din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1552 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20994 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Obligatie, pe care si-o asuma in scris o persoana incadrata, de a acoperi pagubele materiale cauzate unitatii
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V,t. II, art. 44, C. pen., partea speciala.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazuta in sectiunea I, cap. IV, t.I, C. proc. pen., partea speciala, incunostiintarea facuta organelor de urmarire penala prin plangere, denunt sau alte modalitati cu privire la savarsirea unei infractiuni.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

c) pentru nerestituirea in termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu li se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura, precum si a unor servicii ce le-au fost prestate in mod necuvenit.
(2) Repararea pagubelor aduse Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor penitenciare in situatiile prevazute la alin. (1) se dispune prin emiterea de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori de catre directorii unitatilor din sistemul administratiei penitenciare a unei dispozitii de imputare sau, dupa caz, prin semnarea unui angajament de plata . Termenul de emitere a dispozitiei de imputare este de cel mult 30 de zile de la data constatarii pagubei. Dreptul de a emite dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
(3) Politistii de penitenciare nu raspund patrimonial:
a) pentru pierderile inerente, generate de riscul normal al serviciului, produse in executarea atributiilor de serviciu, instruirii sau pregatirii de specialitate, care se incadreaza in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
b) pentru pagubele produse din cauze de forta majora, caz fortuit ori in stare de necesitate;
c) pentru pagubele produse ca urmare a executarii dispozitiilor superiorilor ierarhici;
d) pentru pagubele produse in situatii de legitima aparare.
(4) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) lit. c) politistii de penitenciare care au executat dispozitii vadit ilegale si care, avand posibilitatea de a inlatura partial sau total urmarile pagubitoare ale dispozitiei primite, nu au informat in scris si nu au luat, din neglijenta sau rea-credinta, masuri pentru evitarea pagubei, cazuri in care raspund impreuna cu cel care a dat dispozitia.

Articolul 148
(1) Existenta faptei ilicite savarsite de catre un politist de penitenciare constand in incalcarea ori neindeplinirea obligatiilor de serviciu ce ii reveneau prin actele normative in vigoare, regulamente sau fisa postului, a pagubei produse, a vinovatiei persoanei, precum si a legaturii de cauzalitate intre fapta si paguba produsa se stabileste in urma cercetarii administrative. In situatia in care politistii de penitenciare au primit sume ori bunuri in mod necuvenit sau le-au fost prestate servicii nedatorate, pentru angajarea raspunderii patrimoniale este necesara dovedirea existentei pagubei.
(2) Sumele acordate necuvenit, contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale ori a serviciilor prestate in mod necuvenit salariatilor, cursantilor din institutiile de invatamant ale sistemului administratiei penitenciare, minorilor din centrele de reeducare si persoanelor private de libertate se recupereaza de la cei din vina carora s-a produs paguba, numai daca sumele, bunurile, respectiv contravaloarea acestora nu pot fi recuperate de la cei care au beneficiat de acestea.
(3) Data constatarii pagubei este data la care comisia de cercetare administrativa inregistreaza procesul-verbal de constatare a existentei pagubei prevazut la art. 150 alin. (3).

Articolul 149
(1) Cercetarea administrativa se efectueaza de o comisie formata din cel putin 3 membri, numita prin dispozitie scrisa a conducatorului institutiei pagubite; in situatia in care conducatorul institutiei pagubite are legatura cu paguba produsa, numirea comisiei se face de conducatorul ierarhic superior al acestuia.
(2) In cazul in care conducatorul institutiei pagubite sau, dupa caz, conducatorul ierarhic superior al acestuia are cunostinta sau este sesizat cu privire la faptul ca vreuna dintre persoanele numite in comisia de cercetare administrativa are legatura cu paguba produsa, este obligat sa o inlocuiasca.
(3) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si inregistrarea actului de cercetare este de 45 de zile lucratoare de la data numirii comisiei de cercetare administrativa. Termenul poate fi prelungit, cu cel mult 45 de zile lucratoare, pentru efectuarea unor cercetari complexe; prelungirea termenului se dispune prin dispozitie a persoanei care a numit comisia de cercetare administrativa, la solicitarea membrilor acesteia.
(4) Comisia de cercetare administrativa are obligatia sa stabileasca urmatoarele elemente:
a) existenta/inexistenta pagubei;
b) valoarea pagubei, in cuantum determinat;
c) cauzele si imprejurarile producerii pagubei;
d) persoana sau persoanele vinovate de producerea pagubei;
e) indeplinirea conditiilor obligatorii pentru stabilirea raspunderii patrimoniale si a cauzelor exoneratoare de raspundere;
f) vinovatia fiecarui coautor si contributia fiecaruia la producerea pagubei;
g) probele pe care se bazeaza concluziile comisiei de cercetare administrativa;
h) concluziile si propunerile comisiei de cercetare administrativa.

Articolul 150
(1) Cercetarea imprejurarilor in care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor in cauza, care pot da explicatii scrise. Neprezentarea in fata comisiei a persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei ori refuzul de a da explicatii scrise nu impiedica finalizarea cercetarii. Neprezentarea sau refuzul de a da explicatii scrise se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de cercetare administrativa.
(2) Chemarea persoanelor cercetate in legatura cu producerea pagubei se face prin procedura de comunicare sub luare de dovada. In caz de refuz de semnare, dovada de chemare se comunica prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. In situatia in care comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, institutia pagubita va proceda la afisarea dovezii de chemare la domiciliul persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal, care va fi semnat si de un martor ce nu poate avea calitatea de angajat in sistemul administratiei penitenciare. La solicitarea institutiei pagubite, procedura de afisare se poate realiza si prin intermediul unei institutii din sistemul administratiei penitenciare mai apropiate din punct de vedere teritorial de domiciliul persoanei cercetate in legatura cu producerea pagubei decat unitatea pagubita.
(3) Rezultatul cercetarii administrative se consemneaza intr-un proces-verbal de cercetare administrativa, care va cuprinde elementele prevazute la art. 149 alin. (4). Procesul-verbal de cercetare administrativa va fi insotit de anexe care sa sustina constatarile, precum: note scrise ale persoanelor vinovate de producerea pagubei, declaratii, tabele, situatii si documente justificative, in copie sau original daca sunt indoielnice, orice alte documente doveditoare. Documentele in copie vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de comisia de cercetare administrativa.
(4) Procesul-verbal de cercetare administrativa se inregistreaza la institutia in care s-a efectuat cercetarea si se prezinta conducatorului institutiei sau, dupa caz, conducatorului ierarhic superior al acestuia, pentru a lua masurile care se impun.

Articolul 151
(1) Pe baza dosarului cercetarii administrative, conducatorul institutiei sau, dupa caz, conducatorul ierarhic superior al acestuia poate hotari:
a) obligarea la acoperirea pagubei;
b) sesizarea organelor de urmarire penala cand paguba s-a produs prin fapte ce pot constitui infractiuni;
c) inaintarea dosarului cercetarii administrative la compartimentul juridic, cand pagubele s-au produs de catre terte persoane, in vederea promovarii actiunii civile la instanta de judecata competenta;
d) scaderea din evidenta financiar-contabila, in baza calitatii de ordonator de credite, a valorii pagubei produse prin fapte sau imprejurari pentru care nu se stabileste raspunderea patrimoniala, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.
(2) In cazul in care imputarea se face in sarcina conducatorului institutiei, singur sau impreuna cu alte persoane, dispozitia de imputare se emite de conducatorul ierarhic superior al acestuia.
(3) Dispozitia de imputare se comunica celui obligat la plata in termen de 15 zile lucratoare de la emitere.
(4) Impotriva dispozitiei de imputare personalul in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ, fara indeplinirea procedurii prealabile, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii dispozitiei de imputare.
(5) Dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ, precum si angajamentul de plata constituie titluri executorii.

Articolul 152
(1) Recuperarea pagubelor, precum si restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se pot face prin angajament de plata, in scris, al celui in cauza.
(2) Angajamentul de plata scris este actul juridic prin care o persoana recunoaste ca datoreaza suma prevazuta in cuprinsul acestuia si isi asuma obligatia de a o plati. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu si pe baza lui se fac retinerile din salariul celui in cauza. Angajamentul de plata care nu cuprinde in mod clar si cert toate elementele nu are efect legal, urmand ca in termenele si in conditiile legii sa se emita dispozitia de imputare.
(3) Existenta angajamentului de plata scris nu exclude efectuarea cercetarii administrative.

CAPITOLUL VII
Constituirea, organizarea si desfasurarea activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate

SECTIUNEA 1
Constituirea si componenta comisiilor de disciplina

Articolul 153
(1) Comisia de disciplina de la nivelul Ministerului Justitiei se constituie prin ordin al ministrului justitiei.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.