din anul 2007, atuul tau de DREPT!
889 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21036 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,

Articolul 132
(1) Politistul de penitenciare clasat "apt limitat" de catre comisia de expertiza medico-militara, pentru care atributiile postului ocupat nu permit respectarea recomandarilor comisiei, se pune la dispozitie pe perioada clasarii.
(2) Pe perioada punerii la dispozitie in conditiile alin. (1), politistul de penitenciare beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului profesional pe care il are, la nivelul de baza, si de celelalte drepturi prevazute de prezenta lege, dupa caz, atributiile de serviciu fiindu-i stabilite de directorul unitatii, cu respectarea recomandarilor comisiei de expertiza medico-militara.

Articolul 133
Raportul de serviciu al politistului de penitenciare inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) deces;
b) demisie;
c) nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 11 lit. a), d), i);
d) nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 11 lit. j), in masura in care nu exista nicio alta functie in politia penitenciara pe care sa se poata realiza numirea;
e) transfer;
f) eliberarea din functie, ca sanctiune disciplinara;
g) pensionare, in conditiile legii;
h) desfiintarea unitatii ori mutarea acesteia in alta localitate, in cazul in care ofiterul sau agentul nu accepta sa o urmeze;
i) reorganizarea unitatii, prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiterul sau agentul in cauza, in cazul in care persoana refuza oferta de trecere in alta functie;
j) nu mai indeplineste conditiile specifice postului, in cazul in care refuza oferta conducerii unitatii de trecere in alta functie;
k) ca urmare a constatarii nulitatii actului de numire in functie, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care nulitatea a fost constatata;
l) ca urmare a declararii necorespunzator din punct de vedere profesional a politistului debutant, conform art. 18 alin. (4);
m) la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a mortii politistului de penitenciare;
n) ca urmare a interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii, ca masura de siguranta, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
o) neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul prevazut de lege, la diagnosticarea de catre un medic de specialitate sau la comisia de expertiza medico-militara, in conditiile art. 131;
p) condamnarea la o pedeapsa privativa de libertate, cu executare sau suspendarea executarii pedepsei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva;
q) nesolutionarea situatiilor prevazute la art. 129 in termenul stabilit prin acest articol, daca nu exista nicio alta functie in cadrul politiei penitenciare pe care sa se poata realiza numirea;
r) alte cazuri prevazute expres de lege.

Articolul 134
(1) La cerere, politistul de penitenciare incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu poate fi mentinut in activitate pe functii de politist de penitenciare.
(2) La cerere, persoana al carei raport de serviciu a incetat, fiind incadrata intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acesteia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi numita, fara examen ori concurs, in functii de politist de penitenciare.
(3) Mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) si (2) se face prin ordin al ministrului justitiei, pe baza propunerii sefului unitatii din care acesta face parte, respectiv a facut parte si a avizului comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca .
(4) Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca constata daca atributiile functiilor pe care urmeaza sa fie mentinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea data de afectiunea fizica/psihica si pot fi indeplinite fara riscul de a o agrava.

Articolul 135
(1) Politistii de penitenciare pot solicita, in scris, incetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
(2) Demisia produce efecte dupa 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. In cazul functiilor de conducere, demisia produce efecte dupa 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(3) Termenele prevazute la alin. (2) pot fi reduse daca intre persoana in cauza si cel abilitat sa emita actul administrativ potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane se convine asupra unui termen mai scurt.
(4) Politistul de penitenciare demisionar este obligat sa isi continue activitatea pana la implinirea termenelor prevazute la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(5) Politistul de penitenciare poate reveni asupra cererii de demisie pana la implinirea termenului de la care demisia produce efecte .

Articolul 136
Politistii de penitenciare se pot transfera in alte institutii publice din afara politiei penitenciare, cu respectarea reglementarilor legale specifice institutiei la care solicita transferul.

Articolul 137
(1) Politistii de penitenciare nu pot fi mentinuti in activitate si in functie dupa implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta prevazuta de lege.
Derogari (1)
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in raport cu nevoile de incadrare, politistii de penitenciare pot fi mentinuti in serviciu dupa implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta, pana la varsta de 62 de ani, daca starea sanatatii le permite, cu aprobarea anuala a persoanelor abilitate conform competentelor de gestiune a resurselor umane.

Articolul 138
Evaluarea aptitudinii medicale si psihologice pentru indeplinirea functiei, prevazute la art. 11 lit. d), art. 96 alin. (2) lit. a) si art. 132 alin. (1), se face potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile in sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

CAPITOLUL VI
Raspunderea politistilor de penitenciare

Articolul 139
(1) Politistii de penitenciare raspund disciplinar pentru savarsirea cu vinovatie a abaterilor disciplinare prevazute de lege.
(2) Raspunderea penala, contraventionala, civila sau, dupa caz, patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca fapta respectiva constituie si abatere disciplinara.

Articolul 140
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) manifestarile care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.