absolventii institutiilor de invatamant pentru pregatirea agentilor de politie penitenciara, cu durata de cel putin un an scolar, sunt incadrati ca politisti de penitenciare definitivi, fara concurs si li se acorda gradul de agent de politie penitenciara.
(6) Candidatii declarati "Admis" la institutiile de invatamant pentru pregatirea agentilor de politie penitenciara semneaza un angajament scris prin care se obliga sa lucreze cel putin 5 ani in politia penitenciara, dupa absolvirea studiilor.
(7) Persoanele prevazute la alin. (4) si (6) care nu respecta angajamentul sunt obligate sa restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului, cu exceptia cazului in care nerespectarea angajamentului se datoreaza unor motive neimputabile ori in cazul transferului sau incadrarii la alte institutii publice de aparare, ordine publica si securitate nationala ale statului. Obligatia recuperarii cheltuielilor de scolarizare revine unitatii la care cel in cauza era incadrat la data incetarii raporturilor de serviciu .
(8) Persoanele care detin grade militare sau profesionale, in activitate sau in rezerva, superioare celor acordate la absolvire nu pot candida pentru admiterea in institutiile de invatamant pentru pregatirea politistilor de penitenciare.

Articolul 14
(1) Incadrarea ca politist de penitenciare prin modalitatea prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. c) se aproba la cerere, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane prevazute la art. 20, in raport cu functia pe care se solicita transferul, cu respectarea conditiilor obligatorii cumulative pentru numirea in acea functie, precum si a urmatoarelor conditii:
a) atributiile de serviciu ale functiei pe care se solicita transferul sa fie similare cu cele ale functiei anterioare sau, dupa caz, sa corespunda specialitatii studiilor;
b) transferul sa se faca pe functii din aceeasi categorie si de acelasi fel, respectiv functii de executie sau, dupa caz, functii de conducere; in cazul persoanelor care ocupa functii de conducere, transferul se poate face pe functii de conducere de nivel minim, conform domeniului de activitate, sau pe functii de executie;
c) persoana care solicita transferul sa sustina si sa promoveze o evaluare a cunostintelor profesionale;
d) sa existe acordul institutiei de unde se transfera si al celei unde se transfera.
(2) In situatia in care mai multe persoane indeplinesc conditiile pentru transferul pe aceeasi functie, efectuarea transferului se face in functie de rezultatul evaluarii cunostintelor profesionale prevazute la alin. (1) lit. c).
(3) Procedura efectuarii transferului, documentele necesare, modul de desfasurare a evaluarii si de incadrare a personalului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Articolul 15
Organizarea si desfasurarea concursului prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b) se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei; la concurs poate participa, in calitate de observator, cate un reprezentant al organizatiilor sindicale ale politistilor de penitenciare, reprezentative la nivelul sistemului penitenciar. Perioada in care politistul de penitenciare participa la concurs, in calitate de observator desemnat de organizatia sindicala, este asimilata timpului efectiv lucrat si se ponteaza in mod corespunzator, in limita duratei normale a timpului de munca . Pe aceasta perioada nu se acorda drepturi de cazare, diurna sau transport .

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.