din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1657 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20992 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

b) mutarea in cadrul altei unitati ori transferul la alta institutie publica;
c) incetarea raporturilor de serviciu ori punerea in miscare a actiunii penale impotriva sa;
d) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
e) detasarea in cadrul altei unitati sau institutii publice ori suspendarea raportului de serviciu al acestuia pe o perioada mai mare de 3 luni consecutive;
f) interventia unei situatii de incompatibilitate dintre cele prevazute la art. 158;
g) desfiintarea comisiei de disciplina.
(2) Cererea de renuntare la calitatea de membru se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare, daca presedintele acesteia, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.
(3) Incetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un referat al presedintelui, care se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.

Articolul 163
(1) Prevederile art. 161 si art. 162 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si presedintelui comisiei de disciplina.
(2) Cererea de suspendare a mandatului presedintelui comisiei de disciplina se formuleaza, in scris, de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la art. 161 alin. (1). Presedintele comisiei de disciplina are obligatia sa formuleze cerere de suspendare daca stie ca exista un motiv de suspendare a mandatului sau.
(3) Cererea de suspendare se adreseaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina, care verifica daca in cuprinsul cererii se regaseste vreuna dintre situatiile prevazute la art. 161 alin. (1) si emite actul prin care se suspenda mandatul presedintelui comisiei de disciplina. Actul prin care se suspenda mandatul presedintelui comisiei de disciplina se aduce de indata la cunostinta persoanei care a formulat cererea de suspendare, precum si presedintelui comisiei de disciplina.
(4) Incetarea mandatului presedintelui comisiei de disciplina se constata de catre persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina, care verifica existenta situatiilor prevazute la art. 162 alin. (1) si emite actul prin care constata incetarea mandatului presedintelui comisiei de disciplina.
(5) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si supleantului presedintelui comisiei de disciplina.

Articolul 164
(1) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului unui membru titular al comisiei de disciplina, atributiile acestuia se vor exercita de unul dintre membrii supleanti corespunzatori.
(2) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului presedintelui comisiei de disciplina, atributiile acestuia vor fi exercitate de supleantul prevazut la art. 156.
(3) In cazul in care comisia de disciplina nu poate fi constituita prin utilizarea membrilor supleanti sau, dupa caz, a supleantului presedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanti ori a presedintelui sau a supleantului acestuia, dupa caz, in conditiile prezentului capitol, care vor exercita atributiile de membru al comisiei de disciplina cu caracter temporar sau permanent, dupa caz.
(4) Membrii titulari sunt inlocuiti de membrii supleanti corespunzatori si in urmatoarele situatii:
a) absenteaza de la serviciu;
b) se afla in misiune sau primesc o dispozitie scrisa din partea conducatorului unitatii de a exercita o alta activitate ce nu sufera amanare.
(5) Absenta nejustificata de la sedintele comisiei de disciplina constituie abatere disciplinara.

Articolul 165
(1) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina, care au, de regula, studii superioare juridice. Secretarul titular si supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
(2) Prevederile art. 157-159, art. 161, 162 si 164 sunt aplicabile in mod corespunzator si secretarului titular si supleantului acestuia. Suspendarea si incetarea mandatului secretarului titular si al supleantului acestuia se constata de catre persoana care are competenta de numire a comisiei de disciplina.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile si activitatea comisiei de disciplina

Articolul 166
(1) Comisiile de disciplina sunt structuri deliberative, fara personalitate juridica, independente in exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a efectua cercetarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege.
(2) Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia ca politistul de penitenciare este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul politistului de penitenciare de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de catre un avocat; se considera dovezi, in intelesul prezentei dispozitii, inscrisurile si martorii;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
f) legalitatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
h) obligativitatea opiniei, conform careia membrii comisiei de disciplina au obligatia de a se pronunta motivat pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina.

Articolul 167
(1) In desfasurarea activitatii si indeplinirea atributiilor, presedintele si membrii comisiei de disciplina au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure prin activitatea desfasurata respectarea legislatiei in vigoare;
b) sa participe la sedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare;
c) sa respecte confidentialitatea deliberarilor si a datelor cu caracter personal, in conditiile legii;
d) sa nu isi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si secretarului comisiei de disciplina, in desfasurarea activitatii si indeplinirea atributiilor.
(3) Comisia de disciplina are obligatia de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care ii este destinat. Acestea se inscriu in registrul de evidenta al comisiei de disciplina.

Articolul 168
(1) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) cerceteaza faptele pentru care a fost sesizata, ce pot constitui abateri disciplinare potrivit legii;
b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in conditiile prezentului capitol, cu votul majoritatii membrilor comisiei;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.