din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1438 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21004 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Masura educativa care se poate lua fata de minor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

b) neglijenta si superficialitate manifestate in indeplinirea atributiilor de serviciu, a dispozitiilor legale sau a celor primite de la sefii ierarhici ori de la autoritatile anume abilitate de lege;
c) intarzierea repetata si nejustificata in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
d) refuzul nejustificat de a indeplini o atributie de serviciu cuprinsa in fisa postului;
e) manifestarea unui comportament necorespunzator fata de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau fata de alte persoane cu care intra in contact in timpul serviciului;
f) absenta nemotivata ori intarzierea repetata la serviciu;
g) parasirea nejustificata a locului de munca in timpul programului de lucru;
h) producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau patrimoniului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii sau a lucrarilor;
j) depasirea atributiilor de serviciu ori imixtiunea ilegala in activitatea altui politist de penitenciare;
k) interventia pentru influentarea solutionarii unei cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane;
l) nerespectarea obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina acestora, inclusiv a celor cuprinse in Codul deontologic al politistului de penitenciare si a prevederilor referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii;
m) interzicerea sau impiedicarea exercitarii libertatilor publice si a drepturilor sindicale ale politistilor de penitenciare;
n) atitudinea toleranta a conducatorilor ierarhici fata de comiterea unor abateri disciplinare de catre subordonati;
o) efectuarea in timpul programului de lucru a unor activitati ce nu au legatura cu indatoririle de serviciu, de natura a afecta exercitarea in bune conditii a atributiilor de serviciu;
p) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 119.

Articolul 141
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor de penitenciare sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;
c) amanarea avansarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 2 ani;
d) trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut;
e) revocarea din functia de conducere;
f) eliberarea din functie.

Articolul 142
(1) La individualizarea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu a autorului abaterii, precum si de existenta altor sanctiuni disciplinare.
(2) Comisia de cercetare a abaterii disciplinare propune prin referatul de cercetare cuantumul de diminuare a drepturilor salariale, in cazul sanctiunii prevazute la art. 141 lit. b), perioada maxima de amanare, in cazul sanctiunii prevazute la art. 141 lit. c), sau functia pe care sa se realizeze numirea, in cazul sanctiunilor prevazute la art. 141 lit. d) si e).
(3) Sanctiunea disciplinara poate fi aplicata numai dupa cercetarea prealabila de catre comisiile prevazute la art. 145 a faptei ce constituie abatere disciplinara savarsita de politistul de penitenciare in cauza, in conditiile prezentei legi.
(4) Audierea politistului de penitenciare se consemneaza in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul politistului de penitenciare de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal. In astfel de cazuri, sanctiunea disciplinara poate fi aplicata.
(5) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 90 de zile de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare.
(6) Cursul termenelor prevazute la alin. (5) se suspenda in toate cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Articolul 143
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 141 se dispun de ministrul justitiei, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de conducatorul unitatii subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei de disciplina, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, prin raportare la functia in care este numit sau imputernicit politistul de penitenciare.

Articolul 144
(1) Sanctiunea disciplinara se aplica prin decizie scrisa, emisa potrivit competentelor prevazute la art. 143, care se comunica politistului de penitenciare sanctionat, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei.
(2) Politistul de penitenciare nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente potrivit legii, fara parcurgerea procedurii prealabile.

Articolul 145
(1) Comisiile de disciplina se constituie in Ministerul Justitiei, in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in fiecare unitate care are incadrati politisti de penitenciare si au competenta de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinara si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare ce urmeaza sa fie aplicata persoanei in cauza.
(2) Comisia de disciplina din cadrul Ministerului Justitiei are competenta de a cerceta faptele comise de politistii de penitenciare numiti sau imputerniciti in functiile de director general, director general adjunct, director de directie din Administratia Nationala a Penitenciarelor si director in sistemul administratiei penitenciarelor, precum si pe cele comise de politisti de penitenciare din cadrul Ministerului Justitiei.
(3) Comisia de disciplina din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor are competenta de a cerceta faptele comise de politistii de penitenciare numiti sau imputerniciti in functie in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu exceptia celor aflati in competenta comisiei de disciplina prevazute la alin. (2), si pe cele comise de directorii adjuncti din unitatile sistemului administratiei penitenciare.
(4) Comisiile de disciplina constituite la nivelul unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au competenta de a cerceta faptele comise de politistii de penitenciare din cadrul unitatilor respective, cu exceptia celor aflati in competenta celorlalte comisii de disciplina.
(5) In cazul in care, dupa data savarsirii faptei, in situatia politistului de penitenciare a intervenit o modificare a raporturilor de serviciu, competenta cercetarii apartine comisiei de disciplina din unitatea in care era numit sau imputernicit la momentul savarsirii faptei .
(6) Din comisia de disciplina prevazuta la alin. (2) pot face parte si politisti de penitenciare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 146
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 141 lit. a), d) si e) se radiaza de drept in termen de 6 luni de la aplicare, daca ofiterul sau agentul sanctionat nu a mai fost sanctionat disciplinar in aceasta perioada .
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 141 lit. b) si c) se radiaza de drept in termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, daca ofiterul sau agentul sanctionat nu a mai fost sanctionat disciplinar in aceasta perioada si daca sanctiunile si-au produs efectele .
(3) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

Articolul 147
(1) Raspunderea patrimoniala a politistilor de penitenciare se angajeaza in urmatoarele situatii:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, al unitatilor din subordinea acesteia;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.