din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1623 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21039 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Scriere de orice fel, semnata ori nu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(1) Numarul maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei.
(2) Statele de organizare si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare se aproba de catre ministrul justitiei, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Aceasta competenta nu poate fi delegata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) Atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin fisele posturilor, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 194
La elaborarea actelor normative prevazute de prezenta lege sau a altor acte normative in domeniu este obligatorie consultarea organizatiilor sindicale reprezentative din sistemul administratiei penitenciare.

Articolul 195
(1) Prevederile prezentei legi, precum si alte dispozitii din legi speciale referitoare la politistii de penitenciare se aplica si politistilor de penitenciare din Ministerul Justitiei. In acest caz, competentele de gestiune a resurselor umane se exercita de ministrul justitiei.
(2) Politistii de penitenciare pot fi mutati sau detasati in cadrul Ministerului Justitiei. Detasarea se realizeaza pe posturi de politisti de penitenciare ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale.
(3) Politistii de penitenciare din Ministerul Justitiei pot fi mutati sau detasati in cadrul politiei penitenciare. Detasarea se realizeaza pe posturi de politisti de penitenciare ori pe posturi de alta natura, dupa caz, daca pregatirea profesionala corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care sunt detasati, cu pastrarea drepturilor salariale avute la data detasarii. In situatia in care drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care este detasat sunt mai mari, personalul beneficiaza de aceste drepturi salariale.

Articolul 196
(1) Politistul de penitenciare este obligat ca, in termen de 15 zile de la data incetarii raportului de serviciu, sa se prezinte la centrul militar pe raza caruia domiciliaza, pentru a fi luat in evidenta ca rezervist, cu gradul militar echivalent gradului profesional avut la incetarea raporturilor de serviciu .
(2) Politistii de penitenciare luati in evidenta ca rezervisti pot fi concentrati sau mobilizati pentru completarea efectivelor unitatilor politiei penitenciare, in conditiile prevazute de lege.

Articolul 197
Se proclama ziua de 29 iunie Ziua personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Articolul 198
Politistii de penitenciare beneficiaza in continuare de drepturile dobandite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Articolul 199
(1) Clerului din sistemul administratiei penitenciare ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.
(2) Clerul din cadrul politiei penitenciare beneficiaza de gradele profesionale ale ofiterilor corespunzatoare gradelor militare prevazute de Legea nr. 195/2000, drepturile salariale si pensionarea fiind similare cu cele ale politistilor de penitenciare.

Articolul 200
Dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu prevederile cuprinse in legislatia muncii.

Articolul 201
(1) In cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirile "functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare" si "functionar public cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor" se inlocuiesc cu cea de "politist de penitenciare", iar sintagmele "sistemul penitenciar" si "sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor" ori altele similare se inlocuiesc cu sintagma "sistemul administratiei penitenciare", denumit politie penitenciara.
(2) Schimbarea denumirilor potrivit prezentei legi nu produce niciun efect asupra statutului profesional, vechimii sau drepturilor personalului.

Articolul 202
(1) Personalul in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplineste conditiile legale pentru functia pe care este incadrat.
(2) Persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt numite in functii de director general, director general adjunct, precum si director de unitate din sistemul administratiei penitenciare pe durata nedeterminata se considera investite in functie pe un mandat de 4 ani incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si le sunt aplicabile prevederile art. 97 alin. (8).

Articolul 203
Prin exceptie de la prevederile art. 111 alin. (2) referitoare la localitatea in care se afla locuinta, personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este titular al unui contract de inchiriere avand ca obiect o locuinta situata in alta localitate decat cea in care se afla locul de munca are posibilitatea sa mentina contractul de inchiriere.

Articolul 204
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate au obligatia de a constitui comisiile de disciplina, in conditiile prezentei legi.

Articolul 205
Procedurile disciplinare si cele care privesc angajarea raspunderii patrimoniale a politistilor de penitenciare, initiate si/sau aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman supuse dispozitiilor legale in vigoare la data la care au inceput .

Articolul 206
(1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi se aproba, se adopta sau, dupa caz, se modifica ori se completeaza actele normative subsecvente care nu sunt in acord cu prezenta lege.
(2) Actele normative subsecvente prevazute de prezenta lege raman in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi.

Articolul 207
La alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) politia si alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si politistii de penitenciare din Ministerul Justitiei;".

Articolul 208
In situatia in care, prin acte normative, calificativele obtinute la evaluarile anuale reprezinta o conditie, iar perioada luata in calcul include anul 2018, aceasta conditie se considera indeplinita.

Articolul 209
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.

Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7.

Articolul 210
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.